Урок белорусской литературе
НазваУрок белорусской литературе
Дата канвертавання28.12.2012
Памер64.39 Kb.
ТыпУрокУрок белорусской литературе

на тему “Лірычная споведзь С.Грахоўскага ў вершы "Мама"


И. А. Кравченко,

учитель белорусского языка и литературы первой квалификационной категории

Тэма: Лірычная споведзь С.Грахоўскага ў вершы "Мама".

Мэта:

1. Спрыяць свядомаму засваенню зместу верша, фарміраванню аналітычных уменняў.

 1. Фарміраваць навыкі выразнага чытання.

 2. Выхоўваць любоў, павагу, пачуццё пяшчоты і ласкі да маці. Абсталяванне: партрэт С.Грахоўскага, дзіцячыя малюкі мам, плакат з жанчынай-маці, выстава кніг, сачыненні вучняў па тэме, асабістыя вершы, плакат "Любая маці", выказванні на плакатах, карткі-схемы. Выказванш: 1. Дзеці свету, беражыце маці! Р. Гамзатаў.

2. Мы будзем вечна ўслаўляць тую жанчыну, чыё імя Маці... М. Джаліль

3. Голас незнаёмага можа здзвіць, Голас друга - на хвіліну спыніць, Голас любай - сагрэць сонцам лета, Голас маці- вярнуць з таго свету. М. Танк

Эпіграф: Без маці няма ні паэта, ні героя. М. Горю.


Ход урока.

 1. Арганізацыйны момант.

 2. Уступнае слова настауніка.

- Наш урок я хацела б пачаць са слоў М. Горкага (зачытваецца эпіграф) -Што нам гаворыць пісьменнік гэтымі радкамі?


- Вобраз маці - увасабленне дабрыні, самаахвярнасці, бескарыслівасці. Само слова маці такое кароткае, але вельмі дарагое для кожнага чалавека. Маці -найдаражэйшы чалавек на свеце. Ніхто не можа так горка і ціха тужыць, як маці, ніхто не можа так моцна любіць, як маці, ніхто не ўмее так ахвяраваць сабой і цярпець, як маці. Праз якія толькі выпрабаванні не прайшла жанчына-маці дзеля шчасця сваіх дзяцей. Светлы вобраз маці не прамінуў ні водны паэт і пісьменнік. Аб самаахвярнасці Маці, яе турботах, пакутах, клопатах гавораць многія пісьменікі. (Зварот да выставы кніг)

I сведчаннем таму зяляецца вось гэтая выстава. Звярніце увагу, колькі кніг прысвечана маці. Бо кожны пісьменнік лічыў сваім святым абавязкам выказаць словы падзякі самаму дарагому і блізкаму чалавеку -маці. Не пакінуў без увагі гэты вобраз і С. Грахоўскі ў сваім вершы "Мама".

Але перад знаёмствам з вершам давайце праверым д/з, бо вы павінны былі падрыхтаваць:

 1. невялічкія сачыненні пра маці /10-96./

 2. крылатыя выразы пра маці або выразнае чытанне верша на памяць пра маці. /7-86./

3) Праверкад/з

4) Знаёмства з тэмай урока і вызначэчче мэтаў урока.

- 3 нашай размовы вы напэўна ужо зразумелі, што урок наш сённяшні будзе прысвечаны маці. Тэма ўрока гучыць так: "Лірычная споведзь С. Грахоўскага ў вершы "Мама". Таму давайце паспрабуем вызначыць мэты нашага сённяшняга ўрока.

/Вызначэнне мэт./

4) Знаёмства з вершам.

/ Чытанне верша настаунікам./

Які настрой выклікаў гэты верш? / Зварот да табліцы./ смутак, роспач/.

5) Высвятленне мастацкіх асаблівасцяў верша.

- Пры дапамозе чаго аўтар перадае пачуцці і думкі ў вершы? / Пры дапамозе мастацкіх сродкаў./

 • Назавіце дзеясловы, якія перадаюць дзеянні маці / не спала, падала ад зморы, глядзела ў змрок, прала кужаль, капала гліну, жала, хадзіла ў лес па дровы./

 • Падбярыце тэкставыя сінонімы да слова "мама" / Удава / Як вы разумееце гэта слова?

 • А якія эпітэты можна падабраць да слова "мама"?

 • У вершы ёсць метафары. Што гэта? Назавіце іх./ У сны прыйшло дзявочае імя; падала ад зморы галава; у час жніва зусім не чула ног/

 • Як вы іх разумееце? 7) Аналіз верша.

 • Што хвалюе, засмучае паэта?

 • Чаму, звяртаючыся да маці, паэт называе яе адзінокай? Які сэнс ён укладвае ў гэта азначэнне?

 • Якія радкі верша сведчаць аб тым, што доля маці была нялёгкай?

 • Як маці ставілася да сына? Што пра гэта гаворыць аўтар?

 • Вусна намалюйце:

а) паэта ў маладосці б) паэта ў сталым узросце.

 • Якая асноўная думка верша? / "Дарыце маці ласку і любоў, пакуль яна яшчэ жывая! 7

 • Скажыце, калі ласка, у якім узросце нам патрэбна маці?

8) Работа над інтанаваннем верша.
Выразнае чытанне верша.


/Работа па табліцы "інтанаванне верша'7

- Ваша задача падабраць да строф інтанацыйныя пачуцці, пры дапамозе якіх перадаць правільную інтанацыю верша. /Выразнае чытанне верша./

9) Зварот да малюнкау.

- А зараз разгледзім малюнкі мам, якія вы зраблі! Якімі ўсе стараліся паказаць сваіх мам? / Прыгожымш, з усмешкай, у светлым адзенні і г.д.

10) Праца над рэпрадукцыяй Г. Вашчанкі " Мацярынскія крылы".

 • Што вы бачыце на першым і другім планах карціны?

 • Чаму рэпрадукцыя называецца " Мацярынскія крылы? "

11) Работа з плакатам " Любая мая".

- А зараз Вашы матулі чакаюць ад вас самых пяшчотных і ласкавых слоў, паглядзіце, як уважліва, з любоўго яны глядзяць на вас. I зараз я папрашу вас на падрыхтаваных дома сардэчках напісаць самыя пяшчотныя словы ў адрас сваіх матуль і змясціць пад фотаздымкам. А на бацькоўскім сходзе я абавязкова аддам іх вашым матулям. I памятайце, што разам з гэтымі словамі вы аддаяце часцінку свайго сэрца.

/ Пад музыку дзеці працуюць./

12) Чытанне дзецьмі ўласна напісаных вершаў, прысвечаных маці.

- А зараз мы праслухаем вершы, якія вы самі нашсалі і прысвяцілі сваім матулям. /Пад музыку дзеці чытаюць/

13) Малітва за маці.

- Зараз я папрашу ўсіх устаць і вымавіць словы малітвы за тую адзіную, якая падарыла нам самае дарагое - жыццё.

Памолімся за маці!

За ласку і пяшчоту рук,

За чуйнае сэрца,

Бяссонныя ночы,

За дужасць і смеласць,

Любоў і падтрымку,

За веру і радасць,

За шчырасць і дбайнасць.

14) Падяглгльненне.

 • Скажыце, калі ласка, калі мы адзначаем Дзень маці? /14 кастрычніка/.

 • 3 якім святам супадае? / Пакрова/.

 • А ці азначалася гэта свята раней?

 • Дзякуючы каму з'явілася ў нашым календары гэтае свята?

/ Ураду, які вядзе актыўную палітыку ў абарону правоў маці. А з 1996 г. у нашай краіне гэтае святав адзначаецца афіцыйна.

 • Як вы віншуеце сваіх матуль у святы? Як робіце ім прыемнае? /Чытанне ўласнага верша, вусае выказванне, дапамога маці./

 • А ці бывае сорамна вашым матулям за вас?

15) Рэфлексія.

- Зараз я прапаноўваю вам падарываць кветачку матулі. Калі ўрок вам спадабаўся - матулі, якая усміхаецца; калі не спадабаўся - сумнай, а калі вы адчувалі поўнае раўнадўшша - вось гэтай матулі, але разам з гэтым пастаўце на кветачцы сабе адзнаку за ўрок, на колькі вы працавалі

16) Д/з.

Верш на памяць.


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Урок белорусской литературе iconКлассик белорусской литературы (в том числе и белорусской советской). Народны паэт бсср (1925). Акадэмік АН бсср (1928) и ан усср (1929). Лаурэат Сталінскай прэміі першай ступені (1941)
Метадычныя парады бібліятэкарам Крычаўскай бс да 130 – годдзя Янкі Купалы І якуба Коласа

Урок белорусской литературе iconБелорусская кухня
Белоруссии, долгое время изолированных друг от друга, развивалось неодинаково, подвергалось разному влиянию. Все это мешало закреплению...

Урок белорусской литературе icon25 мая 2011 г в 10. 00
Белорусской государственной академии музыки (ул. Интернациональная, 30) на заседании Совета бгам состоится торжественная церемония...

Урок белорусской литературе iconРеферат по белорусской литературе
Зверн, ходящие в пустыни, знают ямы своя; рыбы, плывущие по морю и в реках, чуют виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих....

Урок белорусской литературе iconУрок по литературе
Метод: лекция учителя, сообщения учащихся, презентация фотоальбома с элементами беседы

Урок белорусской литературе iconОткрытый урок по литературе в 11 классе
С помощью заочного путешествия формировать в сознании обучающихся целостное представление о личности С. А. Есенина

Урок белорусской литературе iconХто забіў журналістку газэты "Салідарнасьць" Вераніку Чаркасаву?
У менску забітая журналістка Вераніка Чаркасава. Апошнім часам яна працавала ў штотыднёвіку “Салідарнасьць”, а дагэтуль — у “Белорусской...

Урок белорусской литературе iconУрок по литературе Алтая
Тема урока: «Город, лучше которого нет» (прошлое и настоящее Бийска в стихотворениях поэтов – земляков )

Урок белорусской литературе iconУрок внеклассного чтения по литературе в 6 классе
Цель урока: повторение и закрепление материала по теме «Мифология»; развитие интереса к мифологии

Урок белорусской литературе iconУрок развития речи в 7 классе Тема: «Фотография из семейного альбома»
Мониторинг качества и успеваемости учащихся по русскому языку и литературе за 3 года 13

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка