Конкурс па беларускай мове
НазваКонкурс па беларускай мове
Дата канвертавання22.11.2012
Памер65.62 Kb.
ТыпКонкурс

ПРАДМЕТНЫ КОНКУРС ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

 • РАЁННЫ ЭТАП ДЛЯ ГІМНАЗІІ

23 ЛЮТАГА 2004 г. – 10.00 гадзін


ДАРАГІ ДРУЖА!


Сардэчна вітаем Цябе, як удзельніка раённых элімінацыі Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табою заданні, з якімі Ты павінен справіцца на працягу 90 хвілін. Вельмі ўважліва чытай заданні і тэксты. Не спяшайся. Жадаем поспехаў! 1. Прачытай два тэксты. Акрэслі стыль кожнага з іх.


І


Калі немцы ў Беларусь улезлі, як збродлівыя свінні ў чужы агарод, пачаў самы галоўны іхні, Гітлер, выхваляцца на ўвесь свет – і па радыё гаварыць, і ў газетах пісаць:

- Няма такой сілы, каб маю сілу магла адолець, і народа такога, якога б я не сагнуў у тры пагібелі.


ІІ


Калі фашысцкія войскі без абвяшчэння вайны парушылі дзяржаўную мяжу Беларусі, рэйхсканцлер фашысцкай Германіі Адольф Гітлер у сваіх прамовах па радыё і ў газетах пачаў сцвярджаць, што яго войскі нельга перамагчы і няма такога народа, які б яму не пакарыўся.


І. .........................................................................................................

ІІ. ........................................................................................................


 1. Дакончы прыказку:


Няма смачнейшай вадзіцы, ................................................................................................................ .


3. У дадзеных ніжэй словах устаў прапушчаныя літары з або с.


бе . карысны

бя . літасны

бе . дакорны

. чышчаць

ра . сейваць

ра . шчодрыцца

у . хваліць

бя . прэчны


 1. Ніжэй зашыфраваны запавет Кузьмы Чорнага. Расшыфруй яго, парадкуючы склады і літары, паводле алфавітнага парадку.


б – ну ж – уж м – е т – ва

я – ка ч – ёс а – Ша ё – др

л – ма с – і ц – то ю – ве

в – й г – це з – бу і – гэ

й – та д – дзе е – ці к – са

н – да у – ж ш – ць о – ра

ў – на ы – у п – го ф – е

ь – ча р – е х – ш э – ла


 1. Словы ў дужках пастаў у патрэбнай форме.


Лісце (дуб) ................... доўга не ападае.

Да Віці прыехаў брат з (Брэст) ............................. .

Бацька купіў мяшок (цукар) ............................. .

Здалёк віднеўся ўскраек (лес) .................. .


 1. Утвары словазлучэнні, ужываючы асабовыя займеннікі ў патрэбных склонах.


Сустрэцца, са, я - ........................................................................

Прыйсці, да, мы - ........................................................................

Расказаць, пра, яна - ...................................................................

Вітацца, з, ён - .............................................................................

Пачаставаць, яны - ......................................................................

Прачытаць, пра, ён - ....................................................................


 1. Папоўні сказы. Да акрэсленага часу дапішы дзеянне, а да дзеяння – час.


У сем гадзін я ..................................................................................... .

Заняткі ў школе пачынаюцца .......................................................... .

Дваццпць хвілін на трынаццаць я .................................. у школьнай сталовай.

Першы ўрок канчаецца ................................................................................................................ .

Заняткі ў школе адбываюцца ....................................................................... ..................................... .


 1. Перакладзі тэкст на польскую мову.


Першы снег


Зямля доўга ляжала голая, скамянелая ад марозу. А потым адной ноччу пайшоў снег і ўкрыў усё белай цёплай коўдрай.

Ромка дастаў з гарышча лыжы і памчаўся ў поле. Раздолле для хлопца!

Ромкаў бацька таксама радуецца. Маладыя яблынькі ў садзе цяпер не замерзнуць. Карэнні іх добра ўкрыты снегам.

І мядзведзю ў бярлозе цяплей стала. Вожыку ў кучы лісця, мышцы ў нары.

Усім цёпла, усе радуюцца.


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 1. Прачытай тэкст. Выпішы ў тры слупкі лічэбнікі (словамі - ў адпаведным склоне, так як патрабуе сэнс тэксту): І – простыя; ІІ – складаныя; ІІІ – састаўныяМінск – горад-герой


28 чэрвеня 1941 года Мінск быў акупаваны нямецка-фашысцкімі захопнікамі, якія ператварылі горад у руіны. Мінчане ўпарта супраціўляліся ворагу. Было створана 5 падпольных райкамаў партыі. Больш як 60 арганізацый і груп уваходзілі ў Мінскае камсамольскае падполле.

У канцы 1943 – пачатку 1944 г. у Мінску існавалі 79 баявых груп, у якіх налічвалася 326 патрыётаў. Усяго падпольшчыкі Мінска правялі каля 1500 дыверсій.

3 ліпеня 1944 года Мінск вызвалены савецкімі войскамі. У 1974 годзе за выдатныя заслугі перад Радзімай, мужнасць і гераізм працоўных у гады Вялікай Айчыннай вайны і ў азнаменаванне 30-годдзя вызвалення Беларусі ад гітлераўскага нашэсця сталіцы Беларусі прысвоена званне “Горад-герой”.


І ІІ ІІІ


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1. Скаўцкае права замяні так, каб мела яно форму загаднага ладу.


Скаўцкае права


 • скаўт высока трымае свой гонар і гонар свайго народа, шануе яго гісторыю і культуру;

 • скаўт верны, служыць свайму народу і Бацькаўшчыне;

 • скаўт добразычлівы, ветлівы, сяброўскі, дапамагае іншым;

 • скаўт сябар для ўсіх і брат любому скаўту;

 • скаўт загартоўвае моцны характар, адвагу і мужнасць;

 • скаўт любіць прыроду і імкнецца яе спазнаць;

 • скаўт слухаецца сваіх бацькоў, куратара або скаўт-майстра;

 • скаўт жыццярадасны, не губляе прысутнасці духу;

 • скаўт чысты ў думках, словах і справах.

Узор: Высока трымай свой гонар і гонар свайго народа, шануй яго гісторыю і культуру;

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 1. Ад дадзеных прыметнікаў у простай форме, утвары вышэйшую ступень параўнання:


мудры - .........................................

светлы - ........................................

малы - ...........................................

добры - .........................................

кепскі - .........................................


 1. У дадзеных радах лічэбнікаў знайдзі лішні, падкрэсліваючы яго.


а) сёмы, першы, саракавы, сорак;

б) дзесяць, сто, дзевяноста, першы;

в) адзін, тры, сто дваццаць пяць, шостага.


 1. Падкрэслі словы, якія не з’яўляюцца сінонімамі ў прыведзеных радах.


а) рэпарцёр, журналіст, карэспандэнт, лекар, публіцыст;

б) паэт, пісьменнік, літаратар, празаік, літаратуразнаўца;

в) кіраўнік, начальнік, шэф, загадчык, намеснік, дырэктар;

г) гандлёвец, бізнесмен, купец, прадпрыемец, гандляр, прадавец.


 1. Пра якія святы гаворыцца ў песні?


Добры вечар табе, пане гаспадару!

Радуйся, ой, радуйся, зямля, -

Сын Божый нарадзіўся!

Засцілайце сталы, усе, колькі маем,

Ды кладзіце калачы, святую пшаніцу.

Ды прыйшлі к нам жэ да тры святы ў госці:

А першае свята - ................................................. .................,

А другое свята - .................................................................. ,

А трэцяе свята - .................................................................. .


KLUCZ POPRAWNYCH ODPOWIEDZI

PRZEDMIOTOWY KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO

ELIMINACJE REJONOWE – GIMNAZJUM

23 LUTEGO 2004 r.


1.І – гутарковы; ІІ – афіцыйна-дзелавы.

– 2 балы

 1. Няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай крыніцы

– 3 балы

 1. бескарысны

бязлітасны

бездакорны

счышчаць

рассейваць

расшчодрыцца

усхваліць

бяспрэчны

– 8 балаў

 1. Шануйце, дзеці, дружбу, гэта самае дарагое і важнае, што ёсць у чалавека.

– 5 балаў

 1. дуба

з Брэста

цукру

лесу

– 4 балы

6. сустрэцца са мною/мной

прыйсці да нас

расказаць пра яе

вітацца з ім

пачаставаць іх

прачытаць пра яго

– 6 балаў

 1. За кожны правільна складзены сказ – 2 балы.

– 10 балаў

 1. За кожны правільна перакладзены сказ 1 бал

– 11 балаў

9. І. пяць, трэцяга, трыццаці

ІІ. шэсцьдзесят, (трыццаці)

ІІІ. тысяча дзевяцьсот сорак першага, тысяча дзевяцьсот сорак трэцяга, тысяча дзевяцьсот сорак чацвёртага, семдзесят дзевяць, трыста дваццаць шэсць, тасяча пяцьсот, тысяча дзевяцьсот сорак чацвёртага, тысяча дзевяцьсот семдзесят чацвёртым.


За правільнае размяшчэнне

- 3 балы

За правільны склон – 1 б бал

– 12 балаў

10. За кожнае правіла ў правільнай форме – 3 балы

- 24 балы

 1. мудрэйшы, святлейшы, меншы, лепшы, горшы.

– 5 балаў

 1. а) сорак, б) першы, в) шостага.

 • 3 балы.

 1. а) лектар

б) літаратуразнаўца

в) намеснік

г) бізнесмен

- 4 балы

14. Раство Хрыстова, Новы год, Вадохрышча.

 • 3 балы100% - 103 балаў; 90% - 92 балаў. На ваяводскі этап кваліфікуецца 20% удзельнікаў, якія здабылі найбольшую колькасць балаў.Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Конкурс па беларускай мове iconЛінгвістычны конкурс вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па беларускай мове для 10-11 класаў гімназій І ліцэяў тлумачальная запіска
«Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове: лінгвістычны конкурс» арыентаваны на вучняў 10-11 класаў філалагічнага напрамку ліцэяў...

Конкурс па беларускай мове iconКонкурс па беларускай мове раённы этап
Сардэчна вітаем на раённым этапе Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад табою заданні. Чытай ІХ уважліва

Конкурс па беларускай мове iconКонкурс па беларускай мове
Сардэчна вітаем Цябе на раённым этапе Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад табой заданні, якія Ты павінен выканаць на працягу...

Конкурс па беларускай мове iconРаённая алімпіяда па беларускай мове для вучняў 5 класаў
Некаторыя паняцці ў рускай мове падаюцца праз словазучэнні, якія ў беларускай мове абазначаюцца адным словам. Зрабіць пераклад

Конкурс па беларускай мове iconКонкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа)
Прадметны конкурс па беларускай мове – ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа)

Конкурс па беларускай мове iconКаментар да ўрока ў 6 класе па беларускай мове "Парадкавыя лічэбнікі"
Сярэдні бал па беларускай мове за – у класе ёсць удзельнікі раённай алімпіяды па беларускай мове; ёсць пераможцы разнастайных творчых...

Конкурс па беларускай мове iconІ літаратурны студэнцкі конкурс г. Гродна
У рамках Дзён літаратуры І культуры на кафедры рускай І беларускай моў уа “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт” адбылася...

Конкурс па беларускай мове iconI этап рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове І літаратуры
Сфармулюйце правіла ўжывання прыведзеных кольксных прыслоўяў у беларускай мове. На кожны выпадак прывядзіце па адным прыкладзе

Конкурс па беларускай мове iconС. А. Язерская практыкум па беларускай мове
Мэта прапанаваных факультатыўных заняткаў: сістэматызацыя І паглыбленне ведаў І ўменняў па беларускай мове на аснове вывучанага ў...

Конкурс па беларускай мове iconКолькі ў сучаснай беларускай мове зменных часцін мовы?
У беларускай мове ўжываюцца словы абеліск, тэрмас, дыск, фантазія. З якой мовы яны запазычаны?

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка