Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402
НазваНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402
старонка1/6
Дата канвертавання09.01.2013
Памер386.32 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6
Міністерство внутрішніх справ україни


національна академія внутрішніх справ


Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність»


для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


за напрямом підготовки «Правознавство» - 6.030402

Київ 2011


Укладачі: Расюк Е. В. - кандидат юридичних наук, доцент

Микитчик А.В. - кандидат юридичних наук


Рецензенти: Джужа О.М. - доктор юридичних наук, професор.

Весельський В.К. - кандидат юридичних наук, професор.


Навчально-методичний комплекс

Обговорений та схвалений

на засіданні кафедри кримінології

та кримінально-виконавчого права

«30» серпня 2011 р. (протокол № 1)


Кримінологія: Навчально-методичний комплекс // Укладачі: к.ю.н. Расюк Е.В., к.ю.н. Микитчик А.В. - К.: НАВС.-2011.- 18 с.


© Національна академія внутрішніх справ, 2011


1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ


Дисципліна: Антинаркотична профілактична діяльність


Незаконний обіг наркотиків - надзвичайно складне, багатогранне і у той же час суспільно небезпечне явище у сучасному світі. Незаконний обіг наркотиків руйнує економіку, соціальну сферу, підвищує рівень злочинності, руйнує моральні підвалини суспільства, вражає своїм негативним впливом молодь, провокує конфлікти. Його можна розглядати як загрозу національній безпеці України. Прогресуюче зловживання наркотиками, різкий ріст цін на них, збільшення кількості злочинів, пов’язаних з наркотиками - створює сприятливі умови для появи злочинних угруповань, що здійснюють їх організований збут (наркобізнес).

Необхідно відмітити, що незаконний обіг наркотиків, наркобізнес, зокрема й транснаціональний, є потужним стимулом зростання загальнокримінальної та економічної злочинності. Основними сферами застосування прибутку від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є гральні заклади, дискотеки та нічні клуби, купівля-продаж нерухомості тощо. Але останнім часом супутнім злочином у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів стала корупція серед посадових осіб правоохоронних органів та органів управління і влади, особливо в місцях виробництва наркотиків та за маршрутами їх транспортування.

Сучасний стан наркозлочинності примушує оцінювати її не тільки як соціально-правове явище, але й як політичний феномен. Вона пронизує всі важливі сфери життєдіяльності держави і суспільства, а також, пов’язана з глобальними проблемами, що викликають у суспільстві підвищену напруженість: економіка, міжнародні відносини, внутрішньо - і зовнішньополітичні перетворення тощо. При цьому кожна з цих сфер відчуває на собі деструктивну силу кримінальних процесів.

Аналіз статистичних даних, що стосуються незаконного обігу наркотиків, показує, що зловживання наркотичними засобами в Україні здобуває все більші масштаби. Кількість осіб, що вживають наркотики, перевищує мільйон людей, а за деякими даними - досягає двох мільйонів.

Детермінанти злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є похідними від загальних причин злочинності у нашій країні та взаємопов’язані з економічними, політичними, ідеологічними, морально-психологічними, демографічним процесами у державі. Вивчення причин злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, має важливе значення не тільки для глибокого пізнання об’єктивних джерел відповідного кримінального явища, але й для розроблення запобіжних заходів протидії вищевказаних злочинів. Разом з тим, враховуючи глобальні перетворення у державі, можна виділити цілу низку детермінант, особливо значущих для існування, розповсюдження і самовідтворення злочинності, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Профілактика злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків дозволить знизити не тільки їх рівень, але й рівень смертності та хвороб населення, оптимізувати соціальну ситуацію у суспільстві, підвищити авторитет держави у світі. Саме тому держава зосереджує зусилля на профілактиці незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, покаранні осіб, винних у вчиненні таких злочинів, лікуванні та реабілітації наркоманів.

Профілактичну діяльність у сфері незаконного обігу наркотиків варто поділити на два рівні:1) загальна профілактика, основним напрямом якої є заходи щодо усунення причин і умов, що сприяють як наркотизації населення, так і вчиненню злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів; 2) індивідуальна профілактика щодо конкретних осіб, які зловживають наркотичними засобами та на цьому ґрунті схильні до вчинення злочинів.

Таким чином, профілактика злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків — важлива складова у діяльності державних структур, тому що дозволяє знизити не тільки рівень їх проявів, але й рівень смертності та хвороб населення, оптимізувати соціальну ситуацію у суспільстві, підвищити авторитет нашої держави у світі. Саме тому держава зосереджує зусилля як на профілактиці й протидії незаконному обігу наркотиків, покаранні осіб, винних у вчиненні злочинів у даній сфері, так і на лікуванні наркоманів, проведенні з ними реабілітаційних заходів.

Складовою частиною державної профілактичної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків, є цілеспрямована діяльність служб і підрозділів органів внутрішніх справ, що полягає у: здійсненні заходів, спрямованих на виявлення, нейтралізацію та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків; забезпеченні оперативно-профілактичного спостереження за особами, схильними до вчинення таких злочинів; здійсненні контролю над процесом законного виробництва, зберігання, транспортування, реалізації й використання наркотиків.

У цілому питання загальної та індивідуальної профілактики зловживання наркотиками, їх немедичного вживання, правопорушень, пов’язаних з ними, повинні становити єдину стратегію антинаркотичної політики держави, що проводиться нею. Профілактична діяльність органів внутрішніх справ здійснюється спеціальними засобами й методами та вимагає постійного своєчасного правового, організаційного й тактичного-удосконалювання спеціальної профілактики.

Викладання спеціального курсу «Антинаркотична профілактична діяльність » передбачає загальну та спеціальну мету.

Загальна мета передбачає:

1.формування у слухачів науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та світі;

2.можливість самостійного комплексного вивчення антинаркотичного законодавства України, що регулює систему профілактичних заходів.

Спеціальна мета передбачає:

  1. формування у слухачів теоретично і емпірично обґрунтованих уявлень про антинаркотичну профілактичну діяльність;

  2. відпрацювання теоретичних та практичних навиків щодо запобігання незаконного обігу наркотичних засобів, та розробки нормативних актів та прийняття управлінських рішень;

  3. вивчення антинаркотичної профілактичної діяльності відповідно до навчальної програми;

  4. ознайомлення із змістом, формами реалізації і перспективами розвитку антинаркотичної політики України та проблемами її кримінально законодавства;

Досягнення зазначеної мети забезпечується вирішенням наступних навчально-методичних завдань:

  1. надання слухачам можливостей ознайомлення на лекціях з новітніми науковими та методичними досягненнями в сфері антинаркотичної профілактичної діяльності ;

  2. створення оптимальних організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу;

  3. закріплення на семінарських заняттях знань про основні теоретичні положення антинаркотичної профілактичної діяльності;

  4. розвиток на практичних заняттях навичок щодо запобігання незаконного обігу наркотичних речовин тощо.

Значення «Антинаркотичної профілактичної діяльності» - полягає в тому, що його предмет дає можливість комплексного оволодіння теоретичними знаннями і певними правозастосовчими навичками у галузі правового регулювання антинаркотичної профілактичної діяльності, які необхідні для кваліфікованого юриста-правознавця.

Курс

Характеристика дисципліни


Кількість залікових кредитів, відповідних ЕСTS: 1

Модулів: 4

Змістовних модулів: 1


Загальна кількість годин: 36Рік підготовки:

Семестр: 5

Лекцій: 8

Семінарські заняття: 8

Практичні заняття: 2

Самостійна робота: 18

Вид контролю: залік
  1   2   3   4   5   6

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «теорія держави та права» (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) для бакалаврів у галузі знань «Право» за напрямом 060100 «Правознавство»
Навчально-методичний комплекс обговорений та схвалений на засіданні кафедри теорії держави та права від 31 серпня 2011 р протокол...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconПрограма навчальної дисципліни
...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconПрограма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія І методика журналістської творчості» («Аналітичні методи відтворення») для студентів...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Європейська соціальна політика І моделі соціального партнерства» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Європейська соціальна політика І моделі соціального партнерства» для студентів освітньо-кваліфікаційного...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconКонспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельні матеріали»
«Будівельні матеріали» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напрямів підготовки 060101 «Будівництво» -«Теплогазопостачання...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconДисципліна "Комп'ютерна схемотехніка" є однією з найважливіших дисциплін циклу професійної та практичної підготовки навчального процесу за напрямом підготовки
Тому "Комп'ютерна схемотехніка" є саме тою дисципліною, матеріал якої має підготувати студентів не тільки до розробки складних цифрових...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconПрограма випробувань розроблена з урахуванням вимог навчального плану напряму 0502 "Менеджмент", спрямована перевірити рівень підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
Фахові випробування для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності “Менеджмент організацій І адміністрування...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 icon1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402 iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни
Автор Некопаненко Михайло Григорович, викладач правових дисциплін, спеціаліст ІІ категорії

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка