Задача сям’і разгледзець задаткі І здольнасці дзіцяці, а задача школы падтрымаць дзіця І развіць ІХ падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці.
НазваЗадача сям’і разгледзець задаткі І здольнасці дзіцяці, а задача школы падтрымаць дзіця І развіць ІХ падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці.
старонка1/3
Дата канвертавання15.01.2013
Памер468.36 Kb.
ТыпЗадача
  1   2   3


Аддзел адукацыі Воранаўскага райвыканкама

ДУА “Радунская гімназія”

Фарміраванне даследчых кампетэнцый вучняў праз правядзенне ўрокаў – даследаванняў і навукова –даследчай дзейнасці

(Метадычныя рэкамендацыі)


РАДУНЬ

2012

Б


БК 74.200

Д 12

Рэкамендавана метадычным саветам ДУА “Рдунская гімназія” Воранаўскага раёна

Складальнік: С.Ю. Кампанеец – настаўнік беларускай мовы і літаратуры

Рэцэнзент: І.В.Удаева – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце дзяржаўнай установы адукацыі “Радунская гімназія”

.


Д 12 Сістэма работы “Радунскай гімназіі” па развіцці і падтрымцы інтэлектуальна – творчых здольнасцей вучняў на ўроку і ў пазаўрочнай дзейнасці: з вопыту работы / сост. С.Ю.Кампанеец.- Радунь: ДУА “Радунская гімназія”, 2012.- 32 с.

У дадзеных матэрыялах прадстаўлена сістэма работы кафедры філалогіі па развіцці творчых здольнасцей вучняў сродкамі ўрокаў, вядзенні даследчай дзейнасці. Прапануюцца матэрыялы ўрокаў –даследаванняў, прыкладныя віды і структура даследчых прац, прыкладны план напісання навукова – даследчай працы, агульны план выкладу навуковай працы.

Выданне адрасавана настаўнікам–кансультантам, педагогам агульнаадукацыйных школ з мэтай развіцця творчых і даследчых навыкаў вучняў.


ББК 74.200


© С. Ю. Кампанеец, складанне, 2012.

© ДУА « Радунская гімназія», 2012.


Змест


Уводзіны 3

1. Развіццё творчага патэнцыялу вучняў ва ўрочнай і пазаўрочнай

дзейнасці 4

2.Дадатак 1. Прыкладныя віды і структура даследчых прац 15

3.Дадатак 2. Прыкладны план напісання навукова – даследчай працы 16

4.Дадатак 3. Агульны план выкладу навуковай працы 17

5.Дадатак 4.Урок па тэме: М.Багдановіч “Слуцкія ткачыхі” 19

6. Дадатак 5. Урок па тэме: Утварэнне, скланенне і правапіс

прыналежных прыметнікаў 26

Уводзіны


Кожнаму грамадству патрэбны адукаваныя і адораныя людзі, таму ў кожным грамадстве павінны быць створаны належныя ўмовы для таго, каб разгледзець і развіць задаткі і здольтнасці ўсіх грамадзян. І найгалоўнейшая роля належыць сям’і і школе.

Задача сям’і – разгледзець задаткі і здольнасці дзіцяці, а задача школы – падтрымаць дзіця і развіць іх падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці. Слушным на сённяшні дзень будзе такі тэзіс: “Школа павінна займацца пошукам індывідуальнасці”. Ужо ў пачатковай школе можна сустрэць вучняў, якіх не задавальняе работа толькі са школьным падручнікам, не цікавіць работа на ўроку, яны чытаюць слоўнікі і спецыяльную літаратуру, шукаюць адказы на свае пытанні. Таму вельмі важна менавіта ў школе выявіць тых, хто цікавіцца рознымі галінамі навукі і тэхнікі, вывесці школьнікаў на дарогу пошуку, дапамагчы ім найбольш поўна раскрыць сябе.

Неабходна памятаць: у кожнага дзіцяці ёсць пэўныя здольнасці і талент. Дзеці па сваёй прыродзе дапытлівыя, і ўсё што неабходна, каб яны маглі праявіць свой талент, - дык гэта разумнае кіраўніцтва з боку неабыякавых дарослых.

Сучасная школа патрабуе і новага настаўніка, які ўмее арыентавацца ў новых умовах і развівае свае асобасныя якасці, удасканальвае сваю дзейнасць, робячы яе творчай і захапляльнай, уцягваючы ў гэты працэс сваіх выхаванцаў.


Развіццё творчага патэнцыялу вучняў ва ўрочнай і пазаўрочнай дзейнасці


Вялікае значэнне для развіцця творчых здольнасцей вучняў мае добра арганізаваная і сістэматычная даследчая дзейнасць, якая садзейнічае не толькі развіццю здольнасцей дзіцяці, але і матывуе яго на выкананне вучэбнай задачы ў цэлым і садзейнічае яго сацыяльнай адаптацыі ў асяроддзі аднагодкаў.

Даследчая дзейнасць школьнікаў у навучальнай установе можа развівацца як ва ўрочнай, так і ва пазаўрочнай дзейнасці.
Разглядаючы ўрок-даследаванне ў рамках даследчай дзейнасці навучэнцаў, варта адразу адзначыць: нельга атаясамліваць такія паняцці як даследчая дзейнасць навучэнцаў і ўрок-даследаванне. 

Даследчая дзейнасць

Урок-даследаванне

Даследаванне не абмежавана часавымі рамкамі

Абмежавана часавымі рамкамі - 45 хвілін

Даследаванне з загадзя невядомым вынікам.


Даследаванне з загадзя вядомым рашэннем, але незнаёмым вучням

Мэты даследчай дзейнасці:

- фарміраванне творчай актыўнасці

- навучанне прыёмам даследчай дзейнасці, метадам , прынцыпам, формам і спосабам навуковага пазнання;

- фарміраванне матывацыі даследчай дзейнасці;

- стварэнне ўмоў для самарэалізацыі вучняў праз выкананне даследавання

Мэта - ўрока – даследавання – набыццё вучнямі функцыянальнага навыку даследавання як універсальнага сродку атрымання новых трывалых ведаў.


Урок-даследаванне прадугледжвае наяўнасць асноўных этапаў, характэрных для даследавання ў навуковай сферы:

- пастаноўка праблемы;

-паўтор тэорыі, прысвечанай дадзенай праблематыцы;

- падбор інструментаў для даследавання і практычнае валоданне імі;

- апрацоўка атрыманага выніку, яго аналіз і абагульненне, уласныя высновы.

 Галоўным вынікам урока - даследавання з'яўляецца інтэлектуальны, творчы прадукт (веды), які ўстанаўлівае тую ці іншую праўду ў выніку працэдуры даследавання.

  Вядучай каштоўнасцю ўрока - даследавання з'яўляецца каштоўнасць працэсу руху да ісціны.

  Урок - даследаванне - гэта ўрок вывучэння і першаснага замацавання новых ведаў і спосабаў дзейнасці. Гэта ўрок першага тыпу, вынікам якога будуць трывалыя веды навучэнцаў.

  Пры праектаванні ўрока-даследавання першараднае значэнне мае пісьмовая пастаноўка навучальнай мэты ўрока.

  Шматлікія педагогі прытрымліваюцца пастаноўкі мэтаў урока, фармулюючы іх з дапамогай шаблонаў "даць паняцце», «паказаць», «параўнаць», «развіваць», «сістэматызаваць» і г.д. Гэта не мэта, а дэкларацыя аб намерах настаўніка, указанне на тое, што ён сам будзе рабіць на ўроку: даваць, вучыць, знаёміць.

  Атрымліваецца, што педагог клапоціцца ў першую чаргу аб тым, каб выканаць сваю місію - трансляваць вучэбны матэрыял школьнікам, а якасць ведаў вучняў адыходзіць на другі план. Тым больш, што такая фармулёўка мэтаў не адпавядае самой сутнасці гэтага паняцця, бо мэта - гэта плануемы вынік дзейнасці. Запланаваны вынік дзейнасці настаўніка на ўроку - гэта адпаведныя веды і ўменні навучэнцаў. Фарміраваць, абагульняць, паўтараць веды - гэта задачы педагога, гэта тое, што трэба рабіць, каб дасягнуць мэты. Зыходзячы з гэтых меркаванняў, рэкамендацый навукоўцаў і вопыту паспяховых настаўнікаў прапануюцца наступныя спосабы пастаноўкі мэтаў:

 Навучальная мэта ўрока: валоданне вучнямі наступнымі ўменнямі ..

 Навучальная мэта ўрока: мяркуецца (або плануецца), што да заканчэння ўрока вучні будуць ведаць ... і ўмець ... (Далей пералічваюцца адпаведныя веды і дзеянні: вылучаць, знаходзіць, усталёўваць прычынна-выніковую сувязь паміж ... і да г.д.)

 Навучальная мэта ўрока: плануецца, што на выхадзе з урока навучэнцы змогуць дакладна выканаць наступны тэст і ці праверачную працу (і далей прыводзіцца тэст або спасылка на месца яго знаходжання: кніга, дадатак).

Сфармуляваная такім чынам мэта дазваляе колькасна вымераць ступень дасягнення мэты кожным вучнем класа, параўнаўшы жаданы і дасягнуты вынік.

Важна перафармуляваць мэту так, каб яна была зразумелай навучэнцам, каб яны ведалі, якім можа быць вынік іх дзейнасці на ўроку. Магчымая ў пачатку ўрока пастаноўка мэтаў самімі навучэнцамі.

Навучальныя мэты вызначаюцца на аснове падзелу праграмы: «Вучні павінны ведаць ..., навучэнцы павінны ўмець ...» з улікам вынікаў дыягностыкі засваення апорных ведаў навучэнцаў.

Поспех ўрока будзе больш верагодным, калі мэта настаўніка становіцца імкненнем вучняў.

Паколькі галоўным вынікам урока - даследавання з'яўляецца інтэлектуальны, творчы прадукт (веды), які ўстанаўлівае тую ці іншую праўду ў выніку працэдуры даследавання, то мэты ўрока-даследавання можна вызначыць наступнымі клішэ:

Навучальная мэта ўрока-даследавання: стварыць умовы для навучання прыёмам і формам даследчай дзейнасці праз вывучэнне ...

Навучальная мэта ўрока-даследавання: набыццё вучнямі функцыянальнага навыку даследавання для атрымання трывалых ведаў ....., уменняў .

Навучальная мэта ўрока-даследавання: з дапамогай арганізацыі даследчай дзейнасці арганізаваць працу па набыцці ведаў.

 Задачы ўрока-даследавання:

- у працэсе ўрока - даследавання стварыць умовы для развіцця ў школьнікаў уменняў фармуляваць прамежкавыя праблемы, прапаноўваць шляхі іх рашэння;

- спрыяць развіццю ў дзяцей умення мець зносіны;
- забяспечыць развіццё ў школьнікаў маналагічнай і дыялагічнай гутаркі.
   Урок-даследаванне патрабуе дбайнай падрыхтоўкі педагога, якая заключаецца ў выбары праблем, тэмы ўрока, відаў працы на ўроку, якія спрыяюць рашэнню даследчай задачы, дадатковага матэрыялу.

 Акрамя ўсяго вышэй сказанага, арганізацыя такіх урокаў патрабуе высокай эрудыцыі самога педагога, творчага падыходу да арганізацыі ўрочнай працы навучэнцаў.

 Акрамя ўрокаў, навучэнцы могуць праводзіць даследчую працу, якая заключаецца ў хатніх заданнях даследчага характару. Хатнія заданні павінны быць уключаны ў практыку падрыхтоўкі ўрока ўжо ў пачатковай школе, што паступова фарміруе ў школьніка звычку не толькі выконваць заданні на рэпрадуктыўным узроўні, але і стымулюе творчыя здольнасці, уяўленне, фантазію, актыўную разумовую дзейнасці.

 Хатнія заданні творчага даследчага характару могуць быць доўгатэрміновымі і кароткатэрміновымі. Гэта залежыць ад ступені складанасці задання.

 Навукова-даследчыя заданні павінны быць забяспечаны выразнымі і лагічнымі інструкцыямі па выкананні задання.

 Інструкцыі павінны суправаджацца наступнымі фразамі:

Даследуй

Вызначы

Паназірай

Вывучы і параўнай

Супастаў і прааналізуй

Прапануй рашэнне

Зрабі выснову аб

Апішы ўбачанае або даследаванае

Замерай і зрабі запіс аб

Падрыхтуй дакладнае апісанне сваіх дзеянняў у ходзе даследавання. 

 Такім чынам, галоўная задача педагога на ўроку-даследаванні складаецца ў тым, каб прывіць густ да даследчай дзейнасці, патрэбу ў сур'ёзнай разумовай працы, якая выхоўвае руплівасць, стараннасць, самастойнасць мыслення.

   Аднак найбольшыя магчымасці для правядзення сістэмнай даследчай працы дае пазаўрочная даследчая дзейнасць.

Даследчую работу вучняў неабходна арганізаваць паэтапна. Неабходна выдзеліць наступныя этапы:

- падрыхтоўчы;

- развіццёвы;

- даследчы.

Падрыхтоўчы этап прадугледжвае фарміраванне ў вучняў навыкаў навуковай арганізацыі працы, хуткага чытання, работы з падручнікам і слоўнікам. На гэтым этапе адбываецца далучэнне навучэнцаў да актыўных форм вучэбнай дзейнасці, а таксама выяўленне найбольш здольных да творчасці вучняў.

Важнае значэнне ў развіцці здольных і адораных дзяцей мае работа з даведачнай, навукова –пазнавальнай літаратурай.

Развіццёвы этап прадугледжвае ўдасканаленне ў вучняў навыкаў навуковай арганізацыі працы, актыўнае пашырэнне іх кругагляду. На гэтым этапе вучні асвойваюць спецыфіку работы з першакрыніцамі, знаёмяцца з дзейнасцю архіваў, асэнсоўваюць навукова – даследчую дзейнасць.

Даследчы этап – гэта непасрэдна навуковая дзейнасць. Прымаючы ўдзел ў навукова – даследчай рабоце, вучань займае актыўную пошукавую пазіцыю, спрабуе знайсці адказ на пытанні, якія яго хвалююць. Распрацоўваючы абраную тэму даследавання, ён не абмяжоўваецца падручнікам і вучэбным матэрыялам, а звяртаецца да розных інфармацыйных крыніц. У выніку павінна атрымацца самастойнае даследаванне, выкананае пад навуковым кіраўніцтвам . Зразумела, гэта неабавязкова павінна быць “новым словам у навуцы”. Дастаткова, калі такая праца стане адкрыццём для самога даследчыкка, таму што мэта навуковых канферэнцый- не дасягненне невядомага навуковага выніку, а атрыманне радасці ад самога працэсу даследавання.

Важнымі этапамі ў школьнай навукова – даследчай працы з’яўляюцца

 • актуальнасць выбару тэмы;

 • класіфікацыя тэм;

 • метады даследавання, адбор метадаў, прымальных для даследаванняў у галіне філалогіі;

 • структура і афармленне працы;

 • складанне тэзісаў, пабудова абароны;

Выбар тэмы з’яляецца важным і адказным момантам даследчай дзейнасці. Пры выбары тэмы, плануючы далейшае яе развіццё, кіраўнік і вучні павінны ўлічваць наступныя крытэрыі:

 • актуальнасць тэмы, недастатковасць яе вывучанасці і важнасць у практычных адносінах;

 • рэальнасць выканання;

 • адпаведнасць інтарэсам вучня – даследчыка;

 • забяспечанасць неабходнай колькасцю розных крыніц;

 • граматнасць фармулявання тэмы з навуковага і літаратурнага пункту гледжання.

Пры выбары тэмы, плануючы далейшае яе развіццё, кіраўнік і вучні павінны вызначыцца з выглядам творчай працы, якія падзяляюцца на:

 • інфармацыйна – рэфератыўныя;

 • эксперыментальныя

 • праблемна – рэфератыўныя

 • прыродаапісальныя


Віды творчых прац


Інфармацыйна-рэфератыўныя працы - гэта працы, змест якіх заснаваны на адным або некалькіх літаратурных крыніцах, якія пацвярджаюць іфармацыю, якую выкладае аўтар, i прысвечаны даследаванню або апісанню якой-небудзь адной тэмы ці праблемы. Назва такой працы досыць простая, яна адлюстроўвае апісанне той праблемы, якую даследуе аўтар. Да прыкладу, загаловак інфармацыйна-рэфератыўнай працы можа мець такую назву "Гістарычныя помнікі майго горада».

Праблемна-рэфератыўныя творчыя працы - гэта працы, змест якіх заснаваны на некалькіх літаратурных крыніцах, дзе апісаная праблема разглядаецца з розных пунктаў гледжання i ад аўтара патрабуецца не толькі асэнсаванне i супастаўленне дадзеных пунктаў гледжання, але i ўласная трактоўка вывучаемай праблемы.

Часам праблемна-рэфератыўная праца цалкам можа стаць даследчай, калі аўтар у поўнай меры i ступені абгрунтуе сваё вызначэнне, сваё разуменне i сваё стаўленне да вывучаемай праблемы. Kaлi аўтар толькі аналізуе розныя погляды на праблему без вызначэння ўласных да яе адносін, то гэтая праца адносіцца да разраду праблемна-рэфератыўных прац.

Эксперыментальныя працы - гэта працы творчага характару, у якіх можа быць апісаны i дадзены свой аналіз ужо вядомаму навуковаму эксперыменту i яго вынікам, а таксама на аснове дадзенага эксперыменту можа быць праведзены свой эксперымент у залежнасці ад вырашэння праблемы.

Прыродаапісальныя працы - гэта працы, у аснове якіх ляжыць назіранне прыродных працэсаў i з'яў, ix якаснае асэнсаванне. Да такіх работ, у першую чаргу, адносяцца работы экалагічнай накіраванасці.

Навукова-даследчыя працы - гэта працы, у аснову якіх пакладзена не толькі супастаўленне розных пунктаў гледжання на адну i тую ж праблему, але i выкарыстанне навуковай методыкі, з дапамогай якой можа быць атрыманы эксперыментальны матэрыял. На падставе дадзенага эксперыментальнага матэрыялу робіцца аналіз i высновы аб характары даследуемай з'явы. Асаблівасцю навукова-даследчай працы з'яўляецца тое, што загадзя нельга прадказаць вынік, які можа атрымацца ў ходзе даследавання.

Усе вышэй пералічаныя віды творчых работ выконваюцца як на матэрыяле натуральных, так i на матэрыяле гуманітарных навук. Kaлі аўтар працуе над даследаваннем гуманітарнага плана, то яго аб'ектам даследавання могуць стаць тэксты, атрыманыя ў apxiвax, бібліятэках, у прыватных асоб, рознага роду першакрыніцах.

Вельмі важнае значэнне мае выбар метадаў, прымальных для даследавання ў галіне філалогіі.

Метад –гэта спосаб дасягнення мэты даследавання; “шлях спасціжэння, пазнання ісціны, сутнасці прадметаў і з’яў”.

Тэарэтычныя метады характарызуюцца абагульненасцю і абстрактнасцю. Яны вызначаюцца па асноўных разумовых аперацыях, якімі з’яўляюцца: аналіз і сінтэз, параўнанне, абстрагаванне, і канкрэтызацыя, абагульненне, фармалізацыя, аналогія, мадэляванне.

Эмпірычныя метады. Прадмет эмпірычнага пазнання - практыка і вынікі яе дзейнасці. Вынікі даследчай работы выяўляюцца ў абагульненні атрыманага вопыту, фарміраванні норм і правілаў, атрыманні фактаў(інфармацыі)аб аб’екце, іх аналіз і сістэматызацыя.

Методыка і тэхніка даследаванняў уключае набор працэдур, якія забяспечваюць атрыманне дакладных эмпірычных дадзеных і іх першасную апрацоўку: аналіз мастацкага тэксту, аўдыёзапіс, відэазапіс, праца ў архіве, інтэрв’ю.

Толькі правільна аформленая навуковая праца можа прынесці поспех і вучню і кіраўніку.

Навучальнае даследаванне складаецца з тытульнага ліста; спісу зместу работы; уводзін, асноўнай часткі; заключэння; спісу скарачэнняў, умоўных пазначэнняў, сімвалаў і тэрмінаў; спісу выкарыстанай літаратуры, тэзісаў; рэцэнзіі кіраўніка або некалькіх кіраўнікоў.

На тытульным лісце павінны быць наступныя надпісы:

Назва навучальнай установы (цалкам)

Тэма работы

Аўтар: прозвішча, імя, імя па бацьку навучэнца

 Клас

Хатні адрас, тэлефон

Навуковы кіраўнік: прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка ці прадстаўніка навуковых устаноў

Горад (вёска), год

Увядзенне змяшчае:

• стаўленне аўтара да вывучаемай ім праблемы;

• ацэнку сучаснага стану вывучаемай праблемы;

• абгрунтаванасць і неабходнасць даследаванняў;

• абгрунтаванне актуальнасці тэмы даследавання;

• вызначэнне мэты і задач даследавання;

• значэнне дадзенай працы ў кантэксце іншых даследаванняў па дадзенай праблеме.

Асноўная частка працы павінна складацца з наступных структурных частак:

• выбару напрамку даследавання;

• аб'екта даследавання;

• апісання дыягнастычнага і іншага інструментарыя, атрыманых вынікаў;

• апісання навізны і практычнай значнасці атрыманых вынікаў;

• абагульнення і высноў аўтара, якія ідуць з вынікаў даследавання.

Заключэнне змяшчае:

• Кароткія высновы па выніках даследавання;

• Прапановы па іх практычным выкарыстанні;

• Указанне і спасылкі па выніку даследавання для яго практычнага ўжывання: складанне інструкцый, методык, дыягностыкі, анкет, навучальных матэрыялаў, дапамог і г. д.Спіс выкарыстанай літаратуры складаецца ў канцы даследавання і размяшчаецца ў парадку з'яўлення спасылак у тэксце працы. Звесткі аб выкарыстанай літаратуры, уключанай у спіс, даюцца на мове арыгінала наступным чынам:

Сцяпанава М.В. Вучэбна-даследчая дзейнасць школьнікаў у профільным навучанні: Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў. / Пад рэд. А.П. Трапіцынай.Спб.: Каро, 2005.

Дадаткі з'яўляюцца дапаможным ілюстрацыйным матэрыялам вучэбнага даследавання.  Дадаткі афармляюцца як працяг працы на наступных яе старонках, размяшчаюцца ў парадку з'яўлення спасылак у тэксце.

Кожны новы дадатак пачынаецца з новага ліста з указаннем у правым верхнім куце слова”дадатак”.

Дадатак павінен мець назву, якая адлюстроўвае змест работы.

Калі ў працы некалькі дадаткаў, то іх нумаруюць паслядоўна арабскімі лічбамі, напрыклад, «Дадатак 1».

Правілы камп’ютарнага афармлення вучэбнага даследавання.

• Тэкст даследавання друкуецца шрыфтам 14 праз паўтара інтэрвала з выраўноўваннем па шырыні.

• Памеры палёў павінны быць наступнымі:

- Верхняе - 1, 5 см;

- Ніжняе – 2см;

- Левае - 3 см;

- Правае - 1см.

• Загалоўкі раздзелаў і падраздзелаў друкуюцца маленькімі літарамі (акрамя першай) і выраўноўваюцца па цэнтры.

• Перанос слоў у загалоўку не дапускаюцца.

• Інтэрвал перад і пасля загалоўка раздзела і тэкстам роўны 30 пт, пасля загалоўка падраздзела і тэкстам роўны 18 пт

• Новы раздзел пачынаецца з новага ліста;

• Старонкі нумаруюцца арабскімі лічбамі.

• Нумар ставіцца ў правым верхнім куце (або пасярэдзіне ўнізе старонкі).

• Нумарацыя старонак працы скразная.

Кожны вучань, які займаецца навукова – даследчай дзейнасцю, прымае ўдзел у навукова – практычных канферэнцыях. На гэтых канферэнцыях ён выступае з дакладам , напісаным па тэме сваёй навукова – даследчай працы.

Якім жа павінен быць даклад?

Напісаныя вучнем праца і даклада па ёй - зусім розныя жанры навуковай творчасці, да якіх трэба рыхтавацца па – рознаму. Даклад не павінен дубліраваць працу, быць перагружаным звесткамі. Гэтым абумоўліваецца строгі рэгламент выступлення на навуковых канферэнцыях… Сапраўды, для асвятлення сутнасці працы хапае 7-10 хвілін (і гэта не залежыць ад аб’ёму самой працы).

Пры падрыхтоўцы да абароны неабходна памятаць, что існуе некалькі варыянтаў абароны даследчай працы. Найбольш распаўсюджанымі з’яўляюцца класічная і творчая мадэлі абароны. Класічная мадэль абароны заснавана на вусным выступленні з абавязковым адлюстраваннем галоўных даследчых аспектаў распрацоўкі тэмы:

 • актуальнасць і навізна даследавання;

 • характарыстыка выкарыстаных крыніц і літаратуры;

 • характарыстыка асноўных навуковых падыходаў да вырашэння праблемы;

 • абгрунтаванне выбараў метадаў даследавання;

 • асноўныя вывады па змесце работы

Творчая мадэль абароны:

 • афармленне стэнда з дакументамі і ілюстрацыйнымі матэрыяламі па заяўленай тэме, іх каментарый;

 • дэманстрыцыя відэазапісаў, слайдаў , праслухванне аўдыёзапісаў, падрыхтаваных у працэсе даследавання;

 • арыгінальнае прадстаўленне асноўнай часткі даследавання;

 • вывады па рабоце, зробленыя ў выглядзе прэзентацый вынікаў.

Дадатак 1.

  1   2   3

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Задача сям’і разгледзець задаткі І здольнасці дзіцяці, а задача школы падтрымаць дзіця І развіць ІХ падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці. iconУрок распрацаваны для класа з дастаткова высокім ўзроўнем матывацыі, улічваліся здольнасці вучняў да самастойнай дзейнасці, заінтарасаванасць у дасягненні вынікаў навучання
Гэтыя якасці можна развіць у працэсе самастойнай вучэбнай дзейнасці на ўроку, таму ў сваёй рабоце лічу важнымі сістэмна-дзейсны падыход...

Задача сям’і разгледзець задаткі І здольнасці дзіцяці, а задача школы падтрымаць дзіця І развіць ІХ падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці. iconПамятка "Як прызвычаіць дзіця самастойна выконваць хатняе заданне"
Заданне даюцца не вам, а дзіцяці. Выконваючы працу за яго, вы пазбаўляеце дзіця магчымасці развівацца. Улічваючы, што ўсё жыццё за...

Задача сям’і разгледзець задаткі І здольнасці дзіцяці, а задача школы падтрымаць дзіця І развіць ІХ падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці. iconШто трэба зрабіць для таго, каб захапіць кожнага вучня, запаліць яго так, каб на ўрок ён ішоў з жаданнем, працаваў з цікавасцю, адчувах сябе на ўроку
Ады работы на ўроках. Адказы на пастаўленыя пытанні я знайшла ў тэхналогіі рознаўзроўневага навучання. Па тро я працую трэці год....

Задача сям’і разгледзець задаткі І здольнасці дзіцяці, а задача школы падтрымаць дзіця І развіць ІХ падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці. icon2. Беларусь у гады 1-ай сусветнай вайны
У 1916 г для таго, каб падтрымаць саюзнікаў расійскае камандаванне арганізоўвае

Задача сям’і разгледзець задаткі І здольнасці дзіцяці, а задача школы падтрымаць дзіця І развіць ІХ падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці. iconIi конкурс "Люблю мой край"
Задачы: фарміраваць пазнавальны інтарэс да прадметаў І з’яў навакольнага свету І сваёй Радзімы; развіваць інтэлектуальныя здольнасці;...

Задача сям’і разгледзець задаткі І здольнасці дзіцяці, а задача школы падтрымаць дзіця І развіць ІХ падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці. iconБеларускі інстытут стратэгічных даследаванняў (biss)
Галоўная мэта гэтага праекту – надаць грамадскім арганізацыям здольнасці да актыўнага ўдзелу ў адкрытым дыялогу на розных узроўнях...

Задача сям’і разгледзець задаткі І здольнасці дзіцяці, а задача школы падтрымаць дзіця І развіць ІХ падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці. iconМетодыка арганізацыі творчай матэматычнай дзейнасці ў 5-7 класах
Але не ў кожнага настаўніка атрымоўваецца арганізаваць працу гурткоў І факультатываў належ­ным чынам. Дый не кожны настаўнік мае...

Задача сям’і разгледзець задаткі І здольнасці дзіцяці, а задача школы падтрымаць дзіця І развіць ІХ падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці. iconЗадача №1
Задача на пабудову лічыцца рэшанай, калі знойдзены ўсе яе рашэнні. Задача рашаецца на падставе агульных аксіём пабудаванняў, аксіём...

Задача сям’і разгледзець задаткі І здольнасці дзіцяці, а задача школы падтрымаць дзіця І развіць ІХ падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці. iconРоля сям’і ў выхаванні пазнаваўчых інтарэсаў дзіцяці
Важна каб бацькі ўмелі вызначыць наяўнасць (ці адсутнасць) у дзіцяці пазнавальнага інтарэсу, без якога немагчыма паспяховае навучанне....

Задача сям’і разгледзець задаткі І здольнасці дзіцяці, а задача школы падтрымаць дзіця І развіць ІХ падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці. iconЗадача 1
Задача використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка