Економічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий й складний шлях від примітивних поглядів до
НазваЕкономічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий й складний шлях від примітивних поглядів до
старонка5/17
Дата канвертавання26.12.2012
Памер2.29 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Економічні погляди схоластівСхоластика була таким типом релігійного світосприйняття, який поєднував теологічні канони (закони церкви) зі спробами наукового пояснення реалій життя. Тому схоластів ще називають каноністами. “Кодекс канонічного права” (середина ХІІ ст.) італійського монаха Граціана можна вважати початком розробки схоластичного вчення.

Найбільший внесок у розвиток доктрини схоластів зробив ченець і богослов з Італії Томас (Фома) Аквінський (1225-1274), або Аквінат. Основні положення свого вчення він виклав в трактаті “Сума теології”. В розробці своєї концепції Аквінський намагався творчо поєднати релігійні канони з відповідними положеннями вчення Арістотеля. Це була своєрідна спроба поєднання суперечностей, які ставали очевидними для пастви і батьків церкви, і які вимагали пояснень заради збереження авторитету церкви. Так, віддаючи данину біблейним текстам, він оголошував всі життєві блага спільними, створеними Богом, але, спираючись на вчення Аристотеля, заявляв, що приватна власність є природними доповненням, набутим людством, тому “кожен повинен захищати своє”. Він також стверджував, що перед Богом всі люди рівні, але, услід за Аристотелем, виправдовував поділ суспільства на багатих і бідних, який пояснював різними природними здібностями людей.

Аквінський обстоював натуральне господарство, але поблажливо відносився до товарного обміну, якщо він здійснюється на основі “справедливої ціни”. Остання трактувалась, з одного боку, як сума однакових витрат виробництва, а з іншого – як вартість, що включає в себе також прибуток. Тому “справедлива ціна” гарантувала як обмін “рівних речей”, так і рівень життя продавця, в залежності від його соціального статусу, тобто рівень “справедливої ціни” не був у Аквінського величиною об‘єктивною чи фіксованою.

Необхідність використання грошей пояснювалась Аквінським з точки зору виконання ними функції засобу обміну, тому він різко виступав проти накопичення грошей. Аквінат також засуджував навлежне “псування” грошей державою шляхом карбування неповноцінних монет.

Аквінський допускав існування торгівлі, якщо вона слугує формою обміну товарів для забезпечення нормальної життєдіяльності, проте засуджував використання торгових операцій заради збагачення. Він також гнівно засуджував лихварство, вважаючи позичковий процент протиприродним і богопротивним, але, водночас, допускав невисокий процент в якості винагороди, на яку може розраховувати власник грошей за ризик їх можливого неповернення.

Економічна думка України доби раннього середньовіччяУкраїнська економічна думка цієї доби була представлена рядом історичних пам‘яток. Руська Правда (ХІ-ХІІ ст.) давала уяву про соціальну структуру та форми господарювання давньоукраїнського суспільства, майнові відносини та правові норми їх регулювання. З цього юридичного документу можна дізнатись, що натуральне в основному феодальне господарство Київської Русі не виключало значного розвитку торгівлі, певного розповсюдження товарно-грошових відносин, що лихварський кредит мав в значній мірі споживчий характер.

“Повчання дітям” Володимира Мономаха (початок ХІІ ст.) закликав до пом‘якшення відносин між землевласниками і залежними від них селянами. Автор твору засуджував гонитву за багатством, сріблолюбство, свавілля феодалів та насилля над економічно залежними верствами населення.

“Повість временних літ” Нестора, ченця Печерського монастиря, містить цікаві спостереження стосовно деяких соціально-економічних процесів та явищ кінця ХІ – початку ХІІ століть. У творі, зокрема, йдеться про такі джерела доходів Київської держави, як надходження з господарства, данина і збори з населення, штрафи (судове мито), торгівельне мито і військова здобич. Автор свідчить, що крім натуральної форми данина збиралась і грошима, з чого можна зробити висновок про певний розвиток товарно-грошових відносин. Поділ праці на розумову і фізичну Нестор вважає природним, наголошуючи на їх рівній важливості для розвитку країни, а також на тому, що праця є джерелом всякого багатства.

Для розширення розуміння економічної думки України цього періоду важливим є Галицько-Волинський літопис, який містить зображення подій з початку ХІІІ ст. до 1292р. В ньому йдеться про економічну політику галицьких і волинських князів, які заохочували розвиток ремесел, торгівлі й торгових шляхів. Для цього зводились міста (наприклад, Львів), надавалась допомога міському населенню в його боротьбі з боярами. Згідно літопису, Данило Галицький заохочував розвиток промисловості, запрошуючи в своє князівство вмілих ремісників і торгових людей, що сприяло економічному піднесенню регіону.

Про господарсько-економічне життя в Україні доби пізнього Середньовіччя можна дізнатись з різноманітних грамот, актових матеріалів, інвентарів та люстрацій. Вони свідчать про переважно вотчинну власність на землю, тобто таку, за якої земля разом з населенням надавалась у спадкове володіння (з дозволом обміну, дарування, продажу). З вищеназваних документів можна отримати відомості про стан обліку доходів й майна, про розвиток лихварства та кредитну справу взагалі, про форми обкладення населення, про карбування грошей, про розвиток магдебурзького права, про зародження та розвиток козацького руху тощо.

Про ці та інші аспекти життя українського суспільства писали в своїх творах такі публіцисти та політичні діячі епохи пізнього Середньовіччя, як І.

Вишенський, Б. Хмельницький, Л. Баранович, К. Зиновієв, П. Могила та інші.

Нові терміни і поняттяПам‘ятка економічної думки; конфуціанство; античність; “платонівський комунізм”; суб‘єктивні преференції обміну; ізольований обмін; колонат; капітулярій; натуральне господарство; двоїста природа товару; схоласти; каноністи; люстрація; магдебурзьке право.

Проблеми для творчого обговорення

  1. Елементи сучасних підходів до пояснення економічних явищ і процесів в поглядах представників стародавніх та середньовічних часів.

  2. Взаємозв‘язок економіки та права в письмових пам‘ятках стародавнього світу та середньовіччя.

  3. Роль і місце лихварства в економічному розвитку людства.

  4. Адміністративна традиція в історії економічної думки: ретроспективний аналіз.

  5. Відношення Платона і Аристотеля до приватної власності.Теми рефератів

  1. Закони царя Хаммурапі як пам‘ятка економічної думки стародавнього світу.

  2. Економічний зміст “Руської правди”.

  3. Видатні пам‘ятки західноєвропейської економічної думки епохи раннього середньовіччя.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Падобныя:

Економічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий й складний шлях від примітивних поглядів до iconПідвести підлітків до розуміння цінності, неповторності та унікальності життя кожної людини
Звернути увагу на позитивне значення сім’ї в житті кожної людини (любов, турбота, допомога, оберіг, порада, тепло)

Економічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий й складний шлях від примітивних поглядів до icon1. Трипільська культура 4
За свою багатовікову історію український народ створив велику культуру, зробив значний внесок у культуру світову. Українська культура...

Економічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий й складний шлях від примітивних поглядів до iconВісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. Вип. 11. 288 с
Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано...

Економічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий й складний шлях від примітивних поглядів до iconБуки» не має числового значення, там «В
Б, саме з цієї букви-звуку починається Біблія, мовою Святого Письма. Ця літера І складова інфінітиву, або ж надає значення «в» (чомусь),...

Економічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий й складний шлях від примітивних поглядів до iconСумський державний університет
Донедавна культура не відігравала значної ролі у поясненні динаміки міжнародних економічних відносин. Більшість учених припускали,...

Економічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий й складний шлях від примітивних поглядів до iconЦя літера у Святому Письмі читається, як «Б» на початку слова. До нас вона прийшла не то з «V», не то з «ў», що схоже на східне «ўав», чи «ўаў», котрий має й
В, ця літера у Святому Письмі читається, як «Б» на початку слова. До нас вона прийшла не то з «V», не то з «ў», що схоже на східне...

Економічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий й складний шлях від примітивних поглядів до iconІсторія обчислювальної техніки
Перш ніж досягти сучасного рівня, обчислювальна техніка пройшла тривалий шлях розвитку. Загалом усю її історію можна поділити на...

Економічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий й складний шлях від примітивних поглядів до iconХорошими через правильне виховання
Саме вона має виконувати головне завдання – забезпечувати матеріальні та педагогічні умови для духовного, морального, інтелектуального...

Економічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий й складний шлях від примітивних поглядів до iconМій дім, моя хатина, моя хата
У кожної людини на землі є маленька батьківщина – місце, в якому вона народилась, виросла, земля, що дала «путівку в життя». І кожне...

Економічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий й складний шлях від примітивних поглядів до iconУрок 4-5
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка