Elementy składowe sylabusu
НазваElementy składowe sylabusu
Дата канвертавання28.10.2012
Памер29.77 Kb.
ТыпДокументы
SYLABUS


Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Praktyczna nauka języka białoruskiego

Kod przedmiotu

0400-BS1-3PNB

Nazwa kierunku

Filologia, specjalność: Filologia białoruska

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Język przedmiotu

białoruski

Charakterystyka przedmiotu

 • przedmiot realizujący treści podstawowe

 • przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr

III/V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

mgr Anna Alsztyniuk 60 godzin, ćwiczenia

mgr Alina Filinowicz 30 godzin , ćwiczenia

Punkty ECTS

6 pkt.

Prowadzący

mgr Anna Alsztyniuk

mgr Alina Filinowicz

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest nauczanie języka poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia. rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Cele te mają być zrealizowane w ramach trzech bloków przedmiotowych: fonetyki, konwersacji, pisania.

Fonetyka:

 • kształtowanie nawyków prawidłowej wymowy i intonacji

 • opanowanie akcentuacji

 • kształtowanie umiejętności prawidłowego fonetycznie, intonacyjnie i akcentuacyjnie czytania

Konwersacja:

 • kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych w zakresie poznawanej leksyki

 • rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu

 • ćwiczenia w rozumieniu tekstów ze słuchu

 • kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji

Pisanie:

 • rozwijanie nawyków gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

 • kształtowanie umiejętności w formułowaniu tekstów pisanych

 • pisemne odtwarzanie i streszczanie tekstów

Wymagania wstępne

Zaliczenie zajęć roku II.

Treści merytoryczne przedmiotu

 1. Wprowadzenie nowych zasad ortografii białoruskiej. Ćwiczenia.

 2. Temat leksykalny: Święta cyklu jesiennego. Teksty: “Дзень Сямёна”, “Цуды”, „Багач”.

 3. Zasady pisowni kropki, znaku zapytania, wykrzyknika i wielokropka. Ćwiczenia.

 4. Liczebnik

Liczebniki główne i porządkowe; liczebnik określony i nieokreślony; liczebnik zbiorowy i ułamkowy; liczebniki proste, złożone i zestawione. Ćwiczenia.

5. Związek syntaktyczny liczebnika z rzeczownikiem. Ćwiczenia.

6. Odmiana liczebników głównych porządkowych, zbiorowych. Ćwiczenia.

7. Zasady pisowni miękkiego znaku w liczebnikach. Ćwiczenia.

8. Temat leksykalny: Na zakupach. Wprowadzenie leksyki dotyczącej nazw towarów dostępnych w sklepach (w sklepie spożywczo-przemysłowym, księgarni, kwiaciarni, sklepie odzieżowym itp.). Praca z tekstem „Здарэнне ў магазіне”, “Перад полуднем”. Dialogi sytuacyjne.

9. Czasownik

Bezokolicznik, podział na koniugacje; tematy koniugacyjne, tematy oboczne (wymiana samogłosek i spółgłosek w tematach czasowników I i II koniugacji). Ćwiczenia.

10. Czasowniki przechodnie, czasownik podmiotowy; czasowniki zwrotne; strona czynna i bierna czasownika. Ćwiczenia.

 1. Praca z tekstem (Бронісь, Злыя нявесткі і хітры дзед).

 2. Czasowniki dokonane i niedokonane. Ćwiczenia. Czytanie i streszczenie artykułów (“Тэрмапілы”, “Ніва”, “Часопіс”).

 3. Tryb oznajmujący czasownika. Zasady pisowni końcówek czasowników I i II koniugacji. Ćwiczenia.

 4. Koniugacja czasowników бегчы, есці, даць. Ćwiczenia. Dyktando.

 5. Temat leksykalny: Сям’я – учора і сёння. Тэксты: “Сям’я і выхаванне дзяцей і феадальнай Беларусі”, “Эмансіпацыя і сям’я”, “У доме з’явіўся зяць...”, “Казённыя дзеці”.

 6. Tryb przypuszczający i tryb rozkazujący czasownika. Zasady słowotwórstwa czasowników. Miejsce akcentu. Ćwiczenia.

 7. Praca kontrolna: Koniugacja. Praca z tekstem. Tłumaczenie wybranych tekstów z języka polskiego na białoruski.

 8. Zasady pisowni niektórych sufiksów czasowników (-ава-, -ява-, -іва-, -ыва-, -ва-). Ćwiczenia.

 9. Czasy czasownika. Osoby czasownika. Forma bezosobowa czasownika. Ćwiczenia.

 10. Zasady tworzenia i zasady pisowni form czasu przeszłego czasownika. Ćwiczenia.

 11. Temat leksykalny: Muzeum, wystawa, galeria. Dyskusja na temat miejsca sztuki w życiu człowieka. Opis ulubionego obrazu. Teksty: фрагмент “Пад крыламі буслінымі” М. Карпенка.

 12. Praca kontrolna: Czasownik.

 13. Zasady interpunkcji: przecinek w zdaniu prostym. Ćwiczenia.

 14. Zasady interpunkcji: przecinek w zdaniu złożonym. Ćwiczenia.

 15. Temat leksykalny: Szczęście. Teksty: “Шчаслівы чалавек” І. Муравейка, “Валерыя Кустава: Шчасце – гэта любіць і рабіць сваю справу”. Aforyzmy o szczęściu. Dyskusja na temat Czym jest szczęście?

 16. Dyktando zaliczeniowe.

 17. Zaliczenie I semestru.


Proponowane formy ćwiczeń po tematach ortograficznych i morfologicznych.

Proponuje się, by studenci raz w tygodniu pisali 15-20 minutowe dyktando i krótki test gramatyczny (ćwiczenia) oraz jedno wypracowanie domowe (lub streszczenie tekstu) tygodniowo. Streszczenia krótkich (1-2 stronicowych) tekstów literackich – co najmniej 5 w semestrze.


Proponowane formy ćwiczeń po tematach leksykalnych.

Czytanie i streszczenie przeczytanych tekstów; opowiadanie; układanie dialogów sytuacyjnych, oraz słowniczków tematycznych; przyswajanie zwrotów frazeologicznych związanych z konkretnym tematem leksykalnym. Zaleca się co najmniej jedno wypracowanie domowe na każdy temat leksykalny; prace kontrolne sprawdzające znajomość zwrotów leksykalnych; tłumaczenie zdań zawierających wymagane słowa i wyrażenia leksykalne.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot kończy się egzaminem po semestrze II. Po semestrze I zaliczenie na ocenę. Zaliczenie uzyskiwane na podstawie: aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach, zaliczania pisemnych i ustnych prac domowych, zaliczania ćwiczeń (odtwarzanie i układanie dialogów, udział w scenkach rodzajowych, poprawne czytanie, opowiadanie, streszczanie ustne i pisemne tekstu, umiejętność wypowiadania się na określony temat, poprawne pisanie dyktand i testów gramatycznych, poprawne fonetycznie wypowiedzi, recytacje i śpiewanie piosenek).

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

І. Literatura obowiązkowa:


  1. Беларуская мова ў дзвюх часткахпад рэд. Л. Грыгор’евай, Мінск 1998.

  2. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, Мінск 2008.

  3. Куліковіч У. І., Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні. Тэсты. Даведачны матэрыял, Мінск 2010.


ІІ. Literatura pomocnicza:


   1. Беларуская мова. Зборнік дыктантаў, Мінск 2006.

   2. Капылоў І. Л., Рапацэвіч С. Я., Атрахімовіч М. А., Правапіс беларускай мовы, Мінск 2008.

 1. Лембіеўскі Ю. М., Беларуская мова. Усе правілы ў табліцах, Мінск 2007.

 2. У. М. Завальнюк, М. З. Прыгодзін, В. К. Раманцевіч, Слоўнік сучаснай беларускай мовы, Мінск 2009.

 3. Беларуска-рускі слоўнік, В. Л. Авілава, Мінск 1991.

 4. Польска-беларускі слоўнік, Я. В. Волкава, Мінск 2004.

 5. Русско-белоруский разговорник, А. Михевич, Минск 1991.

 6. Слоўнік іншамоўных слоў, А. М. Булыка, Мінск 1999, у 2-х тамах.

 7. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы, Мінск 2002.

 8. Беларуская мова. Энцыклапедыя, Мінск 1994.

 9. Sajewicz N., Materiały do praktycznej nauki języka białoruskiego, Lublin 2000.

Słownik terminologii lingwistycznej (białorusko-rosyjsko-polski i polsko-rosyjsko-białoruski), pod red. E. Jurowiec, J. F. Nosowicza, L. Panfiluk, P. Stecko, M. Tarasiuk, Białystok 1994.podpis osoby sporządzającej sylabus

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Гістарычная абумоўленасць І асноўныя заканамернасці станаўлення І развіцця новай беларускай літаратурнай традыцыі

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Дзень за днём. Прыкметы надвор’я, а таксама народны каляндар-месяцаслоў, Мінск 1997

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Хх wieku. Kontynuacja tradycji poprzedników. Znaczenie spuścizny F. Bahuszewicza І twórczości innych pisarzy w celu poszerzenia świadomości...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Першае чытанне для дзяцей беларусаў” Сiotki, “Другое чытанне для дзяцей беларусаў”, Jakuba Kołasa. Poetyzacja przyrody w twórczości...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Коцік, пеўнік І лісіца” – ćwiczenie intonacji w wypowiedziach. Kolendy białoruskie „Добры вечар”, „Звон звініць”, „Ціхая ноч”– nauka...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка