Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж
НазваЮрыдычны факультэт юрыдычны каледж
старонка3/5
Дата канвертавання24.11.2012
Памер315.21 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5

СЕКЦЫЯ ІІ

ДЗЯРЖАЎНАСЦЬ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ: ГІСТАРЫЧНЫЯ І ТЭАРЭТЫЧНЫЯ, МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ

Аўд. 503

КіраўнікМатарас Валянцін Нікіфаравіч, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

СакратарПанамароў Сяргей Аляксандравіч, аспірант кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

Матарас Валянцін Нікіфаравіч – дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

Дзербіна Галіна Вячаславаўна – дацэнт кафедры канстытуцыйнага і міжнароднага права Акадэміі Кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

ПРАВА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў КАНТЭКСЦЕ АГУЛЬНАСЦІ І РАЗНАСТАЙНАСЦІ РАМАНА-ГЕРМАНСКАЙ ПРАВАВОЙ СЯМ’І

Кур’яновіч Аляксандр Віктаравіч – прафесар кафедры гісторыі права і гуманітарных дысцыплін Міжнароднага інстытута працоўных і сацыяльных адносін (г. Мінск, Беларусь), кандыдат гістарычных навук, дацэнт

ПРОЦЕДУРА ОТСТАВКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ 90-Х ГГ.

Ляскоў Аляксандр Якаўлевіч – загадчык аддзела па ўзаемаадносінах з Нацыянальным сходам Республікі Беларусь Галоўнага ўпраўлення па ўзаемаадносінах з органамі заканадаўчай і судовай улады Адміністрацыі Прэзідэнта Республікі Беларусь, кандыдат юрыдычных навук

ДАСЛЕДАВАННЕ ДЗЕЙНАСЦІ СТАНІСЛАВА АЎГУСТА ПАНЯТОЎСКАГА: СУЧАСНАСЦЬ І ПЕРСПЕКТЫВЫ

Дзiдыч Тарас Алегавiч – выконваючы абавязкі загадчыка кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Кіеўскага ўніверсітэта права НАН Украіны, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОРМОПРОЕКТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ИНСТИТУЦИЙ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

Лагун Дзмітрый Анатольевічдацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

АБ ТЭНДЭНЦЫЯХ РАЗВІЦЦЯІ СУЧАСНАЙ ДЗЯРЖАВЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА ВА ЎМОВАХ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ

Баўблiс Лiнаснамеснік дэкана юрыдычнага факультэта Ўніверсітэта імя Міколаса Рамерыса (Літва), дацэнт

ВЛИЯНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ВОЛИ НА РЕШЕНИЕ КОЛИЗИИ НОРМ И ПРИНЦИПОВ

Антановiч Нiна Арсеньеўна – дацэнт кафедры паліталогіі юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат палітычных навук, дацэнт

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИБО СУЩНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ?

Ківель Уладзімір Мікалаевіч – прафесар кафедры публічнага права Міжнароднага інстытута працоўных і сацыяльных адносін, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ (НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ)

Вербава Вольга Уладзіміраўна – старшы выкладчык кафедры гісторыі дзяржавы і права Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Грынёў Iгар Вiктаравiч – выкладчык кафедры міжнароднага марскога права Ваенна-марской акадэміі імя Адмірала Флота Савецкага Саюза М.Г. Кузняцова, саіскальнік навуковай ступені кандыдата юрыдычных навук, палкоўнік

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО С МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВОМ В КОНЦЕ ХVI – НАЧАЛЕ ХVI СТ. И ВКЛАД ЛЬВА САПЕГИ В ИХ РАЗВИТИЕ

Дзмітрук Алена Пятроўна – старшы выкладчык кафедры тэорыі дзяржава і права Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта

ПАЛІТЫКА-ПРАВАВЫ РЭЖЫМ НА ТЭРЫТОРЫІ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў МІЖВАЕННАЙ ПОЛЬШЧЫ

Чудакоў Міхаіл Філіпавіч – загадчык кафедры канстытуцыйнага і міжнароднага права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, доктар юрыдычных навук, прафесар

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В БЕЛАРУСИ (ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА, ПЕРИОДИЗАЦИЯ)

Кандратовіч Наталля Міхайлаўна – дацэнт кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Іванчанка Вольга Мікалаеўна – выкладчык кафедры тэорыі дзяржавы і права Нацыянальнвга ўнівэрсытэта "Адэская юрыдычная акадэмія”

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СООТНОШЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО И НОРМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА


СЕКЦЫЯ ІІІ

КРЫНІЦЫ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПРАВА І ЗАКАНАДАЎСТВА

Аўд. 605

Кіраўнік секцыіДоўнар Таісія Іванаўна, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар

СакратарМалец Вераніка Тадэўшаўна, аспірант кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

Смыкалін Аляксандр Сяргеевіч – загадчык кафедры гісторыі дзяржавы і права Уральскай дзяржаўнай юрыдычнай акадэміі (г. Екацерынбург, Расія), доктар юрыдычных навук, прафесар

ИСТОЧНИКИ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОГО ПРАВА

Чупрыс Вольга Іванаўна – намеснік дэкана па вучэбных інавацыях і вучэбна-метадычнай рабоце юрыдычнага факультэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ)

Ермаловіч Віктар Іванавіч – дацэнт кафедры міжнароднага эканамічнага права Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

ДОГОВОР ТОВАРИЩЕСТВА В СРЕДНЕВЕКОВОМ СЕРБСКОМ И БЕЛОРУССКОМ ПРАВЕ (XII–XV ВВ.)

Яцкевіч Ігар Георгіевіч – прарэктар па выхаваўчай і ідэалагічнай рабоце Прыватнага інстытута кіравання і прадпрымальніцтва, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

УСТАВЫ И УХВАЛЫ КАК ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА ВКЛ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI ВЕКА

Шаршун Віктар Аляксандравіч – намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, кандыдат юрыдычных навук

СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВАЕННАГА ЗАКАНАДАЎСТВА БЕЛАРУСІ: ГІСТАРЫЧНЫ АСПЕКТ

Сядзельнік Валерыя Валяр’янаўна – дацэнт кафедры гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ БЕЛОРУССКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ

Туманава Анастасія Сяргееўнапрафесар кафедры тэорыі права і параўнальнага правазнаўства Дзяржаўнага ўніверсітэта “Вышэйшая школа эканомікі” (г. Масква, Расія), доктар юрыдычных навук, прафесар

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ОБ ОБЩЕСТВАХ И СОЮЗАХ 4 МАРТА 1906 Г. И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ЗАПАДНОМ КРАЕ

Каляда Віталь Вікенцьевіч – старшы выкладчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, кандыдат юрыдычных навук

РЭГЛАМЕНТАЦЫЯ ВАЙСКОВЫХ АДНОСІН У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ У ДАСТАТУТАВЫ ПЕРЫЯД

Дзячок Алег Аляксандравiч – дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі мытнай службы Украіны, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ

Жарын Дзмітрый Валер’евіч – метадыст аддзела сістэмных даследванняў іннавацыйнай дзейнасці вышэйшай школы Цэнтра праблем развіцця адукацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гуманітарных навук

РАЗВІЦЦЁ ГАНДЛЁВАГА ПРАВА НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У XIII СТАГОДДЗІ

Рудзько Ірына Сяргееўна – галоўны юрысконсульт юрыдычнага ўпраўлення ЗАТ «БТА Банк»

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ О ЗЕМЛЕ В ИСТОЧНИКАХ БЕЛОРУССКОГО ПРАВА ПЕРИОДА XVI–XVIII ВВ.

Чэлпан Раман Валер’евіч – старшы выкладчык кафедры гаспадарчага, грамадзянскага і працоўнага права Марыупальскага дзяржаўнага ўніверсітэта

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ В XVI ВЕКЕ

Лебедзь Валерыя Уладзiмiраўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытут дзяржавы і права Расійскай акадэміі навук, кандыдат юрыдычных навук, магістр права

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ АВТОРСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (НАЧ. XIX–НАЧ. XX ВВ.)

Гарматны Віталь Пятровіч – аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук

ЗАКОН АД 10 ЛІПЕНЯ 1919 Г. ЯК ПЕРШЫ ЭТАП ЗАКАНАДАЎЧАГА АФАРМЛЕННЯ АГРАРНАЙ РЭФОРМЫ НА ЗЕМЛЯХ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

Богуш Яўген Валеревiч – аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР ОТ 27 ИЮЛЯ 1990 Г. О ГОСУДАРСТВЕНОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РЕСПУБЛИКИ

Пугачоў Аляксандр Мікалаевіч – загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

ЦІ АДБЫВАЕЦЦА ЭВАЛЮЦЫЯ ІНСТЫТУТА СУДОВАГА КАНСТЫТУЦЫЙНАГА КАНТРОЛЮ АДПАВЕДНА АСНОЎНАМУ ЗАКОНУ БЕЛАРУСІ?

Балахоўскі Мікалай Іванавіч – дацэнт кафедры філасофска-хрысціянскай антрапалогіі Інстытута тэалогіі імя св. Кірыла і Мяфодзія Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат багаслоўя

РЕЦЕПЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БРАКА РИМСКОГО ЮРИСТА МОДЕСТИНА КАНОНИЧЕСКИМ ПРАВОМ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Русне Юозапайтене – асістэнт права юрыдычнага факультэта Вільнюскага ўніверсітэта (г. Вільнюс, Літва)

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СВОБОДНОГО ВЫБОРА В БРАЧНОМ ПРАВЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ – КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО И СТАТУТЫ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

Сатолін Уладзімір Мікалаевіч – намеснік дэкана юрыдычнага факультэта па вучэбнай рабоце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук

КОДИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БРАКЕ И СЕМЬЕ В БССР
1   2   3   4   5

Падобныя:

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconПолацкі дзяржаўны універсітэт юрыдычны факультэт

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconЮрыдычны факультэт
Зямля, фарміраванне І развіццё грамадства І дзяржавы звязаны з інфармацыяй І абумоўлены ёю

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconЮрыдычны факультэт
Трэба зазначыць, што існуе некалькі пунктаў погляду на гэтае пытанне, цесна звязаных паміж сабой

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconЮрыдычны факультэт
Запіс аб сканчэнні ліквідацыі быў ўнесены ў Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асоб І індывідуальных прадпрымальнікау 10. 07. 2007...

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconЮрыдычны факультэт
Таму Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь І савет Міністраў надаюць асаблівую ўвагу развіццю інфармацыйных тэхналогій у вобласці права

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconЮрыдычны факультэт
...

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconЮрыдычны факультэт
Гэтыя працэсы непасрэдна ўплываюць на нарматворчую дзейнасць: з'яўляюцца новыя нарматыўныя прававыя акты, адбываюцца істотныя змены...

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconГрыневіч Т.І. Юрыдычны каледж
Што ж датычыцца антычнай традыцыі, яе рэальных гістарычных І міфічных постацей, філасофскіх здабыткаў, то ўсё гэта для беларускага...

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconБеларускі дзяржаўны універсітэт юрыдычны факультэт
У сучасных умовах адзінае інфармацыйна-прававая прастора абсалютна неабходна для забеспячэння ўзгодненасці, несупярэчнасці прававых...

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconБеларускі дзяржаўны універсітэт юрыдычны факультэт
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка