Інфармацыйная функцыя дзяржавы
НазваІнфармацыйная функцыя дзяржавы
Дата канвертавання02.01.2013
Памер63.45 Kb.
ТыпДокументы
інфармацыйная функцыя дзяржавы


ХХ стагоддзе стала эпохай небывалых тэхналагічных прарываў і дасягненняў. Узнікненне інфармацыйнай прасторы прывяло да з'яўлення ахвотнікаў не толькі падзяліць гэту прастору, але і кантраляваць і выкарыстоўваць працэсы, якія адбываюцца ў ёй. У выніку гэтага інфармацыйныя тэхналогіі сталі паступова пранікаць у вобласць грамадскіх адносін, і ўздзейнічаць на іх. У сучасным грамадстве інфармацыя стала вызначальным фактарам, які паскорыў працэсы глабалізацыі і інтэрнацыяналізацыі.

Сучасная дзяржава развіваецца ва ўмовах шматбаковых інфармацыйных узаемаадносін. Пры сталай дынаміцы эканамічнай і сацыяльнай сфер першарадным кірункам дзяржаўнага кіравання становіцца забеспячэнне развіцця інфармацыйных працэсаў у грамадстве, што служыць злучальнай асновай паспяховага функцыянавання эканомікі, палітыкі і права.

Прызнанне факту існавання інфармацыйнай прасторы, феноменаў інфармацыйнай бяспекі і інфармацыйнага грамадства, вызначае неабходнасць комплекснага аналізу функцыянавання дзяржавы ў інфармацыйнай сферы, пашырэнне ўяўленняў, якія склаліся аб яе сутнасці і функцыях, пра прыроду ўзаемасувязі сацыяльных і прававых з'яў, сродкі і спосабы рэгулявання інфармацыйных працэсаў у сучаснай дзяржаве.

Дзяржава як складаны сацыяльна-палітычны інстытут выконвае мноства задач. Яна дзейнічае пры гэтым у розных кірунках і рэалізуе сваё прызначэнне ў функцыях, якія вызначаюцца як адмысловы механізм дзяржаўнага ўздзеяння на грамадскія адносіны і працэсы, якія ахопліваюць асноўныя кірункі дзейнасці дзяржавы па кіраванні грамадствам.

Функцыі дзяржавы маюць уласцівасць змяняцца, выступаць на першы план у вызначаныя гістарычныя перыяды ў залежнасці ад сітуацыі ў дзяржаве. Таму варта разумець, што функцыі дзяржавы не з'яўляюцца нязменнымі, яны павінны адказваць рэальным запатрабаванням грамадства. На іх уплывае мноства фактараў: навукова-тэхнічны прагрэс, эканамічная сітуацыя, а таксама інфармацыйныя працэсы ў грамадстве.

Любая дзейнасць у дзяржаве звязана з інфармацыяй. Таму сёння можна казаць пра з'яўленне і вылучэнне адмысловай функцыі дзяржавы - інфармацыйнай. Дадзеная функцыя цесна пераплятаецца з усімі найважнымі кірункамі дзяржаўнай дзейнасці, забяспечвае паступальнае развіццё адзінай інфармацыйнай прасторы дзяржавы, якое аказвае дабратворнае ўздзеянне на развіццё дэмакратычных інстытутаў і працэдур.

Інфармацыйную функцыю, як і любую іншую, дзяржава выконвае не сама па сабе, а пры дапамозе спецыяльных органаў дзяржаўнага кіравання. Дзейнасць такіх органаў па забеспячэнні грамадства і грамадзян аб'ектыўнай, актуальнай, даступнай для ўспрымання інфармацыяй і ўтварае дадзены самастойны функцыянальны кірунак.

У сваёй дзейнасці органы дзяржаўнага кіравання рэалізуюць інфармацыйную функцыю дзяржавы ў некалькіх кірунках:

1. Інфармацыйнае забеспячэнне работы сістэмы дзяржаўнага кіравання.

Правільная арганізацыя дзяржаўнага кіравання прадугледжвае, у першую чаргу, што органы, якія яго ажыццяўляюць, валодаюць поўнай адпаведнай інфармацыяй пра аб'екты кіравання і акаляючаму іх асяроддзю. Збор, апрацоўка, аналіз інфармацыі, перадача яе іншым органам - першарадная задача кіравання. Сёння пры любым рашэнні кіраванне залежыць ад наяўнай інфармацыі.

2. Узаемадзеянне з іншымі элементамі сістэмы дзяржаўнага кіравання, спажыўцамі і крыніцамі інфармацыі.

Аднак па прычыне таго, што органы дзяржаўнага кіравання працуюць не толькі з унутранай інфармацыяй, яны павінны мець магчымасць узаемнага доступу да інфармацыі. Сёння па прычыне недастатковага прававога рэгулявання парадак абмену інфармацыяй паміж органамі дзяржаўнага кіравання часам усталёўваецца імі сумесна. Бо для паспяховай рэалізацыі інфармацыйнай функцыі дзяржавы органы ўлады павінны мець рэальную магчымасць для збору, апрацоўкі, назапашвання, захоўвання, аналізу і перадачы інфармацыі.

Відавочна, што інфармацыйную функцыю дзяржавы варта дэталёва ўрэгуляваць у нарматыўных і іншых прававых актах, якія тычацца органаў дзяржаўнага кіравання. Гэта можа адлюстравацца ў правілах атрымання, выкарыстанні і перадачы інфармацыі паміж органамі ўлады, пры гэтым акцэнт павінен быць зроблены на выкарыстанні сучасных інфармацыйных тэхналогій.

3. Прадастаўленне ва ўсталяванай форме афіцыйнай адкрытай масавай інфармацыі грамадскасці, а таксама забеспячэнне праваў грамадзян на інфармацыю.

Права грамадзян на інфармацыю з'яўляецца адным з найважных правоў чалавека і грамадзяніна. Рэалізацыя права грамадзян на інфармацыю, забеспячэнне вольнага доступу да інфармацыі, якая мае грамадскае значэнне, інфармацыйная адкрытасць дзяржаўных органаў з'яўляюцца найважнейшымі ўмовамі функцыянавання прававой дзяржавы. Менавіта рэалізацыя права грамадзян на інфармацыю забяспечвае не толькі фармальны, а рэальны ўдзел грамадзян у жыцці дзяржавы. Права грамадзян на інфармацыю мае асаблівую значнасць: яно выступае сувязным элементам усёй сістэмы асноўных правоў і свабод. Толькі пры ўмове яго выканання можна казаць пра фактычную рэалізацыю асабістых, палітычных, сацыяльных, эканамічных і культурных правоў і свабод.

Таму можна сцвярджаць, што пры адсутнасці вольнага доступу грамадзян да інфармацыі, пры інфармацыйнай закрытасці дзяржаўных органаў уся сукупнасць дэмакратычных інстытутаў можа набыць "дэкаратыўны" характар. У гэтай сувязі грамадская дыскусія пра характар сучаснага палітычнага працэсу, якая вядзецца як у Рэспубліцы Беларусь, так і за мяжой, у значнай ступені сфакусавана на праблемах рэалізацыі права грамадзян на інфармацыю.

Варта таксама адзначыць, што адной з відавочных формаў існавання інфармацыйнай функцыі дзяржавы з'яўляецца асвятленне дзейнасці органаў улады ў сродках масавай інфармацыі. Асноватворны характар права чалавека на інфармацыю замацаваны ў шэрагу найважнейшых міжнародна-прававых дакументаў.

Права на волю перакананняў і на вольнае іх выражэнне, у тым ліку свабоду бесперашкодна прытрымвацца сваіх перакананняў і волю шукаць, атрымліваць і распаўсюджваць інфармацыю і ідэі любымі сродкамі незалежна ад дзяржаўных меж, упершыню было абвешчана ў артыкуле 19 Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, а пасля і ў артыкуле 10 Канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабод, прадугледжваючы існаванне вольных, незалежных і заснаваных на прынцыпах плюралізму сродкаў масавай інфармацыі.

З артыкула10 Еўрапейскай Канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабод вынікае, што свабода масавай інфармацыі выступае тут у форме свабоды выказвання меркаванняў і гэта свабода ўвогуле з'яўляецца правілам, а ўмяшанне з боку дзяржавы ў яе рэалізацыю - выключэннем, і зусім не азначае неабходнасць такога ўмяшання. Калі дэмакратычнае грамадства не мае патрэбы ў абмежаванні тых ці іншых формаў свабоды выказвання, то дзяржава не абавязана штосці прадпрымаць у гэтым кірунку.

У сваю чаргу, артыкулам 34 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь гарантуецца грамадзянам Рэспублікі Беларусь права на атрыманне, захоўванне і распаўсюджанне поўнай, пэўнай і своечасовай інфармацыі пра дзейнасць дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў, пра палітычнае, эканамічнае, культурнае і міжнароднае жыццё, стане навакольнага асяроддзя.

4. Забеспячэнне інфармацыйнай бяспекі ў сістэме дзяржаўнага кіравання.

Пад інфармацыйнай бяспекай разумеецца стан захаванасці інфармацыйных рэсурсаў дзяржавы і абароненасці законных правоў асобы і грамадства ў інфармацыйнай сферы.

З'яўленне праблемы інфармацыйнай бяспекі злучана з адной з характэрных асаблівасцяў сучаснага этапу сусветнага навукова-тэхнічнага прагрэсу, у выніку чаго адбываецца надзвычай хуткае распаўсюджанне найноўшых інфармацыйных тэхналогій і глабальных сродкаў камунікацыі, фарміруецца свайго роду глабальная інфармацыйная прастора.

У выніку гэтага можна казаць пра з'яўленне прынцыпова новай сферы міжнароднага проціборства, якая закранае як інтарэсы асобных дзяржаў, так і сістэму міжнароднай бяспекі.


СпIс выкарыстанай лIтаратуры:


  1. Всеобщая Декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2005.

  2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.). // Бюллетень международных договоров. - Март 2001 г. - №3.

  3. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. N 2875-XII (с изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканском референдуме от 24.11.1996, в ред. Решения Республиканского референдума от 17.11.2004 N 1).

  4. Кубышкин А.В. Международно-правовые вопросы обеспечения информационной безопасности государства // Труды МПОА, №7. - 2001. – С. 21.

  5. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления / Б.М. Лазарев. – М., 1992. – С. 65.

  6. Мелюхин И.С. Проблемы развития информационного общества // Научно - техническая информация. - 2006. - № 8. - С. 27.

  7. Павлов И. Законодательное регулирование доступа граждан к информации о деятельности государственных органов // Информационное право. – 2008. - № 1(12). - С. 34-36.

  8. Тедеев А.А. Перспективы реализации избирательных прав граждан в информационной среде в условиях глобализации // Информационное право. – 2009. - №2 (17). - С. 29-32.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconІнфармацыйная функцыя дзяржавы
Спецыфіка інфармацыі як рэсурсу ўплывае на змешванне яе з іншымі кірункамі дзяржаўнай дзейнасці

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconІнфармацыйная функцыя дзяржавы
У розных галінах ведаў ідзе актыўны, поўнамаштабны працэс пазнання І практычнага асваення каштоўнасці феномена «інфармацыя»

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconІнфармацыйная функцыя дзяржавы
Ва ўмовах пастаянных змяненняў эканамічнай І сацыяльнай інфраструктур першачарговай задачай дзяржаўнага механізму становіцца аптымізацыя...

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconІнфармацыйная функцыя дзяржавы
Менавіта яны інфармавалі рознымі спосабамі грамадзян аб новых правах, правілах І законах. Гэтыя ж органы інфармавалі заканадаўчую...

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconIнфармацыйная функцыя дзяржавы
Як асноўныя напрамкі дзейнасці дзяржавы яны павінны атаясамлівацца з самой дзейнасцю ці асобнымі элементамі гэтай дзейнасці. Фунцыі...

Інфармацыйная функцыя дзяржавы icon2º. Раўнанні са зменнымі, якія падзяляюцца
Заўвага. Падзеленасць у тым, што каля dx знаходзіцца толькі функцыя ад X, а каля dy — функцыя ад y

Інфармацыйная функцыя дзяржавы icon§ 11. Умовы нязменнасці (пастаянства) І манатоннасці функцыі на прамежку
Тэарэма Няхай на адрэзку [a, b] вызначана непарыўная функцыя f(X), дыферэнцавальная на інтэрвале (a, b). Функцыя f(X) — сталая на...

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconПытанні па курсу "Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi" для уступных экзаменаў у аспірантуру
Прадмет, задачы, асаблівасці гiсторыi дзяржавы I права Беларусi. Гiстарыяграфiя навукi гiсторыi дзяржавы I права

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Інфармацыйная функцыя дзяржавы iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка