Przedmioty wprowadzające I wymagania wstępne
НазваPrzedmioty wprowadzające I wymagania wstępne
Дата канвертавання10.12.2012
Памер46.7 Kb.
ТыпДокументы
Semestr zimowy


Nazwa jednostki

KUL/WNH

Nazwa kierunku

Filologia Słowiańska

Nazwa przedmiotu

Język białoruski (studia II stopnia, I rok).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne

Zajęcia dla studentów specjalizacji językoznawczej. Zajęcia prowadzone od poziomu zerowego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

30

Liczba punktów ECTS

1

Założenia i cele przedmiotu

Zajęcia obejmują kurs nauki języka białoruskiego na poziomie podstawowym, celem którego jest wykształcenie sprawności rozumienia, czytania, pisania i mówienia w języku białoruskim. W trakcie rocznego kursu językowego student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu gramatyki oraz leksyki z zakresu wybranych kręgów tematycznych.

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia. Podejście komunikacyjne, metody aktywizujące oraz elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej. Formy pracy: frontalna, w parach, w grupach.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wyznaczonej liczby kolokwiów, aktywne uczestnictwo w zajęciach.


Treści programowe

1. Zarys historii języka białoruskiego. Alfabet. Podstawowe zwroty grzecznościowe. Dni tygodnia. Nazwy miesięcy. Pory roku. Przedstawienie się.

2. Fonetyka. Wymowa samogłosek (аканне і яканне).

3. Fonetyka. Wymowa spółgłosek (дзеканне і цеканне). Wymowa połączeń spółgłoskowych.

4. Pisownia о, э, е, ё, я. Ja i moja rodzina. (Сямейнае становішча. Сямейныя дачыненні)

5. Pisownia у, ў i wielkiej litery. Ja i moja rodzina (Сямейныя звычаі і абрады. Да каго ён падобны?).

6. Pisownia spółgłosek. Człowiek. Wygląd zewnętrzny (Рост. Вонкавы выгляд. Галава. Твар. Прычоска)

7. Pisownia znaku miękkiego i apostrofu. Człowiek. Charakter (Паводзіны. Адносіны да людзей. Погляды на жыццё. Розум. Здольнасці.)

8. Powtórzenie. Sprawdzian pisemny.

9. Rzeczownik. Deklinacja 1. Miasto. Środki transportu.

10. Rzeczownik. Deklinacja 2. Miasto. Kino i teatr.

11. Rzeczownik. Deklinacja 3. Miasto. Urzędy użyteczności publicznej.

12. Rzeczownik. Odmiana rzeczowników w liczbie mnogiej. Miasto. Sklepy. Zakupy.

13. Rzeczownik. Rzeczowniki nieregularne i nieodmienne. Święta Bożego Narodzenia. Zwyczaje i obrzędy świąteczne. Kolędy.

14. Czasownik. Koniugacja 1. Pory roku. Zima.

15. Powtórzenie. Udzielanie zaliczeń.

Literatura

Podstawowa: N. Sajewicz, Materiały do praktycznej nauki języka białoruskiego, Lublin 2000; Л. Сямешка, З. Бадзевіч, З. Белакурская і ін., Гаворым па-беларуску. Вучэбны да­паможнік па беларускай мове для замежных навучэнцаў, [рэд.:] Л. Сямешка, Мінск 1999; A. Kлышкa, Беларуска-польскі размоўнік, Мінск 1992; T. Jasińska-Socha, J. Głuszkowska, Skrypt do zajęć praktycznych z języka białorus­kie­go, War­szawa 1985. Uzupełniająca: Э. Блінава, Н. Гаўрош i iн., Беларуская мова. Дапаможнік для абітурыентаў, Мінск 1994; H. Aндарала, В. Бекіш, С. Берднік i iн., Беларуская мова: Фанетыка. Aрфаэпія. Гра­фі­ка. Aр­фаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Марфемная будова слова. Словаўтва­рэнне. Марфалогія. Сінтаксіс. Пунктуацыя, [рэд.:] Л. Грыгор’ева, Мінск 1994.

Autor programu

Dr Beata SiwekSemestr letni


Nazwa jednostki

KUL/WNH

Nazwa kierunku

Filologia Słowiańska

Nazwa przedmiotu

Język białoruski (studia II stopnia, I rok).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne

Zajęcia dla studentów specjalizacji językoznawczej. Zajęcia prowadzone od poziomu zerowego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

30

Liczba punktów ECTS

1

Założenia i cele przedmiotu

Zajęcia obejmują kurs nauki języka białoruskiego na poziomie podstawowym, celem którego jest wykształcenie sprawności rozumienia, czytania, pisania i mówienia w języku białoruskim. W trakcie rocznego kursu językowego student uzyskuje podstawową wiedzę z gramatyki oraz leksyki z zakresu wybranych kręgów tematycznych.

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia. Podejście komunikacyjne, metody aktywizujące oraz elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej. Formy pracy: frontalna, w parach, w grupach.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wyznaczonej liczby kolokwiów, aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Treści programowe

1. Czasownik. Дзеясловы другога спражэння. Pory roku. Зімнія месяцы. Развітанне з зімой.

2. Czasownik. Рознаспрагальныя дзеясловы. Цяперашні час, прошлы час, будучы час. Pory roku. Вясна. Веснавое надвор’е. Змены ў прыродзе.

3. Przymiotnik. Разрады прыметнікаў. Поўныя і кароткія формы прыметнікаў. Nauka. Беларуская адукацыйная сістэма.

4. Przymiotnik. Ступені параўнання якасных прыметнікаў.Скланенне прыметнікаў. Nauka. Універсітэт (аддзяленні, факультэты, спецыяльнасці, прадметы, ацэнкі).

5. Liczebnik. Колькасныя лічэбнікі. Сінтаксічная сувязь лічэбніка з назоўнікам. Nauka. Студэнцкае жыццё.

6. Liczebnik. Парадкавыя лічэбнікі. Moje zainteresowania. Музыка. Камп’ютар. Кіно. Тэатр.

7. Liczebnik. Скланенне лічэбнікаў. Абазначэнне прыблізнай і няпэўнай колькасці. Moje zainteresowania. Спорт.

8. Powtórzenie wiadomości. Sprawdzian pisemny.

9. Zaimek. Разрады займеннікаў. Асабовыя займеннікі і зваротны сябе. Podróże. Экскурсія па горадзе. Транспартныя сродкі. На вакзале.

10. Zaimek. Указальныя, пытальныя і адносныя займеннікі. Podróże. У гасцініцы і рэстаране.

11. Zaimek. Адмоўныя і няпэўныя займеннікі. Прыналежныя і азначальныя займеннікі. Podróże. Мінск і яго наваколле.

12. Imiesłów przymiotnikowy. Утварэнне і ўжыванне. дзеепрыметнікаў. Пераход дзеепрыметнікаў у прыметнікі. Zdrowie. Як ты сябе адчуваеш? У лекара.

13. Imiesłów przysłówkowy. Утварэнне і ўжыванне дзеепрыслоўяў. Zdrowie. Хваробы. Лекі. У аптэцы.

14. Przysłówek. Разрады прыслоўяў. Ступені параўнання прыслоўяў. Спосабы ўтварэння прыслоўяў. Zdrowie. Здаровы стыль жыцця.

15. Powtórzenie wiadomości. Udzielanie zaliczeń.

Literatura

Podstawowa: N. Sajewicz, Materiały do praktycznej nauki języka białoruskiego, Lublin 2000; Л. Сямешка, З. Бадзевіч, З. Белакурская і ін., Гаворым па-беларуску. Вучэбны да­паможнік па беларускай мове для замежных навучэнцаў, [рэд.:] Л. Сямешка, Мінск 1999; A. Kлышкa, Беларуска-польскі размоўнік, Мінск 1992; T. Jasińska-Socha, J. Głuszkowska, Skrypt do zajęć praktycznych z języka białorus­kie­go, War­szawa 1985

Uzupełniająca: Э. Блінава, Н. Гаўрош i iн., Беларуская мова. Дапаможнік для абітурыентаў, Мінск 1994; H. Aндарала, В. Бекіш, С. Берднік i iн., Беларуская мова: Фанетыка. Aрфаэпія. Гра­фі­ка. Aр­фаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Марфемная будова слова. Словаўтва­рэнне. Марфалогія. Сінтаксіс. Пунктуацыя, [рэд.:] Л. Грыгор’ева, Мінск 1994.

Autor programu

Dr Beata Siwek

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Przedmioty wprowadzające I wymagania wstępne iconS 00. Wymagania ogólne

Przedmioty wprowadzające I wymagania wstępne iconС. 3-6 Filipuk, M. Stan populacji b ąka botaurus stellaris oraz jego preferencje siedliskowe na naturalnych jeziorach pojezierza Łęczynsko-Włodawskiego (Polska) wyniki wstępne
Биологическая функция химических элементов [Текст] : справ пособие / [Н. К. Чертко и др.]. Минск : Четыре четверти, 2012. 167, [4]...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка