Vysoké učení technické V Brně Fakulta podnikatelská Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýza
НазваVysoké učení technické V Brně Fakulta podnikatelská Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýza
Дата канвертавання17.12.2012
Памер81.12 Kb.
ТыпДокументы

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta podnikatelská
Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýzaTéma práce: Finanční analýza podniku

Autoři:

Kontakt:(mail)

Obor a ročník:

Datum zpracování:

  Obsah:

Obsah: 2

1.Historie a popis firmy 3

2.Výrobní program firmy – trhy a zákazníci 7

7

3.Použité informační zdroje pro finanční analýzu 8

4.Finanční analýza firmy 9

4. 1.Analýza stavových veličin 9

4. 2.Analýza rozdílových a tokových veličin 14

4. 3.Analýza poměrových ukazatelů 15

4. 4 Soustavy poměrových ukazatelů (Index IN, Altmann) 19

5.Souhrnné hodnocení finanční situace firmy 21

6.Návrhy na opatření ke zlepšení výkonnosti firmy 23

7.Seznam použité literatury 23

8.Přílohy 24
 1. Historie a popis firmy

Základní údaje o společnosti:

 • Obchodní jméno, právní forma a sídlo společnosti

Karosa, a. s.

Dobrovského 74/II, 566 01 Vysoké Mýto

 • Vznik společnosti

- akciová společnost vznikla dne 1.7.1993, zápisem do OR v Hradci Králové

 • Vlastník společnosti

97,52 % - Société d´assistance technique automobile

2,48% - Ostatní

 • Orgány

- 8 členů představenstva (včetně ředitele podniku)

- 9 členů dozorčí rady


Organizační struktura


  Generální ředitel

  Rudolf Černý


  1) Ředitelství průmyslu a techniky

  2) Finanční ředitelství

  3) Ředitelství organizace a informatiky

  4) Obchodní ředitelství

  5) Poprodejní služby

  6) Ředitelství lidských zdrojů

  7) Ředitelství total kvality

  8) Ředitelství průmyslového plánu

  9) Ředitelství nákupu

  10) Ředitelství náběhu nových výrobků

  11) Ředitelství konstrukce a vývoje
Historie firmy (ve zkratce)

Společnost KAROSA má dlouholetou tradici v automobilovém průmyslu. Historie výroby silničních vozidel ve Vysokém Mýtě se začala psát již v roce 1895, kdy Josef SODOMKA založil firmu "První východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky". Podle Sodomkových výkresů byla v roce 1928 zhotovena první autobusová karoserie na podvozku Škoda 125 a další karoserie autobusů na podvozcích PRAGA, ŠKODA, TATRA, WALTER. Firma dosahovala značných úspěchů v oblasti karosářských studií i vlastních karosérií. Majitelem firmy v roce 1930 se stal Josef Sodomka mladší.

V roce 1948 dochází ke znárodnění firmy a mění se název firmy na "KAROSA, továrna na karoserie a vozy, národní podnik, se sídlem ve Vysokém Mýtě". V následujícím roce se změnil název firmy na "KAROSA, národní podnik Vysoké Mýto".

V padesátých letech byl učiněn důležitý pokrok při výrobě karoserií pro známý autobus ŠKODA 706 RTO. S mimořádně dlouhou životností a revoluční konstrukcí znamenalo toto inovované vozidlo začátek průmyslového know-how Karosy.


Po změně politického systému roku 1989 došlo k významné změně z hlediska trhů. Východní trhy, a to zejména trh ruský, nabyly jiné ekonomické povahy. Orientace na západní Evropu musela vzít v úvahu dosud málo respektované podmínky výroby a odbytu v tomto rozvinutém regionu. Pro Karosu nastal obtížný přechod na podmínky tržní ekonomiky. Během dvou let se výroba snížila na 1 000 autobusů za rok. Nově vznikající organizace cestovního ruchu a veřejné dopravy potřebovaly zásadně inovované výrobky, což si vyžádalo netradiční přístupy a zcela nová konstrukční řešení. Zakázková dílna, zřízená roku 1991, začala provádět různé úpravy na přání zákazníka.

Na zvláštní objednávky vznikly autobusy pro tělesně postižené se zvedací plošinou, měřicí autobus pro Elektromontážní závody, stěhovací autobusy pro Melodii Hradec Králové, pro knihovnu v Praze, pro výuku řidičů v autoškolách, pro poštu i pro přepravu vězňů. V lednu 1995 se v řadě 730 a 740 vyrobil autobus s výrobním číslem 35 000, z toho bylo 670 autobusů kloubových. V roce 1992 nabídla Karosa svým zákazníkům zcela nový typ luxusního dálkového autokaru pod označením LC 757 HD 12.

P
rivatizace přinesla významnou změnu - dnem 1.7.1993 vznikla KAROSA, akciová společnost (1706 zaměstnanců) zabývající se výrobou autobusů. Ze zbylých závodů bývalého státního podniku Karosa se stávají samostatné privatizované podniky. Jednání Karosy s francouzskou firmou Renault V.I. vyústilo 2.11.1993 k vytvoření společného podniku. Renault získal akcie ve výši 34% a Evropská banka pro obnovu a rozvoj Londýn 17% akcií se staly významnými akcionáři firmy. To byl počátek úzkého a dlouhodobého partnerství mezi Karosou a Renault V.I. v obchodní, průmyslové, finanční a personální oblasti.

Již v roce 1994 se začaly vyrábět autobusy řady 730 s motory Renault, v roce 1995 se začaly exportovat. Společný podnik se zaměřoval na zabezpečení nejvyšší kvality a to nejen výrobků, ale i všech oblastí činnosti organizace. Rozsáhlé organizační změny, nové přístupy k práci, využití výpočetní techniky a rozsáhlá kooperace s Renault V. I. přinesly nové perspektivní vize. Koncem roku 1994 byl zahájen vývoj nové výrobkové řady, která nese název řada 900.


V roce 1995 byl na brněnském veletrhu AUTOTEC představen poprvé nízkopodlažní městský autobus uzpůsobený svým provedením ve spolupráci s RENAULT V. I. potřebám českého a slovenského trhu. První dodávky zákazníkům tohoto nízkopodlažního autobusu, který nese jméno CITY-BUS, byly realizovány na konci roku 1996 s předpokladem dalšího zvyšování jeho výroby.


V prosinci 1996 RENAULT V.I. odkoupil 17% akcií od Evropské banky pro obnovu a rozvoj a získal 51% akcií společnosti KAROSA. V průběhu roku 1998 koupil od investičních fondů a drobných akcionářů dalších 21% akcií.KAROSA a.s. SOUČÁSTÍ IRISBUS Holding S.L. (symbol delfína)

Dnem 1. února 1999 vzniká společný podnik francouzského Renaultu a italského Iveca s názvem IRISBUS Holding S.L. vlastnící 94% akcií Karosy, koordinující nákupy strategických komponentů, průmyslovou politiku a vývoj. Společnosti IVECO a RENAULT V.I. vytvořily sjednocením svých aktivit v oblasti výroby autokarů a autobusů podnik mezinárodního rozměru - druhého největšího výrobce v Evropě a přední společnost ve světovém měřítku. V této společnosti vlastní 50% Renault V.I. a 50% Iveco.

Na Slovensku v květnu 1999 založila KAROSA 100% dceřinou společnost KAROSA s.r.o. se sídlem v Bratislavě.

Společnost Renault a Iveco podepsaly 17.10.2001 závěrečnou dohodu umožňující společnosti Iveco získat účast Renaultu (50%) v Irisbusu. Zároveň společnosti Renault V.I. a Irisbus dosáhly dohody o vymezení ekonomických a obchodních vztahů mezi oběma společnostmi po dobu přechodného období, nutného k uskutečnění celkové autonomizace společnosti Irisbus. Předání částí společnosti Renault Ivecu proběhlo s platností od 31.12.2002.

 1. Výrobní program firmy – trhy a zákazníci

Podnikatelský záměr Karosy se dělí na 3 zásadní a velmi propracované části – výrobní, obchodní a průmyslový plán.

Plán výrobků - základ = uspokojovat plně požadavky zákazníků

 • neustále zvyšovat kvalitu a spolehlivost vozidel (odstraňovat nedostatky)

 • snižovat provozní náklady

 • zvyšovat životnost vozidel

 • rozvíjet výrobky pro specifické trhy

 • rychle a kvalitně reagovat (např. na zvyšující se poptávku ze zahraničí – export)Současná výroba – modelové řady (viz obrázky)

 • městské autobus – tzv. nízkopodlažní – prodejní název CITY BUS

 • meziměstské autobusy – tradiční linkové – typy RECRÉO a AXER (12 a 15m)

 • turistické autobusy – oblíbené autokary – typ ILLIADE a EVADYS

 • minibusy – typ DAILY

Trhy a zákazníci

Karosa, a. s. je se svým více než 50% podílem na trhu největším českým výrobcem autobusů. Další významný konkurent zhruba s 20% podílu na českém trhu SOR České Libchavy (ten však vyrábí pouze pro český trh).

Dle následujícího grafu je jasné, že Karosa je špičkou nejen v ČR, ale také slaví velké úspěchy v zahraničí. Za roky 2002-2003 byl podíl domácí na celkové výrobě něco málo přes 30%. Jejím největším odběratelem je Francie – dle grafu vidíme, že přes 50% výroby jde do Francie (žádané jsou tam především městské CITY BUSY).Graf – Vývoj prodeje autobusů v letech 1995-2003


Pozn. Seřazení prodeje – ČR (modrá), SR, Francie, Východní trhy + Ostatní trhy 1. Použité informační zdroje pro finanční analýzu

Pro zpracování finanční analýzy jsem použila Výroční zprávy Karosy, a. s., jež byly vystavené na webových stránkách podniku Karosa, a. s. – www. karosa.cz. Jsou zde zpracovány Výroční zprávy za roky 2000,2001 a 2002 a obsahují nutné účetní podklady – tedy Rozvahu, Výkaz Z/Z a Cash Flow. Jistě jde o výkazy upravené pro pohled veřejnosti, ale jiné se mi nepodařilo získat.

Veškeré informace jsem doplnila svými znalosti o Karose, neboť se nachází v místě mého bydliště a mám tudíž možnost pozorovat její vývoj a jednoznačně úspěšný rozvoj. Nemohu opomenout informace z několika vydání časopisu pro zaměstnance s názvem Karosář, kde jsou stručně shrnuty aktuality z dění v podniku. Vše mohu doplnit interními údaji od několika členů své rodiny, jež jsou v podniku zaměstnáni.

 1. Finanční analýza firmy4. 1.Analýza stavových veličin


4. 1. 1. Vertikální analýza rozvahy

 • zde zkoumáme jednotlivé položky aktiv a pasiv z  Rozvahy a u
  rčujeme % podíly jednotlivých položek na celkových A a P za jednotlivé roky.1

AKTIVA


PASIVA

Pozn.

 • z rozvahy vyplývá, že A = P (plní tedy tzv. zlaté pravidlo platební bilance, tj. vyrovnanost těchto dvou položek),

 • u aktiv tvoří největší položku aktiva oběžná – protože se jedná o výrobní firmu s dostatečným finančním polštářem peněžních prostředků,

 • u složení pasiv vidíme jednoznačnou převahu vlastního kapitálu – firma má tedy silné vlastní zdroje financování (jedná se o velkou výrobní firmu, která dosahuje zisku).

4. 1. 2. Horizontální analýza rozvahy

 • dle výsledků údajů z vertikální analýzy můžeme vyhodnotit změny jednotlivých položek vůči minulému roku (určuje se vždy rozdíl a procentní přírůstek či úbytek)

AKTIVA
PASIVA
4. 2.Analýza rozdílových a tokových veličin

 • z
  de budeme zkoumat hodnoty položek z dalších dvou účetních výkazů – tedy z Výsledovky a Přehledu o peněžních tocích (Cash Flow); provádíme pouze horizontální analýzu.
4. 3.Analýza poměrových ukazatelů


4. 3. 1 Analýza likvidity

Vyjadřuje schopnost podniku dostát svým závazkům (hrazení krátkodobých závazků). Obecně likviditu chápeme následovně – to čím můžeme platit , co máme zaplatit.

 • okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) = Finanční majetek/ Krátkodobé závazky

 • pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) = Oběžná aktiva – Zásoby

Krátkodobé závazky

 • b
  ěžná likvidita (likvidita 3. stupně)
  = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky

Výsledek likvidity

Firma je na tom finančně velmi dobře, neboť někdy až mnohonásobně převyšuje doporučeně hodnoty. Můžeme si být jako dodavatelé proto jisti, že nám je vždy schopná uhradit naše závazky.


4. 3. 2. Analýza zadluženosti

Vyjadřuje vztah mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji.

 • celková zadluženost (tzv. věřitelské riziko) = Cizí zdroje /Aktiva celkem

 • koeficient samofinancování = Vlastní kapitál /Aktiva celkem

 • doba splácení dluhů (v letech) = Cizí zdroje – finanční majetek

Provozní cash flow

 • úrokové krytí = EBIT/ Nákladové úroky


Výsledek zadluženosti

Z výsledků je zřejmé, že počítat ukazatelé zadluženosti nemá téměř u tohoto podniku význam. Díky více než dobrému poměru mezi vlastními a cizími zdroji není podnik zadlužen a v případě vzniku dluhu by byl schopen jej uhradit „okamžitě


4. 3. 3. Analýza aktivity (využití aktiv)

Vyjadřuje efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy. Slouží jako důležitý ukazatel pro rozhodování např. u manažerů.

 • obrat celkových aktiv = Tržby / Aktiva celkem

 • obrat stálých aktiv = Tržby / Stálá aktiva

 • obrat zásob = Tržby / Zásoby

 • obrat pohledávek = Tržby / Obchodní pohledávky

 • doba obratu (ve dnech) = 360/Počet obratů

Výsledek aktivity

Bohužel nemáme možnost srovnání s oborovými hodnotami či hodnotami nejbližší konkurence – proto můžeme pouze předpokládat, že výsledky odpovídají průměru jako u ostatních ukazatelů.


4. 3. 4. Analýza rentability

Vyjadřuje vždy poměr zisku podniku s výší zdrojů podniku, které bylo zapotřebí k dosažení tohoto zisku.

 • ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) = EBIT / Celkový kapitál

 • ukazatel rent. celkových aktiv (ROA) = Host. výsledek po zdanění/ Celková aktiva

 • rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = Hosp. výsledek po zdanění / Vlastní kapitál

 • f
  inanční páka
  = Aktiva celkem / Vlastní kapitál
Výsledek rentability

Rentabilita podniku je opět téměř bezchybná. Firma je stabilní a díky stále vyššímu počtu zakázek především do zahraničí si udržuje trvalé zisky a tím i rentabilitu. Nepodařilo se nám zjistit rentabilitu konkurence nebo odvětvového průměru. Avšak u podniku platí, že ukazatel ROE je větší než ROA, což značí o správném hospodaření.


4. 4 Soustavy poměrových ukazatelů (Index IN, Altmann)

Praxe si vyžádala nutnost sestavení ukazatelů, které mají větší vypovídací schopnost než mají pouze izolované ukazatelé. Nutnost zjištění komplexního výsledku hospodaření podniku vedla k sestavení tzv. soustav poměrových ukazatelů.

V praxi se používá mnohých modelů např. Quicktest, model Du Pont či Indikátor bonity. Pro seminární práci jsme použily dva následující typy ukazatelů – Almannův index finančního zdraví podniku (neboli-li Z-Score) a Index IN99.

4. 4. 1. Altmannův index finančního zdraví podniku (Z-Score) – tzv. bankrotní model

 • Z = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,107*X3 + 0,420*X4 + 0,998*X5

 • X1 = ČPK/Aktiva celkem X2 = Nerozdělený hosp. výsledek/Aktiva celkem

X3 = EBIT/ Aktiva celkem X4 = Účetní hodnota akcií/ Cizí zdroje

X5 = Tržby/ Aktiva celkem

 • Výsledek: Z2,9……………….finančně silný podnik

1,2Z2,9…………..určité finanční potíže (nejasný vývoj)

Z
1,2………………..jasný kandidát bankrotu!!!

Pozn. V případě Z-Score podnik obstál velmi dobře a hodnotám je přisouzeno hodnocení finančně silného podniku.


4. 4. 2. Index IN99

Určitým přizpůsobením Z-Score pro podmínky českého prostředí je Index IN99, který sleduje, zda podnik tvoří či netvoří hodnotu

 • IN = -0,017*CZ/A + 4,573*EBIT/A + 0,481*V/A + 0,015*OA/KZ+KBU

 • CZ = cizí zdroje OA = oběžná aktiva KZ=krátkodobé závazky

V = výnosy KBU = krátk. bank. úvěry a krátk..fin. výpomoci

 • Výsledek: IN2,070……………………podnik tvoří hodnotu

1,420≤IN<2,070……………spíše tvoří hodnotu

1,089≤IN<1,420……………nelze určit, zda tvoří či netvoří hodnotu

0,684≤IN<1,089……………spíše netvoří hodnotu

I
N<0,684…………………...netvoří hodnotu
Pozn. První roky 1999 a 2000 podnik spíše tvoří hodnotu, což je vynikající výsledek. Po další dva roky 2001 a 2002 nelze u podniku určit, zda tvoří hodnotu či ne. Tento výsledek je zapříčiněn rozsáhlou rekonstrukcí, kterou podnik uskutečnil právě v těchto letech a vyžadovala velké investice. 1. Souhrnné hodnocení finanční situace firmy

a) majetek

Kapitál podniku zaznamenával v uvedených letech trvalý růst – od zhruba 15% v roce 2000, po velký nárůst okolo 25% v roce 2001 a mírný nárůst 5% v roce 2002. K velkému nárůstu v roce 2001 vedlo zvýšení krátkodobých pohledávek téměř o 500 mil. Kč. Trvale také roste HIM podniku a to v roce 2001 téměř o 50% (zvýšila se především položka Stroje a zařízení). Firma má značné množství pohledávek vůči členům v Holdingu Irisbus a také díky množství nedobytných pohledávek.

Dochází k trvalému zvyšování vlastního kapitálu – např. v roce 2001 až o 25% oproti roku 2000. U složky cizích zdrojů si můžeme všimnout velké změny 2001/2000, která činila nárůst téměř 70% u krátkodobých závazků. Důvodem bude rozsáhlá rekonstrukce, kterou podnik prošel – jednalo se o kompletní přebudování montážní linky a vybudování nové tzv. kataforézy pro lakovnu (do velké nádoby se namáčí celé konstrukce autobusů – neodborný výklad). Tato investice značně ovlivnila údaje v letech 2001 a 2002.

b) rentabilita

Přestože firma dosahovala v letech 1999-2001 doporučené rentability a vykazovala standardně značný zisk, následoval v roce 2002 značný pokles a to téměř o 42%, tj. o 200 mil. Kč. Toto snížení způsobilo, že hodnota ROI pro rok 2002 je pod průměrem doporučených hodnot. I když se jedná o poměrné snížení zisku daného období, přesto je podnik ziskový a navíc disponuje velkým ziskem z let minulých. Propad byl samozřejmě způsob velkou investicí pro rekonstrukci podniku.

c) likvidita a zadluženost

Podnik nemá problémy s financováním a udržuje si více než nadprůměrnou likviditu. Opět došlo k jejímu snížení asi o 46% procent v letech 2001 a 2002, ovšem stále se drží v oblasti doporučených hodnot.

U podniku nelze mluvit o zadluženosti, neboť cizí zdroje tvoří pouze kolem 25% z celkových zdrojů. Podnik je zcela finančně nezávislý a případné úvěry je schopen bez problémů splácet.


d) souhrnné hodnocení

Podnik se i přes rozsáhlé investice do rekonstrukce „těší“ dobrému finančnímu zdraví (ovšem došlo k mírnému poklesu ukazatelů v roce 2001 a 2002). Přestože nemám současné finanční údaje o podniku, myslím, že již zcela „překonal“ svou investici.

Vždy platí, že veškeré výsledky mohou být značně ovlivněny ostatními proměnnými – např. inflací, zákony, zadlužeností, nákladovostí apod. Jelikož jsou ukazatelé zpracovány podle Výročních zpráv, které jsou běžně dostupné na webových stránkách podniku, je samozřejmé, že tyto údaje budou upravené právě pro účely zveřejnění.

Pohled na podnik zvenčí

Podnik sídlí ve Vysokém Mýtě – což je město se zhruba 20 tisíci obyvateli. Jelikož podnik poskytuje zaměstnání téměř 2000 obyvatel, jedná se o největšího zaměstnavatele ve městě a v blízkém okolí. Z interních zdrojů v podniku můžeme potvrdit, že dochází k rozvoji po všech stránkách.

Díky zmíněné rekonstrukci došlo ke zvýšení efektivnosti výroby. Nelze opomenout kvalitní kolektivní smlouvy, které se starají o zaměstnance a poskytují jim značné výhody. Podnik se může pyšnit průměrnou mzdou, která převyšuje značně průměr mzdy Pardubického kraje.

Z pravidelného zpravodaje pro zaměstnance chceme uvést několik významných ocenění podniku – dostal se mezi Top 10 firem v republice, umísťuje se pravidelně výtečně v žebříčcích EVA, úspěšně proběhlo přijetí normy jakosti ISO apod.

Podnik působí zvenčí vskutku jako bezchybný, ovšem z interních zdrojů víme, že nic není perfektní. Díky tomu, že je Karosa vedena členem Holdingu Irisbus – Ivecem, je jasné, že vše, co se v podniku děje, musí být konzultováno právě s „Italy“. To je onen kámen úrazu, který děsí mnohé zaměstnance. Iveco také momentálně pozastavilo nábor nových pracovních sil – jedinou výjimku tvoří mladí odborníci s jazykovou výbavou.


Konečné zhodnocení:

Jedná se o stabilní podnik s dostatečnými vlastními finančními zdroji. Vede si úspěšně na českém i zahraničním trhu, což mu zajišťuje dostatek zakázek a vysoké postavení na trhu. Z interního pohledu dochází k modernizacím ve výrobě i „omlazování“ pracovníků
 1. Návrhy na opatření ke zlepšení výkonnosti firmy

Pro zlepšení finanční situace bychom pouze zdůraznily nutnost kontroly splatnosti pohledávek, které se mohou stávat zbytečně nedobytné z důvodu nedůsledného monitoringu platební kázně – tím se vytvářejí ztráty, kterým se může předejít.

Věříme, že i případné další investice by chod podniku nijak neohrozily. Mohly by způsobit výkyvy jako např. rekonstrukce v našem případě (tedy léta 2001 a 2002), avšak žádné významné změny či opatření.

Vedení podniku pravidelně stanovuje cíle, kterých chce v budoucím roce dosáhnout. Na jejich plnění závisí např. i výše nárůstu mezd zaměstnanců – tzv. plán zainteresovanosti. Každoročně se podniku daří tento plán dodržet. V oblasti růstu mezd si drží jedno z předních míst v kraji. Z oblasti výroby pokračuje udržitelnost podílu na českém trhu – více než 50%. A narůst zakázek do zahraničí popř. hledání nových trhů. Podnik zná svou konkurenci a díky členství v Holdingu Irisbus má výhodnou pozici v Evropě. Obecně uznávané postupy ze zahraničí jsou srovnávány s tuzemskými a vhodnou kombinací dochází ke změnám a neustálému rozvoji podniku. 1. Seznam použité literatury


(1) KoneČný, M. Finanční analýza a plánování. 4. vyd. Brno: PC-DIR, 1999.

64 s. ISBN 80-214-1279-8.

(2) Kovanicová, D. a Kovanic, P. Poklady skryté v účetnictví 2. 3 vyd. Praha: Polygon, 1997. 303 s. ISBN 80-85967-56-1.

(3) Sedláček, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001. 212 s. ISBN 80-7226-562-8.

(4) Ekonomický server – www. ekoinfo.cz

(5) Rozhovory se zaměstnanci Karosy, a. s.

(6) Výroční zpráva podniku Karosa, a. s. – rok 2000, 2001 a 2002

(7) Webové stránky – www. karosa.cz

(8) Zpravodaj pro zaměstnance Karosy, a. s. - Karosář 1. Přílohy

Jako samostatný soubor posíláme s touto prací také Výroční zprávu 2002, která obsahuje účetní výkazy za všechny tři zkoumaná období . Volíme tuto formu z důvodu, že veškeré zprávy jsou ve formátu PDF.

1 Všechny uvedené číselné údaje z výkazů jsou v tisících Kč!Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Vysoké učení technické V Brně Fakulta podnikatelská Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýza iconFilozofická fakulta Masarykovy univerzity V Brně

Vysoké učení technické V Brně Fakulta podnikatelská Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýza iconFilozofická fakulta Masarykovy univerzity V Brně

Vysoké učení technické V Brně Fakulta podnikatelská Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýza iconKba: Pozitivní vývoj výnosů a příznivé finanční údaje

Vysoké učení technické V Brně Fakulta podnikatelská Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýza iconNástroje z předmětů nalezených V přírodě

Vysoké učení technické V Brně Fakulta podnikatelská Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýza iconZaměření stavební technické lyceum

Vysoké učení technické V Brně Fakulta podnikatelská Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýza iconSeminarska naloga pri predmetu geografija

Vysoké učení technické V Brně Fakulta podnikatelská Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýza iconAplend, s r. o., Office: Slovensko – Vysoké Tatry, Tatranská 4, 059 91 Veľký Slavkov

Vysoké učení technické V Brně Fakulta podnikatelská Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýza iconAnalýza

Vysoké učení technické V Brně Fakulta podnikatelská Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýza iconPřispějte svou zkušeností do studie Analýza překážek mobility

Vysoké učení technické V Brně Fakulta podnikatelská Vzor semestrální práce předmětu Finanční analýza iconMasarykova univerzita V Brně

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка