Да практычных заняткаў па дысцыпліне "Уводзіны ў літаратуразнаўства" для 1-га курса спецыяльнасці "беларуская філалогія"
НазваДа практычных заняткаў па дысцыпліне "Уводзіны ў літаратуразнаўства" для 1-га курса спецыяльнасці "беларуская філалогія"
Дата канвертавання15.12.2012
Памер36.68 Kb.
ТыпДокументы
ПЫТАННІ

да практычных заняткаў па дысцыпліне “Уводзіны ў літаратуразнаўства”

для 1-га курса спецыяльнасці “беларуская філалогія”


Першыя практычныя заняткі.

 1. Мастацтва, яго спецыфіка і функцыі.

 2. Паняцце пра матэрыяльны носьбіт вобразнасці ў розных відах мастацтва.

 3. Мастацтва і навука: агульнае і рознае.

 4. Эстэтычнае як катэгорыя. Паняцце пра каштоўнасці.

 5. Мастацкая творчасць.

 6. Літаратура як від мастацтва. Месца літаратуры сярод іншых відаў мастацтва.

 7. Літаратура – мастацтва слова (дакажыце гэта).

 8. Мастацкі вобраз, яго асноўныя характарыстыкі. Першасныя і другасныя мастацкія вобразы.

 9. Віды вобразаў па сэнсавай абагульненасці.


Пытанні 7–9 – для самастойнай падрыхтоўкі (прынесці канспект падрыхтоўкі па падручніку Ю. Борева “Эстетика”. Т. 1. С. 285–301. Наяўнасць канспекту а б а в я з к о в а. Двухтомнік можна атрымаць на абанемент ці падрыхтавацца ў зале на 4-ым паверсе.).

Літаратура:

 1. Энцыклапедыя мастацтва і літаратуры Беларусі (у 5-ці т.). Мн., 1985-1989.

 2. Поспелов Г.Н. Введение в литературоведение. М., 1975/1985/1988.

 3. Введение в литературоведение: Литературное произведение: основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец и др. М., 1999.

 4. Основы литературоведения. М., 2001.

 5. Хализев В.Е. О сущности искусства / В.Е. Хализев. Теория литературы. М., 1999. – С. 15–33, 79–106.

 6. Борев Ю. Эстетика. В 2-х т. – Мн., 1997.

 7. Смелкова З.С. Литература как вид искусства. – Мн., 1998.Другія практычныя заняткі. Змест і форма твора.

 1. Структура мастацкага твора: змест і форма.

 2. Суадносіны паміж зместам і формай ў літаратурным творы.

 3. Тэма літаратурнага твора. Методыка аналізу тэматыкі.

 4. Тэмы канкрэтна-гістарычныя і вечныя.

 5. Праблема. Віды праблематыкі.

 6. Мастацкая ідэя.

 7. Паняцце пра пафас. Віды пафасу.


Трэція практычныя заняткі. Адлюстраваны свет твора.

 1. Адлюстраваны свет мастацкага твора.

 2. Мастацкія дэталі, іх функцыі.

 3. Знешнія мастацкія дэталі: партрэт, пейзаж, свет рэчаў.

 4. Дэталі-падрабязнасці і дэталі-сімвалы.

 5. Унутраныя мастацкія дэталі. Паняцце пра псіхалагізм.

 6. Формы псіхалагізму (прамая, ускосная, сумарна-вызначальная).

 7. Прыёмы псіхалагізму (унутраны маналог, аповед ад 1-й і ад 3-й асобы, псіхалагічны аналіз і самааналіз, умаўчанне).


Чацвёртыя практычныя заняткі. Кампазіцыя.

 1. Паняцце пра кампазіцыю. Кампазіцыя і архітэктоніка: суадносіны паняццяў.

 2. Функцыі кампазіцыі.

 3. Кампазіцыйныя прыёмы: паўтор, узмацненне, супрацьпастаўленне, кантамінацыя (люстраная кампазіцыя), мантаж; рэтраспекцыя.

 4. Сюжэт, фабула, канфлікт, іх суадносіны.

 5. Сюжэтныя і пазасюжэтныя кампаненты, іх функцыі і сувязь з канфліктам.

 6. Віды канфліктаў. Тыпы сюжэтаў і тыпы канфліктаў.


Пятыя практычныя заняткі. Асновы вершавання.

 1. Паэзія і проза, іх адрозненні.

 2. Сістэмы вершавання: на аснове якіх крытэрыяў адбываецца падзел на сістэмы вершавання. Паняцце прасодыі.

 3. Антычная метрычная сістэма вершавання (у які час існавала, хто з вядомых аўтараў ёй карыстаўся, у чым заключаецца прынцып метрычнага вершавання, што такое стапа, паняцце пра долю / мору, памеры, паняцце пра цэзуру і яе ролю ў гекзаметрах і пентаметрах).

 4. Танічнае і народнае вершаванне (на чым заснаваны, наяўнасць-адсутнасць стопаў і рыфмы, хто карыстаўся).

 5. Сілабіка (прынцып функцыянавання, калі распрацоўвалася, хто карыстаўся, чаму не прыжылася доўгі час ва ісходнеславянскіх мовах).

 6. Сілаба-танічнае вершаванне (прынцып функцыянавання, што тут ад сілабікі і што – ад тонікі, якія памеры выкарыстоўвае, што такое ў сілаба-тоніцы стапа).

 7. Метр, рытм, памер, іх суадносіны.

 8. Рыфма, яе асноўныя віды. Спосабы рыфмоўкі.

 9. Страфа, віды строф. "Цвёрдыя формы" верша і ях віды.

 10. Віды верша: свободны верш / верлібр, вольны верш, белы верш, тактавік, дольнік, акцэнтны верш.Літаратура:


 1. падручнікі: Лазарук, Ленсу. Уводзіны ў літаратуразнаўства. Мн., 1978.

Поспелов Г.Н. Введение в литературоведение. М., 1975/1985/1988.

Введение в литературоведение / Под ред. Л.В.Чернец и др. М., 1999.

Основы литературоведения. М., 2001.

Абрамович . Введение в литературоведение. М., 1974.

 1. вучэбныя дапаможнікі: Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М., 1999 / 2000 /2001.

Андреев А.Н. Целостный анализ литературного произведения. Мн., 1995.

Рагойша В.П. Гутаркі пра верш. Мн., 1978.

 1. слоўнікі: Рагойша В.П. Паэтычны слоўнік. Мн., 1978 / 1987.

Рагойша В.П. Слоўнік-мімнімум па літаратуразнаўству. Мн., 2000.

Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

Энцыклапедыя мастацтва і літаратуры Беларусі (у 5-ці т.). Мн., 1985-1987.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Да практычных заняткаў па дысцыпліне \"Уводзіны ў літаратуразнаўства\" для 1-га курса спецыяльнасці \"беларуская філалогія\" iconТэмы практычных заняткаў па курсе "Літаратура бліжняга замежжа" для студэнтаў IV курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
Тэмы практычных заняткаў па курсе “Літаратура бліжняга замежжа” для студэнтаў IV курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія”

Да практычных заняткаў па дысцыпліне \"Уводзіны ў літаратуразнаўства\" для 1-га курса спецыяльнасці \"беларуская філалогія\" iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці

Да практычных заняткаў па дысцыпліне \"Уводзіны ў літаратуразнаўства\" для 1-га курса спецыяльнасці \"беларуская філалогія\" iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці

Да практычных заняткаў па дысцыпліне \"Уводзіны ў літаратуразнаўства\" для 1-га курса спецыяльнасці \"беларуская філалогія\" iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне " Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя (па-41/11) Практычныя заняткі
Беларуская мова: у 2 ч. Ч. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка: Падручнік / Пад агульнай рэд. Л. М. Грыгор’евай. – Мінск: Вышэйшая школа,...

Да практычных заняткаў па дысцыпліне \"Уводзіны ў літаратуразнаўства\" для 1-га курса спецыяльнасці \"беларуская філалогія\" iconДа экзамена па "Уводзінах у літаратуразнаўства" для 1-га курса спецыяльнасці "славянская філалогія"
Літаратуразнаўства як навуковая дысцыпліна. Прадмет літаратуразнаўства І прадмет літаратуры

Да практычных заняткаў па дысцыпліне \"Уводзіны ў літаратуразнаўства\" для 1-га курса спецыяльнасці \"беларуская філалогія\" iconДадатковыя матэрыялы да практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія" Пісьмовая работа №1 Дыктоўка
Здавалася, метраў за сорак-пяцьдзесят яго нi з чым нельга было параўнаць: вышэйшы за ўсё на зямлi. Роўненькi, гладкi, амаль як мармур,...

Да практычных заняткаў па дысцыпліне \"Уводзіны ў літаратуразнаўства\" для 1-га курса спецыяльнасці \"беларуская філалогія\" iconТэматыка практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
Мова як сродак камунікацыі І інструмент пазнання рэчаіснасці. Роля І месца беларускай мовы ў сучасным грамадстве. Сацыяльна-функцыянальная...

Да практычных заняткаў па дысцыпліне \"Уводзіны ў літаратуразнаўства\" для 1-га курса спецыяльнасці \"беларуская філалогія\" icon1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія»
Ф 19 Фальклорная практыка : вучэб праграма для студэнтаў І курса філалагічнага факультэта, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21...

Да практычных заняткаў па дысцыпліне \"Уводзіны ў літаратуразнаўства\" для 1-га курса спецыяльнасці \"беларуская філалогія\" iconТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны
Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей

Да практычных заняткаў па дысцыпліне \"Уводзіны ў літаратуразнаўства\" для 1-га курса спецыяльнасці \"беларуская філалогія\" iconСучасная беларуская мова экзаменацыйныя пытанні для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка