Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»
НазваНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»
старонка7/9
Дата канвертавання02.12.2012
Памер1.43 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Блок тестів до розділу IX

«Територіальний устрій України»

1. Спеціальний статус має місто:

 1. Севастополь;

 2. Одеса;

 3. Харків;

 4. усі вищезазначені міста.

2. Спеціальний статус має місто:

 1. Львів;

 2. Київ;

 3. Донецьк ;

 4. усі вищезазначені міста.

3. Скільки областей в Україні:

 1. 18;

 2. 24;

 3. 30;

 4. 21.

4. Ким або чим визначається спеціальний статус міст Києва та Севастополя:

 1. Президентом України;

 2. Конституцією України;

 3. законами України;

 4. Конституцією не визначено.

Блок тестів до розділу X

«Автономна Республіка Крим»

1. Автономная Республіка Крим є:

 1. автономною і суверенною;

 2. незалежною;

 3. невід’ємною складовою частиною України;

 4. Конституцією не визначено.

2. Автономная Республіка Крим є:

 1. Статус Автономної Республіки Крим;

 2. Конституцію Автономної Республіки Крим;

 3. Закон про Автономну Республіку Крим;

 4. Конституцією не визначено.

3. Конституцію Автономної Республіки Крим приймає:

 1. Президент України;

 2. Верховна Рада Автономная Республіки Крим;

 3. Верховна Рада України;

 4. Конституцією не визначено.

4. Конституцію Автономної Республіки Крим затверджує:

 1. Верховна Рада України;

 2. Президент України;

 3. Кабінет Міністрів України;

 4. Конституцією не визначено.

5. Конституція Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою України:

 1. ½ від конституційного складу;

 2. 2/3 від конституційного складу;

 3. 3/4 від конституційного складу;

 4. 5/4 від конституційного складу.

6. Верховна Рада Автономної Республіки Крим є:

 1. законодавчим органом;

 2. представницьким органом;

 3. органом місцевого самоврядування;

 4. виконавчим органом.

7. Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами:

 1. які мають особливий статус в судовій системі України;

 2. незалежний від судової системи судів України;

 3. що належить до єдиної системи судів України;

 4. Конституцією не визначено.

8. Чим визначається статус представництва Президента України в Автономній Республіці Крим:

 1. Законом України;

 2. Указом Президента України;

 3. Постановою Кабінету Міністрів;

 4. Конституцією не визначено.

Блок тестів до розділу XI

«Місцеве самоврядування»

1. Хто має право на місцеве самоврядування:

 1. народ України;

 2. територіальна громада;

 3. жителі села;

 4. правильно все вищеназване?

2. Територіальна громада самостійно вирішує питання місцевого значення в межах:

 1. Конституції України;

 2. законів України;

 3. правильно все вищевикладене;

 4. території.

3. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою:

 1. безпосередньо;

 2. через органи місцевого самоврядування;

 3. правильно все вищевикладене;

 4. Конституцією не визначено.

4. Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати:

 1. будинкові органи самоврядування;

 2. вуличні органи самоврядування;

 3. квартальні органи самоврядування;

 4. правильно все вищевикладене.

5. На який строк обираються народні депутати органів місцевого самоврядування:

 1. на 2 роки;

 2. на 4 роки;

 3. на 5 років;

 4. на 3 роки.

6. Хто обирає сільського, селищного, міського голову ради:

 1. депутати місцевих органів самоврядування;

 2. призначає Президент України;

 3. обирають жителі даного села, селища, міста;

 4. призначає Прем’єр - міністр України.

7. Як захищаються права органів місцевого самоврядування:

 1. Президентом України;

 2. у судовому порядку;

 3. Конституцією не регламентується;

 4. Конституцією не визначено.

8. Питання організації управління районами в містах належить до компетенції:

 1. міських рад;

 2. обласних рад;

 3. Верховної Ради України;

 4. місцевих державних адміністрацій.

9. Ким обирається голова районної, обласної ради:

 1. територіальною громадою загальним голосуванням;

 2. депутатами відповідної ради;

 3. депутатами ради вищого рівня;

 4. Президентом України.

10. Що є матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування:

 1. кошти, що направляються з Державного бюджету;

 2. кошти, що направляються установами, організаціями та окремими особами відповідної території;

 3. рухоме та нерухоме майно, кошти, земля, все, що є у власності територіальних громад;

 4. Конституцією не визначено.

11. Рішення органів місцевого самоврядування:

 1. є обов’язковим на відповідній території;

 2. є обов’язковим для державних та комунальних підприємств на відповідній території;

 3. є обов’язковим на всій території України;

 4. мають рекомендаційний характер.

Блок тестів до розділу XII

«Конституційний Суд України»

1. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є:

 1. Господарський Суд України;

 2. Верховний Суд України;

 3. Конституційний Суд України;

 4. суди.

2. Скільки cудів входить до складу Конституційного Суду України:

 1. 10;

 2. 18;

 3. 2;

 4. 15.

3. Скільки cудів Конституційного Суду України призначає Президент України:

 1. 6;

 2. 12;

 3. 18;

 4. 15.

4. Скільки cудів Конституційного Суду України призначає Верховна Рада України:

 1. 6;

 2. 12;

 3. 18;

 4. 15.

5. Скільки cудів Конституційного Суду України призначає з’їзд судів України:

 1. 6;

 2. 12;

 3. 18;

 4. 15.

6. Хто може бути суддею Конституційного Суду України:

 1. особа без громадянства;

 2. громадянин України;

 3. громадянин іншої держави;

 4. правильно все вищезазначене ?

7. Суддею Конституційного Суду України може бути особа, якій виповнилося не менше:

 1. 25 років;

 2. 30 років;

 3. 40 років;

 4. 45 років.

8. Яку освіту повинен мати суддя Конституційного Суду України:

 1. середню спеціальну;

 2. вищу;

 3. вищу юридичну;

 4. Конституцією не визначено.

9. Скільки повинен прожити в Україні кандидат, щоб бути обраним суддею Конституційного Суду України:

 1. 10 років;

 2. 15 років;

 3. 20 років;

 4. 7 років.

10. Який стаж за фахом повинен мати суддя Конституційного Суду України:

 1. 10 років;

 2. 20 років;

 3. 30 років;

 4. 25 років.

11. Якою мовою повинен володіти суддя Конституційного Суду України:

 1. англійською;

 2. українською;

 3. російською;

 4. не має значення.

12. На який строк обирається суддя Конституційного Суду України:

 1. 3 роки;

 2. 6 років;

 3. 9 років;

 4. 7 років.

13. Чи допускається обрання на повторний строк судді Конституційного Суду України:

 1. допускається;

 2. не допускається;

 3. Конституцією не регламентовано;

 4. Конституцією не визначено.

14. На який строк обирається Голова Конституційного Суду України:

 1. на 3 роки;

 2. на 6 років;

 3. на 9 років;

 4. на 7 років.

15. Ким обирається Голова Конституційного Суду України:

 1. народом;

 2. Верховною Радою;

 3. суддями Конституційного Суду України з їх складу;

 4. громадянами.

16. Яким голосуванням обирається Голова Конституційного Суду України:

 1. відкритим;

 2. таємним;

 3. Конституцією не регламентовано;

 4. Конституцією не визначено.

17. Чи допускається переобрання Голови Конституційного Суду України на повторний строк:

 1. допускається;

 2. не допускається;

 3. Конституцією не регламентовано;

 4. Конституцією не визначено.

18. Який мінімум депутатів Верховної Ради України повинен звернутися до Конституційного Суду, щоб він прийняв до розгляду питання конституційності закону чи рішення:

 1. 45 депутатів;

 2. 225 депутатів;

 3. 450 депутатів;

 4. 250 депутатів.

19. Закони та інші правові акти можуть бути визнані Конституційним Судом недійсним:

 1. повністю;

 2. частково;

 3. Конституцією передбачено обидва варіанти;

 4. Конституцією не визначено.

20. Порядок організації та діяльності Конституційного Суду України визначається:

 1. Конституцією України;

 2. Президентом України;

 3. Законом;

 4. Конституцією не визначено.

21. Конституційний Суд України:

 1. вирішує питання про конституційність законів та інших правових актів, дає офіційне тлумачення Конституції України;

 2. вирішує конфлікти між вищим органам державної влади;

 3. правильно все вищезазначене.

 4. Конституцією не визначено.

22. Хто не має права звертання до Конституційного Суду:

 1. Президент України;

 2. Голова Верховної Ради України;

 3. Уповноважений Верховної Ради з прав людини;

 4. Премєр – Міністр України.

23. У разі, коли правовий акт визнано Конституційним Судом неконституційним, цей акт:

 1. підлягає відміні органом, що прийняв цей акт;

 2. підлягає відміні Президентом як гарантом додержанням Конституції;

 3. втрачає чинність з дня ухвалення рішення про його неконституційність;

 4. Конституцією не визначено.

24. Рішення Конституційного Суду України:

 1. є остаточним і не може бути оскаржене;

 2. може бути оскаржене до Верховного Суду України;

 3. може бути оскаржене до Міжнародного Суду;

 4. Конституцією не визначено.

Блок тестів до розділу X III

«Внесення змін до Конституції України»

1. Ким одноособо може бути поданий законопроект про внесення змін до Конституції України:

 1. Президентом України;

 2. народними депутатами України;

 3. правильно все вищевикладене;

 4. Премєр – Міністром України.

2. Яка кількість народних депутатів має право подати законопроект про внесення змін до конституції України:

 1. 1/3 від конституційного складу;

 2. 2/3 від конституційного складу;

 3. ¾ від конституційного складу;

 4. 4/5 від конституційного складу.

3. Законопроект про внесения змін до Конституції України повинен бути схвалений (крім розділів I, III, XIII) під час першого розгляду:

 1. 1/2 від конституційного складу;

 2. 2/3 від конституційного складу;

 3. ¾ від конституційного складу;

 4. 4/5 від конституційного складу.

4. Законопроект про внесення змін до Конституції України вважається прийнятим, якщо на черговій сесії за нього проголосувало:

 1. 1/2 від конституційного складу;

 2. 2/3 від конституційного складу;

 3. ¾ від конституційного складу;

 4. 4/5 від конституційного складу.

5. Яка кількість народних депутатів може подавати законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України:

 1. 1/2 від конституційного складу;

 2. 2/3 від конституційного складу;

 3. ¾ від конституційного складу;

 4. 4/5 від конституційного складу.

6. Яка кількість народних депутатів приймає законопроект про внесення змін до розділів I, III, X III Конституції України:

 1. 1/2 від конституційного складу;

 2. 2/3 від конституційного складу;

 3. ¾ від конституційного складу;

 4. 4/5 від конституційного складу.

7. Ким затверджуються зміни, внесені до Конституції України (розділи I, III, X III ):

 1. Президентом України;

 2. Кабінетом Міністрів України;

 3. всеукраїнським референдумом;

 4. народом.

8. Конституція України не може бути змінена:

 1. в умовах надзвичайного стану;

 2. в умовах військового стану;

 3. правильно все вищевикладене;

 4. Конституцією не визначено.

9. Через який час може знову розглядатися законопроект про внесення змін до Конституції України (крім розділів I, III, X III), якщо він не був прийнятий:

 1. через рік;

 2. через два роки;

 3. не розглядається взагалі;

 4. через п’ять років.

10. Чи може Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України:

 1. може;

 2. не може;

 3. Конституцією не регламентується;

 4. Конституцією не визначено.

Блок тестів до розділу X I V

«Прикінцеві положення»

1. З якого моменту Конституція України набуває чинності:

 1. з дня її прийняття;

 2. з дня її опублікування;

 3. через рік після прийняття;

 4. з дня її проголошення.

2. Коли була прийнята Конституція України:

 1. 28 червня 1996 року;

 2. 28 липня 1996 року;

 3. 28 серпня 1996 року;

 4. 24 серпня 1991 року.Блок тестів до розділу X V

«Перехідні положення»

1. Закони та інші нормотивні акти, прийняті до набуття чинності Конституцією:

 1. є чинними;

 2. є чинними в частині, що не суперечить Конституції України;

 3. законодавством не регламентовано;

 4. не є чинними.

2. Верховна Рада України після прийняття Конституції України:

 1. здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією;

 2. підлягає переобранню;

 3. законодавством не регламентовано;

 4. Конституцією не визначено.

5. Протягом якого часу після набуття чинності Конституцією Президент має право видавати укази з економічних питань, неврегульованих законами, з одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради :

 1. 3 років;

 2. 5 років;

 3. 8 років;

 4. 4 років.

6. Протягом якого часу після набуття чинності Конституцією повинен бути сформований Кабінет Міністрів України:

 1. 3 місяців;

 2. 6 місяців;

 3. 9 місяців;

 4. 5 місяців.

7. Протягом якого часу після набуття чинності Конституцією повинен бути сформований Конституційний Суд України:

 1. 3 місяців;

 2. 6 місяців;

 3. 9 місяців;

 4. 5 місяців.

8. Верховний Суд України та Вищий господарський Суд України здійснюють свої повноваження:

 1. до нових виборів Президента України;

 2. до нових виборів до Верховної Ради України;

 3. до сформування систем судів загальної юрисдикції в Україні;

 4. законодавством не регламентовано.

9. Не більше якого терміну Верховний Суд України та Вищий господарський Суд України здійснюють свої повноваження:

 1. року;

 2. 3 років;

 3. 5 років;

 4. пів року.

10. Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження протягом:

 1. року;

 2. 3 років;

 3. 5 років;

 4. 7 років.

11. Протягом якого часу після набуття чинності Конституцією зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння особи:

 1. року;

 2. 3 років;

 3. 5 років;

 4. 7 років.


ПРОГРАМНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Падобныя:

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»
Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconБаришівський навчально-виховний комплекс «гімназія середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Предко Н. Д. Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо використання нестандартних прийомів та методів у процесі вивчення математики

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconКафедра гуманітарних дисциплiн
Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Культурологія»

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Туристські ресурси України» / хнамг, Уклад.: М. М. Поколодна. –...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Шрифт" для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Ергономіка" / С. Г. Сазонов, Херсон. Хнту. 2009. 22с

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconПро особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української
Міністерством освіти, науки, молоді І спорту України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія»
«Фізіологія» для студентів денної форми навчання галузі знань 0306 Менеджмент напряму підготовки: 050202 Організація виробництва...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації з вивчення дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
Вона передбачає вивчення студентами історії виникнення, становлення І розвитку держави І права; державних органів та правових інститутів...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» icon1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка