Раённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст!
НазваРаённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст!
Дата канвертавання24.11.2012
Памер38.1 Kb.
ТыпКонкурс
Раённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове

для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005


Шаноўны гімназіст!

Вітаем Цябе ў другім этапе конкурсу. Перад Табой заданні, якія Ты павінен выканаць на працягу 90 хвілін. Уважліва чытай і самае важнае – не спяшайся. Спачатку бярыся за лягчэйшыя для цябе заданні, а потым за цяжэйшыя. Мы верым у Твае магчымасці і жадаем удачы!

Конкурсная Камісія

Тэкст І


1.,,Не багі гаршкі лепяць, а людзі – чалавекі, у якіх ёсць адно агульнае імя – Я. 2. Вакол Я правядзём дужку, вясёлку, карону, касмічны скафандар, адным словам, як хто ўяўляе той арэол над сабой. 3. Але прызнаем галоўнае: як бы чалавек не выстаўляў сваё Я, у якія б высі не ўзнімаўся, як бы нізка не падаў, павінен помніць, улічваць бацькоўскае біяполе*. 4. Хочам таго ці не, а нам з малаком маці, па спадчынных генах, перадаецца ўсё тое важнае і важкае, што рухае нас па Зямлі і ўтрымлівае ў вобразе чалавека.

5. І гэта абавязвае нас над Я правесці яшчэ адну дужку. 6.Атрымліваем арбіту з дзвюх раўнапраўных палавін: бацька і маці. 7.Яны далі жыццё нам. 8. Мы ў вечным і неаплатным даўгу перад імі. 9. На іх молімся. 10 Яны сняцца нам, не пакідаюць нас, калі нават адыходзяць у вечнасць”.


*біяполе- біялагічнае поле


1. Аўтарам першага тэксту з'яўляецца ............................................ 1 бал


2. Загаловак твора, з якога ўзяты тэкст гэта:

....................................................................................................................... 1 бал


3. Тэкст ў галоўнай меры тычыцца:

а) гістарычных падзей нашай радзімы

б) нашых ветлівых і культурных адносін да бацькоў

в) гісторыі роду кожнага чалавека 1 бал


4. У дзевятым сказе тэксту І знайдзі дзеяслоў і назаві: час, лік, асобу.

.........................................................................................................................2 балы


5. Словы: ,,дужка”, ,,вясёлка”, ,,карона”, ,,касмічны скафандар” у першым сказе тэксту паводле аўтара гэта:

а) амонімы

б) сінонімы

в) антонімы

г) роднасныя словы 1 бал

6. Запішы склоны поўнымі назвамі і праскланяй словазлучэнне ,, дзве палавіны”

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 6 балаў


7. Апошні сказ у тэксце гэта:

а) Складаназалежны сказ

б) скдладаназлучаны сказ

в) просты сказ 1 бал


8. Лічэбнік ,,дзве” належыць да:

а) складаных

б) простых

в) састаўных 1 бал


9. Запішы ў каляндарным парадку святы: Каляды, Пакровы, Вялікдзень, Багач, Дзяды, Купалле


Пачынай: Купалле, ..........................................................................................

.........................................................................................................................2 балы


10. Напішы ў трох сказах гістарычныя звесткі пра ,,бежанства

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 балы


11. Сённяшні герб і сцяг Рэспублікі Беларусі абавязвае ад ............года 1 бал

Тэкст ІІПрачытай уважліва фрагмент верша,,Вячорная містэрыя” і выканай ніжэй прыведзеныя заданні.


,,Бярозаў зялёныя рукі

застыглі, бы ў часе малітвы,

прачнуліся ночныя гукі,

нячутныя ў дзень працавіты,

затросся лязняк з пераляку,

пачуўшы крок чорнае ночы....

І росамі вечар заплакаў,

у змроку хаваючы вочы...”.

(Хэлмна 1932)


12. Аўтарам верша з'яўляецца:

а) Наталля Арсеннева

б)Ларыса Геніюш

в) Масей Сяднёў

г) Алесь Салавей 1 бал


13. Твор быў напісаны на тэрыторыі:

а) Нямеччыны

б) Чэхіі

в) Злучаных Штатаў Амерыкі

г) Польшчы 1 бал


14. Знайдзі ў вершы і запішы адно параўнанне і адно ўвасабленне.


.......................................................................

........................................................................ 2 балы


15. Дапішы вышэйшую і найвышэйшую ступень параўнання прыметнікаў


добры - ....................................................

стары - ...............................................

вясёлы - ..................................................

дрэнны - .................................................. 4 балы


16. Рэлігійная праблематыка пераважае перад усім ў аднаго прадстаўніка эміграцыйнай літаратуры.:

а) Масея Сяднёва

б) Казіміра Сваяка

в) Наталлі Арсенневай

г) Ларысы Геніюш 1 бал

17. Перакладзі сказы на беларускую мову.


Na jego twarzy widać uśmiech.

................................................................................

Człowiek nie powinien żyć samotnie.

...............................................................................

Skąd biorą się wojny?

............................................................

Witam wszystkich obecnych na spotkaniu!

............................................................................... 8 балаў


18. Займеннікі ў дужках пастаў у патрэбнай граматычнай форме.


Хлопцы ўбачылі ( я) .............. і крычалі на ўсё горла.

На старонках апавядання можна прачытаць пра (яна) ............ подзвіг.

Дзядзька пачаставаў (яны)........... даволі моцнай і горкай настойкай.

Турыст як той вярблюд усё нясе на (сябе)............ . 4 балы


19. Напішы аб'яву пра вечарыну прысвечаную Ларысе Геніюш, якая адбудзецца ў Агульнаадукацыйным ліцэі з беларускай мовай навучання ў Гайнаўцы.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................................... 5 бала

46 pkt. 39,1 pkt.- 85%

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Раённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст! iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 19 снежня 2005 года- 00 гадзін Шаноўны Гімназіст !
Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 19 снежня 2005 года- 00 гадзін

Раённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін

Раённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін

Раённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін

Раённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін

Раённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2008/2009 Шаноўны Гімназіст !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Раённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Раённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст! iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Раённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст! iconВаяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Раённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2008/2009 Шаноўны Гімназіст !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка