Авторефератів -100 назв
НазваАвторефератів -100 назв
старонка1/5
Дата канвертавання30.12.2012
Памер442.72 Kb.
ТыпАвтореферат
  1   2   3   4   5
Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за вересень - жовтень 2008 р.


Представлено видань всього: 358 назв

Книг: 195 назв

В т.ч. наукових – 104 назви

підручників – 91 назва

дисертацій –3 назви

авторефератів –100 назв

журналів – 60 назв


1. Наука в цілому


1.

001(477:495.6) У45

Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. 3. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 306 с. –

З обмінного фонду Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, Схов. – 1)

2.

001.89(075.8) Ш39

Шейко, В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник / В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 310 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

2. Комп’ютерна наука і технологія


3.

004(075.8) Т82

Тулякова, Н.О. Теорія інформації : Навчальний посібник / Н.О.Тулякова. – Суми : СумДУ, 2008. – 212 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 108 (ІКон. – 10, Шост. – 10, НОхт. – 5, НРом. – 5, НБар. – 5, Прил. – 5, КІнф. – 20, Абон. – 43, Стен. – 1, ДБВі. – 1, УчбЗ. – 3)

4.

004(100)(063) И74

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : Доповіді міжнародної науково-практичної конференції (анотації). – Х., 2002. – 490 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

5.

004.4:025.3 М67

Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов: практическое руководство для библиотекарей / Э.М.Митчелл. – М. : Омега-Л, 2008. – 231 с.

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)

6.

004.451(075.8) Б81

Бондаренко, М.Ф. Операційні системи : Навчальний посібник / М.Ф.Бондаренко, О.Г.Качко. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 432 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 10 (КІнф. – 1, Абон. – 6, УчбЗ. – 3)

7.

004.738.5(075.8) С17

Самсонов, В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій : Навчальний посібник / В.В.Самсонов, А.Л.Єрохін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 264 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 95 (КІнф. – 2, КІТП. – 2, НОхт. – 5, Прил. – 5, НБар. – 5, Шост. – 5, ІКон. – 5, НРом. – 5, Абон. – 58, УчбЗ. – 3)

8.

004.738.5:02 У13

Уайт, Эндрю Статистичекие методы работы с электронными документами в библиотечной сфере, или Э-метрики / Э.Уайт, Э.Д.Камаль ; Перевод с англ. А.И. Земскова. – М. : Омега-Л, 2006. – 393 с.

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)

9.

004:657(075.8) І-23

Івахненков, С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : Навчальний посібник / С.В.Івахненков. – 4-е вид., випр., доп. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)3. Управління. Менеджмент


10.

005(075.8) Д45

Дикань, Н.В. Менеджмент : Навчальний посібник / Н.В.Дикань, І.І.Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 389 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

11.

005.334.4(075.8) П38

Пликус, И.И. Финансовая санация и банкротство предприятия : Учебно-методическое пособие / И.И.Пликус, Н.А.Деркач, В.Н.Боронос. – Сумы : СумДУ, 2008. – 174 с.

Кільк. прим.: 73 (НБар. – 10, НовС. – 10, НРом. – 5, НКон. – 5, Шост. – 5, Глух. – 5, НОхт. – 10, Абон. – 18, Стен. – 1, ДБВі. – 1, НауЗ. – 3)

12.

005.572:316.6 К42

Кипплинг, М. Управленческое консультирование. Индустрия знаний, символический капитал или новая мода / М.Кипплинг, Л.Энгвелл. – Х. : Гуманитарный центр, 2008. – 416 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

13.

005.591.6(075.8) О-64

Організація та управління інноваційною діяльністю : Підручник / За ред. Перерви П.Г., Меховича С.А.,

Погорєлова М.І. – Х. : НТУ "ХПІ", 2008. – 1025 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

4. Стандартизація


14.

006(075.8) К43

Кириченко, Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг : Підручник / Л.С.Кириченко, А.А.Самойленко. – Х. : Ранок, 2008. – 240 с.

Кільк. прим.: 25 (КМар. – 2, НБар. – 3, Прил. – 3, Абон. – 14, УчбЗ. – 3)5. Культура. Прогрес


15.

008(4) В42

Відейко, М.Ю. Шляхами трипільського світу / М.Ю.Відейко. – К. : Наш час, 2007. – 296 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

16.

008(477) П37

План развития страны. Азбука для взрослых: сокращенная версия для индивидуального и коллективного осознания / Под. ред. Богословской И. – К. : Воля, 2005. – 212 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

6. Гуманітарні науки


17.

009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. Ч.1. – Суми : СумДУ, 2008. – 132 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

18.

009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. Ч.2. – Суми : СумДУ, 2008. – 168 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Схов. – 1)

19.

009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. Ч.3. – Суми : СумДУ, 2008. – 196 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Схов. – 1)

20.

009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. Ч.4. – Суми : СумДУ, 2008. – 172 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Схов. – 1)

7. Бібліографія


21.

016(477) К53

Книга в Україні 1861-1917: матеріали до репертуару української книги. Н. – Вип. 11. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр.

ім. В.І. Вернадського, 2008. – 338 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

22.

016:378.12:53(092) З-36

Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Новиков Микола Миколайович / Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко,

О.П. Анікіна, В.В. Якуба, В.А. Вергунов. – 2-е вид., доп. – К. : ДНСГБ УААН, 2008. – 194 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8. Бібліотечна справа


23.

02(035) Б59

Библиотековедение, библиографоведение и информатика : Терминологический путеводитель. 100 выпусков. – № 61. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 104 с. – (Библиотекарь и время. ХХIвек).

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)

24.

02(091) В67

Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек / Б.Ф.Володин; 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2004. – 432 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

25.

02(091)(47) С59

Соколов, А.В. Библиотечная интеллигенция в России : Исторические очерки. 100 выпусков. Ч.1. XI-XIX века / А.В.Соколов. – № 72. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 192 с. – (Библиотекарь и время. ХХIвек).

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)

26.

02(092)(47) Н50

Немировский, Е.Л. Жизнь для книги : Документальные портреты-очерки. 100 выпусков / Е.Л.Немировский. – № 73. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 288 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

27.

02:004(075.8) В19

Васильев, В.В. Информационные технологии в библиотечном деле : Учебно-методическое пособие. 100 выпусков / В.В.Васильев, Н.В.Сороколетова, Л.В.Хливненко. – № 60. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 368 с. – (Библиотекарь и время. ХХIвек).

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)

28.

02:004(082) Н34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім.

В.І. Вернадського : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – Вип. 20. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 224 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

29.

02:005.6(075.8) А95

Ахмадова, Ю.А. Менеджмент качества и библиотека : Учебно-практическое пособие. 100 выпусков / Ю.А.Ахмадова, Е.Я.Галимова. – № 55. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 88 с. – (Библиотекарь и время. ХХIвек).

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)

30.

020(075.8) Б27

Басамыгина, И.Н. Кооперация библиотек : Научно-методическое пособие. 100 выпусков / И.Н.Басамыгина, А.А.Трофименко. – № 68. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. –

96 с. – (Библиотекарь и время. ХХIвек).

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)

31.

021.1(076.6) О-28

Общее библиотековедение : Хрестоматия. 100 выпусков. Ч.1. Теоретические основы. – № 57. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 536 с. – (Библиотекарь и время. ХХIвек).

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)

32.

021.4 Е43

Езова, С.А. Библиотечное общение как феномен исследования : Монография. 100 выпусков / С.А.Езова. – № 78. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 160 с. – (Библиотекарь и время. ХХIвек).

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)

33.

025.32(075.8) С13

Савина, И.А. Методика библиографического описания : Практическое пособие. 100 выпусков / И.А.Савина. – № 63. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 144 с. – (Библиотекарь и время. ХХIвек).

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)

34.

026.07(075.8) Г96

Гусева, Е.Н. Типология библиотек : Научно-методическое пособие. 100 выпусков / Е.Н.Гусева. – № 65. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 152 с. – (Библиотекарь и время. ХХIвек).

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)

35.

026/.027(477)(035) П78

Провідні бібліотеки України : Довідник / Уклад.:

В.Г. Дригайло, Є.М. Шмельов. – К. : Шмельов В.Є., 2007. – 152 с.

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)

36.

027.625(075.8) М33

Матвеева, И.Ю. Юношеская библиотека: инновационно-библиографический аспект : Научно-практическое пособие.

100 выпусков / И.Ю.Матвеева. – №77. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 224 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

37.

027.625(075.8) О-60

Опарина, Н.П. Литературные игры в детской библиотеке : Учебно-методическое пособие. 100 выпусков / Н.П.Опарина. – №67. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 96 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
  1   2   3   4   5

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Авторефератів -100 назв iconАвторефератів 130 назв
Литвин, І.І. Інформатика: теоретичні основи І практикум : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / І.І. Литвин, О. М....

Авторефератів -100 назв iconРеспублики Калмыкия Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана Отдел национально-краеведческой литературы к 100-летию со дня рождения
Баатр Басангов: биобиблиогр указ. / сост.: Э. Г. Валетова, М. Н. Баранкеева, В. В. Сангаджиева, Д. А. Алексеева, М. М. Горяева; комп...

Авторефератів -100 назв iconМ. М. Алиев // Аграрная наука. 2012. № С. 20-23. Библиогр.: с. 23 (11 назв.)
...

Авторефератів -100 назв iconВиконавчий комітет київської міської ради народних депутатів рішення від 21 березня 1995 року n 72 Про схвалення Переліку назв об'єктів та історичних пам'яток, що відносяться до місцевої символіки
Про схвалення Переліку назв об'єктів та історичних пам'яток, що відносяться до місцевої символіки

Авторефератів -100 назв iconАвторефератів 1
Низовий, М. А. Вступ до книгознавства : Навчальний посібник / М. А. Низовий. – К. Кондор, 2009. – 144 с. + Гриф мон

Авторефератів -100 назв iconАвторефератів 152, журналів 75
Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах / О. М. Пупена, І. В. Ельперін, Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк....

Авторефератів -100 назв iconАвторефератів 183 назви
Видатні наукові відкриття : Для дітей середнього шкільного віку / В. М. Скляренко, Т. В. Іовлєва, О. Ю. Очкурова. – Х. Фоліо, 2008....

Авторефератів -100 назв iconОб индексе потребительских цен в Республике Бурятия
...

Авторефератів -100 назв iconАвторефератів 150, журналів 50
Крушельницька, О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч посіб. / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2009. – 206...

Авторефератів -100 назв iconА. А. Андреев // Высшее образование в России. 2011. №11. С. 113-117. Библиогр.: с. 116 (10 назв.)
Андреев, А. А. Педагогика в информационном обществе, или электронная педагогика / А. А. Андреев // Высшее образование в России. 2011....

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка