Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»
НазваНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»
старонка3/9
Дата канвертавання02.12.2012
Памер1.43 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

принципи права;

 • галузі права;

 • теорії права;

 • норми права.


  2. Яка друга назва конституційного права:

  1. основне право;

  2. державне право;

  3. управлінське право;

  4. адміністративне право.

  3.Слово «конституція» утворено від латинського «konstitutio», що означає:

  1. устрій;

  2. згода;

  3. угода;

  4. домовленість.

  4. Яке визначення відповідає поняттю «конституція»:

  1. це великий юридичний акт, який містить усі закони країни;

  2. це присяга на вірність державі;

  3. це основний закон держави, який визначає її устрій, формування органів влади, визначає та закріплює права людини;

  4. це закон держави.

  5. Конституція якої держави є першою писаною конституцією світу:

  1. Швеції;

  2. Іспанії;

  3. США;

  4. Великобританії.

  6. У якій розвиненій демократичній країні немає формальної писаної конституції, а є окремі конституційні (державні) акти:

  1. Франції;

  2. Великобританії;

  3. Італії;

  4. США.

  7. Який розділ вважають найважливішим у конституціях цивілізованих демократичних країн:

  1. про вищі органи влади;

  2. про права людини;

  3. про судову систему;

  4. про місцеве самоврядування.

  8. Дарування конституції монархом має назву:

  1. ратифікація;

  2. імпічмент;

  3. октроювання;

  4. контрасигнування.

  9. У якій країні нині діючу Конституцію було прийнято шляхом референдуму:

  1. Росії;

  2. США;

  3. ФРН;

  4. Японії.

  10. Закінчити речення. У будь-якій країні Конституція:

  1. має силу нарівні з іншими законами;

  2. має найвищу юридичну силу;

  3. правильно все вищевикладене;

  4. не має юридичної сили.

  11. Конституцію Пилипа Орлика було прийнято:

  1. близько 1072 р.;

  2. у 1654 р.;

  3. у 1710 р.;

  4. у 1764 р.?

  12. Із наведеного переліку назвіть роки, коли приймалася Конституція Радянської України:

  1. 1917;

  2. 1919;

  3. 1924;

  4. 1925.

  13. Із наведеного переліку державних утворень, що існували на території України, назвіть ті, що мали свою Конституцію:

  1. Київська Русь;

  2. Запорізька Січ;

  3. Українська Народна республіка 1917-1918 рр.;

  4. Українська держава (Гетьманат).

  Блок тестів до “Преамбули”

  1. Хто прийняв Конституцію України:

  1. український народ;

  2. Президент;

  3. Верховна Рада.

  4. Кабінет Міністрів України.

  2. Від імені кого була прийнята Конституція України:

  1. українського народу;

  2. Президента;

  3. Верховної Ради;

  4. Кабінету Міністрів України.

  3. Що слід розуміти в Конституції під поняттям “український народ”:

  1. українці;

  2. громадяни України всіх національностей;

  3. усі, хто проживає в Україні;

  4. народ України.

  4. Яку іншу назву має Конституція України?


  1. Основний Закон;

  2. головний Закон;

  3. закон країни;

  4. підзаконний акт.

  5. На основі якого справдженого права була прийнята Конституція України:

  1. права на життя;

  2. права на мир;

  3. права на самовизначення;

  4. права на працю.

  6. Яким нормативним актом керувалася Верховна Рада, приймаючи Конституцію України:

  1. Декларацією про державний суверенітет;

  2. Актом проголошення незалежності України;

  3. Декларацією прав людини і громадянина;

  4. Конституцією України.

  Блок тестів до розділу I “Загальні засади”

  1. Якою державою проголошується Україна в Конституції:

  1. суверенною і незалежною;

  2. демократичною;

  3. соціальною;

  4. правовою;

  5. правильно все вищевикладене?

  2. Що визначається в Україні найвищою соціальною цінністю:

  1. людина, її життя і здоров’я;

  2. честь і гідність людини;

  3. недоторканність і безпека людини;

  4. правильно все вищевикладене?

  3. Перед ким відповідає держава за свою діяльність:

  1. перед людиною;

  2. перед Президентом;

  3. перед Верховною Радою;

  4. перед Кабінетом Міністрів України.

  4. Що є головним обов’язком держави:

  1. забезпечення економічної самостійності;

  2. забезпечення обороноздатності країни;

  3. утвердження й забезпечення прав і свобод людини;

  4. забезпечення соціальної самостійності.

  5. Що визначає зміст та спрямованість діяльності держави:

  1. права і свободи людини;

  2. гарантії прав і свобод;

  3. правильно все вище викладене;

  4. обов’язки людини.

  6. Суверенітет України поширюється:

  1. на окремі території;

  2. на всю її територію;

  3. регламентується спеціальним законом;

  4. на Автономну Республіку Крим.

  7. За політичним режимом Україна є:

  1. авторитарною державою;

  2. демократичною державою;

  3. тоталітарною державою;

  4. антидемократичною державою.

  8. За Конституцією Україна є державою:

  1. унітарною;

  2. федеративною;

  3. конфедеративною;

  4. монархічною.

  9. Територія України в межах існуючого кордону є:

  1. цілісною;

  2. недоторканою;

  3. правильне все вищевикладене;

  4. обмеженою.

  10. В Україні встановлено:

  1. єдине громадянство;

  2. подвійне громадянство;

  3. поняття громадянство не передбачено Конституцією;

  4. апатризм.

  11. Україна є:

  1. монархією;

  2. імперією;

  3. республікою;

  4. унією.

  12. Хто в Україні є носієм суверенітету:

  1. народ;

  2. Президент;

  3. Верховна Рада;

  4. Кабінет Міністрів України.

  13. Хто в Україні є єдиним джерелом влади:

  1. народ;

  2. Президент;

  3. Верховна Рада;

  4. Кабінет Міністрів України.

  14. Кому належить виключне право визначати та змінювати конституційний лад в Україні:

  1. народу;

  2. Президенту;

  3. Верховній Раді;

  4. Кабінету Міністрів України.

  15. Народ в Україні здійснює владу:

  1. безпосередньо;

  2. через органи державної влади;

  3. через органи місцевого самоврядування;

  4. правильне все вищевикладене.

  16. В Україні місцеве самоврядування:

  1. визначається;

  2. гарантується;

  3. правильно все вищевикладене;

  4. декларується.

  17. В Україні принцип верховенства права:

  1. визначається;

  2. діє;

  3. правильно все вищевикладене;

  4. гарантується.

  18. Норми Конституції України є нормами:

  1. прямої дії;

  2. проміжної дії;

  3. другорядної дії;

  4. не прямої дії.

  19. На основі чого приймаються в Україні закони ти інші нормативні акти:

  1. указів Президента;

  2. постанов Кабінету Міністрів;

  3. Конституції України;

  4. підзаконних актів.

  20. Чи можливе укладення міжнародних договорів, суперечать Конституції України:

  1. можливе;

  2. можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України;

  3. неможливе;

  4. Конституцією не визначено.

  21. Міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою, є:

  1. окремими нормативними актами;

  2. частиною законодавства України, що має вищу юридичну силу;

  3. частиною законодавства України, що повинна відповідати Конституції України;

  4. окремими підзаконними актами.

  22. Яка мова в Україні є державною:

  1. українська;

  2. українська й російська;

  3. російська;

  4. Конституцією не визначено.

  23. Що є основним національним багатством України:

  1. земля;

  2. дорогоцінні метали;

  3. фінансові засоби;

  4. економічні засоби.

  24. Право власності на землю в Україні:

  1. декларується;

  2. гарантується;

  3. дозволяється;

  4. забезпечується.

  25. Право на землю в Україні надається та реалізується:

  1. громадянами;

  2. юридичними особами;

  3. державою;

  4. правильно все вищевикладене.

  26. Земля перебуває:

  1. під контролем держави;

  2. під охороною держави;

  3. під опікою народу;

  4. під забезпеченням держави.

  27. Усі суб’єкти права власності в України:

  1. рівні перед законом;

  2. мають свої власні обов’язки;

  3. мають обсяг прав залежно від форм власності;

  4. рівні перед державою.

  28. Кожний громадянин згідно з Конституцією України має право:

  1. володіти природними об’єктами;

  2. користуватися природними об’єктами;

  3. розпоряджатися природними об’єктами;

  4. використовувати природні об’єкти.

  29. Яку спрямованість економіки забезпечує держава:

  1. ринкову;

  2. конкурентну;

  3. соціальну;

  4. правову.

  30. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні:

  1. політичної багатоманітності;

  2. економічної багатоманітності;

  3. ідеологічної багатоманітності;

  4. правильно все вищевикладене?

  31. Чи дозволена цензура в Україні:

  1. дозволена;

  2. заборонена;

  3. Конституцією не визначено;

  4. не дозволена.

  32. Свобода політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України, державою:

  а) декларується;

   1. гарантується;

  c) забезпечується;

  d) визнається.

  33. Які функції є найважливішими функціями держави в Україні:

  1. захист суверенітету і територіальної цілісності;

  2. забезпечення її економічної та інформаційної безпеки;

  3. правильно все вищевикладене;

  4. забезпечення інформаційної безпеки.

  34. Чи дозволяється в Україні створення військових формувань, не передбачених законом:

  1. дозволяється;

  2. не дозволяється;

  3. Конституцією не визначено;

  4. підзаконними актами не визначено.

  35. У Конституції записано “...ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством”. Це конституційне визначення:

  1. законності;

  2. правового порядку;

  3. суспільного порядку;

  4. економічного порядку.

  36. Якою кількістю голосів приймається закон, що встановлює Великий Державний Герб України:

  1. ½ від конституційного складу Верховної Ради України;

  2. 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

  3. ¾ від конституційного складу Верховної Ради України;

  4. 4/5 від конституційного складу Верховної Ради України.

  37. Якою кількістю голосів приймається закон, що затверджує Державний Гімн України:

  1. ½ від конституційного складу Верховної Ради України;

  2. 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

  3. ¾ від конституційного складу Верховної Ради України;

  4. 4/5 від конституційного складу Верховної Ради України.

  38. Хто автор музики Гімну України:

  1. П. Чубинський;

  2. М. Лисенко;

  3. М. Вербицький;

  4. М. Грушевський.

  39. Якого кольору Державний Прапор України:

  1. червоного і чорного;

  2. синього і жовтого;

  3. білого і червоного;

  4. помаранчевого.

  40. Що має бути головним елементом Великого Державного герба України:

  1. знак Княжої держави Володимира Великого;

  2. знак Княжої влади Ярослава Мудрого;

  3. знак Княжої влади Володимира Мономаха;

  4. знак Княжої влади Пилипа Орлика.

  41. Яким чином встановлюється опис державних символів України та порядок їх використання:

  1. Конституцією України;

  2. законом України, що приймається більшістю від конституційної кількості депутатів;

  3. законом України, що приймається більшістю в 2/3 конституційної кількості депутатів;

  4. указом Президента України?

  Блок тестів до розділу ІІ

  Права, сподоби та обов’язки людини і громадянина”


  1. Права і свободи людини є:

  1. невідчужуваними;

  2. непорушними;

  3. правильно все вищевикладене;

  4. Конституцією не визначено.

  2. Конституційні права і свободи:

  1. гарантуються;

  2. декларуються;

  3. плануються;

  4. забезпечуються.

  3. Права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України:

  1. є вичерпаними;

  2. не є вичерпаними;

  3. законодавством не визначено;

  4. Конституцією не визначено.

  4. Під час прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається:

  1. звуження змісту існуючих прав і свобод;

  2. звуження обсягу існуючих прав і свобод;

  3. правильно все вищевикладене;

  4. звуження змісту існуючих прав.

  5. Кожна людина має право:

  1. на вільний розвиток своєї особистості без обмежень;

  2. на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей;

  3. на вільний розвиток своєї особистості з обмеженнями;

  4. Конституцією не визначено.

  6. Громадяни згідно з Конституцією:

  1. мають рівні конституційні права і обов’язки;

  2. рівні перед законом;

  3. правильно все вищевикладене;

  4. Конституцією не визначено.

  7. Кожний має право на власність, що передбачає:

  1. володіти;

  2. користуватися;

  3. розпоряджатися;

  4. правильно все вищевикладене.

  8. Громадяни, для задоволення своїх потреб, об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону можуть:

  1. володіти;

  2. користуватися;

  3. розпоряджатися;

  4. правильно все вищевикладене.

  9. Використання власності не може завдавати шкоди:

  1. правам, свободам та гідності громадян;

  2. інтересам суспільства;

  3. екологічній ситуації;

  4. правильно все вищевикладене.

  10. Право на працю включає в себе:

  1. можливість заробляти на життя;

  2. вільний вибір праці чи згоди на працю;

  3. правильно все вищевикладене;

  4. Конституцією не визначено.

  11. Що не вважається примусовою працею:

  1. військова служба;

  2. альтернативна (невійськова) служба;

  3. робота чи служба яка виконується за вироком суду;

  4. робота, яка виконується відповідно до законів про воєнний і надзвичайний стан;

  5. правильно все вищевикладене?

  12. Громадянин України може бути позбавлений громадянства:

  1. за вчинення тяжкого злочину;

  2. за державну зраду;

  3. у разі тривалого проживання за межами України,

  4. не може бути позбавлений громадянства.

  13. Право на своєчасне одержання винагороди за працю Конституцією:

  1. декларується,

  2. захищається,

  3. не регламентовано;

  4. Конституцією не визначено.

  14. Кожен має право на:

  1. гідний життєвий рівень;

  2. достатній життєвий рівень;

  3. правильно все вищевикладене;

  4. Конституцією не визначено.

  15. Що включає в себе достатній життєвий рівень:
  1. достатнє харчування;

  2. одяг;

  3. житло;

  4. правильно все вищевикладене.

  16. Яка освіта є обов’язковою:

  1. неповна середня;

  2. повна загальна середня;

  3. початкова;

  4. вища.

  17. Кожному гарантовано право:

  1. знати свої права;

  2. знати свої обов’язки;

  3. знати свої права і обов’язки;

  4. Конституцією не визначено.

  18. Громадянин України:

  1. не може бути виданий іншій країні;

  2. може бути виданий за вчинення тяжкого кримінального злочину на підставі міждержавної угоди;

  3. може бути виданий за вчинення злочину проти людства чи військового злочину на підставі рішення міжнародного суду;

  4. може бути виданий іншій країні.

  19. Які права мають в Україні іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах:

  1. визначається угодою України з відповідною державою,

  2. мають ті самі права, що громадяни України, крім винятків, які встановлені Конституцією, законами та міжнародними договорами,

  3. мають лише права, що спеціально зазначені в Конституції, законах та міжнародних договорах;

  4. Конституцією не визначено.

  20. Право на життя означає:

  1. ніхто не може бути позбавлений життя ні в якому випадку,

  2. ніхто не може бути свавільно позбавлений життя;

  3. ніхто не може бути позбавлений життя;

  4. Конституцією не визначено.

  21. Медичні, наукові та інші досліди над людьми:

  1. заборонені;

  2. можуть проводитися лише для вирішення важливих проблем, що мають значення для всього людства;

  3. можуть проводитися у виняткових випадках за спеціальним дозволом Верховної Ради чи Президента;

  4. можуть проводитися за вільною згодою піддослідного.

  22. Рішення про арешт або тримання під вартою приймається:

  1. органами слідства чи дізнання,

  2. прокуратурою за поданням органів слідства чи дізнання,

  3. судом;

  4. міліцією.

  23. Протягом якого часу судом має бути перевірена законність затримання чи арешту особи:

  1. 12 годин;

  2. 24 годин;

  3. 36 годин;

  4. 48 годин;

  5. 72 годин.

  24. Користуватися правовою допомогою захисника громадянин має право:

  1. з моменту арешту чи затримання;

  2. з моменту закінчення слідства;

  3. під час суду;

  4. з моменту арешту.

  25. Для проведення яких дій потрібне рішення суду:

  1. проведення огляду чи обшуку житла;

  2. прослуховування телефонних розмов;

  3. перегляду листування;

  4. арешту чи тримання під вартою;

  5. для всіх вищеназваних дій.

  26. Чи може бути обмежене право на свободу слова та думки, вільне висловлення своїх поглядів і переконань:

  1. не може бути обмежене;

  2. може бути обмежене за рішенням Конституційного Суду;

  3. може бути обмежене в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності та громадського порядку;

  4. Конституцією не визначено.

  27. Свобода світогляду та віросповідання передбачає:

  1. свободу сповідувати будь – яку релігію чи не сповідувати ніякої;

  2. безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і релігійні обряди;

  3. вести релігійну пропаганду;

  4. усе вище зазначене.

  28. Чи можливе звільнення від своїх обов’язків за мотивами релігійних переконань:

  1. неможливе ні в якому разі;

  2. неможливе, крім випадку заміни виконання військового обов’зку альтернативною службою;

  3. можливе;

  4. Конституцією не визначено.

  29. Основними функціями політичних партій в Україні є:

  1. задоволення спільних інтересів та потреб громадян;

  2. сприяння формуванню та виявленню політичної волі громадян, участь у виборах;

  3. захист професійних інтересів громадян;

  4. Конституцією не визначено.

  30. Для утворення профспілок треба мати дозвіл:

  1. загального суду;

  2. Конституційного суду;

  3. органу місцевого самоврядування;

  4. місцевого органу державної влади.

  31. Із зазначеного переліку визначте органи та установи, в яких заборонено створення і діяльність організаційних структур політичних партій:

  1. Конституційний суд;

  2. Верховна Рада України;

  3. районний відділ;

  4. Центральний комітет профспілки працівників залізничного транспорту.

  32. Для проведення мирних походів, мітингів, демонстрацій потрібно:

  1. отримати завчасно дозвіл органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування;

  2. завчасно попередити про проведення заходу орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування;

  3. отримання дозволу чи повідомлення не є обов’язковими;

  4. Конституцією не визначено.

  33. Ті, хто працюють мають право на страйк з метою:

  1. захисту економічних чи соціальних прав;

  2. захисту політичних та економічних прав;

  3. захисту політичних, економічних, соціальних прав;

  4. захисту економічних прав.

  34. Держава забезпечує право на житло шляхом:

  1. створення умов для самостійного будівництва;

  2. придбання чи оренди житла;

  3. надання безплатного чи за доступну плату житло громадянам, що потребують соціального захисту;

  4. використовуються обидва шляхи.

  35. Батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до:

  1. з здобуття середньої освіти;

  2. досягнення повноліття;

  3. отримання самостійного джерела доходів;

  d)Конституцією не визначено.

  36. Чи має право громадянин звертатися для захисту своїх прав до міжнародних судових установ:

  1. має право звертатися у будь – яких випадках;

  2. має право лише після використання всіх національних засобів правового захисту;

  3. Конституцією не визначено.

  4. має право.

  37. Чи мають закони зворотну силу:

  1. не мають ні в яких випадках;

  2. повинно бути визначено в самому законі;

  3. мають зворотну силу, якщо пом’якшують чи скасовують відповідальність;

  4. Конституцією не визначено.

  38. Як тлумачаться сумніви щодо доведеності вини особи:

  1. тлумачаться на користь звинуваченого;

  2. тлумачаться проти обвинуваченого;

  3. тлумачення сумнівів визначається судом залежно від обставин справи;

  4. Конституцією не визначено.

  39. Які конституційні обов’язки встановлено Конституцією України:

  1. обов’язок захищати Вітчизну;

  2. незалежність та територіальну цілісність держави;

  3. не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині;

  4. сплачувати податки і збори;

  5. дотримуватися Конституції та законів України;

  6. правильно все вищезазначене?
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Падобныя:

  Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»
  Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи

  Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconБаришівський навчально-виховний комплекс «гімназія середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Предко Н. Д. Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо використання нестандартних прийомів та методів у процесі вивчення математики

  Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconКафедра гуманітарних дисциплiн
  Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Культурологія»

  Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни
  Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Туристські ресурси України» / хнамг, Уклад.: М. М. Поколодна. –...

  Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Шрифт" для студентів
  Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Ергономіка" / С. Г. Сазонов, Херсон. Хнту. 2009. 22с

  Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconПро особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

  Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української
  Міністерством освіти, науки, молоді І спорту України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори...

  Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія»
  «Фізіологія» для студентів денної форми навчання галузі знань 0306 Менеджмент напряму підготовки: 050202 Організація виробництва...

  Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації з вивчення дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
  Вона передбачає вивчення студентами історії виникнення, становлення І розвитку держави І права; державних органів та правових інститутів...

  Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» icon1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
  Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

  Размесціце кнопку на сваім сайце:
  be.convdocs.org


  База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
  звярнуцца да адміністрацыі
  be.convdocs.org
  Галоўная старонка