Iнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь
НазваIнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь
старонка1/7
Дата канвертавання22.11.2012
Памер0.76 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
Загад
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

30 сакавiка 1998 г. № 175


АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI IНСТРУКЦЫI ПА СПРАВАВОДСТВУ Ў АПАРАЦЕ МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ


(Внесен в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 23 декабря 1999г., рег. номер 8/2382)


3 мэтай забеспячэння рацыянальнага вядзення справаводства, якаснага i своечасовага выканання арганiзацыйна-распарадчых дакументаў загадваю:

1. Зацвердзiць i ўвесцi ў дзеянне з 30 сакавiка 1998 г. Iнструкцыю па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь (дадаецца).

2. Упраўленню спраў (Мiнкевiч П.А.) арганiзаваць вывучэнне Iнструкцыi з супрацоўнiкамi цэнтральнага апарата Мiнiстэрства.

3. Кiраўнiкам структурных падраздзяленняў Мiнiстэрства забяспечыць строгае выкананне Iнструкцыi ўсiмi работнiкамi падраздзяленняў.

4. Лiчыць страцiўшым сiлу загад Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 4 мая 1993 г. № 139.

5. Кантроль за выкананнем гэтага загаду ўскласцi на намеснiка Мiнiстра Б.В.Iванова.


Мiнiстр В.I.СТРАЖАЎ


ЗАЦВЕРДЖАНА

Загад Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

30.04.1998 № 175


IНСТРУКЦЫЯ
па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь1. Агульныя палажэннi


1.1. Iнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь (у далейшым Iнструкцыя) вызначае асноўныя прынцыпы справаводства, устанаўлiвае агульныя патрабаваннi да арганiзацыi работы з дакументамi ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Iнструкцыя распрацавана ў адпаведнасцi з "Прыкладнай iнструкцыяй па справаводству ў мiнiстэрствах, дзяржкамiтэтах i iншых цэнтральных органах кiравання, установах, арганiзацыях i на прадпрыемствах Рэспублiкi Беларусь", Дзяржаўным стандартам Рэспублiкi Беларусь "Сiстэма арганiзацыйна-распарадчай дакументацыi" (СТБ 6.38-95) i з'яўляецца абавязковай для выканання ўсiмi работнiкамi апарата Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Iнструкцыя ўстанаўлiвае парадак прыёму, улiку, падрыхтоўкi, афармлення, размнажэння (тыражыравання), кантролю выканання, захавання, апрацоўкi i выкарыстання дакументаў як традыцыйнымi метадамi, так i з выкарыстаннем сродкаў вылiчальнай тэхнiкi i сеткавых камунiкацый (лакальных i глабальных), утрымлiвае ўлiка-рэгiстрацыйныя формы (рэгiстрацыйныя карткi, наменклатуру i вопiс спраў i iнш.).

Палажэннi Iнструкцыi распаўсюджваюцца на арганiзацыйна-распарадчую дакументацыю.

На арганiзацыйна-распарадчыя дакументы з грыфамi асобай важнасцi, зусiм сакрэтна, сакрэтна, пiсьмы, заявы i скаргi грамадзян, а таксама на дакументы, якiя не аднесены да сiстэмы арганiзацыйна-распарадчай дакументацыi (планавая, справаздачна-статыстычная, разлiкова-грашовая i iншыя, сiстэмы дакументацыi), дзеянне Iнструкцыi распаўсюджваецца ў частцы, якая закранае агульны парадак работы з дакументамi i падрыхтоўкi iх да здачы ў архiў. Асаблiвасцi афармлення i апрацоўкi ўказаных дакументаў рэгламентуюцца спецыяльнымi iнструкцыямi. Справаводства па зваротах грамадзян вядзецца асобна ад агульнага справаводства.

Упраўленнi адукацыi аблвыканкамаў, гарадскiя i раённыя аддзелы адукацыi, установы рэспублiканскага падпарадкавання i навучальныя ўстановы вядуць справаводства на аснове самастойна распрацаваных iнструкцый, iншых нарматыўна-метадычных дакументаў, якiя не супярэчаць "Прыкладнай iнструкцыi па справаводству ў мiнiстэрствах, дзяржкамiтэтах i iншых цэнтральных органах кiравання, установах, арганiзацыях i на прадпрыемствах Рэспублiкi Беларусь" i дадзенай Iнструкцыi, якiя ўзгадняюцца з архiўнай установай Дзяржаўнай архiўнай службы Рэспублiкi Беларусь.

1.2. Пры аўтаматызаванай сiстэме апрацоўкi iнфармацыi (АСАI) рэгiстрацыя, улiк, кантроль за праходжаннем i выкананнем дакументаў вядуцца з аўтаматызаваных рабочых месцаў, арганiзаваных на базе персанальных ЭВМ.

1.3. У аўтаматызаваным рэжыме выконваюцца наступныя вiды работ:

1.3.1. з уваходнай карэспандэнцыяй:

рэгiстрацыя ўваходнай карэспандэнцыi за выключэннем прадугледжанай пунктам 4.2.7;

фармiраванне i вядзенне машыначытаемай картатэкi ўлiку ўваходных дакументаў у цэлым па апарату Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь i ў кожным структурным падраздзяленнi;

кантроль за праходжаннем уваходных дакументаў у апараце Мiнiстэрства адукацыi i яго структурных падраздзяленнях;

аператыўны пошук i выдача iнфармацыi па запытах;

выдача ўведамленняў аб наблiжэннi тэрмiнаў выканання ўваходнай карэспандэнцыi.

1.3.2. 3 унутранай i выходнай дакументацыяй, ў тым лiку, калi персанальная ЭВМ не падключана да лакальнай сеткi:

пераўтварэнне рукапiсу дакумента ў машыначытаемы дакумент;

захоўванне машыначытаемага дакумента на магнiтных носьбiтах персанальных ЭВМ у якасцi iмянаванай вобласцi памяцi - файла;

рэдагаванне машыначытаемых дакументаў i наступнае захоўванне машыначытаемага дакумента на магнiтных носьбiтах персанальных ЭВМ;

вывад на друк выдрукоўкi гатовага дакумента.

1.3.3. 3 унутранай i выходнай дакументацыяй, у тым лiку, калi персанальная ЭВМ падключана да лакальнай сеткi:

пераўтварэнне рукапiсу дакумента ў машыначытаемы дакумент, захоўванне i збiранне машыначытаемых дакументаў згодна з зацверджаным парадкам;

рэдагаванне машыначытаемых дакументаў i наступнае захоўванне машыначытаемага дакумента ў iнфармацыйнай прасторы лакальнай сеткi;

фармiраванне i падтрымка сiстэмы пошуку-выбару машыначытаемых дакументаў;

аператыўны пошук i выдача машыначытаемых дакументаў па запытах;

дасылка машыначытаемых выходных дакументаў па адрасах глабальнай сеткi.

1.4. Адказнасць за арганiзацыю справаводства, выкананне ўстаноўленных правiлаў i парадку работы з дакументамi ў структурных падраздзяленнях апарата Мiнiстэрства адукацыi ўскладаецца на кiраўнiкоў гэтых падраздзяленняў. Кiраўнiк структурнага падраздзялення вызначае адказнага за вядзенне справаводства, якi забяспечвае ўлiк i праходжанне дакументаў ва ўстаноўленыя тэрмiны, iнфармуе кiраўнiцтва аб стане iх выканання, ажыццяўляе азнаямленне работнiкаў з нарматыўнымi i метадычнымi дакументамi па справаводству. Права, абавязкi работнiкаў, якiя ўдзельнiчаюць у справаводчым абслугоўваннi мiнiстэрства, вызначаюцца службовымi iнструкцыямi.

1.5. Дакументацыйнае забеспячэнне ўпраўлення, кантроль за выкананнем у структурных падраздзяленнях мiнiстэрства адзiнай сiстэмы справаводства, метадычнае кiраўнiцтва работай з дакументамi i навучанне работнiкаў асновам справаводства ўскладаецца на Упраўленне спраў.

1.6. Работнiк структурнага падраздзялення, на якога ўскладаецца адказнасць за вядзенне справаводства, праходзiць iнструктаж ва Упраўленнi спраў Мiнiстэрства адукацыi.

1.7. Работнiкi апарата мiнiстэрства павiнны быць азнаёмлены з устаноўленым парадкам работы з дакументамi i Iнструкцыяй па справаводству.

Работнiкi структурных падраздзяленняў апарата мiнiстэрства нясуць персанальную адказнасць за выкананне патрабаванняў Iнструкцыi па справаводству i за захаванасць дакументаў, якiя ў iх знаходзяцца. Аб страце дакумента неабходна далажыць кiраўнiку структурнага падраздзялення i ва Упраўленне спраў, а па прапановам, заявам i скаргам грамадзян - ва Упраўленне па рабоце з кадрамi i прававым забеспячэннi.

Перадача дакументаў або iх копiй работнiкам пабочных арганiзацый дапускаецца з дазволу кiраўнiка мiнiстэрства або структурнага падраздзялення.

Пры звальненнi або перамяшчэннi работнiка, у якога ёсць дакументы, яны па ўказанню кiраўнiка структурнага падраздзялення перадаюцца другому работнiку па акту перадачы.


2. Правiла падрыхтоўкi i афармлення дакументаў


2.1. Дакументаванне кiраўнiцкай дзейнасцi:

Дакументаванне кiраўнiцкай дзейнасцi заключаецца ў фiксацыi на бумазе або iншых носьбiтах кiраўнiцкiх дзеянняў па ўстаноўленым правiлам, гэта значыць у стварэннi кiраўнiцкiх дакументаў.

Дзейнасць арганiзацыi забяспечваецца сiстэмай узаемазвязаных кiраўнiцкiх дакументаў, састаўляючых яго дакументаваную базу. Састаў дакументаванай базы вызначаецца кампетэнцыяй арганiзацыi, кругам кiраўнiцкiх функцый, парадкам вырашэння пытанняў (аднаасобны або калегiяльны), аб'емам i характарам узаемасувязяў памiж арганiзацыямi аднаго або розных узроўняў кiравання.

Згодна дзеючаму заканадаўству мiнiстэрства мае права выдаваць толькi тыя распарадчыя дакументы, якiя прадугледжаны ў Палажэннi аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi Беларусь i дзеючым заканадаўствам.

Калегiяльны орган мiнiстэрства выдае рашэннi калегii, якiя ўводзяцца ў дзеянне, як правiла, загадамi Мiнiстра.

Падрыхтоўка дакумента ўключае састаўленне i афармленне праекта дакумента, яго падпiсанне, пры неаобходнасцi - узгадненне (вiзiраванне) праекта, зацвярджэнне, размнажэнне (капiраванне).

Складальнiк дакумента адказвае за правiльнасць яго зместу, афармлення, своечасовасць падрыхтоўкi.

На Упраўленне спраў ускладаецца праверка правiльнасцi афармлення дакументаў.

Права выдання дакументаў, iх падпiсання, зацвярджэння, узгаднення (вiзiравання) замацоўваецца ў Палажэннi аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi Беларусь, у палажэннях аб структурных падраздзяленнях i службовых iнструкцыях.

Пры падрыхтоўцы i афармленнi дакументаў неабходна прытрымлiвацца правiлаў, якiя забяспечваюць юрыдычную сiлу дакумента, аператыўнае i якаснае iх выкананне i пошук, магчымасць апрацоўкi дакументаў з дапамогай сродкаў вылiчальнай тэхнiкi (ВТ).

Для надання дакументу юрыдычнай сiлы неабходна наяўнасць абавязковых для дадзенага вiду дакумента рэквiзiтаў: назва арганiзацыi-аўтара, код арганiзацыi-аўтара дакумента, назва вiду дакумента, загаловак да тэксту, тэкст, дата, iндэкс, вiзы, подпiс.

Праверка адпаведнасцi дакумента дзеючаму заканадаўству ўскладваецца на юрыдычную службу мiнiстэрства.

2.2. Бланкi дакументаў:

2.2.1. Дакументы павiнны афармляцца на бланках i мець устаноўлены комплекс абавязковых рэквiзiтаў i стабiльны парадак iх размяшчэння, якi ўстанаўлiваецца Дзяржаўным стандартам Рэспублiкi Беларусь СТБ 6.38-95 "Сiстэма арганiзацыйна-распарадчай дакументацыi".

2.2.2. Асобныя дакументы дапускаецца афармляць не на бланках (напрыклад, унутраныя дакументы структурных падраздзяленняў), але з абавязковым запаўненнем рэквiзiтаў з адпаведнай бланачнай прадукцыi.

2.2.3. У апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь выкарыстоўваюцца наступныя бланкi: загадаў i ўказанняў, пастаноў калегii i службовых пiсьмаў.

Пры распрацоўцы бланкаў выкарыстоўваюцца фарматы А4 (210 х 297 мм) i А5 (210 х 148 мм).

Бланкi дакументаў павiнны мець палi, мм: левае - 30, правае - не меньш як 8; верхняе i нiжняе - не менш як 20.

Нанясенне палёў на бланку не абавязкова. Абмежавальныя меткi для палёў i асобных рэквiзiтаў наносяцца на бланк у выглядзе вугалкоў i лiнiй. Дапускаецца наносiць на бланк меткi для фальцоўкi i меткi для прабiвання адтулiн дзiркаколамi.

2.2.4. Бланкi дакументаў распрацоўваюць на падставе вуглавога або падоўжанага размяшчэння рэквiзiтаў.

2.2.5. Бланкi дакументаў неабходна друкаваць на белай паперы цi паперы светлых тонаў фарбамi насычанага колеру.

Выкарыстанне бланкаў адвольнай формы не дазваляецца. Заказы на выраб бланкаў робiць Упраўленне спраў пасля ўзгаднення з Упраўленнем бухгалтарскага ўлiку, справаздачы i кантролю.

2.2.6. Узоры бланкаў i парадак размяшчэння рэквiзiтаў у дадатках 1, 2, 3, 4.

2.2.7. Дакументы, якiя ствараюцца ад iмя двух i болей арганiзацый, афармляюцца без бланка.

2.3. Афармленне рэквiзiтаў дакументаў.

2.3.1. Дакумент павiнен мець устаноўлены комплекс абавязковых рэквiзiтаў i стабiльны парадак iх размяшчэння (дадаткi 5, 6).

Пры афармленнi арганiзацыйна-распарадчых дакументаў выкарыстоўваецца наступны склад рэквiзiтаў:

Вiдарыс Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь на бланку з вуглавым размяшчэннем рэквiзiтаў змяшчаюць на верхнiм полi бланка над сярэдзiнай радкоў назвы арганiзацыi, а на бланках з падоўжаным размяшчэннем рэквiзiтаў - у цэнтры верхняга поля;

2.3.2. Назва арганiзацыi (поўная, а таксама скарочаная), вышэйстаячай арганiзацыi, структурнага падраздзялення павiнны адпавядаць назвам, устаноўленым адпаведнымi прававымi актамi. Скарочаная назва прымяняецца толькi ў тым выпадку, калi яна афiцыйна зафiксавана ў Палажэннi (Статуце) аб арганiзацыi.

2.3.3. Назва дакумента павiнна адпавядаць кампетэнцыi арганiзацыi, зместу дакументаванага кiраўнiцкага дзеяння, а таксама Табелю ўнiфiкаваных форм дакументаў. На пiсьмах назва дакумента не паказваецца.

Перапiска памiж структурнымi падраздзяленнямi мiнiстэрства забараняецца.

У залежнасцi ад зместу распазнаюць наступныя разнавiднасцi службовых пiсьмаў: пiсьмы-запатрабаваннi, пiсьмы-адказы, пiсьмы суправаджальныя, гарантыйныя i iнш.

У мiнiстэрстве выдаюцца i iншыя ўпраўленчаскiя дакументы: планы работы, справаздачы, спраўкi, акты i iнш.

2.3.4. Датай дакумента з'яўляецца дата яго падпiсання; для дакумента, якi прымае калегiяльны орган - дата яго прыняцця; для зацверджанага дакумента - дата зацвярджэння. Дата дакумента ставiцца службовай асобай, якая падпiсвае або зацвярджае дакумент.

Даты падпiсання, зацвярджэння, узгаднення дакумента, а таксама даты, што змяшчаюцца ў тэксце, афармляюць лiчбавым спосабам. Элементы даты прыводзяць арабскiмi лiчбамi ў адным радку ў наступнай паслядоўнасцi: дзень месяца, месяц, год. Дзень месяца - дзвюма лiчбамi ад 01 да 31, месяц - ад 01 да 12, год - чатырма лiчбамi.

Напрыклад: дату 18 студзеня 1998 года трэба афармляць 18.01.1998.

Пры афармленнi распарадчых i фiнансавых дакументаў мiнiстэрства дапускаецца слоўна-лiчбавы спосаб афармлення дат: 18 студзеня 1998 года.

Iндэкс ствараемых i атрымлiваемых дакументаў складаецца з парадкавага нумара, якi можа быць дапоўнены iндэксам па наменклатуры спраў, iндэксам класiфiкатара, якi прымяняецца (карэспандэнтаў, пытанняў дзейнасцi i iнш.).

2.3.5. Рэквiзiт "Месца складання або выдання дакумента" размяшчаюць на агульным бланку пад рэквiзiтам "Дата" i "Iндэкс дакумента". На бланках пiсьмаў на гэтым месцы размяшчаюць рэквiзiт "Спасылка на iндэкс i дату ўваходнага дакумента", якi ўключае iндэкс i дату дакумента, на якi даецца адказ.

2.3.6. Дакументы адрасуюць арганiзацыям, iх структурным падраздзяленням, канкрэтным службовым i прыватным асобам.

Напрыклад: Мiнiстэрства аховы здароўя

Рэспублiкi Беларусь

Эканамiчны аддзел або

Беларускi дзяржаўны тэхналагiчны

унiверсiтэт

Начальнiку аддзела кадраў

Iванову Т.С.

Пры адрасаваннi дакумента кiраўнiку арганiзацыi назва арганiзацыi ўваходзiць у склад назвы пасады адрасата.

Напрыклад: Мiнiстру эканомiкi

Рэспублiкi Беларусь

Сiдараву I.С.

Калi дакумент накiроўваюць у некалькi аднародных арганiзацый, iх назвы даюць абагульнена.

Напрыклад: Упраўленням адукацыi

аблвыканкамаў або

Начальнiкам упраўленняў

адукацыi аблвыканкамаў

Рэквiзiт "Адрасат" не павiнен змяшчаць больш чатырох адрасаў. Слова "Копiя" перад другiм, трэцiм, чацвёртым адрасатам не пiшуць.

Пры накiраваннi дакумента больш чым на чатыры адрасы складаюць спiс рассылкi i на кожным дакуменце ўказваюць толькi адзiн адрасат.

2.3.7. Рэквiзiт "Паштовы адрас адпраўнiка" афармляюць у адпаведнасцi з "Паштовымi правiламi", якiя дзейнiчаюць на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь.

Напрыклад: Свiрыдовiч А.А.

вул.П.Глебкi, д.48, кв.3

220121, г.Мiнск

2.3.8. Загаловак да тэксту дакумента. У дакуменце фармата А4 перад тэкстам злева пiшацца загаловак, г.зн. кароткi (адна фраза, не больш пяцi радкоў машынапiснага тэксту) пераказ яго зместу. Загаловак павiнен граматычна дапасоўвацца да назвы дакумента.
  1   2   3   4   5   6   7

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Iнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь iconПастанова мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь
Палажэннем аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi Беларусь, зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 29 кастрычнiка...

Iнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь iconАб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у палажэнне аб атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя вну) рэспублiкi беларусь
На падставе Палажэння аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь...

Iнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь iconАб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у палажэнне аб атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя вну) рэспублiкi беларусь
На падставе Палажэння аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь...

Iнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь icon2 сакавiка 2012 г. N 19 аб унясеннi змяненняў I дапаўненняў у пастанову мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь ад 18 жнiўня 2006 Г. N 82
Спублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 4 жнiўня 2011 г. N 1049 "Об изменении, дополнении...

Iнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь iconПастанова мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь
Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб атэстацыi ў парадку экстэрнату I прызнаннi страцiўшымi сiлу некаторых пастаноў Мiнiстэрства адукацыi...

Iнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь icon4 снежня 2002 г. N 52 аб зацвярджэннi палажэння аб музеi ўстановы адукацыi
Палажэннем аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi Беларусь, зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 29 кастрычнiка...

Iнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь iconЗагад мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь
Канвенцыяй аан аб правах дзiцяцi, Законам Рэспублiкi Беларусь "Аб правах дзiцяцi" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь,...

Iнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь iconАб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку правядзення атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя педагагiчных работнiкаў з лiку прафесарска-выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай адукацыi)
Спублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 4 жнiўня 2011 г. №1049 «Об изменении, дополнении...

Iнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь iconАб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку правядзення атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя педагагiчных работнiкаў з лiку прафесарска-выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай адукацыi)
Спублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 4 жнiўня 2011 г. №1049 «Об изменении, дополнении...

Iнструкцыя па справаводству ў апараце Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь icon20 снежня 2011 г. N 283 аб зацвярджэннi палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыi
Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 19 лiпеня 2011 г. N 969 "О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка