Інфармацыйная функцыя дзяржавы
НазваІнфармацыйная функцыя дзяржавы
Дата канвертавання09.01.2013
Памер42.92 Kb.
ТыпДокументы
ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ФУНКЦЫЯ ДЗЯРЖАВЫ


У сучасным грамадстве інфармацыя з’яўляецца вызначальным фактарам, паскорыўшым працэсы глабалізацыі і інтэрнацыяналізацыі. Інфармацыя закранае ўсе стадыі дзейнасці дзяржаўных органаў, таму ў сучасных умовах можна казаць аб інфармацыйнай функцыі дзяржавы, і, такім чынам, аб значэнні інфармацыйнай дзейнасці яе органаў. Спецыфіка інфармацыі як рэсурсу ўплывае на змешванне яе з іншымі кірункамі дзяржаўнай дзейнасці.

На інфармацыі заснавана дзейнасць заканадаўчай улады - прыняццю законаў папярэднічае збор і апрацоўка інфармацыі (сацыяльнай, эканамічнай, палітычнай), а сам тэкст закона гэта прававая інфармацыя, якую дзяржава распаўсюджвае, першым чынам, афіцыйна, а таксама "папулярызуе". Але больш паказальна і маштабна інфармацыйная функцыя дзяржавы выяўляецца ў дзейнасці органаў выканаўчай улады.

У самім агульным плане дзеянні, якія можна ажыццяўляць з інфармацыяй, гэта яе стварэнне, перапрацоўка, выкарыстанне (кіраўніцтва), ліквідацыя, улік, аналіз, перадача, . Інфармацыя - гэта прадмет, прадукт і прылада дзейнасці органаў дзяржаўнай улады. Таму можна сказаць, што інфармацыя - гэта аснова дзейнасці любога органа ўлады (нездарма кажуць, што службоўцы не ствараюць матэрыяльны прадукт, прадмет іх працы - інфармацыя). Але гэта інфармацыя аналітычная, рэгулятыўная, якая інфармуе аб дзейнасці органаў дзяржаўнай улады - іншымі словамі, інфармацыя, якая нясе ў сабе ўладную волю дзяржавы. Аднак, па меры таго, як інфармацыя набывае ўласную каштоўнасць, інфармацыйная функцыя ўсё больш набывае самастойнае значэнне ў дзейнасці органаў дзяржаўнай улады, і, першым чынам, органаў выканаўчай улады.

Органы выканаўчай улады заўсёды ажыццяўляюць інфармацыйную дзейнасць, часта не надаючы ёй самастойнага значэння. Тым не менш, адна з яе складовых частак даўно існуе пад назвай уліковай функцыі. У сучасных умовах уліковая функцыя працягвае захоўваць свае пазіцыі, асабліва ў эканамічнай сферы. Асноўным спосабам выканання гэтай функцыі з'яўляецца рэгістрацыя, а менавіта, вядзенне дзяржаўных кадастраў, рэестраў і рэгістраў. Для прагназавання вялікае значэнне мае іншая частка інфармацыйнай функцыі - маніторынг. Маніторынг - гэта сістэма бесперапыннага назірання з мэтай сістэмнага аналізу асноўных паказчыкаў і выпрацоўкі прапаноў па развіцці. [2, с.85]

Адной з відавочных формаў існавання інфармацыйнай функцыі з'яўляецца асвятленне дзейнасці органаў улады ў сродках масавай інфармацыі. Гэта надзвычай важны аспект, нездарма кажуць, што сродкі масавай інфармацыі - гэта чацвёртая ўлада ў дзяржаве.

Зразумела, што інфармацыйную функцыю дзяржавы трэба дбайна адлюстраваць у нарматыўных актах, якія датычацца выканаўчай улады, на якую прыходзіцца значная частка практычных мер дзяржаўнага ўздзеяння. На практыцы гэта можа ажжыцявіць пры ўвядзенні рэгламентаў атрымання, выкарыстанні і перадачы інфармацыі паміж звёнамі выканаўчай улады, пры гэтым акцэнт павінен быць зроблены на ўжыванні сучасных інфармацыйных тэхналогій [1, з. 19]

Інфармацыйная функцыя дзяржавы выяўляецца ў дзеяннях дзяржаўных органаў усіх трох галін улады. Можна вылучыць наступныя кірункі яе рэалізацыі:

1. Стварэнне інфармацыі (умоўна яе можна назваць першаснай) - дзяржава непасрэдна стварае нарматыўныя акты;

2. Суправаджэнне інфармацыі, якая мае дзяржаўнае значэнне. Першым чынам, гэта спецыялізаваныя падфункцыі ўліку, кантролю, маніторынгу;

3. Адкрытасць органаў дзяржаўнай улады для грамадзян;

4. Збор, апрацоўка, ахова і абарона інфармацыі, неабходнай для рэалізацыі функцый дзяржавы;

5. Заснаванне спецыялізаваных структур у сферы інфармацыі і рэгуляванне іх дзейнасці;

6. Інфармацыйны абмен паміж органамі дзяржаўнай улады;

7. Выкарыстанне інфармацыі ва ўнутраных інтэрасах дзяржавы (для выканання ўсіх іншых дзяржаўных функцый);

8. Перапрацоўка інфармацыі і стварэнне новай (рашэнні выканаўчай улады, судовых органаў). [2, з.89]

Неабходна адзначыць, што дзейнасць дзяржавы ў інфармацыйным асяроддзі заўсёды носіць пэўна-гістарычны характар, таму па ступені яе адкрытасці можна судзіць аб форме дзяржавы, яе сацыяльным прызначэнні, суверэннасці і ўзроўні бяспекі.

Такім чынам, інфармацыйная функцыя дзяржавы ўяўляе сабой абумоўлены запатрабаваннямі сацыяльна-палітычнага развіцця комплексны кірунак дзейнасці дзяржаўнага механізму па забеспячэнні грамадзян, іх аб'яднанняў, у цэлым грамадства і дзяржавы актуальнай у пэўны часавы перыяд публічна значнай інфармацыяй пасродкам яе вытворчасці, распаўсюджвання і кантролю ў заканадаўча ўсталяваных формах.

Кажучы аб месцы інфармацыйнай функцыі ў сістэме функцый дзяржавы неабходна адзначыць, што яно вызначаецца яе ўзаемадзеяннем з іншымі функцыямі. Яе функцыянальныя ўзаемасувязі з эканамічнай, палітычнай, сацыяльнай, экалагічнай, культурна-адукацыйнай функцыямі зафіксаваны ў прамой альбо ўскоснай формах у Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

Фактарамі, якія перашкаджаюць эфектыўнай рэалізацыі дзяржавай інфармацыйнай функцыі, выступаюць: адсутнасць нацыянальнай канцэпцыі інфармацыйнага развіцця; бессістэмнасць нарматыўнай прававой базы рэгламентацыі дзейнасці дзяржавы ў інфармацыйным асяроддзі; нізкая роля навуковай дактрыны адносна рэалізацыі інфармацыйнай функцыі; прабелы ў інфармацыйнай дзейнасці розных органаў дзяржавы; некампетэнтнасць крыніц інфармацыі.

Шляхі павышэння эфектыўнасці рэалізацыі дзяржавай інфармацыйнай функцыі: сістэматызацыя нарматыўнай прававой базы; размежаванне інфармацыйных паўнамоцтваў дзяржаўных органаў; актывізацыя дзяржаўнай падтрымкі сродкаў масавай інфармацыі; пашырэнне практыкі прамых трансляцый сацыяльна-палітычных падзей; заканадаўчае забеспячэнне аб'ектыўнасці і своечасовасці падавання дзяржавай інфармацыі; узмацненне механізмаў сацыяльнай і юрыдычнай адказнасці за распаўсюджванне грамадска небяспечнай інфармацыі; падвышэнне ўзроўня інфармацыйнай адукаванасці насельніцтва і кваліфікацыі дзяржаўных службоўцаў.


СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ


1. Исполнительная власть: организация и взаимодействие/ Отв. ред. Ю.А.Тихомиров. – М.: Юридический Дом "Юстицинформ", 2000. – С. 19.

2. Теория государства и права: Курс лекций. – М., 1996. – С. 80-95.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconІнфармацыйная функцыя дзяржавы
У розных галінах ведаў ідзе актыўны, поўнамаштабны працэс пазнання І практычнага асваення каштоўнасці феномена «інфармацыя»

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconІнфармацыйная функцыя дзяржавы
У выніку гэтага інфармацыйныя тэхналогіі сталі паступова пранікаць у вобласць грамадскіх адносін, І ўздзейнічаць на ІХ. У сучасным...

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconІнфармацыйная функцыя дзяржавы
Ва ўмовах пастаянных змяненняў эканамічнай І сацыяльнай інфраструктур першачарговай задачай дзяржаўнага механізму становіцца аптымізацыя...

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconІнфармацыйная функцыя дзяржавы
Менавіта яны інфармавалі рознымі спосабамі грамадзян аб новых правах, правілах І законах. Гэтыя ж органы інфармавалі заканадаўчую...

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconIнфармацыйная функцыя дзяржавы
Як асноўныя напрамкі дзейнасці дзяржавы яны павінны атаясамлівацца з самой дзейнасцю ці асобнымі элементамі гэтай дзейнасці. Фунцыі...

Інфармацыйная функцыя дзяржавы icon2º. Раўнанні са зменнымі, якія падзяляюцца
Заўвага. Падзеленасць у тым, што каля dx знаходзіцца толькі функцыя ад X, а каля dy — функцыя ад y

Інфармацыйная функцыя дзяржавы icon§ 11. Умовы нязменнасці (пастаянства) І манатоннасці функцыі на прамежку
Тэарэма Няхай на адрэзку [a, b] вызначана непарыўная функцыя f(X), дыферэнцавальная на інтэрвале (a, b). Функцыя f(X) — сталая на...

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconПытанні па курсу "Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi" для уступных экзаменаў у аспірантуру
Прадмет, задачы, асаблівасці гiсторыi дзяржавы I права Беларусi. Гiстарыяграфiя навукi гiсторыi дзяржавы I права

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка