2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
Назва2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
старонка8/18
Дата канвертавання23.11.2012
Памер1.75 Mb.
ТыпДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

160 а.е., 1950 – 1971 г.

686

Четкарска ТПК “Левски” – Бургас

55 а.е., 1948 – 1959 г.


687

Фирмописна и художествена ТПК “Репин” – Бургас

61 а.е., 1951 – 1959 г.


688

ТПК “Строител” – Бургас

131 а.е., 1959 – 2000 г.


689

Строително-декоративна бояджийска ТПК “Изкуство” – Бургас

71 а.е., 1944 – 1959 г.


690

Ремонтно-строителна ТПК “Задружен труд” – Бургас

36 а.е., 1955 – 1959 г.


691

Окръжен пионерски дом – Бургас

298 а.е., 1952 – 1994 г.


692

ДТП “Пряко снабдяване” – Бургас

276 а.е., 1954 – 1969 г.


693

Селски общински народен съвет – с. Дюлево

136 а.е., 1944 – 1978 г.


694

Шивашка ТПК “Колективен труд” – Бургас

482 а.е., 1944 – 1992 г.


695

Професионално техническо училище по сградостроителство “Пеньо Пенев” – Бургас

186 а.е., 1952 – 2001 г.


696

Районна дирекция на горите – Бургас

959 а.е., 1944 – 1997 г.


697

Окръжно горско стопанско предприятие “Държавни гори” –

Малко Търново

10 а.е., 1944 – 1960 г.698

Горско промишлено предприятие – Бургас

114 а.е., 1951 – 1960 г.


699

Държавно индустриално предприятие (ДИП) – “9-ти септември” –

Бургас

620 а.е., 1948 – 1998 г.


700

СП “Вторични суровини” – Бургас

212 а.е., 1951 – 2000 г.


701

Селски общински народен съвет – с. Факия

135 а.е., 1944 – 1978 г.


702

Термична електроцентрала “В. Коларов” – Бургас

101 а.е., 1947 – 1964 г.


703

ТКЗС “Гроздю Георгиев” – с. Черница

8 а.е., 1948 – 1958 г.


704

ТПК “Черноморка” – Бургас

420 а.е., 1950 – 1990 г.


705

Районно санаторно-курортно управление “Минерални бани”

482 а.е., 1954 – 2000 г.


706

Образцово народно читалище “Пробуда” – Бургас

131 а.е., 1944 – 1980 г.


707

Околийски народен съвет – Мичурин

337 а.е., 1948 – 1955 г.


708

Вагоностроителен завод “Червено знаме” – Бургас

860 а.е., 1944 – 1999 г.


709

ОТКЗС “Червения октомври” – с. Цанко Церковски

209 а.е., 1959 – 1996 г.


710

Машинно тракторно училище “Н. Й. Вапцаров” – Грудово (Средец)

133 а.е., 1960 – 2001 г.

711

Окръжна стоматологична поликлиника – Бургас

340 а.е., 1951 – 1997 г.


712

Горско стопанство – Мичурин

432 а.е., 1940 – 1998 г.


713

Окръжен съюз на ТПК – Бургас

331 а.е., 1951 – 1971 г.


714

ТПК “Металик” – Бургас

315 а.е., 1958 – 1991 г.


715

ТПК “1-ви май” – Бургас

31 а.е., 1955 – 1964 г.716

Металолеярна ТПК “Металургия” – Бургас

23 а.е., 1945 – 1958 г.


717

Тенекеджийско-медникарска ТПК “Труд” – Бургас

39 а.е., 1945 – 1958 г.


718

Водопроводо-монтьорска ТПК “Техник” – Бургас

21 а.е., 1946 – 1958 г.


719

ТВУ “Н. Й. Вапцаров” – с. Българово

109 а.е., 1958 – 2000 г.


720

ТПК “Атанас Манчев” – Айтос

189 а.е., 1951 – 1993 г.


721

Сладкарска ТПК “Нектар” – Айтос

19 а.е., 1948 – 1966 г.


722

Шивашка ТПК “Единство” – Айтос

17 а.е., 1948 – 1959 г.


723

Основно училище за глухонеми деца – Айтос

34 а.е., 1953 – 1971 г.


724

Държавно предприятие “Пренос-превоз” при Окръжен народен съвет – Бургас

125 а.е., 1949 – 1963 г.


725

Държавно индустриално предприятие (ДИП) “Петър Берон” –

с. Прилеп

134 а.е., 1948 – 1970 г.


726

ДТП – Поморие

167 а.е., 1948 – 2000 г.


727

Дом за деца и юноши “Николай Лъсков” – Бургас

95 а.е., 1949 – 1992 г.


728

Държавно елитно семепроизводно стопанство – Айтос

243 а.е., 1948 – 2000 г.


729

ТКЗС “Марек” – с. Росен

34 а.е., 1948 – 1996 г.


730

ТКЗС “Лисенко” – с. Черноморец

18 а.е., 1950 – 1958 г.


731

ОТКЗС “В. И. Ленин” – с. Черноморец

73 а.е., 1959 – 1995 г.


732

ТКЗС – с. Равадиново

11 а.е., 1948 – 1958 г.


733

МТС – Грудово (Средец)

298 а.е., 1964 – 1998 г.


734

МТС “Георги Димитров” – с. Загорци

90 а.е., 1948 – 1962 г.


735

Държавно спедиторско предприятие “Деспред” – Бургас

365 а.е., 1947 – 1991 г.736

Селски общински народен съвет – с. Козичино

169 а.е., 1951 – 1979 г.


737

Селски общински народен съвет – с. Българово

262 а.е., 1944 – 1979 г.


738

ДСП “Булгарплод” – клон Поморие

130 а.е., 1959 – 1996 г.


739

Държавна консервна фабрика – Поморие

114 а.е., 1953 – 1965 г.


740

ДСК – окръжен клон Бургас

288 а.е., 1951 – 1992 г.


741

Държавно автомобилно предприятие (ДАП) – Бургас

554 а.е., 1954 – 1996 г.


742

ТПК “Вая” – Бургас

187 а.е., 1945 – 1981 г.


743

ОТКЗС“Велека” – Ахтопол

97 а.е., 1959 – 1995 г.


744

ТКЗС “Никола Чифчиев” – с. Бродилово

35 а.е., 1948 – 1958 г.


745

ТКЗС “Синеморец” – с. Синеморец

9 а.е., 1958 г.


746

ТКЗС “Резвая” – с. Резово

18 а.е., 1958 г.


747

ТКЗС “Тракия” – с. Варвара

24 а.е., 1958 г.


748

Риболовна трудово-производителна кооперация “Г. Димитров” –

с. Варвара

38 а.е., 1933 – 1958 г.

749

МТС – с. Екзарх Антимово

104 а.е., 1950 – 1962 г.750

МТС – с. Цанко Церковски

49 а.е., 1956 – 1962 г.


751

МТС – с. Руен

218 а.е., 1957 – 1994 г.


752

Районна болница – Средец

230 а.е., 1956 – 1998 г.


753

ХV Железопътна секцеия – Бургас

254 а.е., 1946 – 1996 г.


754

Локомотивно депо – Бургас

406 а.е., 1949 – 1998 г.


755

Държавно строително обединение “Трансстрой” – Бургас

535 а.е., 1944 – 2001 г.


756

Окръжен читалищен съвет – Бургас

51 а.е., 1952 – 1956 г.


757

Държавно предприятие (ДП) “Каменни кариери” – Бургас

316 а.е., 1949 – 2000 г.


758

Държавно минно предприятие (ДМП) “Върли бряг” – Бургас

103 а.е., 1947 – 1961 г.


759

Специализирано предприятие “Паркстрой” – Бургас

233 а.е., 1959 – 1993 г.


760

ДСП “Електроснабдяване” – Бургас

365 а.е., 1948 – 1999 г.


761

Туристическо дружество “Странджа” – Бургас

78 а.е., 1945 – 1982 г.

762

Окръжна противотуберкулозна болница с диспансерно отделение – Бургас

181 а.е., 1952 – 2001 г.


763

Управление “Физкултурни съоръжения и спортни прояви” – Бургас

59 а.е., 1959 – 1994 г.


764

ТКЗС “Васил Левски” – с. Рудник

19 а.е., 1945 – 1958 г.


765

ТКЗС “Стоян Димов” – с. Драганово

12 а.е., 1948 – 1958 г.


766

ТКЗС “Димитър Узунов” – с. Брястовец

7 а.е., 1948 – 1958 г.


767

Селски общински народен съвет – с. Челебиево

149 а.е., 1956 – 1983 г.


768

Градска обединена болница – Бургас

166 а.е., 1938 – 1965 г.


769

Културно-просветно дружество “Тракия” – Бургас

181 а.е., 1944 – 1998 г.


770

Околийски читалищен съвет – Бургас

65 а.е., 1944 – 1956 г.


771

Горско промишлено стопанство – Грудово

19 а.е., 1951 – 1960 г.


772

Областно физкултурно ръководство – Бургас

16 а.е., 1947 – 1948 г.


773

Горско стопанство – Грудово (Средец)

273 а.е., 1952 – 1997 г.


774

Селски общински народен съвет – с. Кости
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Падобныя:

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconКападоки я земя на феномени и скални чудеса Бургас-Истанбул-Анкара-Кападокия-Коня-Бурса-Бургас
Отпътуване от Бургас в 30 ч по маршрут Истанбул Анкара – 760 км. Пристигане привечер в Анкара. Вечеря и нощувка

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас icon«Вечерняя Казань» Авиакомпания "Татарстан" открыла новый рейс в болгарский город Бургас
С 10 июня авиакомпания "Татарстан" начала выполнять прямые рейсы в Бургас (Болгария). Вылеты осуществляются с периодичностью раз...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconЖилое здание ул. "Гладстон",г. Бургас

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас icon„Балкан Бриз 6" гр. Бургас, ж к. „Меден рудник"

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconЧленнабългарскатафедерацияпотени с
Офис : 8000 Бургас, бул.”Александър Батенберг ” 2 тел / факс : 056 / 82 72 36

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconИ като съобрази доказателствата по делото, на основание чл. 303 от нпк, съдът присъди : признава
Сеат Ибиза” с рег. № Кн 4920 ас без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина бургас
Предмет на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от зоп

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconОбщина Сливен Удовлетвореност от местната власт Юни 2010 г
Данните са резултат от представително количествено изследване сред пълнолетното население на община Сливен, проведено в периода 10-12...

2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас iconПротоко л
Днес 16. 03. 2012 г. (петък) от 10: 30 часа в залата на Общинските съветници в Община Бургас, се проведе заседание на Постоянната...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка