Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж
НазваЮрыдычны факультэт юрыдычны каледж
старонка2/5
Дата канвертавання24.11.2012
Памер315.21 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5

Рабочыя мовы: беларуская, руская

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

10.00 – 10.50

 1. Вітальнае слова рэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, акадэміка Абламейка Сяргея Уладзіміравіча.

 2. Вітальнае слова дэкана юрыдычнага факультэта, доктара юрыдычных навук, прафесара Балашэнка Сяргея Аляксандравіча.

 3. Вітальнае слова дырэкрата Юрыдычнага каледжа кандыдата юрыдычных навук, дацэнта Вярэнчыкава Ігара Раманавіча.

 4. Слова Юхо Людмілы Аляксандраўны.

 5. Вітальнае слова дырэктара Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь Краўцова Алега Эдуардавіча.

 6. Вітальнае слова дырэктара ТДА "Планета мэблі" Лазара Сяргея Васільевіча.

 7. Вітальнае слова дырэктара ААТ “Мабільныя ТэлеСістэмы” Ходаса Дзмітрыя Пятровіча

 8. Вітальнае слова ўпраўляючых партнёраў ТАА “Сцепаноўскі, Папакуль і Партнёры” Папакуля Валерыя Віктаравіча і Сцепаноўскага Аляксандра Іванавіча

 9. Вітальнае слова старшага партнёра Юрыдычнай фірмы “Уласава, Міхель і Партнёры” Уласавай Ліліі Уладзіміраўны і ўпраўляючага партнёра Міхеля Канстанціна Мікалаевіча

 10. Вітальнае слова дырэктара ТАА “Кампанія “Юрыдычныя тэхналогіі” Каліноўскага Сяргея Міхайлавіча

 11. Вітальнае слова партнёра ТДА “Юрыдычная фірма “Бізнескансалт” Сысуева Цімура Валер’евіча

 12. Вітальнае слова намесніка Старшыні праўлення Home Credit Bank Сяргеева Сяргея Віктаравіча .

 13. Вітальнае слова выпускнікоў юрыдычнага факультэта БДУ.ПЛЕНАРНАЕ ПАСЕДЖАННЕ

ДАКЛАДЫ

10.50–14.10

10.50 – 11.10

Гісторыка-прававая навука Беларусі і ўклад у яе развіццё прафесара І.А. Юхо

Доўнар Таісія Іванаўнапрафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар


11.10 – 11.15 Абмеркаванне


11.15 – 11.35

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Крэстоўская Наталля Мікалаеўнапрафесар кафедры тэорыі дзяржавы і права Нацыянальнага ўніверсітэта "Адэская юрыдычная акадэмія", доктар юрыдычных навук, дацэнт


11.35 – 11.40 Абмеркаванне


11.40 – 12.00

ЛИТОВСКИЙ СТАТУТ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (XVIII–НАЧАЛО XX ВВ.)

Кодан Сяргей Уладзіміравічпрафесар кафедры тэорыі і гісторыі права Уральскай дзяржаўнай юрыдычнай акадэміі , доктар юрыдычных навук, прафесар, Заслужаны юрыст Расійскай Федэрацыі


12.00 – 12.05 Абмеркаванне

12.05–12.30 кофе-паўза


12.30 –12.50

УКАЗ 17 АПРЕЛЯ 1905 Г. «ОБ УКРЕПЛЕНИИ НАЧАЛ ВЕРОТЕРПИМОСТИ» В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА СВОБОДЫ СОВЕСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Сафонаў Аляксандр Аляксандравiч – прафесар кафедры тэорыі права і параўнальнага правазнаўства Дзяржаўнага ўніверсітэта “Вышэйшая школа эканомікі” (г. Масква, Расія), доктар юрыдычных навук, дацэнт


12.50 – 12.55 Абмеркаванне


12.55 – 13.15

ДОЛЖНОЕ И ЕГО МЕСТО В ПРАВЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Вайшвiла Альфонсас – прафесар кафедры філасофіі і гісторыі права юрыдычнага факультэта Універсітэта імя Міколаса Рамерыса (Літва), доктар хабілітаваны, прафесар


13.15 – 13.20 Абмеркаванне


13.20 – 13.40

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНИКА КАЗИМИРА 1468 Г.

Кавалёва Святлана Рыгораўнадэкан юрыдычнага факультэта Чарнаморскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Пятра Магілы (г. Мікалаеў, Украіна), кандыдат юрыдычных навук, дацэнт


13.40 – 13.45 Абмеркаванне


13.45 – 14.05

ЗАКАНАДАЎЧАЕ ЗАМАЦАВАННЕ САМАСТОЙНАСЦІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА ПАСЛЯ ЛЮБЛІНСКАЙ УНІІ

Вішнеўскі Аляксей Фёдаравiчпрафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, доктар гiстарычных навук, прафесар


14.05 – 14.10 Абмеркаванне

14.10 – 15.00 абед

15.00 – 18.00 работа ў секцыях I–V

CЕКЦЫЯ І

ТЭАРЭТЫЧНЫЯ І МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ СУЧАСНАЙ ГІСТОРЫКА-ПРАВАВОЙ НАВУКІ. ПАЛІТЫЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ІДЭІ Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ

Аўд. 104

КіраўнікКалінін Сяргей Артуравіч, загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

СакратарЯнкіў Наталля Яраславаўна, аспірант кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

Васілевіч Рыгор Аляксеевіч – Генеральны пракурор Рэспублiкi Беларусь, загадчык кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар, Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь

ОТРАЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗГЛЯДОВ НА РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В ПРОЕКТАХ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1994 ГОДА

Калінін Сяргей Артуравіч – загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

АБ ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНЫХ ПРАБЛЕМАХ ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ

Саракавік Іван Аляксандравіч – дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

НЕКАТОРЫЯ АКТУАЛЬНЫЯ ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ ГІСТОРЫКА-ПРАВАВОЙ НАВУКІ БЕЛАРУСІ

Паўлаў Вадзiм Іванавiч – намеснiк начальнiка кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ НАУКА В КОНТЕКСТЕ ЭНЕРГИЙНО-ПРАВОВОЙ МОДЕЛИ ОСМЫСЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Вяршок Iрына Леанiдаўна дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДМЕТА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ И ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Мажэйка Марына Аляксандраўна – прарэктар па навуковай рабоце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, доктар філасофскіх навук, прафесар

ИДЕОЛОГИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ФИЛОСОФИИ

Захарчанка Пётр Паўлавiч – дацэнт кафедры гісторыі дзяржавы і права Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі, доктар юрыдычных навук, дацэнт

Грыцэнка Марыя Юр’еўна – магістрант кафедры гісторыі дзяржавы і права Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИДЕЙ Я. ЮХО В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ПРАВОВОЙ МЕДИЕВИСТИКЕ

Бажэнава Таццяна Мiлаславаўна – намеснік загадчыка кафедры гісторыі дзяржавы і права Уральскай дзяржаўнай юрыдычнай акадэміі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТОВСКОГО СТАТУТА В РОССИЙСКОМ ПРАВОВЕДЕНИИ (XIX–НАЧАЛО XX ВВ.)

Мурашка Людміла Алегаўна – намеснік начальніка экспертна-прававога ўпраўлення Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, дацэнт кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

К ВОПРОСУ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

Юрашэвiч Надзея Міхайлаўназагадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт _Toc285727741

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПРАВЕ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ВРЕМЕНИ В 70–80-Е ГГ. XX В.

Голубева Людміла Леанідаўна – дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

АСНОЎНЫЯ ЭТАПЫ СТАНАЎЛЕННЯ І РАЗВІЦЦЯ ПАЛІТЫЧНАЙ І ПРАВАВОЙ ДУМКІ БЕЛАРУСІ

Шалькевіч Вячаслаў Феліксавіч доктар філасофскіх навук, прафесар

ТЭАРЭТЫЧНАЯ СПАДЧЫНА ЛЬВА САПЕГІ І БЕЛАРУСКАЕ НАЦЫЯНАЛЬНАЕ АДРАДЖЭННЕ КАНЦА XIX–ПАЧАТКУ XX СТ. (ПАСТАНОЎКА ПРАБЛЕМЫ)

Крэсiн Аляксей Веніямінавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута дзяржавы і права імя У.М. Карэцкага НАН Украіны, вучоны сакратар Украінскай асацыяцыі параўнальнага правазнаўства, адказны рэдактар міжнароднага навуковага часопіса "Порівняльно-правові дослідження"

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ ФИЛИППА ОРЛИКА: К 300-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПАМЯТНИКА

Вішнеўская Ірына Уладзіміраўна – дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

ПАЛІТЫКА-ПРАВАВАЯ ДУМКА БЕЛАРУСІ ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XIX СТ.  – АДЛЮСТРАВАННЕ ПРАЦЭСУ НАЦЫЯНАЛЬНАГА АДРАДЖЭННЯ

Арлоўская Алена Іванаўна – дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

ПАЛIТЫКА-ПРАВАВЫЯ ПОГЛЯДЫ НА УКРАIНЕ НА ШЛЯХУ РАЗВIЦЦЯ ЎКРАIНСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦI Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТАГОДДЗЯ

Шчэрбік Дзмітрый Васілевіч – старшы выкладчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук

ДЫСБАЛАНС ПРАВАВЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ У КАНСТЫТУЦЫІ 3 МАЯ 1791 ГОДА

Шылінская Аксана Уладзіміраўна – старшы выкладчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

ПАЛІТЫКА-ПРАВАВЫЯ ІДЭІ Ў БЕЛАРУСІ Ў ПЕРШАЙ ЧВЭРЦІ ХІХ СТ.

Лiпень Сяргей Васiльевiч начальнік кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX–НАЧАЛА ХХ В. В ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ МЫСЛИ БЕЛАРУСИ

Кузьма Дзмітрый Іванавічвыкладчык кафедры паліталогіі Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта

СІСТЭМА ПАЛІТЫЧНЫХ ПОГЛЯДАЎ М.В. КАЯЛОВІЧА

Трафімчык Анатоль Віктаравіч – метадыст Беларускага дзяржаўнага ўніверстэта культуры і мастацтваў

ЛЕНІН ДУМАЕ ПРА БЕЛАРУСЬ”: СТАЎЛЕННЕ У. ЛЕНІНА ДА ДЗЯРЖАЎНАСЦІ БЕЛАРУСІ

Арнаутава Людмiла Пятроўна – выкладчык кафедры тэорыі дзяржавы і правы Нацыянальнага ўніверсітэта "Адэская юрыдычная акадэмія”

ОДЕССКАЯ ШКОЛА ПРАВА В ИЗУЧЕНИИ ПРАВОВОГО НАСЛЕДИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

Леўко Павел Іванавіч – выкладчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Ляднёва Анфіса Сяменаўна дацэнт факультэта права Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

І.А. ЮХО І БЕЛАРУСКАЕ ЗАМЕЖЖА
1   2   3   4   5

Падобныя:

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconПолацкі дзяржаўны універсітэт юрыдычны факультэт

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconЮрыдычны факультэт
Зямля, фарміраванне І развіццё грамадства І дзяржавы звязаны з інфармацыяй І абумоўлены ёю

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconЮрыдычны факультэт
Трэба зазначыць, што існуе некалькі пунктаў погляду на гэтае пытанне, цесна звязаных паміж сабой

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconЮрыдычны факультэт
Запіс аб сканчэнні ліквідацыі быў ўнесены ў Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асоб І індывідуальных прадпрымальнікау 10. 07. 2007...

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconЮрыдычны факультэт
Таму Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь І савет Міністраў надаюць асаблівую ўвагу развіццю інфармацыйных тэхналогій у вобласці права

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconЮрыдычны факультэт
...

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconЮрыдычны факультэт
Гэтыя працэсы непасрэдна ўплываюць на нарматворчую дзейнасць: з'яўляюцца новыя нарматыўныя прававыя акты, адбываюцца істотныя змены...

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconГрыневіч Т.І. Юрыдычны каледж
Што ж датычыцца антычнай традыцыі, яе рэальных гістарычных І міфічных постацей, філасофскіх здабыткаў, то ўсё гэта для беларускага...

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconБеларускі дзяржаўны універсітэт юрыдычны факультэт
У сучасных умовах адзінае інфармацыйна-прававая прастора абсалютна неабходна для забеспячэння ўзгодненасці, несупярэчнасці прававых...

Юрыдычны факультэт юрыдычны каледж iconБеларускі дзяржаўны універсітэт юрыдычны факультэт
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка