Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз
НазваЗагальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз
Дата канвертавання23.12.2012
Памер167.14 Kb.
ТыпДокументы
ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ1. Замовник:

1.1. Найменування. Комунальний заклад освіти «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз» Дніпропетровської обласної ради»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 26136688
1.3. Місцезнаходження. Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 25, 49026
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35416001000044

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Попович Ірина Анатоліївна, заступник директора з виховної частини, голова комітету з конкурсних торгів, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 25, 49026; тел./факс (056) 760-34-26, Andreewa2011@yandex.ru

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25927519


2. Джерело фінансування закупівлі. Обласний бюджет3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.


4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі. (код 15.51.4 за ДКПП 016-97) Сир сичужний та кисломолочний

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. Сир твердий (45% жиру) – 550 кг; сир кисломолочний (5% жиру) – 200 кг; сирок солодкий (4,5% жиру – 200 кг); сирок глазурований (15% жиру) – 288 кг.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. Жовтень-грудень 2011 року6. Основні умови договору. Відповідно до розділу ІХ Закону України «Про здійснення державних закупівель»

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 календарних днів8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце. Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 25, 49026

кімната бухгалтерії; особисто або поштою
8.2. Строк. 14 вересня 2011 року до 10 год. 00 хв.9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце. Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 25, 49026; кімната бібліотеки

9.2. Дата. 14 вересня 2011 року

9.3. Час. 10 год. 30 хв.10. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії відповідно до ст. 16 Закону. При підготовці цінових пропозицій, учасникам процедури закупівлі необхідно врахувати вимоги інструкції з підготовки цінових пропозицій. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (056) 760-34-26, 760-37-81, (0562) 27-90-68


Голова комітету з конкурсних торгів І.А. Попович

0634924688


ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня.

2. Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.

3. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у Додатку № 1), основні умови договору про закупівлю (за формою наведеною у Додатку № 2), документи згідно переліку (Додаток № 3), в запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання.

На конверті необхідно зазначити найменування і адресу замовника, назву предмету закупівлі, а також адресу, номери контактних телефонів, назву та електронну адресу учасника.

В місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки учасника (за наявності). Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

4. Учасники торгів можуть подавати свої пропозиції в цілому по предмету закупівлі. Кількість цінових пропозицій на кожен предмет закупівлі не може бути меншою ніж дві.

5. Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

6. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час.

7. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

8. Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених в Додатку 3 інструкції з підготовки цінових пропозицій, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам запиту. Якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються цією інструкцією з підготовки цінових пропозицій, він повинен надати щодо цього письмове пояснення.

9. Методика розрахунку ціни пропозиції:

9.1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, а також усіх інших витрат.

9.2. В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю товару (1кг.), який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та технічних вимогах (Додаток № 4) Інструкції з підготовки цінових пропозицій, та остаточно виводиться загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ.

10. Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну пропозиції конкурсних торгів будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки пропозиції конкурсних торгів.

11. Методика оцінки цінової пропозиції:

11.1. Оцінка здійснюється по загальній вартості пропозиції.

11.2. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається Учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

11.3. У випадку однакового значення ціни, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

12. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель ” (надалі – Закон).

 

Телефон для довідок з питань проведення процедури закупівлі:

тел. (056) 760-38-33, 760-34-26

факс: (0562) 27-90-68, 27-89-52


ДОДАТОК 1

Цінова форма „Пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

ЦІНОВА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

Ми, __________(назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю сиру сичужного та кисломолочного, згідно з вимогами Замовника торгів.

Вивчивши Інструкцію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

Найменування товару

Од. виміру

Потреба

Ціна за одиницю без ПДВ (грн.)

Ціна за одиницю з ПДВ (грн.)

Сума без ПДВ

(грн.)

Сума з ПДВ

(грн.)

Сир кисломолочний

(5% жиру)

кг

200

Сирок солодкий (4,5% жиру)

кг

200

Сирок глазурований (15% жиру)

кг

288

Сир твердий

(45% жиру)

кг

5501.     До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша Інструкція разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2.     Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3.     Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих дні з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).


ДОДАТОК 2

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Основні умови договору про закупівлю

Постачальник передає у власність Покупця товар (відповідно ДК-016-97: 15.51.4. - сир сичужний та кисломолочний), а Покупець зобов'язується прийняти та сплатити товар належної якості з терміном придатності в момент отримання не менше вісімдесяти п’яти відсотків кінцевого строку зберігання, визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у специфікації (Додаток №1), що додається до Договору про закупівлю і є його невід’ємною частиною.

Кількість товару, що постачається Постачальником Покупцю може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків.

 

Права та обов'язки

Товар постачається за рахунок та засобами Постачальника тільки з відповідними документами на підставі факсимільних заявок Покупця телефонним зв'язком про кількість, асортимент, якість, комплектність, номенклатуру, дату та час поставки тощо.

Право власності на Товар та ризики випадкового знищення чи пошкодження переходять Покупцеві з моменту фактичного отримання Товару згідно відповідних документів.

Неякісний (некомплектний) Товар замінюється на якісний (комплектний) протягом однієї доби з моменту відмови Покупця від отримання згідно письмової вимоги останнього.

Ціна Договору та розрахунки

Ціни на товар встановлюються Сторонами в національній валюті України - гривні.

Ціна цього Договору, відповідно до Специфікації, складає без ПДВ: ______________ (______________________________) грн. ____ коп., ПДВ - ___________ (______________________________) грн. ____ коп., а всього з ПДВ - __________________ (______________________________) грн. ______ коп.

Розрахунки здійснюються відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України після отримання партії Товару, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника протягом 10-ти банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється на протязі 10-ти банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

 

Строки поставки та якість Товару

Поставка товару за цим Договором здійснюється Постачальником партіями, згідно Специфікації, відповідно до заявок Покупця. Заявка Покупця має містити інформацію щодо асортименту товару, його кількості, ціни, дати та часу поставки товару за адресою складу Покупця. Заявка надається Покупцем Постачальнику в письмовій формі, або телефонним чи факсимільним зв’язком.

Якість товару повинна відповідати ГОСТам та ДСТУ, що встановлені для відповідного виду товару та підтверджуватись відповідними документами. Гарантія якості діє протягом строку, встановленого виробником товару, та вказаного на упаковці товару.

 

Відповідальність та форс-мажор

За не поставку Товару Постачальник сплачує Покупцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період порушення, за кожен календарний день прострочення.

За несвоєчасну оплату прийнятого Товару належної якості Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України прийнятого Товару належної якості, що діяла в період порушення, за умови дотримання Постачальником досудового порядку врегулювання господарського спору.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання договору, якщо це сталося внаслідок обставин нездоланної сили або інших загальноприйнятих форс-мажорних обставин. Сторона, у якої сталися такі обставини, повинна у якнайкоротший (розумний) строк телефоном, а згодом письмово повідомити контрагента із наданням нотаріально-посвідчених підтверджуючих документів. Документи компетентних органів державної влади є достатнім підтвердженням факту та часу тривалості обставин нездоланної сили або інших загальноприйнятих форс-мажорних обставин.

 

Прикінцеві положення

Додатки до договору є його невід'ємними частинами.

У разі відмови Постачальника від виконання договору, в тому числі неналежного виконання договору чи наявності повторних порушень його умов Покупець має право в односторонньому порядку розірвати договір.

Договір укладено в 2 (двох) автентичних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної сторони.

Цей договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до 31.12.2011року.

Правовідносини, не врегульовані договором, регулюються законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.


ДОДАТОК 3

Перелік документів для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника

Для участі у процедурі закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають критеріям, наведеним у таблиці

 

Кваліфікаційні критерії

Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності постачальників кваліфікаційним критеріям та вимогам

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

1.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази.

 

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

2.1. Інформаційна довідка про працівників Учасника (кількість, кваліфікація, стаж роботи).

 

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

3.1. Копії аналогічних договорів.

3.2. Відгуки про співпрацю.

4. Наявність фінансової спроможності

4.1. Копія балансу за останній звітній період;

4.2. Копія звіту про фінансові результати за останній звітній період;

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період;

4.4. Оригінал чи нотаріально завірені копії довідок, виданих з усіх банківських установ, які здійснюють обслуговування учасника, про відсутність простроченої заборгованості за кредитами по кожному рахунку окремо станом на 07.09.2011 року або більш пізню дату.

 

 Документи, які повинен надати учасник для визначення відповідності його вимогам, встановленим ст. 17 Закону:

1. Довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (в довільній формі).

 

2. Довідка про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі).

 

3. Довідка у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.

 

4. Довідка про те, що службові (посадові) особи учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не були засуджені за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі).

 

5. Копія документу, який підтверджує статус та повноваження особи на  підписання договору за результатами торгів (виписка (витяг)) з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом чи інше).

 

6. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Департаменту з питань банкрутства або його регіонального відділення про те, що Учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, виданої станом на 07.09.2011 року або більш пізню дату.

 

7. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, дійсна на дату розкриття цінових пропозицій.

 

8. Копія Статуту або іншого установчого документу (у випадку відсутності Статуту).

 

 

Інші документи, які необхідно учаснику подати в складі цінової пропозиції:

15.51.4 - Сир сичужний та кисломолочний

1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів), повне та скорочене найменування учасника;

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

г) основні види діяльності.

 

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

 

3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

 

4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

 

5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

*Примітки:

а) у разі необхідності Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією.

б) документи (крім оригіналів та нотаріально завірених копій), які подаються учасником, повинні бути завірені власною печаткою організації.

в) якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються цим запитом, він повинен надати щодо цього письмове пояснення.

г) всі документи мають бути дійсними на дату розкриття цінових пропозицій.


ДОДАТОК 4

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(код 15.51.4 за ДКПП 016-97)

Сир сичужний та кисломолочний

1. Строки постачання: жовтень - грудень 2011 р.

2. Технічні вимоги:

- продукція харчової промисловості має постачатися за заявками Замовника на адресу Замовника;

- залишки терміну зберігання отриманих продуктів повинні бути не менше 85% до загального терміну зберігання;

- продукція харчової промисловості повинна постачатися у спеціальному транспорті.

3. Технічні характеристики:

Найменування товару

Технічні характеристики товару

Одиниця виміру

Кількість

Сир кисломолочний

(5% жиру)

Продукт повинен бути вироблений без застосовування рослинних білків та замінників молочного жиру.

Смак і запах – кисломолочні, чисті, ніжні, без зайвої кислотності, сторонніх запахів і присмаків. Консистенція і зовнішній вигляд – однорідна маса, без грудочок, несипуча і некрупчата. Колір білий, рівномірний за всією масою і без сторонніх відтінків. Кислотність у відповідності до ГОСТ 3624-92. Масова частка жиру у відповідності до ГОСТ 5867-90. Масова частка вологи у відповідності до ГОСТ 3626-73.

кг

200

Сирок солодкий

(4,5% жиру)

Продукт повинен бути вироблений без застосовування рослинних білків та замінників молочного жиру.

Консистенція сирків — однорідна, ніжна, в міру щільна. Дозволено наявність часток застосованих наповнювачів, м'якої сирної крупки, легка мучнистість. Смак та запах - характерний кисломолочний, в міру солодкий або солоний, з присмаком, притаманним відповідному наповнювачу. Колір - білий, білий з кремовим відтінком або обумовлений кольором уведеного наповнювача. Зовнішній вигляд - фасовані або формовані сиркові вироби різної форми.

Глазуровані вироби — рівномірно покриті по всій поверхні глазур'ю. Для глазурованих сирків дозволено нерівномірне покриття глазур'ю нижньої поверхні виробів і окремі тріщини глазурі

кг

200

Сирок глазурований (15% жиру)

кг

288

Сир твердий

(45% жиру)

Продукт повинен бути вироблений без застосовування рослинних білків та замінників молочного жиру.

Кірка міцна, рівна без пошкоджень і без товстого підкіркового шару, покрита спеціальними парафіновими, полімерними, комбінованими сумішами або полімерними плівками. Смак  та запах виражений сирний. Консистенція пластична, злегка крихка на згоні, однорідна. На розрізі сир має малюнок із отворів круглої, овальної, кутової форми, рівномірно розміщених по всій масі. Колір від білого до слабко жовтого.

кг

550

 

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

5. Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником учасник повинен надати наступні документи:

а)  пояснювальна записка з описом якісних та функціональних характеристик  товару, його екологічної чистоти та країни походження;

б) сертифікат якості/відповідності на товар;

в) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз iconГенічеська загальноосвітня санаторна школа-інтернат Виховний захід Підготувала вихователь І категорії Дєнєжкіна Н.І
Мета: Вчити учнів з повагою ставитися до рідної землі, знати І вивчати історію свого міста

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз iconЗаняття: Цукровий діабет у дітей
Рання інвалідізація хворих, наявність хронічних ускладнень, висока летальність від них потребують від лікаря глибоких знань з питань...

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз iconЗагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 багатопрофільний ліцей Лідер
Програма розрахована на дітей старшого шкільного віку в 10-11 класах з естетичним профілем навчання

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз iconДошкільний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. М. Островського
...

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз iconУрок для 10
Дебальцівська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, Дебальцівської міської ради, Донецької області

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз iconЗакон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
Порадник для батьків, які збираються залишити дітей та виїхати на заробітки, дідусів та бабусь, на яких залишають дітей, та для самих...

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз iconЛюбов Василівна Турчак, вчитель трудового навчання
Черкаського обласного відділу освіти, вже другий рік поспіль, на базі Смілянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат проходила...

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз iconЗагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання Ліра
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр...

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз iconМіністерство охорони здоров'я україни
У зв'язку з цим потребує подальшого розширення мережа спеціальних дошкільних навчальних закладів для дітей з косоокістю та амбліопією....

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 для дітей, хворих на сколіоз icon«Мільйон доларів власним розумом»
Середньоберезівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Косівського району Івано-Франківської області

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка