Дзяржаўная статыстычная справаздачнасць
НазваДзяржаўная статыстычная справаздачнасць
старонка2/2
Дата канвертавання06.12.2012
Памер427.25 Kb.
ТыпДокументы
1   2

РАЗДЗЕЛ I

САСТАЎ ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ І БІБЛІЯТЭКАРАЎ

Табліца 1

чалавек

Назва паказчыка

Код рад-ка

Колькасць педагагічных работнікаў і бібліятэкараў (без сумя-шчальнікаў) – усяго

З іх колькасць спецыялiстаў, якiя атрымалі адукацыю ў бягучым годзе

З графы 1 –
маюць адукацыю

З графы 1

вышэй-шую

сярэднюю спецыяльную

вышэйшую

сярэднюю

агульную сярэднюю

прысвоена катэгорыя

без катэ-горыі

усяго

з iх педа-гагiчную

з графы 5 – спецыяльную

усяго

з iх педа-гагiчную

вышэй-шая

пер-шая

дру-гая

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Настаўнiкі (без кіраўнікоў):пачатковых класаў……………………..

01
1-11(12) класаў, якія выкладаюць
асобныя прадметы……………………..

02

2017

17
3

3
9

9

2
з іх настаўнікі, якія выкладаюць асобныя прадметы ў пачатковых
класах……………………………..

03
Дырэктары ўстаноў:пачатковых...…………………………...

04
базавых…....……………………………

05
сярэдніх…....…………………………...

06

11

1

1


Намеснiкі дырэктараў ўстаноў:базавых…………………………………

07
сярэдніх………………………………...

08

33

3

3


З радкоў 07 і 08 – па выхаваўчай рабоце..

09

11

1

1


Колькасць кіраўнікоў і настаўнiкаў –
усяго (сума радкоў 01, 02, з 04 па 08)…..

10

2421

21
3

3
13

9

2
Іншыя педагагічныя работнікі:выхавальнiкі………………………….

11

88

8

2

3

1

2

педагогі-арганiзатары………………..

12

1
1

1


1
педагогі-псіхолагі…………………….

13
сацыяльныя педагогі…………………

14
настаўнікі-дэфектолагі………………

15
настаўнікі-лагапеды………………….

16
тыфлапедагогі………………………..

17
сурдапедагогі…………………………

18
алiгафрэнапедагогі…………………...

19
Біблiятэкары……………………………...

20

11

1
1Канец табл.

чалавек

Назва паказчыка

Код рад-ка

З графы 1

Акрамя таго,
колькасць сумяшчальнікаў

жанчыны

мужчыны

маюць стаж работы па спецыяльнасцi

усяго

з iх маюць узрост

усяго

з іх маюць узрост

да 5 гадоў

ад 5 да 10 гадоў

ад 10 да 15 гадоў

15 гадоў і больш

усяго

з іх жан-чыны

да 30 гадоў

55 гадоў і старэй-шыя

да 30 гадоў

60 гадоў і старэй-шыя

А

Б

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Настаўнiкі (без кіраўнікоў):
пачатковых класаў………………………….

01

1-11(12) класаў, якія выкладаюць
асобныя прадметы………………………….

02

16

2

5

42

3

4

11

1
з іх настаўнікі, якія выкладаюць асобныя прадметы ў пачатковых
класах………………………………….

03

Дырэктары ўстаноў:
пачатковых..…………………………...........

04

базавых…...…………………………………

05

сярэдніх…...…………………………...........

06

1

1Намеснiкі дырэктараў ўстаноў:
базавых………………………………………

07

сярэдніх………………………………...........

08

3

3З радкоў 07 і 08 – па выхаваўчай рабоце…….

09

Колькасць кіраўнікоў і настаўнiкаў –
усяго (сума радкоў 01, 02, з 04 па 08)………..

10

20

2

5

42

3

4

11

1
Іншыя педагагічныя работнікі:
выхавальнiкі……………………………….

11

8

3

2

1
5педагогі-арганiзатары…………………….

12

1

1
1

педагогі-псіхолагі…………………………

13

сацыяльныя педагогі……………………...

14

настаўнікі-дэфектолагі……………………

15

настаўнікі-лагапеды………………………

16

тыфлапедагогі……………………………..

17

сурдапедагогі……………………………...

18

алiгафрэнапедагогі…………………..........

19

Біблiятэкары……………………………...........

20

1

1РАЗДЗЕЛ II

РАЗМЕРКАВАННЕ НАСТАЎНІКАЎ, ЯКІЯ ВЫКЛАДАЮЦЬ АСОБНЫЯ ПРАДМЕТЫ

Табліца 2

чалавек

Назва паказчыка

Код рад-ка

Усяго настаў-нiкаў (сума граф з 2 па 21)

У тым ліку па прадметах

рускай мовы і лiтара-туры

беларускай мовы і лiтаратуры

гiсторыі і іншых грамада-знаўчых дысцыплін

фiзiкi

матэматыкі

асноў iнфарматыкi і інфарма-цыйных тэхналогій

хiмii

геаграфіі

бiялогіі

англій-скай мовы

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Колькасць настаўнікаў, якія выкладаюць асобныя прадметы ­ усяго
(сума радкоў 02, 04, 05)……………………...

01

20

2

2

-

1

3

1

1

1

1

5

у тым ліку маюць адукацыю:

вышэйшую………………………………..

02

20

2

2

-

1

3

1

1

1

1

5

з іх спецыяльную ………...................

03


сярэднюю спецыяльную…………………

04

1агульную сярэднюю……………………...

05


З радка 01:

колькасць настаўнікаў, якія маюць адукацыю, адпавядаючую прадмету,
па якому вядзецца выкладанне………..…..

06

20

2

2

-

1

3

1

1

1

1

5

колькасць настаўнікаў-пенсіянераў………

07

4

3

1

колькасць студэнтаў, якiя працавалі
па стану на 1 кастрычнiка бягучага навучальнага года………………………….

08


Канец табл.

чалавек

Назва паказчыка

Код рад-ка

У тым ліку па прадметах

нямецкай мовы

французскай мовы

іспанскай мовы

іншых замежных моў

музыкі і спеваў

выяўленчага мастацтва і чарчэння

фiзiчнай культуры

працоўнага навучання

дапрызыўнай і медыцынскай падрыхтоўкі

іншых прадметаў

А

Б

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Колькасць настаўнікаў ­ усяго
(сума радкоў 02, 04, 05)…………………….......

012

1у тым ліку маюць адукацыю:


вышэйшую…………………………………..

021

1з іх спецыяльную ………….….…..........

031

1сярэднюю спецыяльную…………………....

041


агульную сярэднюю…………………….......

05З радка 01:


колькасць настаўнікаў, якія маюць
адукацыю, адпавядаючую прадмету,
па якому вядзецца выкладанне……………….

062

1колькасць настаўнікаў-пенсіянераў………….

07колькасць студэнтаў, якiя працавалі
па стану на 1 кастрычнiка бягучага навучальнага года……………………………...

08

Табліца 3

Даведкавая інфармацыя*


Назва паказчыка

Код радка

Колькасць настаўнікаў і кіраўнікоў, чалавек

усяго

з іх жанчыны

А

Б

1

2

Настаўнікі, якiя працуюць ва ўстановах:


пачатковых…………………………………………………………………….

01базавых ………………………………………………………………………..

02з іх у базавых школах – каледжах мастацтваў………………………….

03сярэдніх………………………………………………………………………..

04з іх:


гімназіях, гімназіях-інтэрнатах …………………………………………

05лiцэях, спецыялізаваных ліцэях…………………………………………

06сярэдніх школах – каледжах мастацтваў,
гімназіях – каледжах мастацтваў ………………………………………..

07

Кіраўнік юрыдычнай асобы _____________________ І.І. Гецевіч

(подпіс) (ініцыялы, прозвішча)


Асоба, адказная за складанне
дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці __________________ _____________________ А.Р. Абрамчык

(пасада) (подпіс) (ініцыялы, прозвішча)22639, dtgimn1@mail.grodno.by

(нумар кантактнага тэлефона,

адрас электроннай пошты)«_______» _________________________ 20_____г.

(дата складання дзяржаўнай
статыстычнай справаздачнасці)_______________

* З радка 10 графы 1 раздзела І.

1   2

Падобныя:

Дзяржаўная статыстычная справаздачнасць iconДзяржаўная статыстычная справаздачнасць
Прадстаўленне скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці, несвоечасовае прадстаўленне або

Дзяржаўная статыстычная справаздачнасць iconДзяржаўная статыстычная справаздачнасць
Прадстаўленне скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці, несвоечасовае прадстаўленне або

Дзяржаўная статыстычная справаздачнасць iconДзяржаўная статыстычная справаздачнасць
Прадстаўленне скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці, несвоечасовае прадстаўленне або

Дзяржаўная статыстычная справаздачнасць iconДзяржаўная статыстычная справаздачнасць
Прадстаўленне скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці, несвоечасовае прадстаўленне або непрадстаўленне такой

Дзяржаўная статыстычная справаздачнасць iconДзяржаўная статыстычная справаздачнасць
...

Дзяржаўная статыстычная справаздачнасць iconДзяржаўная статыстычная справаздачнасць
...

Дзяржаўная статыстычная справаздачнасць iconДзяржаўная статыстычная справаздачнасць
...

Дзяржаўная статыстычная справаздачнасць iconДзяржаўная статыстычная справаздачнасць
...

Дзяржаўная статыстычная справаздачнасць iconДзяржаўная статыстычная справаздачнасць
...

Дзяржаўная статыстычная справаздачнасць iconДзяржаўная статыстычная справаздачнасць
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка