Раздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы
НазваРаздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы
старонка1/4
Дата канвертавання22.11.2012
Памер470.76 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4


Аб праграме выхавання дзяцей

і падлеткаў у Астравецкім раёне

на 2006-2001 гады


Астравецкі раённы Савет дэпутатаў РАШЫЎ:


Зацвердзіць прыкладаемую праграму выхавання дзяцей і падлеткаў у Астравецкім раёне на 2006-2010 гады.

Кантроль за выкананнем праграмы выхавання дзяцей і падлеткаў у Астравецкім раёне на 2006-20 гады ўскласці на намесніка старшыні выканкама (Свілла В.З.).


ПРАГРАМА ВЫХАВАННЯ ДЗЯЦЕЙ I ПАДЛЕТКАЎ

У АСТРАВЕЦКІМ РАЁНЕ НА 2006-2010 ГАДЫ


РАЗДЗЕЛ 1

Агульныя палажэнні


Праграма выхавання дзяцей і падлеткаў у Астравецкім раёне на 2006-2010 гады (далей - Праграма) распрацавана на аснове Праграмы выхавання дзяцей і навучэнскай молодзі ў Гродзенскай вобласці на 2004 - 2008 гады, распрацавана ў адпаведнасці з Законом Рэспублікі Беларусь «Аб адукацыі».

Праграма вызначае змест выхавання дзяцей і падлеткаў у сучасньгх умовах на тэрыторыі Астравецкаго раёна, накірункі рэалізацыі прынцыпаў дзяржаўнай палітыкі ў сферы выхавання, з'яўляецца метадычнай асновай арганізацыі выхаваўчай дзейнасці.

3. Праграма зарыентавана на павышэнне сацыяльнага статуса адукацыйна – выхавальных устаноў, абнаўленне зместу і структуры выхавання на аснове айчынных традыцый і сучаснага вопыту, забеспячэнне адзінства адукацыйнага і выхаваўчага працэсаў, аб'яднанне ўсіх зацікаўленых структур для рашэння сацыяльна – педагагічных праблем выхавання, інтэграванасць дзяржаўнага, грамадскага і сямейнага выхавання.


РАЗДЗЕЛ 2

Мэты, задачы і прынцыпы дадзенай праграмы


4. Мэтай дадзенай Праграмы з'яўляецца забсспячэнне неабходных метадычных, арганізацыйных, кадравых, інфармацыйньгх і іншых умоў для далейшага развіцця выхаваўчых сістэм ва ўстановах адукацыі раёна, упарадкаванне іх дзейнасці, якая будзе спрыяць развіццю сацыяльнай і культурнай кампетэнтнасці асобы, яе самавызначэння ў соцыуме, фарміраванню чалавека - грамадзяніна, сем'яніна, спецыяліста - прафесіянала.

5. Задачы дадзенай Праграмы:

 • далейшае павышэнне сацыяльнага статуса выхавання ў сістэме адукацыі Астравецкага раёна;

 • канкрэтызацыя стратэгіі мясцовай улады і органаў кіравання, накіраванай на інтэграцыю ўсіх зацікаўленых структур для рашэння сацыяльна - педагагічых праблем выхавання;

 • развіццё выхаваўчьгх функцый устаноў адукацыі, расшырэнне складу суб'ктаў выхавання, каардынацыя іх намаганняў, расшырэнне ўзаемадзеяння сям'і і ўстаоў адукацыі;

 • удасканаленне вьгхаваўчай прасторы адукацыйна - выхаваўчых устаноў;

 • актьгўнае ўкараненне ў педагагічную практыку сучасньгх тэхналогій у сферы выхавання;

 • абнаўленне зместу ідэалагічнага, грамадзянскага, патрыятьгчнага, этычнага выхавання;

 • аказанне дапамогі сям'і ў рашэнні праблем у выхаванні дзяцей, развіццё псіхолога -педагагічнай асветы бацькоў на дыферэнцыраванай аснове;

 • арганізацыйнае і метадычнае забеспячэнне дзейнасці ва ўстановах адукацыі грамадскіх аб'яднанняў «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі» і «Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя»;

 • актывізацыя дзейнасці аддзела адукацыі па стварэнню сістэмы псіхолага – педагагічнай і медыка - сацыяльнай рэабілітацыі дзяцей і падлеткаў;

 • павышэнне прафесійнага ўіроўню кіравання працэсам выхавання; забеспячэнне ўзаемадзеянпя сістэмы адукацыі раёна з іншымі сацыяльнымі інстытутамі;

 • выкарыстанне ў поўнай меры выхаваўчага патэнцыялу вучэбнага працэсу;

 • умацаванне статуса класнага кіраўніка;

 • актуалізацыя праблемы прафілактыкі проціпраўных дзеянняў дзяцей і падлеткаў.

6. Прынцыпы арганізацыі выхавання:

сацыяльна - культуралагічны прынцып - асэнсаванне нацыянальна - культурпых традыцый, выхаванне адказнасці за лёс Беларусі, цікавасці да гісторыі развіцця культуры свайго народа;

прындып гуманізму – прыюпше і зацвярджэнне непаўторнасці жыццёвага шляху кожпага дзіцяці, падтрымка яго імкненняў да самарэалізацыі;

прынцып варыятыўнасці – прыняцце разнастайнасці выхаваўчага асяроддзя з улікам зместу,формаў, метадаў выхавання, свабоды выбару пры абавяковым захаванні нормаў. правіл і маральных запаведзяў грамадства;

прынцып крэатыўнасці – творчы падыход да арганізацыі працэсу выхавання;

прынцып эфектыунасці сацыяльнага ўзаемадзеяння – бесперапынны працэс выхавання ад дзіцячай дашкольнай установы да вышэйшай навучальнай установы;

прынцып канцэнтрацыі выхавання – дапамога дзіцяці, падлетку ў засваенні сацыяльнага і культурнага вопыту і свабодным самавызначэнні ў сацыяльным акружэнні, у станаўленні іх як грамадзян, сем'янінаў і прафесіяналаў.


РАЗДЗЕЛ 3

Асновы педагагічнай падставы функцыянавання і развіцця выхавання ў Астравецкім раёне. Раённыя выхаваўчыя прыярытэты


7. Дашкольная адукацыя фарміруе пэўную суму ведаў, развівае базавыя здольнасці асобы, яе сацыяльныя і культурныя навыкі, асновы экалагічна мэтазгодных паводзін, здаровага ладу жыцця.

Задачы дашкольнай адукацыі:

 • захаванне сеткі дашкольных устаноў. фарміраванне іх новых відаў;

 • авалоданне сучаснымі праграмамі і тэхналогіямі, якія задаюць новы змесг навучання і выхавання;

 • распрацоўка і ўкараненне ў практыку дзейнасці дашкольных устаноў адукацыйных праграм і тэхналогій па развіцці сацыяльнай і культурнай кампетэнцыі дзяцей. фарміраванні ў іх камунікатыўных навыкаў. паводзін, якія адпавядаюць мэтам дашкольнага выхавання.

8. Цэнтральным звяном сістэмы адукацыі, выхавання і развіцця дзіцяці з'яўляецца агульнаадукацыйная школа.

Арганізацыя працэсу выхавання ў агульнаадукацыйных школах раёна ажыццяўляецца на аснове далейшага павышэння статуса выхавання. абнаўлення ідэалагічнага суправаджэння выхаваўчай работы, стымулявання разнастайнасці выхаваўчых сістэм, метадаў. каардынацыі сямейнага і грамадскага выхавання. Задачы выхавання:

 • фарміраванне выхаваўчай сістэмы. якая змяшчае ў сябе цэласнасць вучэбна -выхаваўчага працэсу. павышэнне выхаваўчага патэнцыялу навучання. маніторынг выхаванасці вучняў. ідэалагічнага суправаджэння выхаваўчага працэсу;

 • фарміраванне накіраванасці асобы, якая вызначае адносіны чалавека да з'яў, што адбываюцца ў свеце і нашай краіне. культурнай і навуковай спадчыпы. разумення чалавекам сябе. свайго мссца ў грамалстве;

 • умацаванне ілэаяагічнага зместу вучэбных занягкаў і мерапрыемстваў;

 • стварэнне належных умоў для развіцця і пашырэння пазітыўнага дзіцячага і маладзёжнага руху ў раёне;

 • умацаванне здароўя дзяцей сродкамі здароўезберагаючых тэхналогій, фізкультуры і спорту;

 • павышэпмс ролі псіхолага - сацыяльнай службы ў фарміраванні школьных і класных калектываў, індывідуальнай рабоцс з дзецьмі, забсспячэнні прафілактыкі асацыялыных паводзін падлеткаў;

 • расшырэнне ўмоў для ўдзелу сям'і ў выхаваўчым працэсе, развіцці бацькоўскіх грамадскіх аб'яднанняў, прыцягнснне бацькоў да ўдзелу ў кіраванні ўстановай.

9. Спецыфіка вучэбна - выхаваўчага працэсу ў Цэнтры карэкцыйна - развіваючага навучання і развіцця, у дзіцячым сацыяльным прытулку прадугледжвае:

 • ажыццяўленне комплексных дынамічных карэкцыйна - развіццёвых мер;

 • распрацоўку і рэалізацыю праграм з улікам інтэлектуальных і фізічных магчымасцей дзіцяці;

 • рэкамендацыі псіхолагаў і ўрачоў;

 • мэтанакіраванае прыцягненне сям'і ў працэс выхавання;

 • пераадоленне цяжкасцей у сацыяльнай адаптацыі дзяцей, фарміраванне ў іх камунікатыўных і працоўных навыкаў;

 • сацыяльную рэабілітацыю дзяцей, падрыхтоўка іх да жыцця ў грамадстве. далучэнне да канкрэтнай працы.

10. Мэтай пазашкольнага выхавання і навучання з'яўляецца:

 • развіццё матывацыі дзяцей да пазнання і творчасці, садзейнічанне асобаснаму і прафесійнаму самавызначэнню выхаванцаў, іх адаптацыі да жыцця ў дынамічным грамадстве, далучэнне да здаровага ладу жыцця, змястоўная арганізацыя вольнага часу;

 • скарачэнне прасторы дэвіянтных паводзін, вырашэнне праблемы занятасці дзяцей і падлеткаў сацыяльна значнай дзейнасцю;

 • падтрымка і развіццё творчасці вучняў.

11. Прыярытэтныя напрамкі выхавання ў Астравецкім раёне:

 • станаўленне светапоглядных асноў асобы;

 • выхаванне грамадзянска - патрыятычнай і маральна - этычнай культуры;

 • ідэалагічнае суправаджэнне выхаваўчай работы;

 • працоўнае і эстэтычнае выхаванне;

 • развіццё калектывізму і навыкаў самакіравання, фарміраванне актыўнай жыццёвай пазіцыі;

 • псіхолага-педагагічная прафілактыка і карэкцыя адхілення ў асобасным развіцці;

 • фарміраванне ў дзяцей і падлеткаў патрэбнасці ў здаровым ладзе жыцця;

 • выхаванне дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;

 • узаемадзеянне з сям'ёй, дыферэнцыраваны падыход да арганізацыі работ; бацькамі, выхаванне сем'яніна;

 • арганізацыя канікулярнага адпачынку дзяцей і падлеткаў;

 • развіццё пазашкольнага выхавання і навучання.


РАЗДЗЕЛ 4

Этапы рэалізацыі праграмы


 • 2006 год - «Лідэр». Этап прадугледжвае развіцце вучнёўскага самакіравання ў школах, у дзейнасці дзіцячых і маладзёжных аб'яднанняў; пашырэнне ва ўстановах адукацыі Астравецкага раёна грамадскіх аб'яднанняў «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі». «Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя». "Беларуская маладзёжпая грамадская арганізацыя выратавальнікаў – пажарных;

 • 2007 год - «Сям'я». Этап пакіраваны на павышэнпе ўвагі да праблем сям'і. яе выхаваўчага патонцыялу. пошук новых шляхоў прыцягнення бацькоў да кіравання вучобна - выхаваўчым працосам. новых падыходаў да асвсты бацькоў;

 • 2008 год - «Наш двор». Этап прадупіеджеае арганізацьно работы з дзецьмі па месцы жыхарства, стварэнне сацыяльна - псдагагічных комплексаў;

 • 2009 год - «Здаровы лад жыцця». Этап прысвсчаны павышэншо зацікаўленасці ўстаноў адукацыі да фарміравання ў дзяцей. падлеткаў патрэбнасці ў збсражэнні свайго псіхічнага і фізічнага здароўя;

 • 2010 год - «Патрыёт». Этап прысвечапы патрыятычнаму выхаваншо дзяцсй і
  падлеткаў, правядзенню мерапрыемстваў, прысвечаных 65-годдзю Псрамогі
  савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне.


РАЗДЗЕЛ 5

Рэалізацыя дадзенай праграмы


12. Рэалізацыя дадзенай праграмы забяспечыць:

 • далейшае павышэнне статуса выхавання ва ўстановах адукацыі ўсіх тыпаў на аснове шырокай грамадскай згоды;

 • стварэнне ўмоў прыярытэтнасці выхавання ў працэсе адукацыі;

 • адзінства навучання і выхавання як двух узаемазвязаных кампанентаў у сістэме адукацыі Астравецкага раё'на;

 • стварэнне ўмоў для карэкцыі існуючых і распрацоўкі новых праграм выхавання ва ўстановах адукацыі з улікам этнакультурных фактараў і другіх асаблівасцей мікрараёна;

 • стварэнне нарматыўна - арганізацыйных, упраўленчых умоў для павышэння эфектыўнасці выхавання дзяцей і падлеткаў, фарміравання чалавека -грамадзяніна, патрыёта, здольнага да стваральнай працы, абароны Айчыны. се.м'яніна, дастойнага прадстаўніка свайго народа.

13. Галоўнай крыніцай фінансавання дадзенай Праграмы з'яўляюцца сродкі раённага бюджэта ў рамках выдзеленых асігнаванняў. Дадатковымі крыніцамі з'яўляюцца сродкі, якія будуць атрыманы ад пазабюджэтнай дзейнасці.


Мерапрыемствы па рэалізацыі Праграмы выхавання дзяцей і падлеткаў у Астравецкім раёне на 2006 - 2010 гадыЗмест і формы дзейнасці

Тэрмін

выканання

Адказныя за

выкананнс

1 Станаўленне светапоглядных асноу асобы:

1.1. фарміраванне ў дзяцей дашкольнага ўзросту маральных уяўленняў і вопыту маральных адносін да прыроды, людзей, прадуктаў працы;

На працягу ўсяго перыяду

Установы адукацыі

1.2. развіццё ў дзяцей і падлеткаў каштоўнасных адносін да прыроды, чалавека; арыентацыя іх на асэнсаванне дружбы, сыноўняга, даччынага, сяброўскага абавязку, чалавечай годнасці; выпрацоўка ў маладых людзей станоўчых адносін да сістэмы жыццёвых каштоўнасцей, сэнсу жыцця;

На працягу ўсяго перыяду

Установы адукацыі


1.3. фарміраванне ў выхаванцаў нормаў. прынцыпаў паводзін і дзейнасці ў сістэме "чалавек - прырода - грамадства - праца -выгворчасць"; сіетэматызацыя ў іх поглядаў, перакананняў, прынцыпаў дзейнасці ў сістэме "чалавек - асяроддзе - соцыум -грамадства", "чалавек - вытворчасць - кар'ера - праііа''. "Індывід -развіццё' - самаразвіццё' асобы"; інфармаванне молодзі аб сучасных вытворчых, эканамічных. сацыялыіых працэсах у грамадстве;

2006-2010г.г.

Установы адукацыі

1.4. абагульненне вопыту работы педагогаў па праблемах фарміравання ў падлеткаў светапоглядных асноў;

2006-2010г.г.


Раенны вучэбна метадычны кабінет

1.5. арганізацыя работы з вучнямі:

- філасофскія сталы:

«Лес у руках чалавека», «Жыццё, смерць, бсссмяротнасць», «Мараль і права, сумлепне і закон»;

- даследаванні па праблсме:

«Праблемы молодзі ўчора, сёння, заўтра»;

- дыскусіі на тэмы:

«Маральнасць і палітыка, сумленне і ўлада: мэты і сродкі»,

«Маральная пропаведзь і тэорыя маршіі»,

«Быццё вызначае свядомасць»,

«Сэнс жыцця: трактаваіше паняцця сёння, у мінулым і будучым»;

- Сакратаўскія гутаркі:

«Даччын, сынаў абавязак і чалавечая годнасць»,

«Жыццёвыя каштоўнасці: погляд праз стагоддзі»,

«Прафесіянальная праца як сродак самавыражэння».

- гутаркі:

«Часдумаць палітычна», «Жыццё пражыць па-сапраўднаму»,

«Я гляджу на сябе», «Я ствараю сябе»;

- абарона фантастычных праектаў:

«Хачу бачьшь нашу школу (вёску, горад)...»,

«Высокае званне - чалавек»;

- навукова - практычныя канферэнцыі:

«Найбольш значныя падзеі і яркія асобы XX стагоддзя»,

«Пісьменнікі і кампазітары - песняры мужнасці і доблесці»,

«Спартыўны бляск Беларусі»,

«Навуковы патэнцыял Айчыны на дабрабыт народу»;

- дыспуты:

«Калі твая праўда нясе зло», «Лёс Радзімы - мой лёс». «Што патрэбна чалавеку для шчасця»;

- карэкцыйна - развіваючыя заняткі па выхавшшю маральных якасцей асобы: адказнасць, дабрата, дружба, праблема выбару; - заняткі:

«Дыядогі аб маралі», «Этыка і этыкет». «Чалавек - мысліцель і творца»;

- акцыі: «Чыстас слова». «Малым рэкам - наш вялікі клопат».

2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2007 г

2009 г

2006 г

2010 г

2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.

Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі

Установы адукацыі

Установы адукацыі

Установы адукацыі

Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі
  1   2   3   4

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Раздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы iconСтратэгічныя мэты адс мэтаю адс з’яўляецца свабодная І квітнеючая Беларусь
У прапанаваным праекце Планава-аналітычная група фармулюе мэты, задачы І стратэгічныя прынцыпы для Аб’яднаных дэмакратычных сіл на...

Раздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы icon+, дзе некаторы пастаянны лiк: Па азначэнню гэта азначае, што функцыя +
Асноўнай задачай дыферэнцыяльнага злiчэння з’яўляецца задача знаходжання вытворнай дадзенай функцыi. Многiя задачы фiзiкi, механiкi,...

Раздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы icon§ 11. Слоўнікавае багацце беларускай мовы Праверце, як вы засвоілі папярэдні матэрыял
Раздзел мовазнаўства, які вывучае тэорыю І прынцыпы практычнага складання слоўнікаў, носіць назву лексікаграфія

Раздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы iconА. С. Мельнічук Пра метадалогію лінгвістычных даследаванняў
Гэтыя зыходныя прынцыпы грунтуюцца на шырокіх філасофскіх абагульненнях найбольш істотных уласцівасцей аб’ектыўнай рэчаіснасці І...

Раздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы iconПедагаг І чная майстэрня Тэма
Мэты: Адукацыйная (навуч.): вызначыць ідэйную накіраванасць твора; разгледзець сутнасць праблемы развіцця народных талентаў у дадзенай...

Раздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы icon8 клас Тэма: Беларуская вёска ў др п. 17 – п п. 18 ст. Мэты І задачы ўрока: вызначыць асноўныя прычыны заняпаду на беларускіх вёсках; ахарактарызаваць асноўныя І дадатковыя павіннасці сялян
Мэты І задачы ўрока: вызначыць асноўныя прычыны заняпаду на беларускіх вёсках; ахарактарызаваць асноўныя І дадатковыя павіннасці...

Раздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы iconМэты І задачы Дзяржаўнай ўстановы адукацыі "Зубкаўская сярэдняя школа Клецкага раёна"
Мэты І задачы Дзяржаўнай ўстановы адукацыі “Зубкаўская сярэдняя школа Клецкага раёна”

Раздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы iconМэты І задачы дзяржаўнай ўстановы адукацыі "Зубкаўская сярэдняя школа Клецкага раёна"
Мэты І задачы дзяржаўнай ўстановы адукацыі “Зубкаўская сярэдняя школа Клецкага раёна”

Раздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы iconРаздзел I. Асновы канстытуцыйнага ладу (артыкулы 1 20) раздзел II. Асоба, грамадства, дзяржава (артыкулы 21 63)
Раздзел VII. Фiнансава-крэдытная сiстэма Рэспублiкi Беларусь (артыкулы 132 136)

Раздзел 2 Мэты, задачы І прынцыпы дадзенай праграмы iconПлан работы
Раздзел I: Педагагічны аналіз вынікаў 2009/2010 навучальнага года; задачы на 2010/2011 навучальны год

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка