Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне)
НазваПытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне)
Дата канвертавання03.12.2012
Памер32.55 Kb.
ТыпДокументы
Пытанні да экзамена

па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне)

Уводзіны


 1. Гістарычная граматыка як частка навукі аб гісторыі мовы. Яе прадмет і задачы.

 2. Асноўны і дадатковыя метады вывучэння гістарычнай граматыкі.

 3. Агульная перыядызацыя гісторыі беларускай мовы.

 4. Сувязь гістарычнай граматыкі беларускай мовы з іншымі лінгвістычнымі і нелінгвістычнымі дысцыплінамі.

 5. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі беларускай мовы.

Гістарычная фанетыка


 1. Сістэма вакалізму агульнаўсходнеславянскай мовы дапісьмовай пары.

 2. Сістэма кансанантызму агульнаўсходнеславянскай мовы дапісьмовай пары.

 3. Старажытная катэгорыя глухасці/звонкасці зычных.

 4. Старажытная катэгорыя цвёрдасці/мяккасці зычных.

 5. Фанетычныя законы ў агульнаўсходнеславянскай мове дапісьмовага перыяду.

 6. Націск і інтанацыя агульнаўсходнеславянскай мовы дапісьмовога перыяду.

Фанетычныя змяненні дапісьмовага перыяду


 1. Фанетычныя працэсы ў сістэме кансанантызму, абумоўленыя дзеяннем закону адкрытага склада (спрашчэнні ў праславянскіх групах зычных *bn, *dn, *dm, *pn…; *dt, *tt; *dl, *tl; адпадзенне канцавога зычнага).

 2. Змяненне пачатковых праславянскіх спалучэнняў *оrt, *оlt.

 3. Лёс праславянскіх спалучэнняў *tort, *tolt, *tert, *telt.

 4. Манафтангізацыя дыфтонгаў і дыфтангічных спалучэнняў (гісторыя насавых галосных).

 5. Фанетычныя працэсы ў сістэме кансанантызму, абумоўленыя дзеяннем тэндэнцыі да складовага сінгарманізму (лёс праславянскіх спалучэнняў *gj, *kj, *хj; *zj, *sj; *dj, *tj; *bj, *wj, *mj, *pj; *lj, *nj, *rj).

 6. Першае пераходнае памякчэнне заднеязычных.

 7. Другое і трэцяе пераходныя памякчэнні заднеязычных.

Фанетычныя змяненні пісьмовага перыяду, звязаныя са стратай рэдукаваных


 1. Гісторыя рэдукаваных галосных [ыр], [ір].

 2. Фанетычныя працэсы ў сістэме вакалізму, выкліканыя стратай рэдукаваных (бегласць галосных, прыстаўныя і ўстаўныя галосныя, падаўжэнне этымалагічных [о] і [э], выраўноўванне асноў, замена [і] на [ы]).

 3. Лёс спалучэнняў плаўных з рэдукаванымі тыпу *trъt, *tlъt, *trьt, *tlьt і *tъrt, *tъlt, *tьrt, *tьlt (другое поўнагалоссе).

 4. Асіміляцыя, спрашчэнне і дысіміляцыя ў новых групах зычных.

 5. Фанетычныя працэсы ў сістэме кансанантызму, выкліканыя стратай рэдукаваных (пераход [в], [л] у [ў], страта канцавога [л], зацвярдзенне губных, замена зычнага на [j], падаўжэнне зычных ў інтэрвакальным становішчы).

Фанетычныя змяненні пісьмовага перыяду, не звязаныя са стратай рэдукаваных

 1. Гісторыя гука [ě] (яць).

 2. Гісторыя фанетычнага пераходу [э] ў [о].

 3. Гісторыя акання.

 4. Рэдукцыя канцавых галосных [і], [у], [э] і зычнага [j].

 5. Узнікненне дзекання і цекання, гісторыя афрыкаты [дж].

 6. Зацвярдзенне шыпячых, свісцячага [ц], гука [р].

 7. Узнікненне прыстаўных зычных і ўстаўных заднеязычных.Гістарычная марфалогія

Назоўнік


 1. Гісторыя роду – універсальнай граматычнай катэгорыі назоўніка.

 2. Гісторыя ліку – універсальнай граматычнай катэгорыі назоўніка.

 3. Неуніверсальныя (прыватныя) катэгорыі назоўніка – катэгорыя зборнасці і катэгорыя адушаўлёнасці/неадушаўлёнасці.

 4. Скланенне назоўнікаў з асновай на *ŏ/jŏ.

 5. Скланенне назоўнікаў на *ǔ.

 6. Скланенне назоўнікаў з асновай на *ā/jā.

 7. Скланенне назоўнікаў з асновай на *ĭ.

 8. Скланенне назоўнікаў з асновай на зычны.

 9. Гісторыя клічнага склону назоўніка.

Прыметнік

 1. Гісторыя кароткіх прыметнікаў.

 2. Гісторыя поўных прыметнікаў.

 3. Гісторыя прыналежных прыметнікаў.

 4. Гісторыя ступеней параўнання прыметнікаў.

Займеннік

 1. Гісторыя асабовых (1-ай і 2-ой асобы) і зваротнага займеннікаў.

 2. Гісторыя займенніка 3-яй асобы.

 3. Гісторыя неасабовых займеннікаў.

Дзеяслоў


 1. Гісторыя інфінітыва і супіна.

 2. Гісторыя простых формаў прошлага часу дзеяслова.

 3. Гісторыя складаных формаў прошлага часу дзеяслова.

 4. Гісторыя формаў цяперашняга часу дзеяслова.

 5. Гісторыя формаў будучага часу дзеясловаў.

 6. Гісторыя формаў загаднага ладу дзеяслова.

 7. Гісторыя формаў умоўнага ладу дзеяслова.

 8. Гісторыя дзеепрыметніка і дзеепрыслоўя.Янкоўскі Ф. М. Гістарычная граматыка беларускай мовы. Мінск, 1989.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне) iconПытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы
Узнікненне гістарычных чаргаванняў заднеязычных І свісцячых з шыпячымі ў выніку ўздзеяння гука [j]

Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне) iconПытанні да экзамена
Роля мовы ў жыцці грамадства, нацыі, асобнага чалавека. Функцыі мовы. Спецыфіка паняццяў “мова” І “маўленне”

Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне) icon§ 13. Марфалогія як раздзел граматыкі. Прадмет марфалогіі. Сістэма часцін мовы ў беларускай мове
Марфалогія як раздзел граматыкі. Прадмет марфалогіі. Сістэма часцін мовы ў беларускай мове

Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне) iconПытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09)
Методыка навучання беларускай мове як навука. Прадмет І задачы курса методыкі беларускай мовы ў пачатковых класах. Прынцыпы І метады...

Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне) iconПытанні для заліку (экзамену) па беларускай мове
Лексіка беларускай літаратурнай мовы паводле паходжання, ужывання І стылістычнай прыналежнасці

Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне) iconУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса...

Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне) iconУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса...

Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне) icon§ Фанетычная сістэма беларускай мовы. Фанетычныя законы беларускай мовы
Як істотная рыса беларускай мовы падкрэсліваецца яе мілагучнасць. На чым жа яна грунтуецца?

Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне) iconКср па прадмету: Беларуская мова (прафесiйна лексiка) Па цеме: «Навуковы стыль беларускай мовы» Выканаў cтудэнт першага курсу Групы 60101 Данько А. Ю
Функцыі І якасці навуковага стылю мовы

Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы (завочнае аддзяленне) iconПытанні да заліку па беларускай мове
Лексіка беларускай мовы паводле паходжання: спрадвечна беларуская лексіка, запазычаная лексіка

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка