Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8)
НазваКурс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8)
старонка1/42
Дата канвертавання28.10.2012
Памер2.57 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


Акадэмiя кіравання
пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь

Cicтэма адкрытага навучання


С. Ф. Шымуковіч


Гісторыя Беларусі


Курс лекцый

У дзвюх частках

Частка 1

4-е выданне, стэрэатыпнае


Мiнск

2007

УДК 338(475)(075.8)

Б


БК 659я73

         Ш61


Серыя заснавана ў 2001 годзе


Рэкамендавана да выдання Камісіяй па прыёмцы і атэстацыі электронных версій вучэбных і вучэбна-метадычных матэрыялаў Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь.

Друкуецца па рашэнню рэдакцыйна-выдавецкага савета Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь.Шымуковiч, С. Ф.

Ш61              Гiсторыя Беларусi: курс лекцый: у 2-х ч. Частка 1 / С. Ф. Шымуковiч. – 4-е выд. стэр. – Мн.: Акад. кiрав. пры Прэзiдэнце Рэсп. Беларусь, 2007. – 235 с. – (Сістэма адкрытага навучання)

ISBN 978-985-457-782-1


Курс лекцый прызначаны для студэнтаў сістэмы адкрытай адукацыі Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".

УДК 338(475)(075.8)

ББК 659я73
ISBN 978-985-457-782-1 (ч.1)Шымуковiч С. Ф., 2007

ISBN 978-985-457-783-8Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2007

ЗМЕСТ

ТЭМА 1. ПРАДМЕТ, МЕТАДЫ І ЗАДАЧЫ КУРСА “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ”. ВЫВУЧЭННЕ КУРСА “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ” Ў СІСТЭМЕ “АДКРЫТАЯ АДУКАЦЫЯ” 9

Лекцыя 1. Прадмет, метады і задачыкурса “Гісторыя Беларусі”. Вывучэнне курса “Гісторыя Беларусі” ў сістеме “Адкрытая адукацыя” 9

Прадмет гісторыі Беларусі 9

Перыядызацыя курса эканамічнай гісторыі 12

Метадалогія эканамічнай гісторыі Беларусі 14

Крыніцы па гісторыі Беларусі. Асноўныя задачы навукі “Гісторыя Беларусі” 16

Задачы вывучэння гісторыі Беларусі ў сістэме “Адкрытая адукацыя” 20

Кантрольныя пытанні да тэмы №1 21

ТЭМА 2. ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ У ЧАС ПАНАВАННЯ ПЕРШАБЫТНАГА ГРАМАцТВА
(100 – 40 ТЫС. г. ДА Н. Э.) 22

Лекцыя 2. Гісторыя беларускіх земляў у час панавання
першабытнага грамацтва (100 – 40 тыс.г. да н.э.) 22

Палеаліт (100-9 тыс. г. да н.э.) 24

Мезаліт (9-5 тыс. г. да н.э.) 28

Неаліт (5-3 тыс. г. да н.э.) 29

Бронзавы век (2 – пачатак 1 тыс. да н.э.) 31

Жалезны век (7-6 ст. да н.э. – 6-7 ст. н.э.) 34

Паходжанне беларусаў 37

Кантрольныя пытанні да тэмы №2 40

ТЭМА 3. РАННЕФЕАДАЛЬНАЕ ГРАМАдсТВА НА БЕЛАРУСІ. ПЕРШЫЯ ДЗЯРЖАЎНЫЯ ЎТВАРЭННІ НА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ Ў X – XIII СТСТ. 41

Лекцыя 3. Раннефеадальнае грамадства на Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускай зямлі ў Х – ХІІІ ст.ст. 41

Сацыяльна-эканамічнае развіцце беларускіх земляў у
X – XIII стст. 41

Першыя дзяржаўныя ўтварэнні. Полацкае, Тураўскае княствы і княствы Панёмання ў X – XIII стст. 45

Рэлігія славян. Распаўсюджанне хрысціянства на Беларусі 55

Кантрольныя пытанні да тэмы №3 59

ТЭМА 4. УТВАРЭННЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА. ПАЛІТЫЧНАЯ І ЭКАНАМІЧНАЯ ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ Ў XIII – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ
XVII СТст. 60

Лекцыя 4. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. Палітычная і эканамічная гісторыя беларуска-літоўскай дзяржавы ў
ХІІІ – першай палове XVII стагоддзяў 60

Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. Палітычнае становішча ВкЛ да сярэдзіны XVI ст. 60

Асноўныя накірункі развіцця ВкЛ у 70-я гг. XIV – XV ст. 68

Палітычнае становішча Беларусі ў першай палове XVI ст. 76

Дзяржаўны лад і органы кіравання ў ВкЛ 81

Цэнтральныя органы ўлады 83

Вышэйшыя асобы 86

Органы мясцовага кіравання 87

Гарадское самакіраванне 89

Эвалюцыя судовай сістэмы 90

Мясцовыя суды 91

Вайсковая справа 93

Гаспадарчае развіцце беларускіх зямель ў XIV – першай палове XVI стст. 93

Сельскагаспадарчая вытворчасць 93

Сялянская гаспадарка. Формы павіннасцяў 95

Катэгорыі сялян 96

Формы феадальнага землекарыстання і землеўладання 99

Панская гаспадарка 100

Развіццё рамяства і гандлю, таварна-грашовых адносін. Беларускія гарады 100

Гандаль 103

Кантрольныя пытанні да тэмы №4 106

ТЭМА 5. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ Ў IX – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII СТст. 107

Лекцыя 5. Культура Беларусі ў ІХ – першай палове
XVII стагоддзяў 107

Культура Беларусі X – XIII стст. 107

Культура Беларусі XIV – XVI стст. Царква і рэлігія 111

Культура Беларусі 111

Архітэктура і будаўніцтва 116

Царква і рэлігія 119

Берасцейская царкоўная ўнія 126

Кантрольныя пытанні да тэмы №5 129

ТЭМА 6. УВАХОДЖАННЕ БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ У СКЛАД ФЕДЭРАТЫЎНАЙ ДЗЯРЖАВЫ РЭЧ ПАСПАЛІТАЙ. ПАЛІТЫЧНАЯ І ЭКАНАМІЧНАЯ ГІСТОРЫЯ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVII – XVIII СТст. 130

Лекцыя 6. Уваходжанне Беларускіх земляў у склад федэратыўнай дзяржавы Рэч Паспалітай. Палітычная і эканамічная гісторыя ў другой палове XVII – XVIII стагоддзяў 130

Утварэнне Рэчы Паспалітай 130

Войны сярэдзіны XVII – пачатка XVIII стст. 141

Гаспадарчае развіццё беларускіх земляў у другой палове XVI – першай палове XVII стст. 157

Гаспадарчае развіццё беларускіх зямель у XVII – XVIII стст. 163

Эканамічны ўздым на Беларусі ў другой палове XVIII ст. 170

Кантрольныя пытанні да тэмы №6 175

ТЭМА 7. РАЗВІЦЦЁ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVII – XVIII СТст 176

Лекцыя 7. Развіццё культуры Беларусі ў другой палове
XVII – XVIII стагоддзяў 176

Літаратура 177

Жывапіс 181

Скульптура 184

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 185

Кантрольныя пытанні да тэмы№7 189

ТЭМА 8. УВАХОДЖАННЕ БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ У СКЛАД РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ. ПАЛІТЫЧНАЯ І ЭКАНАМІЧНАЯ ГІСТОРЫЯ ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XIX ст. ВАЙНА 1812 ГОДА НА БЕЛАРУСІ 190

Лекцыя 8. Уваходжанне Беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі. Палітычная і эканамічная гісторыя першай паловы
XIX ст. Вайна 1812 года на Беларусі 190

Урадавая палiтыка пад час падзелаў Рэчы Паспалітай
(канец XVIII ст.) 190

Урадавая палiтыка ў першай палове XIX ст. Спробы вырашэння “польскага пытання” 194

Беларусь і вайна 1812 года 205

Грамадска–палітычны рух на Беларусі ў першай палове
XIX стагоддзя 210

Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы
XVIII – 50-х гг. XIX ст. 222

Прамысловы пераварот і станаўленне фабрычна-заводскай прамысловасці на Беларусі ў першай палове XIX ст. 225

Кантрольныя пытанні да тэмы №8 231

Экзаменацыйныя пытанні 232

ЛІТАРАТУРА 236  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8) iconКурс лекцый у дзвюх частках Частка 2 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8)
Рэкамендавана да выдання Камісіяй па прыёмцы І атэстацыі электронных версій вучэбных І вучэбна-метадычных матэрыялаў Акадэмii кiравання...

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8) iconКурс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8)
Рэкамендавана да выдання Камісіяй па прыёмцы І атэстацыі электронных версій вучэбных І вучэбна-метадычных матэрыялаў Акадэмii кiравання...

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8) iconВучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "гісторыя беларусі" у дзвюх частках Частка 1 Брэст Брду імя А. С. Пушкіна 2009 удк 94(476)(075)
Гісторыя Беларусі : вучэбна-метадычны комплекс у 2 ч. / Н. П. Галімава [і інш.]; пад агульнай рэд. У. В. Здановіча. – Ч. 1 : – Брэст...

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8) iconКурс лекцый вучэбны дапаможнік для студэнтаў бнту вучэбнае электроннае выданне
В. А. Пілецкі, доктар гістарычных навук, загадчык кафедры айчыннай І сусветнай культуры бдпу імя Максіма Танка

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8) iconБеларуская мова: прафесійная лексіка Курс лекцый 4-е выданне, стэрыятыпнае
Рэкамендавана да выдання Камісіяй па прыёмцы І атэстацыі электронных версій вучэбных І вучэбна-метадычных матэрыялаў Акадэмii кiравання...

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8) iconНовые поступления в библиотеку литературоведение
Беларускія перакладчыкі, даследчыкі, ілюстратары "Слова о плъку Игоревъ" : [навуковае выданне] / М. Г. Булахаў. Мiнск : Беларуская...

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8) iconКласіка І сучаснасць украінская літаратура І ўкраінска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі у трох частках. Частка Эпоха Старажытнасці – ХІХ ст
М. І. Мушынскі – член-карэспандэнт ан беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8) iconРактычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія у 4 частках Частка 3 Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
Калінкавіцкага, Кармянскага, Лельчыцкага, Лоеўскага, Мазырскага І нараўлянскага раёнаў Гомельскай вобласці

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8) iconУчебно-методическое пособие для студентов дневного и заочного отделений исторического факультета Казань 2010 ббк т. 3(05(5+6)4я73 удк 94(5+6)(075) Печатается
Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8) iconКонспект лекций лабораторный практикум контрольные задания учебное пособие Кемерово 2004 удк: 532. 135 (075)
Печатается по решению Редакционно-издательского совета Кемеровского технологического института пищевой промышленности

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка