Програма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с
НазваПрограма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с
старонка1/10
Дата канвертавання02.01.2013
Памер0.75 Mb.
ТыпПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної та економічної географії


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

проф. Богданович В. В.

_______________ ___.________ 2007 р.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ


Дніпропетровськ − 2007

Політична географія. Програма навчальної дисципліни. – ДНУ, 2007. – 17 с.

Розробник: доц. Афанасьєв О. Є.

Рецензенти: к. геогр. н., доц. Довгаль Л. І.; к. геогр. н., доц. Мокрицька Т. П.


Затверджено вченою радою геолого-географічного факультету

Протокол № 115 від 02. 02. 2007 р.


Анотація. Дисципліна «Політична географія» є однією з фундаментальних для підготовки фахівців-географів. Мета дисципліни – формування у студентів систематизованого цілісного представлення про закономірності розміщення господарства і суспільства, про просторове функціонування політичних систем і соціально-економічних законів на неоднорідному в природному і господарсько-культурному відношенні територій сучасного світу, про ролі географії в їхньому пізнанні; а також вивчення головних закономірностей існування та динаміки формування політичної картини світу, її понятійно-категоріального апарату; світових і вітчизняних політико-географічних, політологічних шкіл, концепцій і напрямків; політичних феноменів і цінностей: політичної діяльності, політичного процесу, політичної влади, політичного режиму, політичної системи, політичного лідерства, політичного конфлікту, політичної культури, демократії, консенсусу, громадського суспільства; основних політичних партій, громадських організацій і рухів, суті і функцій держави в політичній системі суспільства.


© ДНУ, 2007

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ»


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Політична географія

Курс:

Підготовка (магістрів, підвищення кваліфікації)

Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЄСПК: 2,5


Модулів: 2


Змістових модулів: 4

Шифр та назва напряму –

0101 Педагогічна освіта


Шифр та назва спеціальності – 7.070501 Географія


Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, спеціаліст

Нормативна

Рік підготовки: 3

Семестр: 6

Лекції: 36 год.

Практичні (семінарські): 18 год.

Лабораторні: 0 год.

Самостійна робота: 36 год.

Вид контролю: залік


Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може становити 2/3:1/3, 1/2:1/2, 1/3:2/3 залежно від змісту навчальної дисципліни (курсу), але повинна наближатися до співвідношення 1/2:1/2.


МЕТА

Курс дисципліни «Політична географія» має на меті формування систематизованого цілісного представлення студентів про закономірності розміщення політичних територіальних систем суспільства, про просторове функціонування політичних систем і соціально-економічних законів на неоднорідних в природному і господарсько-культурному відношенні територіях сучасного світу, про роль географії в їхньому пізнанні; а також вивчення головних закономірностей існування та динаміки формування політичної картини світу, її понятійно-категоріального апарату; світових і вітчизняних політико-географічних, політологічних шкіл, концепцій і напрямів; політичних феноменів і цінностей: політичної діяльності, політичного процесу, політичної влади, політичного режиму, політичної системи, політичного лідерства, політичного конфлікту, політичної культури, демократії, консенсусу, громадського суспільства; основних політичних партій, громадських організацій і рухів, суті і функцій держави в політичній системі суспільства.

Ціль курсу є двоякою:

1) сформувати в студентів масив конкретних знань політико-географічних реалій світової карти;

2) дати студентам представлення про сутність, теоретичні підходи і проблематику політичної географії і геополітику.


ЗАВДАННЯ

  1. з’ясування загальносвітових закономірностей, основних теоретичних підходів і принципів в політичній географії, усвідомлення основних теоретичних положень за великими регіонами світу й України в порівнянні;

  2. розкриття сутності політичної географії як навчальної дисципліни, основних понять та категорій політичної географії, аналіз її проблемних областей;

  3. аналіз новітніх територіальних трансформацій політичної карти світу;

  4. прищепити навички самостійної роботи з різними джерелами політичної, економічної та географічної інформації (картами, схемами, статистичними даними, літературою, ілюстрованим матеріалом тощо);

  5. вивчення теоретичних підходів у геополітику з акцентом на геополітичне положення України;

  6. вивчення і перевірка знань політико-географічної номенклатури тощо.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ.

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

Змістовний модуль І. Політична карта світу як обєкт політичної географії

ТЕМА 1. Методологія та історія формування політичної географії як науки

ТЕМА 2. Політична карта світу як об’єкт наукового дослідження

ТЕМА 3. Географічне державознавство

ТЕМА 4. Класифікації та типології країн світу

Змістовний модуль ІІ. Історія формування та сучасний стан політичної карти світу

ТЕМА 5. Політична карта Старого Світу – Євразії та Північної Африки

ТЕМА 6. Політична карта Нового Світу

МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Змістовний модуль ІІІ. Міждержавні границі та їх функції в сучасному світі

ТЕМА 7. Географія столиць та границь

ТЕМА 8. Міжнародні інтеграційні об'єднання на політичній карті світу

Змістовний модуль ІV. Новітні напрями наукових досліджень в політичній географії

ТЕМА 9. Електоральна географія

ТЕМА 10. Історія геополітичної думки і теоретичні підходи в геополітиці
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Програма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма навчальної дисципліни та робоча програма
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Ознайомча (ландшафтно-натурна) практика» (для студентів 1 курсу денної...

Програма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с iconПрограма навчальної дисципліни
...

Програма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с iconПрограма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія І методика журналістської творчості» («Аналітичні методи відтворення») для студентів...

Програма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Теорія держави І права»
Завдання навчальної дисципліни логічно випливають із основної мети даного курсу І полягають у

Програма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с iconПрограма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с iconРобоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с iconРобоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с iconРобоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с iconНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»
Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи

Програма навчальної дисципліни. Дну, 2007. 17 с iconНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»
Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка