Рэспублікі Беларусь "Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі"
НазваРэспублікі Беларусь "Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі"
Дата канвертавання21.11.2012
Памер74.42 Kb.
ТыпДокументы
ЗМЕНЫЎ БЕЛАРУСКІМ ПРАВАПІСЕ

З 1 верасня 2010 года ўступае ў дзеянне Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”, прыняты 23 ліпеня 2008 г., які зацвярджае новую рэдакцыю існуючых “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”. Для якаснай арганізацыі працэсу навучання школьнікаў беларускай мове пасля увядзення ў дзеянне вышэйназваннага закона Міністэрствам адукацыі вызначаны пераходны перыяд, працягласть якога складае 3 гады ( з 1 верасня 2010г. па 31 жніўня 2013 г.)

У адпаведнасці з артыкулам 1 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” у Рэспубліцы Беларусь уводзяцца адзіныя Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, якія ўстанаўліваюць аднастайнасць пісьмовай беларускай мовы і з’яўляюцца абавязковымі на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

У адпаведнасці з артыкулам 3 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” дзяржаўныя органы, грамадскія аб’яднанні, арганізацыі, а таксама грамадзяне Рэспублікі Беларусь пры выкарыстанні беларускай мовы ў афіцыйных зносінах павінны кіравацца Правіламі беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, зацверджанымі артыкулам 2 дадзенага Закона.


С полной информацией о законе можно ознакомиться по ссылке: http://sch137.minsk.edu.by/main.aspx?uid=125647

СТАРАЯ   РЭДАКЦЫЯ

НОВАЯ   РЭДАКЦЫЯ

Аканне ў ненаціскныхфіналях-эр, -эльзапапазычанняў

Пісалася без акання:альма-матэр, бартэр, дэкодэр, камп’ютэр, карцэр, кіндэр-сюрпрыз, лідэр, менеджэріменэджэр, містэр, прэсвітэр, шніцэль, шпатэль, унтэр, унтэр-афіцэр.

Уводзіццааканне:альма-матар, бартар, дэкодар, камп’ютар, карцар, кіндар-сюрпрыз, лідар, менеджар, містар, прэсвітар, шніцаль, шпаталь.
Не ўводзіццааканне:унтэр, унтэр-афіцэр; Ландэр, Одэр, Пітэр, Юпітэр.

Замацаваннеакання ў абрэвіятурахсавецкага часу і ўвядзеннеакання ў іншыхзапазычаныхскарачэннях

абком, ваенком, гарком, прафком, ваенком, лінкор, селькор; інтэрпол…юю

абкам, ваенкам, гаркам, прафкам, ваенкам, лінкар, селькар; інтэрпал

Аканне на канцызапазычаныхслоў

Пісалася без акання:Ватэрлоо, Рыо-Грандэ,Рыо-дэ-Жанейра, Токіо; адажыо, імпрэсарыо, радэо, сальфеджыо, трыо.

Уводзіццааканне: Ватэрлоа,Рыа-Грандэ,Рыа-дэ-Жанэйра,Токіа; адажыа, імпрэсарыа, радэа, сальфеджыа, трыа.

Яканне ў лічэбніках і ў запазычаныхсловах

дзевяты, дзесяты, семнаццаць, васемнаццаць, пяцьдзесят і інш.; аўдыекасета, плеяда

дзявяты, дзясяты, сямнаццаць, васямнаццаць, пяцьдзясят і інш.; аўдыякасета, пляяда

Спалучэнне«[й] + галосны»

Перадаваласярозныміспосабамі:іогі ёг, Айунскі, Іофе, Нью-Йорк,нью-йоркскі; ІакагамаіЙакагама, Іашкар-Ала іЙашкар-Ала; папайя, паранойя, піар-ход, секвойя.

Будзенаступнымспосабам: ёг, Аюнскі, Ёфе, Нью-Ёрк,нью-ёркскі; Іакагама,Іашкар-Ала; папая, параноя, піяр-ход, секвоя.

Напісаннее—э ў запазычаныхсловах

Пісаласяпразеабопразэ:інтэрнет і інтэрнэт, квінтэсенцыя, рэзюмеірэзюмэ, сервісісэрвіс, экземпляр і экзэмпляр, Душанбе іДушанбэ, Морзе і Морзэ, Рыо-дэ-Жанейра, грузінскіяпрозвішчы на -дзе:Шэварнадзе,Леанідзе; менеджэр і менэджэр, менеджмент і менэджмент, Каба-Вердэі Каба-Вэрдэ.

Уводзіццанапісаннепразэ: інтэрнэт, квінтэсэнцыя, рэзюмэ, сэрвіс, экзэмпляр, Душанбэ, Морзэ, Рыа-дэ-Жанэйра, грузінскіяпрозвішчы на-дзэ:Брыгвадзэ,Шэварнадзэ, Табідзэ.
Уводзіццанапісаннепразе: менеджар, менеджмент, Каба-Вердэ.

Напісаннед (дз), т (ц) у запазычаныхсловах

Пісаласяцвёрдаабомякка: Д’епі Дзьеп, Сан-Мартын і Сан-Марцін; арцішокі артышок, ятвяг.

Уводзіццацвёрдаенапісанне: Д’еп, Сан-Мартын. Уводзіццамяккаенапісанне: арцішок, яцвяг. Але: твіст.

Правапісмяккага знака (у прыметніках, утвораных ад кітайскіхназваў)

Мяккасцьадлюстроўвалася: чаньчуньскі, цяньшаньскі.

Мяккасць не адлюстроўваецца: чань-чунскі, цянь-шанскі.

Прыстаўны і ўстаўныв у запазычаных словах

вохра і охра, есаул

вохра,есавул

Ненаціскныпачатковыупаслягалосных у запазычаныхсловах

У запазычаных словах у не «скарачалася»: для уніята,вауніверсітэце.

Уводзіцца «скарачэнне» у ў запазычаных словах: для ўніята,ваўніверсітэце.

Ненаціскныу ў спалучэнняхгалосных у запазычаныхсловах

Было «нескарочанае» напісанне: раунд, сауна, фауна, каузуальнасць, клоун, лакаут.
Было «скарочанае» напісанне: Дахаў.

Уводзіцца «скарочанае» напісанне: раўнд, саўна, фаўна, каўзуальнасць, клоўн, лакаўт. Але: траур.
Уводзіцца «нескарочанае» напісанне: Дахау.

Фанетычнаенапісаннезбегузычныхстняк сн

Пісаласялітарат: кампостны, фарпостны, кантрастны, аванпостны, баластны.

Уводзіццанапісанне без т: кампосны, фарпосны, кантрасны, аванпосны, баласны.

Лібералізацыяправілаўпераносу

Дазваляласяпераносіцьтолькі:
птуш-ка, рас-крыць, двац-цаць, сол-лю.

Дазваляеццапераносіць па-рознаму: пту-шка,птуш-ка;ра-скрыць, рас-крыць,раск-рыць; двац-цаць, два-ццаць;сол-лю, со-ллю.

Іншыязмены

ваенна-палявы; сэканоміць і зэканоміць; Чэлюскін; броўнаўскі і браўнаўскі (рух); цвердапаліўны; ВялікаекнястваЛітоўскае

ваеннапалявы; сэканоміць; Чалюскін; броўнаўскі (рух); цвёрдапаліўны; ВялікаеКнястваЛітоўскае

 

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Рэспублікі Беларусь \"Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі\" iconРэспублікі Беларусь "Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі"
Прыняты 23 ліпеня 2008 г. Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі” з'яўляецца вынікам шматгадовай...

Рэспублікі Беларусь \"Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі\" iconРэспублікі Беларусь "Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі"
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі”, які з’яўляецца вынікам шматгадовай працы вялікага калектыву...

Рэспублікі Беларусь \"Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі\" iconРэспублікі Беларусь "Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі"
З 1 верасня 2010 г уступіў у сілу Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі”. Матэрыя, прапанаваны...

Рэспублікі Беларусь \"Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі\" iconМатэрыялы для інфармацыйнага стэнда па пытаннях змен у правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі
Прыняты 23 ліпеня 2008 г закон Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі” з’яўляецца вынікам шматгадовай...

Рэспублікі Беларусь \"Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі\" iconЗакон Рэспублікі Беларусь «Аб Правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі»
Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі”, зацверджанага Міністрам адукацыі 17 лістапада 2009г

Рэспублікі Беларусь \"Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі\" iconПлан мерапрыемстваў аддзела адукацыі Барысаўскага райвыканкама па рэалізацыі палажэнняў Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года "Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі" № п/п
Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года “Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі”

Рэспублікі Беларусь \"Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі\" iconЗмены ў новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі І пунктуацыі»
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі”, які з’яўляецца вынікам шматгадовай працы вялікага калектыву...

Рэспублікі Беларусь \"Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі\" iconЗ мены ў новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі І пунктуацыі»
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі”, які з’яўляецца вынікам шматгадовай працы вялікага калектыву...

Рэспублікі Беларусь \"Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі\" iconЗмены ў новай рэдакцыі "Правіл беларускай арфаграфіі І пунктуацыі"
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі”, які з’яўляецца вынікам шматгадовай працы вялікага калектыву...

Рэспублікі Беларусь \"Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі\" iconЗмены ў новай рэдакцыі "Правіл беларускай арфаграфіі І пунктуацыі"
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі”, які з’яўляецца вынікам шматгадовай працы вялікага калектыву...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка