Закон Рэспублікі Беларусь "Аб адукацыі" ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002.
НазваЗакон Рэспублікі Беларусь "Аб адукацыі" ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002.
старонка5/5
Дата канвертавання28.10.2012
Памер0.52 Mb.
ТыпЗакон
1   2   3   4   5

Рэалізуючы патрабаванні мадэрнізацыі працэсу адукацыі, настаўнікі павінны засяродзіць увагу на выпрацоўцы ў школьнікаў трывалых навыкаў пісьменнасці і выразнага чытання, уменняў асэнсоўваць звязны тэкст і ствараць новы, назіраць за фактамі мовы, параўноўваць, устанаўліваць істотныя прыметы таго ці іншага паняцця, аналізаваць, разважаць, супрацьпастаўляць, даказваць, даследаваць, рабіць высновы і абагульненні, лагічна і паслядоўна выкладаць думкі. Педагогам неабходна прадумаць сістэму па выкарыстанні ў асабістай працы новых псіхолага-педагагічных, метадычных сістэм, эфектыўных асобасна арыентаваных тэхналогій, распаўсюджванні вопыту настаўнікаў-наватараў. Адзін з галоўных напрамкаў у працы настаўніка беларускай мовы і літаратуры – выхаванне нацыянальна свядомай асобы, чытача, адукаванага суразмоўцы, высокакультурнага чалавека. Настаўнікам неабходна пашыраць і ўдасканальваць інструментарый вызначэння ўзроўню ўсведамлення паняццяў і сфарміраванасці навыкаў па тэмах і раздзелах (сістэма маніторынгу), зрабіць акцэнт на сістэматычнай рабоце па развіцці творчых і навукова-даследчых здольнасцей вучняў, умела арганізоўваць пазакласную дзейнасць вучняў як сродак паглыблення іх ведаў і ўдасканалення ўменняў, краязнаўчую работу, скіраваную на спасціжэнне культурна-гістарычнай спадчыны народа.

У 2006/2007 навучальным годзе пры арганізацыі метадычнай работы настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ва ўстановах адукацыі прыярытэтнымі з’яўляюцца наступныя напрамкі:

– вучэбна-метадычнае суправаджэнне пераходу на 12-гадовы тэрмін навучання і абноўлены змест моўнай і літаратурнай адукацыі;

– шляхі ўдасканалення моўнай і маўленчай кампетэнцыі вучняў;

– выкарыстанне ў практыцы работы прынцыпаў інтэнсіфікацыі навучальнага працэсу;

– выкарыстанне асобасна арыентаванага, матывацыйна-мэтавага і камунікатыўна-дзейнаснага падыходу пры выкладанні беларускай мовы і літаратуры;

– удасканаленне ідэалагічнага выхавання вучняў сродкамі прадмета ва ўрочны і пазаўрочны час.

Неабходна паслядоўная каардынацыя работы настаўнікаў рускай і беларускай мовы і літаратуры, узгодненасць на ўсіх узроўнях. Гэта дазволіць пазбегнуць перагрузкі вучняў, непатрэбнага дубліравання матэрыялу, створыць неабходныя рэзервы для больш мэтанакіраванай і эфектыўнай работы настаўніка, больш рацыянальнага выкарыстання вучэбнага часу. Каб палепшыць засваенне і асэнсаванне пэўных паняццяў на ўроках беларускай мовы, настаўнік павінен абапірацца на веды вучняў па рускай мове. Пры гэтым засяроджваецца ўвага на засваенне імі граматычнай тэрміналогіі, фарміраванні арфаэпічных, арфаграфічных і пунктуацыйных навыкаў. Сістэматычная работа ў гэтым напрамку забяспечыць якасць працэсу навучання беларускай мове і літаратуры, прывучыць бачыць у мовах агульнае і адрознае, што будзе садзейнічаць удасканаленню навыкаў абагульнення і сістэматызацыі, пашырэнню лінгвістычнай кампетэнцыі вучняў.

У дапамогу настаўнікам беларускай мовы і літаратуры навукова-метадычны часопіс “Беларуская мова і літаратура” ў 2006/2007 навучальным годзе надрукуе артыкулы па найбольш актуальных пытаннях і праблемах навучання: адзінства асобасна арыентаванага і літаратуразнаўчага падыходаў, развіццё маўлення і творчых уменняў, марфемны аналіз і сінтаксічны разбор, праблемнае і інтэграванае навучанне, самастойная даследчая дзейнасць вучняў і інш. Шмат тэарэтычных і практычных матэрыялаў будзе прапанавана ў дапамогу маладому педагогу. У кожным нумары часопіса настаўнік знойдзе лепшыя метадычныя распрацоўкі ўрокаў і пазакласных мерапрыемстваў. Часопіс плануе надрукаваць праграмы курсаў на выбар, матэрыялы “круглых сталоў”, сумесных пасяджэнняў рэдкалегіі часопіса з метадыстамі, настаўнікамі, матэрыялы, прысвечаныя 125-годдзю з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа, падрыхтаваць тэматычныя нумары, прысвечаныя вывучэнню сучаснай літаратуры ў школе, прадоўжыць друкаванне каляровых партрэтаў і фотаздымкаў пісьменнікаў і інш. Напрыклад, у 11-ым нумары часопіса за 2007 год плануецца надрукаваць наступныя артыкулы: Руцкая А.В. Пазакласная работа па беларускай літаратуры; Навумчык М.І. Тэставы кантроль па тэме “Стылістыка” ў 11 класе; у 12-ым нумары – Ляшук В.Я. Фальклорная творчасць і яе ўплыў на літаратуру; Смірнова Н.В. і Івашкевіч Я.А. Сцэнарый свята і сцэнарый радыёгазеты, прысвечаныя 125-годдзю з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа; у 8-ым нумары – праграма курса на выбар “Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і замежны вопыт” і інш.

Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” ў 2006 годзе плануецца да выдання зборнік курсаў на выбар для вучняў старшых класаў, у які ўвойдуць: “Пераклад – праца творчая”, “Тэст: тэорыя і практыка”, “Агульныя пытанні мовазнаўства”, “Асновы культуры маўлення”, “Літаратура – музыка – жывапіс”, “Навука вершавання”, “Міфалогія і літаратура”, “Этнаграфія і літаратура”, “Мастацкая літаратура і гісторыя” і інш.
1   2   3   4   5

Падобныя:

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі\" ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. iconУстав учреждения образования
Законам Рэспублікі Беларусь"Аб адукацыі" ад 29 кастрычніка 1991 г. №1202-xп (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі\" ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. iconУстав учреждения образования
Законам Рэспублікі Беларусь"Аб адукацыі" ад 29 кастрычніка 1991 г. №1202-xп (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі\" ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. iconПраграма аховы гісторыка-культурнай спадчыны Пастаўскага раёна на 2012 – 2015 гады
Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010г., №17, 2/1660), Законам Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2006 года...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі\" ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. iconЗацверджана пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Закона Рэспублікі Беларусь ад 5 ліпеня 2006 года «Аб агульнай сярэдняй адукацыі» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь,...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі\" ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Палажэнне аб вучэбна-вопытных участках (гаспадарках) агульнаадукацыйнай установы распрацавана ў адпаведнасці з пунктам 4 артыкула...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі\" ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. iconОвазацверджана пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 9 лістапада 2004 г. №64 (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2004...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі\" ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. iconЗацверджана пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 9 лістапада 2004 г. №64 (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2004...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі\" ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. iconШчучынскі раённы выканаўчы камітэт рашэнне 24 жніўня 2007г. №615
Кіруючыся Законам Рэспублікі Беларусь ад 29 кастрычніка 1991 года “Аб адукацыі” у рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь ад 19 сакавіка...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі\" ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. iconАб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку прадстаўлення да ўзнагароджання нагрудным знакам Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі»
Я 2002 г. №238 «Об учреждении нагрудного знака Министерства образования «Выдатнік адукацыі» І палажэннем аб Міністэрстве адукацыі...

Закон Рэспублікі Беларусь \"Аб адукацыі\" ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. iconАб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку прадстаўлення да ўзнагароджання нагрудным знакам Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі»
Я 2002 г. №238 «Об учреждении нагрудного знака Министерства образования «Выдатнік адукацыі» І палажэннем аб Міністэрстве адукацыі...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка