Elementy składowe sylabusu
НазваElementy składowe sylabusu
Дата канвертавання31.10.2012
Памер29.77 Kb.
ТыпДокументы
SYLABUS


Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Literatura dziecięca i młodzieżowa

Kod przedmiotu

0400-BS1-3LDM

Nazwa kierunku

Filologia, specjalność: Filologia białoruska

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Język przedmiotu

białoruski

Charakterystyka przedmiotu

 • przedmiot realizujący treści kierunkowe

 • przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr

III/V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

30 godz., ćwiczenia

Punkty ECTS

1 punkt

Prowadzący

mgr Anna Alsztyniuk

Założenia i cele przedmiotu

Przybliżenie i popularyzacja wiedzy z zakresu białoruskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej na przestrzeni wieków.

Wymagania wstępne
Treści merytoryczne przedmiotu

1. Gatunki literatury dziecięcej w białoruskim folklorze: pieśni, kołysanki, wyliczanki, zagadki. W świecie białoruskich baśni.

2. Tworzenie się białoruskiej literatury dziecięcej. Charakter i gatunki pierwszych białoruskich czytanek dla dzieci “Першае чытанне для дзяцей беларусаў” Сiotki, “Другое чытанне для дзяцей беларусаў”, Jakuba Kołasa. Poetyzacja przyrody w twórczości J. Kołasa. Wierszowane opowiadanie “Савось-распуснік”, miejsce humoru i satyry w utworze. Poemat «Міхасёвы прыгоды».

3. Poezja dla dzieci Janki Kupały. Wychowawcze i estetyczne znaczenie utworów J. Kupały „Кароль”, „Мароз”, „Бай”, „Песня і казка”, „Сын і маці”, „Хлопчык і лётчык”.

4. Źródło wierszowanego poematu-bajki “Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык” Maksima Bohdanowicza. Poezja.

5. Tragedie dzieciństwa na podstawie “Малыя дрывасекі” Zmitruka Biaduli.

6. Białoruska literatura dziecięca 30-ch–50-ch lat. Krajoznawcze szkice Witala Wolskaha. Poezja dziecięca i młodzieżowa: Максім Танк, Эдзі Агняцвет, Ніл Гілевіч

7. Opowieść popularno-naukowa w twórczości Janki Maura – “Чалавек ідзе”(fragmenty). Tematyka opowiadań: “Шчасце”, “Максімка”.

8. Znaczenie twórczości Alesia Jakimowicza w rozwoju literatury dziecięcej. Bajki “Каваль Вернідуб”, “Першае яечка”, opowiadanie “Чарнавочка”. Kompozycja, język utworu, charakterystyka bohaterów.

9. Wojenne motywy w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Iwan Siarkou «Мы з Санькам у тыле ворага». Patriotyzm dzieci. Język, kompozycja powieści.

10. Twórczość Wasila Witki. Wierszowana bajka „Вавёрчына гора”. Rytmika, środki artystyczne, tematyka. Poezja.

11. Twórczość Stanisława Szuszkiewicza. “Ліса з магнітафонам”. Tematyka, związek z folklorem lirycznych bajek. Poezja. Połączenie liryzmu i humoru.

12. Paweł Miśko, “Прыгоды Бульбобаў” (fragmenty). Świat ludzi widziany oczyma zwierząt.

13. Janka Bryl: opowieść “Сірочы хлеб”, “Жыў-быў вожык”. Liryczne zapisy. Troska o los dziecka, rozumienie jego psychiki. Elementy biografizmu.

14. Współczesna literatura dziecięca i młodzieżowa. Twórczość Uładzimira Jahoudzika, Aksany Danilczyk, Taciany Muszynskaj.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, ocen za referaty.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
 1. Literatura obowiązkowa:
  1. Агняцвет Э., Хай часцей смяюцца дзеці, Мінск 1997.

  2. Беларуская дзіцячая літаратура. Хрэстаматыя, Мінск 2003.

  3. Беларуская дзіцячая літаратура. Хрэстаматыя, Мінск 2005.

  4. Беларускія народныя казкі, Мінск 1990.

  5. Брыль Янка, На сцежцы – дзеці. Апавяданні, мініяцюры, эсэ, Мінск 1988.

  6. Брыль Янка, Парастак. Запісы і эсэ, Мінск 2006.

  7. Брыль Янка, Пішу як жыву. Аповесць, апавяданні, мініяцюры, эсэ, Мінск 1994.

  8. Брыль Я., Збор твораў у пяці тамах, Мінск 1981.

  9. Мушынская Т.М., Віця Неслух у краіне мурашоў: апавяданні, казкі, Мінск 1990.

  10. Мушынска Т., Калі тата – Дзед Мароз. Вершы, Мінск 2000.

  11. Шушкевіч С., Колькі кіпцікаў у кошкі, Мінск 1972.

  12. Яўгодзік У., Выбранае, Мінск 2005.
 1. Literatura pomocnicza:
 1. Альштынюк А., Свет дзіцяці ў мініяцюрах Янкі Брыля (у друку).

 2. Беларуская літаратура. Даследванні і публікацыі, Мінск 1958.

 3. Беларуская мова. Энцыклапедыя, Мінск 1994.

 4. Беларускія пісьменнікі: 1917-1990, Менск 1994.

 5. Бугаёў Дз., Паэзія Максіма Танка, Мінск 2003.

 6. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя, т. 31941-1965, Мінск 2001.

 7. Гурэвіч Э. С., Янка Маўр, Мінск 1983.

 8. Дзіцячая літаратура Беларусі 1996–2000. Біяграфічны паказальнік, Мінск 2007.

 9. Івашын В. У., Лазарук М. А., Беларуская літаратура, Мінск 1994.

 10. Калеснік У., Янка Брыль. Нарыс жыцця і творчасці, Мінск 1990.

 11. Марчанка С., Васіль Вітка: Нарыс жыцця і творчасці, Мінск 1985.

 12. Навуменка І. Я., Янка Купала. Духоўны воблік героя, Мінск 1967.

 13. Рагойша В. П., Літаратуразнаўчы слоўнік. Тэрміны і паняцці, Мінск 2009.

 14. Рагойша В., Тэорыя літаратуры ў тэрмінах, Мінск 2001.

 15. Słownik terminów literackich, M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław 1988.

 16. Тварановіч Г., Творчасць Змітрака Бядулі – новае асэнсаванне, [у:] Тварановіч Галіна, Пад небам Айчыны. Літаратурна-крытычныя артыкулы, Беласток 2005.podpis osoby sporządzającej sylabus

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Гістарычная абумоўленасць І асноўныя заканамернасці станаўлення І развіцця новай беларускай літаратурнай традыцыі

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Дзень за днём. Прыкметы надвор’я, а таксама народны каляндар-месяцаслоў, Мінск 1997

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Сям’я – учора І сёння. Тэксты: “Сям’я І выхаванне дзяцей І феадальнай Беларусі”, “Эмансіпацыя І сям’я”, “У доме з’явіўся зяць ”,...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Хх wieku. Kontynuacja tradycji poprzedników. Znaczenie spuścizny F. Bahuszewicza І twórczości innych pisarzy w celu poszerzenia świadomości...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Коцік, пеўнік І лісіца” – ćwiczenie intonacji w wypowiedziach. Kolendy białoruskie „Добры вечар”, „Звон звініць”, „Ціхая ноч”– nauka...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка