Экзамецыйныя пытанні па курсу
НазваЭкзамецыйныя пытанні па курсу
Дата канвертавання31.10.2012
Памер37.53 Kb.
ТыпДокументы
Экзамецыйныя пытанні

па курсу «Гісторыя Беларусі»

(для ўсіх форм навучання)

(2011 2012 навуч. год)1


 1. Крыніцы і гістарыяграфія курса «Гісторыя Беларусі».

 2. Найстаражытнейшае насельніцтва на тэрыторыі Айчыны.

 3. Фарміраванне раннекласавага грамадства на тэрыторыі Айчыны.

 4. Полацкае княства – адно з першых дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі Айчыны.

 5. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы ўтварэння ВКЛ.

 6. Роля ўсходнеславянскіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ў ВКЛ.

 7. Землеўладанне i землекарыстанне ў ВКЛ.

 8. «Устава на валокi» 1557 г. i яе вынiкi.

 9. Асаблiвасцi развiцця населеных месц Беларуска-Літоўскай дзяржавы ў XIII – першай палове XVI ст. Магдэбургскае права.

 10. Узаемаадносіны ВКЛ і кароны Польскай. Крэўская унія.

 11. Барацьба ВКЛ з Тэўтонскім ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай.

 12. Асноўныя канцэпцыі этнагенезу беларусаў.

 13. Паходжанне назваў «Русь», «Белая Русь» і «Літва».

 14. Прыняцце хрысціянства і распаўсюджванне пісьменнасці ў раннім сярэднявеччы на айчынных землях.

 15. Асаблівасці развіцця духоўнай культуры насельніцтва айчынных зямель у ВКЛ.

 16. Утварэнне Рэчы Паспалiтай. Органы ўлады i кiравання.

 17. Дзяржаўна-палітычнае становішча ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай.

 18. Феадальнае землеўладанне на айчынных землях ў XVI – XVIII ст. Канчатковае запрыгоньванне сялян.

 19. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця тэрыторыі Айчыны пасля ўключэння іх у склад Расійскай імперыі.

 20. Галоўныя напрамкi палiтыкi царызму ў заходніх губернях у першай палове XIХ ст.

 21. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Асаблівасці правядзення аграрнай рэформы 1861 г. ў Паўночна-Заходнім краі.

 22. Спецыфіка прамысловага перавароту ў Паўночна-Заходнім краі.

 23. Сацыяльна-эканамiчнае развiццё Паўночна-Заходняга края на пачатку XX ст.

 24. Расійскі шлях палітычнай мадэрнізацыі. Буржуазные рэформы 60 – 70-х гг. ХІХ ст.: асаблівасці іх правядзення ў Паўночна-Заходнім краі.

 25. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкi.

 26. Грамадска-палітычны рух у заходніх губернях Расіі ў 20 – 30-я гг. XIX ст., паўстанне 1830 – 1831 гг. i ўзмацненне антылітвінскай палiтыкi самаўладдзя.

 27. Паўстанне 1863 – 1864 гг. у Паўночна-Заходнім краі. Яго вынікі і значэнне.

 28. Народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух у Паўночна-Заходнім краі ў 70 – 90-х гг. XIX ст.

 29. Утварэнне i дзейнасць палiтычных партый i арганiзацый у Паўночна-Заходнім краі ў канцы XIX – пачатку XX ст.

 30. Рэвалюцыя 1905 – 1907 гг. у Паўночна-Заходнім краі.

 31. Беларускі нацыянальны рух і яго роля ў рэвалюцыйным працэсе пачатку ХХ ст.

 32. Фарміраванне літвіна-беларускай народнасці.

 33. Асаблівасці фарміравання беларускай нацыі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.

 34. Берасцейская царкоўна-рэлігійная унія.

 35. Рэфармацыя і Конррэфармацыя і іх уплыў на канфесійнае становішча насельніцтва ВКЛ.

 36. Канфесійнае становішча ў Паўночна-Заходнім краі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.

 37. Асноўныя тэндэнцыі і дасягненні ў развіцці культуры ВКЛ у эпохі Адраджэння і Асветніцтва.

 38. Складванне беларускай літаратурнай мовы.

 39. Беларускае нацыянальна-культурнае адраджэнне ў пачатку ХХ ст.

 40. Войны ХVІ – ХVІІІ стст. і іх наступствы для насельніцтва ВКЛ.

 41. Унутраныя і знешнія прычыны заняпаду Рэчы Паспалiтай і яе падзелы.

 42. Заходнія губерніі Расіі ў вайне 1812 г

 43. Геапалітычнае становішча і сацыяльна-эканамічнае становішча Паўночна-Заходняга края ва ўмовах Першай сусветнай вайны.

 44. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. i яе ўплыў на тэрыторыю нашай Айчыны.

 45. Адметнасці развіцця беларускага нацыянальна-дэмакратычнага руху ў сакавіку – кастрычніку 1917 г.

 46. Кастрычнiцкая рэвалюцыя 1917 г. ў Расii i ўстанаўленне савецкай улады на тэрыторыі Беларусі.

 47. Абвяшчэнне незалежнасцi БНР.

 48. Утварэнне БССР: падставы, ход, значэнне.

 49. Утварэнне і лёс Літоўска-Беларускай ССР. Другое абвяшчэнне БССР.

 50. Утварэнне СССР і ўзбуйненне БССР.

 51. НЭП: сутнасць і ўрокі.

 52. Курс на «беларусiзацыю» i яе зрыў.

 53. Адметнасці індустрыялiзацыі і калектывiзацыі ў БССР.

 54. Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН.

 55. Перыяд дэмакратызацыi грамадска-палiтычнага жыцця. «Адліга» ў БССР.

 56. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў 60 – 80-х гг. ХХ ст.

 57. Сутнасць палiтыкi «перабудовы» ў СССР. Асаблівасці яе правядзення ў БССР.

 58. Грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў другой палове 80-х – пачатку 90-х гг. XX ст.

 59. Абвяшчэнне незалежнасцi Рэспублікі Беларусь.

 60. Распад СССР і ўтварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД).

 61. Увядзенне прэзідэнцкай формы кіравання.

 62. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь.

 63. Беларуская мадэль развіцця.

 64. Рэферэндумы 1995, 1996, 2004 гг. і іх вынікі.

 65. Саюз Беларусі і Расіі: сучасны стан і перспектывы.

 66. Духоўнае i культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ ХХІ стст.
1 Разгледжаны і зацверджаны на пасяджэнні кафедры, пратакол №2 ад 15.09.2011

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Экзамецыйныя пытанні па курсу iconПытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры (XVII-XIX ст.)’ Філалагічны факультэт, бду
Пытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры (XVII-XIX ст.)’

Экзамецыйныя пытанні па курсу iconПытанні да калоквіюму па курсу "Алгебра І тэорыя лікаў" для студэнтаў I курса факультэта Матэматыкі І інфарматыкі. Спецыяльнасць: "Матэматыка"
Пытанні да калоквіюму па курсу “Алгебра І тэорыя лікаў” для студэнтаў I курса факультэта Матэматыкі І інфарматыкі. Спецыяльнасць:...

Экзамецыйныя пытанні па курсу iconПытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы
Узнікненне гістарычных чаргаванняў заднеязычных І свісцячых з шыпячымі ў выніку ўздзеяння гука [j]

Экзамецыйныя пытанні па курсу iconПытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры’ Філасофскі факультэт, бду
Сюжэтная аснова твору І яе мастацкае пераасэнсаванне. Супрацьстаянне 1-й І 2-й часткаў

Экзамецыйныя пытанні па курсу iconПытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры’ Філасофскі факультэт, бду
Сюжэтная аснова твору І яе мастацкае пераасэнсаванне. Супрацьстаянне 1-й І 2-й часткаў

Экзамецыйныя пытанні па курсу iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Экзамецыйныя пытанні па курсу iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Экзамецыйныя пытанні па курсу iconПытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры’ Філасофскі факультэт, бду
Практычны занятак №5: ‘Страчаны рай’ Д. Мілтана як сітнтэз барочнай І класіцыстычнай традыцыяў

Экзамецыйныя пытанні па курсу iconПытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры’ Філасофскі факультэт, бду
Практычны занятак №7: ‘Падарожжы Гулівера’ Д. Свіфта ў кантэксце ангельскага асветніцкага раману

Экзамецыйныя пытанні па курсу iconПытанні да практычных заняткаў па курсу ‘Гісторыя замежнай літаратуры’ Філасофскі факультэт, бду
Практычны занятак №4: ‘Страчаны рай’ Д. Мілтана як сітнтэз барочнай І класіцыстычнай традыцыяў

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка