Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы
НазваЦэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы
старонка1/3
Дата канвертавання28.10.2012
Памер226.76 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3


Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы

цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая

аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы

Жыццё і песня змагара

(да 95-годдзя з дня нараджэння

В.П. Таўлая)


Біябібліяграфічны спіс літаратуры


Выданне 3-е


Баранавічы 2009


Таленавіты паэт, мужны рэвалюцыянер, Валянцін Таўлай пражыў нядоўгае жыццё, якое цалкам аддаў барацьбе за шчасце свайго народа.

Нарадзіўся ён у горадзе Баранавічы ў сям’і чыгуначніка. 14-гадовым юнаком уступіў на шлях рэвалюцыйнай барацьбы. І з гэтага часу - слонімскі астрог, гродзенскі астрог, Лукішкі, лідская турма. Сем гадоў правёў паэт за турэмнымі кратамі. Паміж арыштамі В. Таўлай працаваў у рэдакцыях камуніс-тычнай газеты “Чырвоны сцяг” у Варшаве і легальнага рэвалюцыйнага органа “Беларуская газета” ў Вільні. Ён быў адным з арганізатараў літаратурнага фронту сялянска-рабочых пісьменнікаў.

На кароткі час Таўлай прыязджаў у БССР, працаваў у “Звяздзе”, вучыўся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Потым зноў вярнуўся ў Заходнюю Беларусь. Савецкая Армія вызваліла паэта з гродзенскай турмы. І яшчэ адзін арышт. На гэты раз паэта, які ў час Айчыннай вайны вярнуўся да падпольнай дзейнасці, за краты кінулі фашысты. Турэмны рэжым падарваў здароўе Валянціна Таўлая. Паэту было ўсяго 33 гады, калі ён памёр.

Толькі два пасляваенныя гады ды яшчэ кароткі час пасля верасня 1939 года мог ён самаахвярна аддавацца працы. Таўлай так і не ўбачыў нават карэктуры свайго першага зборніка. Ужо пасля смерці былі выдадзены яго кнігі “Выбранае” (1947), “Выбраныя творы” (1951), “Вершы і паэмы” (1955) і г. д.

Паэтычная спадчына Валянціна Таўлая невялікая, але трывала ўвайшла ў скарбніцу беларускай літаратуры.

Таўлай - паэт вялікага літаратурнага гучання. Творы яго ў большасці сваёй напісаны ва ўмовах падполля і за турэмнымі кратамі. У іх гучыць нянавісць да прыгнятальнікаў, туга аб долі народнай, вера ў тое, што прыйдзе на родную зямлю вясна. Па вершах паэта, напісаных у засценках дэфензівы, можна вывучаць тагачаснае жыццё панскай турмы.

Паэт верыў у перамогу народнай справы, заклікаў да рэвалюцыйнай барацьбы. Вершы яго пранікалі праз каменныя сцены і жалезныя краты турмы, клікалі на бой. Значным словам у беларускай літаратуры сталі паэмы В. Таўлая “Таварыш”, “Песня пра сухар”, “Кобрыншчына”. Паэмы вызначаюцца лаканізмам, свежасцю вобразаў, яскравым нацыянальным каларытам.

Валянцін Таўлай - паэт высокай паэтычнай культуры, ні на каго з іншых паэтаў не падобны. Творы паэта друкуюцца і зараз, неаднаразова перакладаліся яны на рускую, украінскую, літоўскую мовы. Імем В. Таўлая названы вуліца і бібліятэка ў Лідзе, бібліятэка ў Баранавічах.


Бібліяграфічны спіс складаецца з раздзелаў:


  • творы (размешчаны ў храналогіі выдання);

  • рэцэнзіі (размешчаны ў храналогіі выдання);

  • жыццё і творчасць (матэрыял размеш-чаны ў алфавіце аўтараў і загалоўкаў);

  • творы, прысвечаныя паэту (матэрыял размешчаны ў алфавіце аўтараў і загалоўкаў);

  • ушанаванне памяці паэта (матэрыял размешчаны ў алфавіце аўтараў і загалоўкаў);

  • бібліяграфія.


* - пазначаны зборнікі, у якіх змешчаны творы В.П. Таўлая.


Творы


84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Выбранае : вершы / уступ. арт. М. Лужаніна. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1947. - 82 с. - Змест: 1. Цыклы вершаў : На досвітку. Ля адчыненай брамы. Пілую вершам краты. Пад вольным сцягам. - 2. Паэмы : Кобрыншчына. Таварыш. Песня пра сухар.

84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Выбраныя творы / уступ. арт. Я. Шарахоўскага. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1951. - 218 с., 3 партр. - Змест: 1. Вершы 1928-1946 гг. - 2. Нарысы : Катоўцы. Марыя Гурына. Ворагу не ўцячы ад расплаты. Людзі вольнай Беларусі. - 3. Артыкулы.

АБ ЦГБ

84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Выбраныя творы : вершы і паэмы / уступ. арт. У. Мехава. - Мн. : Вучпед. БССР, 1958. - 162 с., 3 партр. - (Шк. б-ка). - Змест: 1. Вершы 1928-1946 гг. - 2. Паэмы : Непераможныя. Кобрыншчына. Песня пра сухар. Таварыш.- 3. Аб сабе.

84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Творы / уступ. арт. М. Лужаніна.- Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1961. - 403 с., 3 л. іл. - Змест: 1. Вершы 1927-1946 гг. - 2. Паэмы : Песня пра сухар. Таварыш. - 3. Пераклады вершаў А. Міцкевіча, І. Крылова, Н. Кукальніка, А. Талстога, В. Саянава, А. Рэшатава, В. Шэфнера, а таксама хору вольных паляўнічых з оперы К. Вебера “Вольны стралок”. - 4. Артыкулы пра творчасць П. Пестрака, Я. Брыля, Я. Купалы, К. Крапівы, Я. Коласа, М. Клімковіча. - Аўтабіяграфічныя нататкі : Аб сабе. Пераступіўшы парог. - 5. Артыкул “Ідэя ўз’яднання беларускага народа ў паэзіі” і інш. - 6. Нарысы і фельетоны.

АБ ЦГБ84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Бібліятэка беларускай паэзіі. -Мн. : Беларусь, 1967. - 156 с.

КР ЦГБ

84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. П. Выбраныя вершы і паэмы / уклад. і аўт. уступ. арт. У. Калеснік. - Мн. : Беларусь, 1967. - 155 с., 1 л. партр. - (Б-ка бел. паэзіі). - Змест: Вершы 1928-1946 гг. - 2. Паэмы : Песня пра сухар. Таварыш.

Ф1, Ф3, Ф4, ЦГДБ

Рэц.: Яфімаў, Ф. “Насустрач дням веліч-ным і ясным...” // Літаратура і мастацтва. - 1968. - 5 крас. - С. 3.

84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Вершы і паэмы / для сярэд. шк. узросту. - Мн. : Нар. асвета, 1979. - 80 с. - (Шк. б-ка).

КР ЦГБ

84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. П. Дакументы, успаміны, артыкулы. - Мн.: Маст. літ., 1984. - 238 с.

КР, АБ ЦГБ; Ф1; Ф3; ЦГДБ

Рэц.: Кунцэвіч, А. Спагадным словам прыгадалі // Літаратура і мастацтва. - 1985. - 19 ліп. - С. 7.

84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. П. Пілую вершам краты: выбр. творы : для ст. шк. узросту / уклад. і аўт. прадм. А. К. Клышка ; маст. М. М. Селяшчук. - Мн. : Юнацт-ва, 1984. - 95 с. - (Паэт. б-ка).

КР ЦГБ, Ф1, Ф3, ЦГДБ


Таўлай, В. “Гэта ўсё - знаёмыя шляхі...” ; “Ідзе за годам год...” ; “Напрадвесні” ; “Настаўніку” ; “Малой сястрычцы” : вершы // Ад літаратурных муроў. - 2001. - №1. - С. 64-66.

Таўлай, В. Сон Гітлера : верш // Вожык. - 2001. - № 7. - С. 3.


У перакладзе

на мовы народаў свету


84(4Беі)6

Т23

Тавлай, В. П. Избранное : стихи / пер. с бел. - М. : Сов. писатель, 1952. - 107 с. - Содерж.: 1. Стихи 1928-1946 гг. - 2. Поэмы : Непобедимые (отрывок). Кобринщина. Песня о сухаре. Товарищ.

84(4Беі)6

Т23

Тавлай, В. Стихи и поэмы. - М. : Правда, 1958. - 32 с. - (Б-ка ж-ла “Огонек” ; №52). - Содерж.: 1. Стихи 1928-1945 гг. - 2. Поэмы : Товарищ. Песня о сухаре.

Рец.: Клышко, А. О новом издании Валентина Тавлая // Советская Отчизна. - 1959. - С. 146-148.

84(4Беі)6

Т23

Таўлай, В. Паэзія / уступ. арт. Я. Брыля.-Кіеў : Рад. пісьменнік, 1964. - 130 с. - Змест: Вершы 1927-1946 гг. - 2. Паэмы : Непераможныя. Кобрыншчына. Песня пра сухар. Таварыш.

Перакладчыкі: П. Варанько, І. Ганчарэнка, Г. Донця, К. Дрок, Г. Каваль, А. Кацнельсон, А. Кліменка, В. Лагода, В. Лучук, Т. Масэнка, О. На-віцкі, М. Нагнібяда, Ю. Пятрэнка, М. Рыльскі, В. Сасюра, П. Сінгаеўскі, Б. Сцепанюк, М. Упенік, М. Шарамет.

84(4Беі)6

Т23

Тавлай, В. П. Я с вами : стихи и поэмы / пер. с бел. ; предисл. В. А. Колесника. - Мн. : Маст. літ., 1988. - 141 с. - (Бел. поэзия).

КР, АБ ЦГБ; Ф1; Ф3; ЦГДБ
*

Кастрычнік : літ.-маст. зб. для шк. / склад. У. Шыдлоўскі. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1933. - 135 с.

*

Семнадцатага верасня : літ. зб., прысв. вызваленню Заходняй Беларусі / склад. М. Маша-ра. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1946. - 247 с.

*

Эстрада : зб. твораў бел. літ. для гурткоў маст. самадзейнасці / склад. В. Няміра. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1947. - 240 с.

*

Беларуская савецкая паэзія : анталогія / уступ. арт. У. Агіевіча. – Кіеў : Дзяржвыд УССР, 1948. - 296 с., партр.

*

Беларуская савецкая паэзія : анталогія / пад рэд. Я. Коласа [і інш.]. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1949. - 310 с.

*

Мы іх не забудзем : зборнік, прысвечаны памяці пісьменнікаў Беларусі, якія загінулі ў баях з нямецка-фашысцкімі захопнікамі / склад. А. Вялю-гін. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1949. - 229 с.

*

На варце міру : творы, прысв. барацьбе за мір / склад. А. Вялюгін. - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1950. - 259 с.

*

Антология белорусской поэзии / под ред. А. Твардовского [и др.]. - М. : Госполитиздат, 1952. - 562 с.

*

З беларускай паэзіі : зборнік / адказн. рэд. А. Жукоўскас. – Вільнюс : Дзяржвыд, 1952. - 409 с.

*

Мастацкае слова : зб. твораў бел. сав. пісь-меннікаў для гурткоў маст. самадзейнасці / склад. А. Кучар. - Мн. : Дзяржвыд. БССР, 1952. - 409 с.

*

Беларускія вершы / уклад. К. Кондра. -Кішынёў, 1956. - 128 с.

*

Анталогія беларускай літаратуры / уклад. і ўступ. арт. А. Есакова. – Ерэван : Айпетрат, 1957. -596 с.

*

Пад сцягам Кастрычніка: зб. твораў бел. пісьменнікаў для мастацкага чытання : вершы, апавяданні, урыўкі з раманаў і аповесцей / склад. Р. Шкраба. - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1957. - 312 с.


Аб маіх вершах: Кастрычніцкі салют : вершы // Вольная праца. - 1957. - №50. - С. 2.

*

Вершы // Анталогія беларускай паэзіі. - Т. 3. - Мн., 1961. - С. 95-116.Вершы // Маладосць. - 1961. - №4. - С. 98-99.


*

Стихотворения // Перевожу стихи товарища : страницы бел. поэзии / Я. Хелемский. - Мн., 1961. – Т. 3. - С. 141-148.

*

Ці ж лёгка? ; Не раз цябе думка агонь цалаваў... // Дзень паэзіі. 1966. - Мн., 1966. - С. 239-240.

*

Вожык у дарозе : да 150-годдзя часопіса сатыры і гумару “Вожык” : зборнік / уступ. арт. У. Корбана, Г. Кляўко. - Мн. : Беларусь, 1966. - 367 с.


Неапублікаваныя вершы // Полымя. - 1966. - №2. - С. 110-124. - Змест: Песня лукішскіх вязняў ; “Новая” Еўропа ; Гадавіннасць ; Мой спознены адказ бацьку.

Cтихотворения // Ключ / Я. Хелемский. - Мн., 1968. - С. 91-94.


84(4Беі)6

Т23

Кастрычніцкі салют : верш // Заўсёды з Леніным : творы бел. паэтаў. - Мн., 1983. - С. 169.

ЧЗ ЦГБ, Ф1

*

Партызаны, партызаны / зб. паэзіі. - Мн. : Маст. літ., 1985.

84(4Беі)6

К18

Апошняе слова : верш // Камуністы, сыны камуністаў : кніга паэзіі. - Мн., 1986. - С. 143.

АБ, ЧЗ ЦГБ; Ф1


У меня в труде стихия...” ; Скованный бунтарь ; “Едва над мировою тьмой...” ; Думы непокоренные ; Не морочь мне, дядя, голову... ; О моих стихах ; Маленькой сестрёнке ; Учителю : [стихи] // Нёман. - 1987. - №8. - С. 25-28.


84(4Беі)6

Д43

Апошняе слова ; Сустрэча // Дзень паэзіі. 1989. - Мн., 1989. - С. 5-6.

ЧЗ ЦГБ

84(4Беі)6

Р78

Перамога ; Напрадвесні ; Да моладзі ; Жаданне ; “Ідзе за годам год...” ; Ніва ; Дзяўчыне ; Апошняе слова ; Міную астрожны дзень ; Скаваны бунтар ; Камень за каменем ; Бацьку ; Лукішскія вершы ; Не дуры мне, дзяцька, галавы... ; Цень сваяка ; Таварышу маёй вясны // Ростані волі : з заходне-беларускай паэзіі. - Мн., 1990. - С. 243-257.

ЧЗ ЦГБ

84(4Беі)6

С16

Ранак перамогі : верш // Салют : рэпертуарны зборнік. - Мн., 1990. - С. 4-5.

Ф5

84(4Беі)6

А72

Дзяўчыне ; Апошняе слова ; Лукішскія вершы ; Бацьку ; Таварыш : паэма // Анталогія беларускай паэзіі. Т. 2. - Мн., 1993. - Са зместу: В. Таўлай. - С. 460-470.

ЧЗ ЦГБ, Ф4

*

Антология белорусской лирики ХIХ - ХХ веков / сост. и пер. с бел. Р. Римского. - Мн.: МОО «Бел. книгозбор», 2001. - 495 с. - В содерж.: В. Тавлай.

  1   2   3

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы iconЦэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая Аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы
За плодотворную литературную деятельность присвоить писателю Клышко Анатолию Константиновичу почетное звание "Заслуженный работник...

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы iconЦэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы Цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая
Уладзіслаў Галубок (Уладзіслаў Іосіфавіч Голуб) нарадзіўся ў 1882 годзе на станцыі Лясная Баранавіцкага раёна. Паэт, празаік, драматург,...

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы iconЦэнтралізаванная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы Цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая
Браніслава Міхайлаўна Лапкоўская (у дзявоцтве Прушынская) нарадзілася 24 лістапада 1937 г у вёсцы Пастарынне Баранавіцкага раёна...

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы iconКрычаўская цэнтральная раённая бібліятэка Аддзел абслугоўвання І інфармацыі Янка Купала І Якуб Колас наш гонар І слава
Крычаўская цэнтральная раённая бібліятэка, аддзел абслугоўвання І інфармацыі; [складальнік В. В. Маскалева; рэдактар Г. В. Чыстапьян;...

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы iconБрэсцкая гарадская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма
Мікалай Арцёмавіч Засім нарадзіўся ў вёсцы Шэні Пружанскага раёна ў сялянскай сям’і. Беззямелле І галеча пагналі бацькоў разам з...

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы icon380 год з дня атрымання Магдэбурскага права І герба
Каляндар знамянальных І памятных дат [Тэкст] / Крычаўская цэнтральная бібліятэка, аддзел бібліятэчнага маркетынга, [складальнік А....

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы iconАддзел ідэалагічнай работы райвыканкама цэнтральная раённая бібліятэка
М. Лынькоў, былы першы сакратар Саюза пісьменнікаў бсср, літаратуразнаўца І перакладчык

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы iconПраваслаўныя чытанні на 2011 год
Цгб імя В. П. Таўлая Кашыцкая Л. У., заг чыт залы цгб імя В. П. Таўлая Кузьміч В. У., бібліятэкар ІІ кат цгб імя В. П. Таўлая 17...

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы iconІнфармацыйна-бібліяграфічны аддзел
Гомель: гісторыка – краязнаўчы каляндар на 2013 год / ггцбс імя А.І. Герцэна, інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел; склад. Л. Шылава,...

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы iconІнфармацыйна-бібліяграфічны аддзел
Гомель: гісторыка – краязнаўчы каляндар на 2012 год / ггцбс імя А.І. Герцэна, інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел; склад. Л. Шылава,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка