Анкетаванне бацькоў Выяў
НазваАнкетаванне бацькоў Выяў
Дата канвертавання24.11.2012
Памер186.89 Kb.
ТыпАнкета

Прафілактычная

работа

Інфармацыйна-асветніцкая работа

Кансультаванне

Дыягнастычная работа

Карэкцыйна-развіваючая работа

Работа па ахове праў і законных інтарэсаў непаўналетніх

Метадычная работа, самаадукацыя

верасень

1.Удзел у пасяджэ-нні Савета прафілактыкі;

2.Прафілактычнае мерапрыемства, накіраванае на прадухіленне гібелі дзяцейна пажарах “Адзін дома”;

3.Рэйд“Падлетак”;

4.Індывідуальныя гутаркі з бацькамі з неблаганадзей-ных сямей па забеспячэнні правіл пажарнай бяспекі.


1.Афармленне лістовак “Дзіця і пажар”;

2.Афармленне стэнда “Для Вас, бацькі! у дзіцячым садзе;

3.Афармленне вугалка “Літа-рай закона” (“Незаконны збор або рас-паўсюджванне інфармацыі

аб асабістым жыцці”).

1.Кансультацыя для класных кіраўнікоў па пытаннях запаў-нення актаў ЖБУ, сацыяльнага пашпарта класа (групы);

2.Кансультацыя для дзяцей “Шлях да турмы”;

3.Кансультацыя для бацькоў па асабістых

пытаннях.1.Вывучэнне жыллёва-бытавых умоў сямей, якія прыбылі ў гэтым навучальным годзе;

2.Вывучэнне жыллёва-бытавых умоў прыёмнай сям’і;

3.Анкетаванне бацькоў “Выяў-

ленне пункту погляду бацькоў аб аказанні педага-гічнай падтрымкі, неабходнага педагагічнага кантролю”.

1. Заняткі клуба “Надвор’е ў хаце” (штотыднё-ва);

2. Карэкцыйна-развіваючыя заняткі з навучэнцамі (ІСН, УШК).


1.Састаўленне сацыяльна-педагагічнай характарыстыкі Падольскага дзіцячага сада – сярэдняй школы;

2.Абследванне ўмоў пражыван-

ня і выхавання дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы;

3.Удзел у арганізацыйнымпасяджэнні групы псіхолага-педагагічнага суправаджэння.

Вывучэнне інструктыўна-метадычных дакументаў па арганізацыі дзейнасці СППС (Аб зацвярджэн-

ні Палажэння аб сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службы ўстаноў адукацыі і пры-знанні страціў-шымі моц нека-торых пастанаў-ленняў МА РБ ад 25 ліпеня 2011г. № 116).

Іншае:- Афармленне справаздачы “Аналіз выканання планаў дапамогі непаўналетнім, якія знаходзяцца ў сацыяльна

небяспечным становішчы” за перыяд ліпень-верасень 2011г.;

 • Афармленне справаздачы “Аналіз выканання Дэкрэта Прэзідэнта РБ № 18;

 • Афармленне інфармацыі для размяшчэння ў вугалку прававых ведаў;

 • Падрыхтоўка матэрыялаў да Сусветнага Дню цвярозасці;

 • Збор інфармацыі для правядзення кансультацый.
Прафілактычная

работа

Інфармацыйна-асветніцкая работа

Кансультаванне

Дыягнастычная

работа

Карэкцыйна-развіваючая работа

Работа па ахове праў і законных інтарэсаў непаўналетніх

Метадычная работа, самаадукацыя

кастрычнік

1.Удзел у пасяджэ-нні Савета прафілактыкі;

2.Індывідуальныя гутаркі аб шкодзе алкагалізма (Між-народны дзень цвярозасці);

3.Рэйд“Падлетак”;

4.Індывідуальныя гутаркі з бацькамі навучэнцаў, якія маюць цяжкасці ў навучанні або дрэ-нныя паводзіны, аб прафілактыцы злачынстваў сярод падлеткаў;

5. Кантроль навед-вання навучэнцамі шк. заняткаў.

1.Афармленне лістовак “Не пакідай мяне, мама!”(пажарная бяспека);

2.Афармленне

буклета “Ад бутэлячкі піва – да алкагалізму”;

3.Абнаўленне інфармацыі вугалка “Літарай закона” (“Злачын-ствы супраць грамадскай бяс-пекі”);

4. Удзел у бацькоўскім сходзе.

1.Кансультацыя для класных кіраўнікоў па планаванні ра-боты з праблем-нымі сем’ямі;

2.Кансультацыя для дзяцей “Піў-ны алкагалізм”;

3.Кансультацыя для бацькоў “Алкагалізм – разбуральнік сям’і”.1.Вывучэнне жыллёва-бытавых умоў мнага-дзетных сямей (пажарная бяс-пека);

2.Анкетаванне навучэнцаў “Шкода алкаголю”. (7-11 кл.).

1.Заняткі клуба “Надвор’е ў хаце” (штотыднё-ва).

2. Карэкцый-на-развіва-ючыя заня-ткі з наву-чэнцамі (ІСН,УШК).


1.Удзелу нара-дзе пры дырэкта-ры па пытанні “Ліквідацыя недахопаў у рабоце педкале-ктыва па ахове праў і законных інтарэсаў непаў-налетніх;

2.Абследванне ўмоў пражыван-

ня і выхавання дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы (па-дрыхтоўка да зімняга сезону).

Састаўленне і зацвярджэнне палажэння аб СППС Падоль-скага дз/с-сш (на аснове Палажэн-ня аб сацыяль-на-педагагічнай і псіхалагічнай службы ўстаноў адукацыі і пры-знання страціў-шымі моц нека-торых пастанаў-ленняў МА РБ ад 25 ліпеня 2011г. № 116).


Іншае: - Афармленне справаздачы “Аналіз пропускаў навучэнцамі школьных заняткаў;

 • Афармленне інфармацыі для размяшчэння ў вугалку прававых ведаў,у вугалу “Для Вас, бацькі!”;

 • Падрыхтоўка матэрыялаў да Міжнароднага Дня адмовы ад курэння, да Сусветнага Дня дзяцей;

 • Пошук інфармацыі для размяшчэння на сайце школы (“Музей выхавання”);

 • Збор інфармацыі для правядзення кансультацый;

 • Афармленне хадатайстваў, супрацоўніцтва з іншымі арганізацыямі.
Прафілактычная

работа

Інфармацыйна-асветніцкая работа

Кансультаванне

Дыягнастычная

работа

Карэкцыйна-развіваючая работа

Работа па ахове праў і законных інтарэсаў непаўналетніх

Метадычная работа, самаадукацыя

лістапад

1.Удзел у пасяджэ-нні Савета прафілактыкі;

2.Мерапрыемства, прысвечанае Між-народнаму дню ад-мовы ад курэння;

3.Рэйд“Падлетак”;

4. Кантроль навед-вання навучэнцамі шк. заняткаў;

5. Індывідуальныя гутаркі з бацькамі з неблаганадзей-ных сямей па пра-блеме правільнага падыходу да вы-хавання “НЕ – жорсткасці і насіллю!”.

1.Абнаўленне стэнда “Для Вас, бацькі! у дзіця-чым садзе;

2.Афармленне

буклета “Тытунь - вораг”;

3.Абнаўленне інфармацыі ву-галка “Літарай закона” (“Злачын-ствы супраць зда-роўя насельніц-тва”);

4. Афармленне інфармацыі для сайта школы “Музей выхаван-ня” (рубрыка “Да-веднік па“можна”

і “нельга”).


1.Кансультацыя для класных кіраўнікоў па тэме прафілак-тыкі дэвіянтных паводзін пад-леткаў;

2.Кансультацыя для дзяцей “Нікацін - забойца”.1.Вывучэнне жыллёва-бытавых умоў няпоўных сямей;

2.Анкетаванне навучэнцаў “Шкода курэння”. (5-11 кл.).

Заняткі клуба “Надвор’е ў хаце” (штотыднё-ва).

2. Карэкцый-на-развіва-ючыя заня-ткі з наву-чэнцамі (ІСН,УШК).


Абследванне ўмоў пражыван-

ня і выхавання дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, сумесна са старшынёй КДН сельвыканкама, фельчарам ФАПа, участко-вым інспекта-рам, прадстаўні-ком РУП “Саў-гас Падольскі”.

1.Вывучэнне літаратуры па тэме “Правы чалавека. Правы дзіцяці”;

2. Азнаямленне з навейшай інфармацыяй па тэме “СНІД”;

3. Удзел у метадычным аб’яднанні педагогаў сацыяльных.


Іншае: - Афармленне справаздачы “Аналіз пропускаў навучэнцамі школьных заняткаў;

 • Афармленне інфармацыі для размяшчэння ў вугалку прававых ведаў;

 • Афармленне матэрыялаў да Сусветнага Дня барацьбы супраць СНІДа, да дэкады прававых ведаў;

 • Збор інфармацыі для правядзення кансультацый;

 • Збор і афармленне інфармацыі для удзелу у педагагічным савеце;

 • Афармленне хадатайстваў, супрацоўніцтва з іншымі арганізацыямі.
Прафілактычная

работа

Інфармацыйна-асветніцкая работа

Кансультаванне

Дыягнастычная

работа

Карэкцыйна-развіваючая работа

Работа па ахове праў і законных інтарэсаў непаўналетніх

Метадычная работа, самаадукацыя

снежань

1.Удзел у пасяджэ-нні Савета прафілактыкі;

2.Тыдзень пра-вавых ведаў (зго-дна з асобна скла-дзенаму плану);

3.Рэйд“Падлетак”;

4. Кантроль навед-вання навучэнцамі шк. заняткаў;

5. Мерапрыемства, прысвечанае Су-светнаму Дню ба-рацьбы супраць СНІДу;

6. Інструктаж для бацькоў з неблага-надзейных сямей “Бяспечны Новы год!”.

1.Афармленне лістоўкі “Я маю права на…”

2.Афармленне

буклета “СТОП –СНІД!”;

3.Абнаўленне інфармацыі ву-галка “Літарай закона” (“Курэн-не і распіццё ал-кагольных рэчы-ваў у грамадскіх месцах”);

4.Удзел у бацькоўскім сходзе.

1.Кансультацыя для класных кіраўнікоў па тэме планавага абследвання ўсіх сямей у пачатку новага года;

2.Кансультацыя для дзяцей “Ве-дай сваё права!”;

3.Кансультацыя для бацькоў “Правы і абавязкі дзяцей”.1.Вывучэнне жыллёва-бытавых умоў малазабя-спечаных сямей;

2.Анкетаванне навучэнцаў

“Што я ведаю пра СНІД?”. (5-11 кл.);

3.Анкетаванне навучэнцаў“Мае правы”.

Заняткі клуба “Надвор’е ў хаце” (штотыднё-ва).

2. Карэкцый-на-развіва-ючыя заня-ткі з наву-чэнцамі (ІСН,УШК).

1.Абследванне ўмоў пражыван-

ня і выхавання дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы;

2.Удзел у педагагічным савеце па пытан-ні выканання Дэкрэта Прэзі-дэнта РБ № 18 “Аб дадатковых мерах па дзя-ржаўнай абароне дзяцей у небла-ганадзейных сем’ях”.


Вывучэнне літаратуры па тэме “Спосабы і метады прафі-лактыкі правапа-рушэнняў і зла-чынстваў сярод падлеткаў”.


Іншае:- Афармленне справаздачы “Аналіз выканання планаў дапамогі непаўналетнім, якія знаходзяцца ў сацыяльна

небяспечным становішчы” за перыяд кастрычнік-снежань 2011г.;

 • Афармленне справаздачы “Аналіз выканання Дэкрэта Прэзідэнта РБ № 18;

- Афармленне справаздачы “Аналіз пропускаў навучэнцамі школьных заняткаў;

 • Афармленне інфармацыі для размяшчэння ў вугалку прававых ведаўу вугалу “Для Вас, бацькі!”, на школьным сайце;

 • Збор інфармацыі для правядзення кансультацый.
Прафілактычная

работа

Інфармацыйна-асветніцкая работа

Кансультаванне

Дыягнастычная

работа

Карэкцыйна-развіваючая работа

Работа па ахове праў і законных інтарэсаў непаўналетніх

Метадычная работа, самаадукацыя

студзень

1.Удзел у пасяджэ-нні Савета прафілактыкі;

2.Мерапрыемства “Шлях да турмы”;

3.Рэйд“Падлетак”;

4. Кантроль навед-вання навучэнцамі шк. заняткаў.

1.Абнаўленне стэнда “Для Вас, бацькі! у дзіця-чым садзе;

2.Абнаўленне інфармацыі ву-галка “Літарай закона” (“Здзяй-сненне злачын-стваў супраць маёмасці”);

3. Афармленне інфармацыі для сайта школы “Музей выхаван-ня” (рубрыка “Развіваем інтарэсы дзіцяці ў школе, па-за школы”).

1.Кансультацыя для класных кіраўнікоў па тэме прафілак-тыкі правапару-шэнняў і злачын-стваў сярод навучэнцаў;

2.Кансультацыя для дзяцей “Мае паводзіны ў школе, дома, у грамадстве”.Вывучэнне жыллёва-бытавых умоў прыёмнай сям’і.


Заняткі клуба “Надвор’е ў хаце” (штотыднё-ва).

2. Карэкцый-на-развіва-ючыя заня-ткі з наву-чэнцамі (ІСН,УШК).

1.Абследванне ўмоў пражыван-

ня і выхавання дзяцей, якія зна-ходзяцца ў сацы-яльнанебяспеч-ным становішчы;

2.Падпісанне плана-дагавора з бацькамі (СНС);

3.Складанне планаў дапамогі непаўналетнім, якія знаходзяцца ў сацыяльна-не-бяспечным ста-новішчы, узга-дненне планаў з адказнымі асоба-мі.

Вывучэнне інструктыўна-метадычных дакументаў па рабоце з небла-ганадзейнымі сем’ямі.


Іншае: - Афармленне справаздачы “Аналіз пропускаў навучэнцамі школьных заняткаў;

 • Афармленне інфармацыі для размяшчэння ў вугалку прававых ведаў;

 • Збор інфармацыі для правядзення кансультацый;

 • Супрацоўніцтва з іншымі арганізацыямі.
Прафілактычная

работа

Інфармацыйна-асветніцкая работа

Кансультаванне

Дыягнастычная

работа

Карэкцыйна-развіваючая работа

Работа па ахове праў і законных інтарэсаў непаўналетніх

Метадычная работа, самаадукацыя

люты

1.Удзел у пасяджэ-нні Савета прафілактыкі;

2.Рэйд“Падлетак”;

3. Кантроль навед-вання навучэнцамі шк. заняткаў;

4. Інструктаж для бацькоў з неблага-надзейных сямей “Што такое пасіў-нае курэнне?”.

1.Абнаўленне інфармацыі ву-галка “Літарай закона” (“Здзяй-сненне злачын-стваў супраць жыцця і зда-роўя”);

2. Афармленне калажа “Курэнне + алкаголь + наркотыкі + таксічныя рэчывы =…” (да Сусвет-нага Дня бараць-бы супраць рака-вых захворван-няў).

1.Кансультацыя для класных кіраўнікоў па тэме “Выкананне планаў дапамогі непаўналетнім, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы”;

2.Кансультацыя для дзяцей “Пры-чыны анкалагі-чных захворван-няў”.


Анкетаванне навучэнцаў“Інфекцыі, якія перадаюцца палавым шля-хам”. (да Сусвет-нага Дня прафі-лактыкі ІППШ).

Заняткі клуба “Надвор’е ў хаце” (штотыднё-ва).

2. Карэкцый-на-развіва-ючыя заня-ткі з наву-чэнцамі (ІСН,УШК).

1.Абследванне ўмоў пражыван-

ня і выхавання дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы;

2.Удзел у нарадзе пры дырэктары па пытанні арга-нізацыі работы па прадухіленню правапарушэн-няў і злачын-стваў сярод навучэнцаў.

Вывучэнне літаратуры па тэме “Спосабы і метады прафі-лактыкі правапа-рушэнняў і зла-чынстваў сярод падлеткаў”.


Іншае:- Збор інфармацыі для правядзення мерапрыемстваў, прысвечаных Міжнароднаму Дню барацьбы з наркотыкамі;

- Афармленне справаздачы “Аналіз пропускаў навучэнцамі школьных заняткаў;

 • Афармленне інфармацыі для размяшчэння ў вугалку прававых ведаўу вугалу “Для Вас, бацькі!”, на школьным сайце;

 • Збор інфармацыі для правядзення кансультацый.
Прафілактычная

работа

Інфармацыйна-асветніцкая работа

Кансультаванне

Дыягнастычная

работа

Карэкцыйна-развіваючая работа

Работа па ахове праў і законных інтарэсаў непаўналетніх

Метадычная работа, самаадукацыя

сакавік

1.Удзел у пасяджэ-нні Савета прафілактыкі;

2.Мерапрыемства, прысвечанае Міжнароднаму Дню барацьбы з наркотыкамі “У пастцы наркаманіі;

3.Рэйд“Падлетак”;

4. Кантроль навед-вання навучэнцамі шк. заняткаў.

1.Абнаўленне стэнда “Для Вас, бацькі! у дзіця-чым садзе;

2.Абнаўленне інфармацыі ву-галка “Літарай закона” (“Злачынствы супраць грамад-скага парадку і грамадскай маральнасці”);

3. Удзел у баць-коўскім сходзе.

1.Кансультацыя для класных кі-раўнікоў па тэме прафілактыкі насілля і жорст-кага абыходжання

з дзецьмі;

2.Кансультацыя для дзяцей “На-вучыся казаць НЕ!”;

3.Кансультацыя для бацькоў па тэме “Бацькі – лепшыя дарадцы”1.Анкетаванне навучэнцаў “Што такое наркама-нія?”;

2.Анкетаванне бацькоў “Ці уме-еце Вы любіць сваіх дзяцей?”

Заняткі клуба “Надвор’е ў хаце” (штотыднё-ва).

2. Карэкцый-на-развіва-ючыя заня-ткі з наву-чэнцамі (ІСН,УШК).

1.Абследванне ўмоў пражыван-

ня і выхавання дзяцей, якія зна-ходзяцца ў сацы-яльна небяспеч-ным становішчы;

2. Удзел у нарадзе пры дырэктары “Аб недахопах ва ўзаемадзеянні школы і сям’і”.

1.Вывучэнне інструктыўна-метадычных дакументаў па рабоце з небла-ганадзейнымі сем’ямі;

2. Прагляд літаратуры па пытанні ўзаемадзеяння сям’і і школы.


Іншае: - Афармленне справаздачы “Аналіз выканання планаў дапамогі непаўналетнім, якія знаходзяцца ў сацыяльна

небяспечным становішчы” за перыяд студзень – сакавік 2011г.;

 • Афармленне справаздачы “Аналіз выканання Дэкрэта Прэзідэнта РБ № 18;

 • Афармленне справаздачы “Аналіз пропускаў навучэнцамі школьных заняткаў;

 • Афармленне інфармацыі для размяшчэння ў вугалку прававых ведаў;

 • Збор інфармацыі для правядзення кансультацый;

 • Збор матэрыялу да Сусветнага Дня здароўя.
Прафілактычная

работа

Інфармацыйна-асветніцкая работа

Кансультаванне

Дыягнастычная

работа

Карэкцыйна-развіваючая работа

Работа па ахове праў і законных інтарэсаў непаўналетніх

Метадычная работа, самаадукацыя

красавік

1.Удзел у пасяджэ-нні Савета прафілактыкі;

2.Мерапрыемства, прысвечанае Сусветнаму Дню здароўя “Быць здаровым – гэта модна!”;

3.Рэйд“Падлетак”;

4. Кантроль навед-вання навучэнцамі шк. заняткаў;

5. Удзел у педага-гічным савеце “Арганізацыя ра-боты па прафілак-тыцы злачынстваў, правапарушэнняў сярод непаўна-летніх, абароне іх праў і законных інтарэсаў”.

Абнаўленне інфармацыі ву-галка “Літарай закона” (“Злачынствы супраць палавой недатыкальнасціабо палавой свабоды”).


1.Кансультацыя для класных кі-раўнікоў па тэме “Прафарыента-цыйная работа з вучнямі з небла-ганадзейных сямей;

2.Кансультацыя для дзяцей “Маё светлае будучае”.Анкетаванне навучэнцаў “Здаровым быць, значыць…”.

Заняткі клуба “Надвор’е ў хаце” (штотыднё-ва).

2. Карэкцый-на-развіва-ючыя заня-ткі з наву-чэнцамі (ІСН,УШК).


Абследванне ўмоў пражыван-

ня і выхавання дзяцей, якія зна-ходзяцца ў сацы-яльна небяспеч-ным становішчы.


Вывучэнне літаратуры па тэме “Спосабы і метады прафі-лактыкі правапа-рушэнняў і зла-чынстваў сярод падлеткаў”.


Іншае:- Афармленне справаздачы “Аналіз пропускаў навучэнцамі школьных заняткаў;

 • Афармленне інфармацыі для размяшчэння ў вугалку прававых ведаў;

 • Збор інфармацыі для правядзення кансультацый;

 • Збор матэрыялу да святкавання Дня сям’і.
Прафілактычная

работа

Інфармацыйна-асветніцкая работа

Кансультаванне

Дыягнастычная

работа

Карэкцыйна-развіваючая работа

Работа па ахове праў і законных інтарэсаў непаўналетніх

Метадычная работа, самаадукацыя

май

1.Удзел у пасяджэ-нні Савета прафілактыкі;

2.Мерапрыемства, прысвечанае Дню сям’і “7 Я”;

3.Рэйд“Падлетак”;

4. Кантроль навед-вання навучэнцамі шк. заняткаў;

5.Індывідуальная гутарка з бацькамі з неблаганадзей-ных сямей аб неаб-ходнасці аздараў-лення дзяцей пад час летніх канікул.

1.Абнаўленне інфармацыі ву-галка “Літарай закона” (“Злачынствы супраць экала-гічнай бяспекі і прыроднага асяроддзя”);

2. Абнаўленне стэнда “Для Вас, бацькі! у дзіця-чым садзе;

3.Афармленне інфармацыі для сайта школы “Музей выхаван-ня” (рубрыка “Поспех дзіцяці – вынік агульных намаганняў сям’і і школы”).1.Кансультацыя для класных кі-раўнікоў па тэме “Агляд асноўных норм Дэкрэта Прэзідэнта РБ № 18 “Аб дадат-ковых мерах па дзяржаўнай аба-роне дзяцей у не-благанадзейных сем’ях”;

2.Кансультацыя для дзяцей “Наперадзе - канікулы”.1.Анкетаванне навучэнцаў “Мая сям’я”;

2. Анкетаванне бацькоў з небла-ганадзейных сямей “Мая сям’я”.

Заняткі клуба “Надвор’е ў хаце” (штотыднё-ва).

2. Карэкцый-на-развіва-ючыя заня-ткі з наву-чэнцамі (ІСН,УШК).


Абследванне ўмоў пражыван-

ня і выхавання дзяцей, якія зна-ходзяцца ў сацы-яльна небяспеч-ным становішчы.


Агляд норм Дэ-крэта Прэзідэнта РБ № 18 “Аб дадатковых мерах па дзяр-жаўнай абароне дзяцей у небла-ганадзейных сем’ях”

Іншае:- Афармленне справаздачы “Аналіз пропускаў навучэнцамі школьных заняткаў;

 • Афармленне аналіза работы педагога сацыяльнага за 2011 – 2012 навучальны год;

 • Афармленне аналіза работы сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службы за 2011 – 2012 навучальны год.
Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Анкетаванне бацькоў Выяў icon1. Настаўніца Аляхновіч Я.І. у мэтах вывучэння задаволенасці харчаваннем дзяцей праводзіла 18. 02. 2011 анкетаванне вучняў І іх бацькоў па арганізацыі харчавання
Настаўніца Аляхновіч Я.І. у мэтах вывучэння задаволенасці харчаваннем дзяцей праводзіла 18. 02. 2011 анкетаванне вучняў І іх бацькоў...

Анкетаванне бацькоў Выяў iconАнкетаванне вучняў
...

Анкетаванне бацькоў Выяў iconАнкетаванне бацькоў па праблемах сямейнага выхавання
План мерапрыемстваў па рэалізацыі пераемнасці дзяржаўнай установы адукацыі “даматканавіцкі дзіцячы сад” І ўстановы адукацыі “даматканавіцкая...

Анкетаванне бацькоў Выяў iconПлан работы бацькоўскага камітэта Вярэйкаўскай сш
Стварыць для бацькоў умовы па авалодванні педагагічнымі ведамі, аказанні ім дапамогі ў арганізацыі педагагічнай самаадукацыі, у выпрацоўцы...

Анкетаванне бацькоў Выяў iconМэты: выхоўваць у навучэнцаў пачуццё павагі да сваіх бацькоў, садзейнічаць фармі- раванню думкі-пераканання, што ІХ любоў, чуласць, дапамога, клопат вельмі
Любоў І павага да бацькоў без усякага сумнення ёсць пачуццё святое (Вісарыён Бялінскі)

Анкетаванне бацькоў Выяў icon«Штучнае дыханне» 9 чэрвеня, 18. 30
Вера пакідае сваіх бацькоў, каб быть разам з Морганам – гандляром наркотыкамі. Морган мёртвай хваткай утрымлівае дзяўчыну ля сябе,...

Анкетаванне бацькоў Выяў iconАнкетаванне "Пажаданні І прапановы"
Б. сх. “Асаблівасці арганізацыі навучальнага выхаваўчага працэсу ў 2011/2012 нав годзе”

Анкетаванне бацькоў Выяў iconАнкетаванне
Н. В. Шэйко, выкладчык беларускай мовы І літаратуры Ваўкавыскага каледжа уа “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы”

Анкетаванне бацькоў Выяў iconРабота па прафесійнай арыентацыі вучняў
Анкетаванне “Арыенціровачнае вызначэнне тыпу буду-чай спецыяльнасці”. Гульня “Адгадай прафесію”9-11кл

Анкетаванне бацькоў Выяў iconРэспубліканскага журы па падвядзенні вынікаў рэспубліканскага конкурсу творчых работ "Зямля бацькоў мая зямля"
Аб правядзенні заключнага этапу рэспубліканскіх конкурсаў у рамках рэспубліканскай акцыі навучэнскай моладзі ”Жыву ў Беларусі І тым...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка