«Фітнес на все літо в подарунок» Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* watsonsclub!
Назва«Фітнес на все літо в подарунок» Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* watsonsclub!
старонка1/2
Дата канвертавання23.12.2012
Памер447.49 Kb.
ТыпДокументы
  1   2
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

«ФІТНЕС НА ВСЕ ЛІТО В ПОДАРУНОК»

Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* WATSONSCLUB!

(* під «учасником» маються на увазі лише особи, зазначені в п. 2 цих Правил)

1.Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції

1.1.Організатором, виконавцем та відповідальним за Акцію «Фітнес на все літо в подарунок» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753(надалі – Організатор).

1.2.Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves) та в мережі магазинів та аптечних закладів «Ватсонс» («Watsons») за адресною програмою, наведеною в додатку до цих Правил (надалі – «територія проведення Акції»).

1.3.Акція триватиме з 03 травня 2012 року до 30 червня 2012 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

2.Умови участі в Акції

2.1.До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс або учасником WATSONS CLUB.

2.2.Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України і проживають на території України, та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.3.Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1. та п. 2.2 цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3.Подарунок Акції

3.1.Під подарунком Акції мається на увазі придбання права на тренування в мережі фітнес-клубів ФітКьорвс за 1, 00 (одну) грн. в т.ч. ПДВ з 01.06.2012 по 31.08.2012 за умови придбання абонементу клубу ФітКьорвс на території України на 6 або на 12 місяців у період дії акції.

4.Умови отримання подарунку

4.1.Учасники Акції, що відповідають вимогам пункту 2.1 та 2.2 повинні придбати абонемент клубу ФітКьорвс на території України на 6 або на 12 місяців у період дії акції.

4.2.Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунка. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Подарунка. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що відмовився від отримання Подарунка та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

4.3.За виплату всіх податкових зобов’язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5.Обмеження

5.1.Заміна Подарунка грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

5.2.Якщо Учасник Акції, що має право на отримання Подарунку, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

5.3.Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунка, отримати або скористатися Подарунком з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.

5.4.За умовами Акції обмін Подарунка на грошовий еквівалент є неможливим.

5.5.За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Подарунок, не має права передавати право користування цим Подарунком іншій особі.

5.6.Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання отриманого Подарунку Учасниками Акції після їх одержання, та за неможливість Учасників Акції скористатись отриманим Подарунком з будь-яких причин.

5.7.Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.

5.8.За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобом платежу.

5.9.Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунку особами, що здобули право на отримання Подарунку, після його одержання.

5.10.Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання особою, що здобула право на отримання Подарунку, Подарунку у зв’язку з будь-якими обставинами, що виходять за межі контролю Організатора/Виконавця Акції.

5.11.У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунку, не має будь-яких прав щодо вимагання іншого Подарунку, будь-якої компенсації або заміни Подарунка грошовим еквівалентом або іншим Подарунком.

6.Порядок і спосіб інформування про умови Акції

6.1.Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайтах www.fitcurves.orgта www.watsons.com.ua;розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції.

Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном +38 (044) 228-81-70 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів оплачуються згідно з тарифами відповідного оператора.

6.2.Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайтах www.fitcurves.orgта www.watsons.com.ua.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7.Інші умови

7.1.У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.2.Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.3.Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.


Додаток №1

до Офіційних правил рекламної акції «Фітнес на все літо в подарунок»


Адресна програма Акції


Магазини WATSONSМагазин

Адреса

Телефон

Місто

1

"ДЦ-Ахматової"

вул. Ахматової, 46А

577-56-05

050-473-26-02

Київ

2

"ДЦ-Бажана" (162)

пр. Бажана, д.36а

492-06-71

095-270-45-94

Київ

3

"ДЦ-Біла Церква, Гординського"(150)

вул. Гординського, д.2а

(04563) 3-57-61

Біла Церква

4

"ДЦ-Біла Церква, Леваневського"(54)

вул. Леваневського, 47/1

(04563) 8-44-08

Біла Церква

5

"ДЦ- Біла Церква, Славина"(32)

вул. Славина , 2/167

(04563)-66369

Біла Церква

6

"ДЦ- Біла Церква, ТЦ(159)

вул. Ярослава Мудрого , 40

(04563)-53515

Біла Церква

7

"ДЦ-Березняки"(041)

вул.Серафимовича, 13

294-25-79

095-270-45-93

Київ

8

"ДЦ-Берлинського"(209)

вул. Максима Берлинського, 14

456-94-29

050-359-37-08

Київ

9

"ДЦ-Велика Житомирська"(104)

вул. Велика Житомирська,40 (Львівська пл.)

272-45-22

272-13-85

095-270-46-01

Київ

10

"ДЦ-Бориспіль, Київський шлях 2/6"(309)

м. Бориспіль, вул. Київський шлях,2/6

364-26-18

364-26-19

Бориспіль

11

"ДЦ-Бровари"(23)

вул. Гагарина,14

0459-46-61-93

095-270-46-00

Бровари

12

ДЦ Булгакова(206)

вул. Симиренко,17-а

401-50-92

050-443-12-47

Київ

13

"ДЦ-Буча" (252)

м. Буча, вул. Комсомольска, 2

(04597)25-27-9

050-413-51-39

Буча

14

"ДЦ-Буча НОВЕ ШОСЕ" (297)

м. Буча, вул. Нове шосе, 48

377-51-09

Буча

15

"ДЦ Бучми" (228)

вул. Бучми, 6-А

550-02-46,553-85-14 (050-412-26-31)

Київ

16

"ДЦ-Васильків"(120)

вул.Декабристів, 2

044-331-83-12

Васильків

17

"ДЦ-Вербицького"(261)

вул.Вербицького,32

044-564-64-18

050-447-70-46

Київ

18

"ДЦ-Возз’єднання"(253)

пр-т Возз’єднання, 4

292-04-49

292-28-36

050- 447-70-67

Київ

19

"ДЦ-Гната Юри"(24)

вул.Гната Юри,20 (ТЦ"Квадрат")

206-02-30

206-02-31

095-270-45-91

Київ

20

"ДЦ-Гришка" (Позняки)(103)

вул.Гришко,3 (ТРЦ"Аладдин")

206-41-67

095-270-46-05

Київ

21

"ДЦ-Дарниця"(8)

вул.Малишко,2а (ст.м"Дарниця")

544-15-59

095-270-45-96

Київ

22

"ДЦ-Декабристів"(46)

вул.Декабристів,7

562-87-93

095-270-46-04

Київ

23

"ДЦ-Довженко"(257)

вул.Довженко,1

456-75-61

050-358-04-72

Київ
24

"ДЦ-Ірпінська"(122)

вул.Ірпінська,76

502-57-42

095-270-46-06

Київ

25

"ДЦ-Кибальчича"(172)

вул. Кибальчича, 11в

512-97-75

095-270-46-07

Київ

26

"ДЦ-Комарова"(131)

пр .Комарова, 30/28

404-76-39

408-93-81

095-270-46-08

Київ

27

"ДЦ-Контрактова площа" (183)

вул.Спаська, 5

569-83-90

050-386-96-44

Київ

28

"ДЦ-Куренівка"(18)

вул.Вишгородська,33

432-36-33

ф.430-00-37

095-270-45-82

Київ

29

"ДЦ-Лебедєва-Кумача"

вул. Лебедєва-Кумача, 7

401-05-05

401-05-49

050-358-04-80

Київ

30

"ДЦ-Лівобережна"(9)

Вестибюль ст.м"Лівобережна"

536-98-99 095-270-45-90

Київ

31

"ДЦ-Льва Толстого"(107)

вул.Льва Толстого,5а

235-08-99 235-09-35 095-270-46-11

Київ

32

"ДЦ-Маяковського"(97)

пр-т Маяковського,17

547-82-15 095-270-46-10

Київ

33

"ДЦ-Маяковського ТРОЄЩИНА"(294)

пр-т Маяковського, 68

533-26-44 095-281-91-09

Київ

34

"ДЦ-Межигірська"(140)

вул. Межигірська, д.55/20

417-80-22 095-270-46-09

Київ

35

"ДЦ-Малишко"(125)

вул. Малишко, д.4б

543-74-09 095-270-45-97

Київ

36

"ДЦ-Мельникова"(48)

вул.Мельникова,1

489-37-44 095-270-34-80

Київ

37

"ДЦ-Мінська"(16)

вул.Тимошенко,29 (ст.м"Мінська")

412-59-97 095-270-46-12

Київ

38

"ДЦ-Мишуги" (236)

вул.О.Мишуги,4, (ТЦ Піраміда)

495-70-19 050-412-26-64

Київ

39

"ДЦ-Московський"(94)

вул.40-річчя Жовтня,104

257-02-73 095-270-46-13

Київ

40

"ДЦ-Оболонський"(113)

вул. Героїв Дніпра, д.43в

411-12-97 411-77-82 095-270-46-03

Київ

41

"ДЦ-Обухів" (248)

м. Обухів, вул. Каштанова, 6/1

520-94-11 520-94-12

Обухів

42

"ДЦ-Перова"(190)

бул. Перова, 36

538-03-80, 095-270-46-21

Київ

43

"ДЦ-Перемоги"(287)

пр-т Перемоги, 87

450-66-88 095-270-45-84

Київ

44

"ДЦ-Порика"(226)

вул. Порика, 3

462-75-99, 050-473-28-57

Київ

45

"ДЦ-Радужний"(49)

вул.Вершигори,1

540-59-82 540-62-16 095-270-45-99

Київ

46

"ДЦ-Раскової"(303)

вул. Марини Раскової, 1В

517-34-35, 517-34-55 095-280-35-67

Київ

47

"ДЦ-Русанівка"(3)

Русанівська набережна, 10

295-59-94

Київ

48

"ДЦ-Святошин"(43)

пр-т Перемоги,108/1

424-85-20 095-270-45-85

Київ

49

"ДЦ-Севастопольский"(7)

пр.Повітрофлотський,44 (Універмаг Залізничний")

248-49-91 095-270-45-92

Київ

50

"ДЦ-Семашко"(111)

пр. Перемоги, 136

277-10-77 095-270-46-14

Київ

51

"ДЦ-Симиренко"(45)

вул.Жолудєва,4

402-75-11 050-386-16-93

Київ

52

"ДЦ-Слави"(28)

пл.Слави(ТЦ "Квадрат")

531-94-04 531-94-19 095-270-46-15

Київ

53

"ДЦ-Срібнокільська"(47)

вул.Срібнокільська,5-б

599-28-67 095-270-45-87

Київ

54

"ДЦ-Старокиївский"(17)

бул.Л.Українки,24

285-80-29 095-270-45-88

Київ

55

"ДЦ-Татарська"(262)

вул. Татарська, 6

484-18-44,484-41-84 050-413-52-35

Київ

56

"ДЦ-Теліги"(232)

вул.Теліги,17

440-26-33 095-270-45-86

Київ

57

"ДЦ-ТЦ-Південний" (179)

вул.Декабристів, 2а

560-65-15 050-442-04-19

Київ

58

"ДЦ-Фестивальний"(20)

пр.Маяковського, 43/2

548-04-45 095-270-46-02

Київ

59

"ДЦ-Харківське шосе"(177)

Харківське шосе, д.144-б

562-64-66 562-64-60 095-270-45-95

Київ

60

"ДЦ-Щербакова"(269)

вул.Щербакова, 53

400-98-00,400-45-75 095-270-46-16

Київ

61

Ужгород Петефі

Ш. Петефі, 17

(0312)-61-28-02

Ужгород

62

Ужгород Духновича

вул. Духновича, 2

(0312)-61-43-59

Ужгород

63

Ужгород Грушевського

вул. Грушевського, 65

(0312)-67-18-61

Ужгород

64

Ужгород Легоцького

вул. Легоцького, 19а

(0312)-66-51-08

Ужгород

65

Мукачеве

пл. Миру,28

(03131)-3-21-17

Мукачеве

66

Івано-Франківськ Січових Стрільців

вул. Чорновола, 2

(0342)-77-74-44

Івано-Франківськ

67

Івано-Франківськ Дністровська

вул. Дністровська, 3

(0342)-50-00-89

Івано-Франківськ

68

Івано-Франківськ Стуса

вул. Стуса, 17а

(0342)-50-75-76

Івано-Франківськ

69

Івано-Франківськ Незалежності

вул. Незалежності, 2

(0342)-71-32-73

Івано-Франківськ70

Кам’янець-Подільський

вул. Соборна, 27

(038)-493-03-53

Кам'янець-Подільський

71

Чернiвцi Головна 37

вул. Головна, 37

(0372)-58-56-59, 58-59-57

Чернівці

72

Чернівці Незалежності,113

вул. Незалежності, 113

(0372)-23-63-43

Чернівці

73

Чернiвцi Головна, 265а (ТЦ Депот)

вул. Головна, 265а

(0372) 58-75-80

Чернівці

74

Чернівці Загули, 9

вул. Загули, 9

(0372) 57-21-17

Чернівці

75

Чернівці Стасюка,1а

вул. Стасюка,1а

(0372)-58-68-89

Чернівці

76

Чернівці Червоноармійська

вул. Червоноармійська, 71

(0372)-58-64-80

Чернівці

77

Львiв ЦУМ,Княгині Ольги

вул. Княгині Ольги, 106

(032)-245-28-25\24

Львів

78

Львів Городоцька , 135

вул. Городоцька , 135

(032)-238-11-45

Львів

79

Львів Південний 2 ( Горская ) Щирецька

вул. Щирецька, 36

(032)-295-05-43

Львів

80

Львов, Наукова

вул. Наукова, 35а

(032)-295-90-38

Львів

81

Львів Вагова

вул. Вагова, 2

(032)-225-72-77

Львів

82

Львів Патона

вул. Патона, 37

(032)-245-96-29

Львів

83

Львов, Широка

вул. Широка, 67

(032)-244-79-26

Львів

84

Львів Сихів

вул. Червоної Калини, 60

(032)-244-78-18

Львів

85

Львів Дорошенка

вул. Дорошенка, 17

(032)-255-03-96

Львів

86

Львів Дорошенка7

вул. Дорошенка, 7

(032) 261-22-48

Львів

87

Львів Зелена

вул. Зелена, 147

(032)-240-48-06

Львів

88

Львів Черновола

вул. Черновола, 93

(032)-240-70-46

Львів

89

Львів Кн. Ольги

вул. Кн. Ольги, 120

(032)-245-77-34

Львів

90

Львів Дністровська

вул. Дністровська, 1

(032)-244-26-21

Львів


91

Вiнниця Юності

пр-т. Юності, 43а

(0432) 65-69-01

Вінниця

92

Вiнниця Гоголя

вул. Гоголя, 1
Вінниця

93

Вiнниця Космонавтів

пр-т. Космонавтів, 47

(0432)-46-11-85

Вінниця

94

Вiнниця МагіЦентр

вул. Козицького, 51

(0432)-50-90-62

Вінниця

95

Вiнниця Пирогово, 78

вул. Пирогова, 78

(0432)-50-93-91

Вінниця

96

Вiнниця Свердлова

вул. Свердлова, 168а

(0432)-50-90-64

Вінниця

97

Вiнниця Коцюбинського

вул. Коцюбинського, 30
Вінниця
98

Житомир Мир

пр-т. Миру, 15а

(0412)-44-88-29

Житомир

99

Житомир Московська

вул. Московська, 14

(0412)-42-14-01

Житомир

100

Житомир ЦУМ

вул. Київська, 37

(0412)-47-20-58

Житомир

101

Житомир Вітрука

вул. Вітрука, 45

(0412)-33-19-59

Житомир

Бердичів

103

Хмельницький, Проскурівська,16 (305)

вул. Проскурівська,16

(0382)-78-52-35

Хмельницький

104

Хмельницький, Зарічанська,38

вул. Зарічанська,38

(0382)-71-21-50

Хмельницький

105

Тернопіль, Шевченка,12

б-р. Шевченка,12

(0352)-43-41-06

Тернопіль

106

Тернопіль, Київська,9а

вул. Київська,9а

(0352)-51-08-49

Тернопіль

107

Миколаїв Нікольська

вул. Нікольська, 47

(0512)-37-26-97

Миколаїв

108

Миколаїв Леніна

пр-т Леніна, 27б

(0512)-76-65-07

Миколаїв

109

Миколаїв Жовтневий

пр-т Жовтневий, 35

(0512)-44-35-49

Миколаїв

110

Миколаїв, Миру

пр-т Миру, 46а

(0512)-23-80-55

Миколаїв

111

Миколаїв Красних Майовщиків

пр-т Красних Майовщиків, 13

(0512)-41-17-88

Миколаїв

112

Миколаїв Слободська

пр-т, Леніна, 171/15

(0512)-55-29-13

Миколаїв
113

Херсон пр. 200 л. Херсона, 7а

пр. 200 р. Херсону, 7а

(0552)-33-65-27

Херсон

114

Херсон, Карла Маркса, 40/10

вул. Карла Маркса, 40/10

(0552) 22-35-64

Херсон

115

Херсон вул. Димитрова, 23

вул. Димитрова, 23

(0552)-29-99-01

Херсон
116

Одеса Троїцька

вул. Преображенська, 62

(048)-726-20-36

Одеса

117

Одеса Привіз

вул. Пантелеймонівська, 25

(048)-239-27-91

Одеса

118

Одеса Черняховського

вул. Черняховського, 4

(048)-707-00-80

Одеса


119

Суми, Кооперативна 1

вул. Кооперативна 1

(0542)-78-79-90

Суми

120

Суми, Харківська

вул. Харківська, 4

(0542)-78-07-60

Суми

121

Суми, Петропавлівська

вул. Петропавлівська, 81

(0542)-65-52-85

Суми

122

Суми, Червона площа (Покровська площа)

вул Покровська площа, 3

(0542) 78-19-27

Суми

123

Суми, СКД

вул. Сумсько-Кавалерійської Дивізії, 48

(0542)-78-47-40

Суми

124

Чернігів Миру

пр-т Миру, 32

(0462)-67-49-64

Чернігів

125

Чернігів Сіверський

ул. Рокосовського, 35

(0462)-95-43-94

Чернігів

126

Чернігів Турист

вул. Рокосовського, 10

(0462)-64-88-03

Чернігів127

Харків, Отакара Яроша

вул. Отакара Яроша, 18д

057-784-18-61

Харків

128

Харків, Петровського

вул. Петровського, 37

057-719-22-06

Харків

129

Донецьк "Нептун "

б-р Шевченка, 93

(062)-345-04-11

Донецьк

130

Донецьк ТЦ " Білий Либідь " "

вул. Артема, 143

(062)-345-55-58

Донецьк

131

Донецьк ТЦ "Юзовський "

пл. Комунарів, 1

(062)-345-55-65

Донецьк

132

Донецьк, Кольцова

вул. Кольцова, 3а

(062)-386-05-09

Донецьк

133

Донецьк, Україна

вул. Університетська, 80а

(062)-311-22-89

Донецьк

134

Донецьк Мир

пр-т, Партизанський, 39

(062)-389-60-12

Донецьк

135

Донецьк, Текстильщиків

вул. Текстильщиків, 8а
Донецьк

136

Донецьк, Першотравнева, 51 (ТЦ Континент)

вул. Першотравнева, 51

(062)-206-66-73

Донецьк

137

Донецк, Ілліча

пр-т. Ілліча, 91
Донецьк
138

Луганск, Ватутіна

вул. Ватутіна, 24

(0642)-35-70-95

Луганськ

139

Луганськ, Радянська 126г

вул. Радянська 126г

(0642)-34-52-01

Луганськ

140

Луганськ, Оборонна 2в

вул. Оборонна 2в

(0642)-58-49-62

Луганськ

141

Луганськ, Радянська 51

вул. Радянська 51

(0642)-58-60-29

Луганськ

142

Запоріжжя Леніна, 129

вул. Леніна, 129

(061)-233-70-52

Запоріжжя

143

Запоріжжя Новокузнецька, 27

вул. Новокузнецька, 27

(061)-218-64-14

Запоріжжя

144

Запоріжжя Леніна,177

вул. Леніна,177

(061)-236-87-92

Запоріжжя

145

Запоріжжя пр.Металлургів, 8б

пр.Металлургів, 8б

(061)-236-72-74

Запоріжжя

146

Бердянск

пр. Леніна, 73/8
Бердянск

147

Дніпропетровськ, Інженерна

вул. Інженерна, 2б

(056)-376-45-98

Дніпропетровськ
148

Кременчук,Першотравнева 43/1

вул. Першотравнева 43/1

(0536)-79-37-44

Кременчук

149

Кременчук,50-ччя Жовтня 39

50-ччя Жовтня 39

(0536)-78-22-15

Кременчук

150

Кременчук,Леніна 16/9

вул. Леніна 16/9

(0536)-79-12-99

Кременчук

151

Кременчук,60 р. Жовтня, 31 (Каштан)

вул. 60 р. Жовтня, 31

(0536)-78-22-17

Кременчук

152

Кременчук,60 р. Жовтня, 69А (Гвардійська)

вул. 60 р. Жовтня, 69А

(0536)-65-34-34

Кременчук153

Полтава, ул. Жовтнева 28/13

вул. Жовтнева 28/13

(0532)-60-63-96

Полтава


154

Черкаси, бул. Шевченка, 207(Дом Торговли )

бул. Шевченка, 207

(0472)-32-29-02

Черкаси

155

Черкаси, бул.Шевченка, 398

бул.Шевченка, 398
Черкаси

156

Київ Харківське шосе, 166в

Харківське шосе, 166в
Київ
  1   2

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

«Фітнес на все літо в подарунок» Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* watsonsclub! iconПравила змагань зі спортивної аеробіки та фітнес аеробіки ( версія фусаф) київ 2001 Зміст
Ці Правила змагань зі спортивної І фітнес аеробіки замінюють всі попередні фітнес аеробні Технічні Інструкції. Правила складені І...

«Фітнес на все літо в подарунок» Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* watsonsclub! iconУмови участі в промо-акції
Промо-акція «шуба кожний день» (надалі «Акція») відбуватиметься з метою заохочення радіослухачів до прийняття участі в інтерактивних...

«Фітнес на все літо в подарунок» Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* watsonsclub! icon1. Акція «заначка» на хит фм» (надалі «Акція») відбуватиметься з метою заохочення радіослухачів до прийняття участі в інтерактивних передачах та надання
Акція «заначка» на хит фм» (надалі «Акція») відбуватиметься з метою заохочення радіослухачів до прийняття участі в інтерактивних...

«Фітнес на все літо в подарунок» Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* watsonsclub! iconНаслідування класів в C++/cli
...

«Фітнес на все літо в подарунок» Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* watsonsclub! iconПласт національна скаутська організація України Станиця Київ Восьмий в ишкіл пмд
«домашнє завдання», проектну роботу, на індивідуально задану тему, на 3-5 сторінок, яка включатиме в себе опис практичного застосування...

«Фітнес на все літо в подарунок» Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* watsonsclub! iconКз «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради Наодинці з природою
Проте не можна природою лише милуватись, захоплюватись та зачаровуватись. Необхідно її любити І розуміти, вміти до неї прислухатись...

«Фітнес на все літо в подарунок» Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* watsonsclub! iconУкраїнська увага: використовуючи iphone, ipad або ipod touch (пристрій iOS), ви погоджуєтеся з наступними умовами
Увага: використовуючи iphone, ipad або ipod touch (пристрій iOS), ви погоджуєтеся з наступними умовами

«Фітнес на все літо в подарунок» Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* watsonsclub! iconТематика украинский русский
України необхідно змінювати, збільшуючи частку тец, а також інших заходів децентралізації електроенергетики, а тому будівництво електростанцій...

«Фітнес на все літо в подарунок» Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* watsonsclub! icon616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень
Тому Міністерству охорони здоров’я необхідно продовжувати вдосконалення системи медико-санітарного забезпечення та соціального захисту...

«Фітнес на все літо в подарунок» Увага! Для участі в акції необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс або учасником* watsonsclub! iconОфіційні умови акції «Вирушай до Європи з Мані на кармані»
Замовник спільної акції «Вирушай до Європи з Мані на кармані» (надалі «Акція») – Публічне акціонерне товариство «отп банк», що знаходиться...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка