Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»
НазваНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»
старонка1/9
Дата канвертавання02.12.2012
Памер1.43 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»


Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

Вимоги до дисципліни

Студенти повинні виконати наступні види завдань для опанування матеріалу з конкретної теми курсу:

 • вивчити матеріали теми згідно переліку тем для вивчення:

 • дати визначення правовим поняттям та термінам (письмово);

 • продумати відповіді на питання для самоконтролю;

 • підготовити реферат з рекомендованих тем (тему визначати згідно списочного номеру академічного журналу);

 • виконати практичні завдання (номер варіанту визначати згідно списочного номеру академічного журналу).

У результаті вивчення предмета, студенти повинні знати:

 • загальнотеоретичні правові поняття та терміни;

 • структуру права та законодавста;

 • питання функціонування системи права, дії механізму правового регулювання;

 • підстаи виникненння, зміни та припинення правових відносин;

 • органи державної вдади та місцевого самоврядування України;

 • судові, правоохоронні та правозахисні органи України;

 • джерела чинного законодавства;

 • правила підготовки та застосування нормативно-правових актів в Україні.

Після вивчення предмета студенти повинні вміти:

 • володіти загальнотеоретичними поняттями і термінами та вміти використовувати їх;

 • характеризувати і тлумачити норми Конституції та чинного законодавства України;

 • правильно застосовувати у практичній діяльності та повсякденному житті закони та підзаконні акти України;

 • орієнтуватися в сучасному правовому полі;

 • розмежовувати правові відносини у суспільстві;

 • використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини у судових та інших державних органах України;

 • правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей права України;

 • грамотно оцінювати юридичні факти; аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства і виробляти власну життєву позицію.

Модуль 1. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна

Навчальні завдання

1. Правові явища, що виникають у суспільстві, вивчаються різними юридичними науками.

Яке місце в системі юридичних наук займає наука конституційного права?

Що становить предмет науки конституційного права?

Рекомендована література: 64--67,69-70,74-75,78,80,91,96,104-105,110.


Модуль 2. Конституційне право – галузь національного права України

Навчальні завдання

1. Між студентом М. та студенткою К. виникла суперечка з приводу співвідношення термінів «державне право» та «конституційне право».

Студент М. стверджував , що вони використовуються як синоніми, тобто тотожні за значенням. Студентка К. вказувала на те, що державне і конституційне право мають різний предмет.

Студент Г. відстоював точку зору про сутнісну різницю між конституційним і державним правом, пояснюючи використання різної термінології, наявністю або відсутністю конституційного ладу в тій чи іншій країні.

Яка Ваша точка зору з цього питання?

Глосарій

Конституційне право України. Конституціоналізм.

Рекомендована література: 1, 50, 60, 64-66, 69-70, 74-75, 78, 80, 88, 105.


Модуль 3. Система та джерела конституційного права України

Навчальні завдання

1.Користуючись Конституцією України, наведіть приклади конституційно-правових норм, що уповноважують, зобов’язують та забороняють.

2.На пропозицію викладача навести приклад конституційно-правової відповідальності студент Зайченко відповів, що конституційно-правові норми мають одно-або двочленну структуру(гіпотеза, диспозиція, санкція) і, в силу цього, не можуть передбачити юридичної відповідальності.

Дайте оцінку відповіді.

3.Визначте у наведених нормах із Конституції України їхні складові частини (гіпотезу, диспозицію, санкцію). Чи наступить відповідальність за порушення даної норми і яка? (ст. 12 Конституції України).

4.Користуючись Конституцією України, наведіть приклади конституційно-правових норм, внаслідок реалізації яких виникають конкретні, загальні конституційно-правові відносини і конституційно-правові стани.

Яка різниця між даними видами конституційно-правових відносин?

5. Чи є Указ Президента України від 15 жовтня 1999 р. „Про прийняття до громадянства України Коваленка К.І.” джерелом конституційного права України?

Глосарій

Конституційно-правова норма. Інститут конституційного права Джерела конституційного права.

Рекомендована література: 1-3, 5-8, 64-66, 69-70, 74-75, 77-78, 105.


Модуль 4. Конституційно – правові відносини

Навчальні завдання

1. Про яких суб’єктів конституційного права йде мова в ст. 53 Конституції України?

2. Навести приклад з періодичної преси та описати конституційні відносини між якимись з суб’єктів конституційних правовідносин.

Глосарій

Конституційно-правові відносини.

Рекомендована література:1, 64-66, 69-70, 74-75, 78, 80, 105.


Модуль 5. Конституція – Основний Закон держави

Навчальні завдання

 1. Що в перекладі означає слово “конституція”?

 2. Яку роль відіграє в Основному Законі преамбула?

 3. Коли з’являються конституції в сучасному розумінні цього слова?

 4. Які Ви знаєте політико – правові акти, що передували прийняттю Конституції України 1996 р.?

 5. Коли і де було прийнято першу українську конституцію?

 6. Коли було прийнято Конституцію УНР, хто брав у цьому участь?

 7. Кого з відомих українських вчених та громадсько – політичних діячів – авторів українських конституцій Ви знаєте?

 8. Проаналізуйте теоретичні засади конституції і їх значення?


Глосарій

Конституція. Конституція України.

Рекомендована література:1, 64-66 ,69-70, 74-75, 77-78, 80,87-88, 91, 94, 97-100, 105-107, 113.


Модуль 6. Основи конституційного ладу

Навчальні завдання

1.Що означає вираз „ в Україні діє принцип верховенства права?” Як він втілюється в життя відносно громадян і державних органів?

2.Розкрийте суть та зміст понять „громадянське суспільство” і „правова держава”. Яке їх співвідношення? Наведіть приклади використання цих термінів у правових документів Української держави.

3.В районному суді громадянин А., посилаючись на конституційний принцип пріоритету прав людини, вимагав від районної державної адміністрації скасування рішення її голови про заборону паління в громадських місцях. Як повинен поступити суд і чому?

4.Використовуючи положення Конституції України 1996 року, складіть Схему взаємних векторів механізму “ваг і стримувань” між органами законодавчої, виконавчої та судової влади України. При цьому взаємних векторів (положень про протидію однієї гілки влади іншій) повинно бути не менше трьох в кожному випадку. Зображуючи дані вектори протидій між різними державними органами (представниками різних гілок влади) обов’язково зазначайте статтю (частину статті) Конституції України, з якої власне і випливає ця протидія. Як взірець для початку роботи, можна використати Схему “ваг і стримувань”, опубліковану в навчальному посібнику Нор В., Стецюк П. Конституція – Основний Закон України. В запитаннях і відповідях. Навчальний посібник з основних положень Конституції України. Львів – Київ, 1996, с.35.

Чи приймає участь в механізмі “ваг і стримувань” Президент України? Яка його роль? Проти якої гілки влади направляють свої зусилля інші органи державної влади, “стримуючи” Президента України.

5. Якщо б ви готували законопроект “Про Державний Герб України”, які випадки використання зображення Великого Державного Герба ви б передбачили? Аргументуйте свою відповідь.

Дайте правову оцінку наведеній ситуації.

Глосарій

Верховенство права. Громадянське суспільство. Державні символи. Державний суверенітет. Конституційний лад. Народовладдя. Народний суверенітет. Правова держава.


Рекомендована література:1, 9, 47, 57-58, 64-66, 68-70, 74-75, 78, 80, 84, 88, 104-105, 107, 112-114.


Модуль 7. Конституційно-правовий статус особи і громадянина

Навчальні завдання
1. Громадянка Заїру Мугане з двома дітьми, віком 8 та 15 років, приїхала в м.Київ за туристичною путівкою, де вона познайомилася з громадянином України Гончаруком і вийшла за нього заміж. Гончарук усиновив дітей Мугане.
Чи набула Мугане внаслідок укладання шлюбу з Гончаруком громадянства України?
Чи набудуть громадянства України діти Мугане?

2. Громадянка України Подоляка виїхала на постійне місце проживання до Греції, де через рік у неї народилася дитина.

Чи буде визнано дитину Подоляки громадянином України, якщо її батько невідомий?

Чи зміниться ситуація, якщо буде встановлено, що батько дитини є громадянин Бурунді?

3. Громадянин Аргентини Петренко – українець за походженням, який приїхав до України за туристичною путівкою, звернувся до голови села Креничі Макітренка з проханням надати йому громадянство України. Макітренко відмовився прийняти від Петренка заяву, мотивуючи це тим, що останній погано володіє українською мовою.

Дайте правову оцінку наведеній ситуації.
4. Подружжя Саленки – громадяни України, усиновили громадянина Анголи Тубаго, віком 15 років, і звернулися до районного відділу МВС України з проханням оформити Тобаго громадянство України. В районному відділі в проханні було відмовлено в звязку з відсутністю письмової згоди брата Тубаго.
Дайте правову оцінку наведеній ситуації.
5. Громадянина України Зільбермана, який одночасно є і громадянином Ізраїлю, було затримано за порушення громадського порядку і доставлено в районний відділ МВС України. Здійснюючи огляд особистих речей Зільбермана, черговий по райвідділу виявив його Ізраїльський паспорт та знищив його, мотивуючи це тим, що українське законодавство забороняє громадянам України бути громадянами інших країн. Зільберман звернувся зі скаргою на дії чергового до начальника райвідділу. Начальник визнав неправомірність дій чергового, який , на його думку, повинен був знищити не ізраїльський, а український паспорт Зільбермана.
Дайте правову оцінку наведеній ситуації.
6. Громадянин України Лихотенко, який відбуває кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі, звернувся до начальника виправно – трудової установи з проханням дозволити йому вихід з громадянства України та виїзд на постійне місце проживання до Ізраїлю. Начальник установи відмовився прийняти заяву в звязку з тим, що немає письмової згоди на вихід Лихотенка з громадянства України його батьків та дружини.
Дайте правову оцінку наведеній ситуації.
7. Громадянин України Василь П. 01.06.96 р. приїхав до Словацької Республіки на роботу за довгостроковим контрактом (Спільне Словацько – Українське підприємство “Татри”). Станом на 01.10.97 р. він не перебував на консульському обліку.
Через скільки місяців Василь П. втратить громадянство, якщо не стане на консульський облік протягом встановленого строку?
8. Громадянка України Василенко вийшла заміж за гр–на США Джонсона. Під час проживання в Україні у них народилася дитина. Яке громадянство буде мати їхня дитина і яким законом слід керуватися при визначенні громадянства дитини?
9. Надія Клименко, особа без громадянства, перебуваючи на території України, порушила клопотання про надання їй громадянства України. Разом з нею проживають двоє її дітей 10 і 17 років – також особи без громадянства.
Як вирішити зазначену справу? Як вирішується питання про громадянство дітей?
10. В. Петренко, родина якої переїхала на постійне місце проживання до США, звернулася в дипломатичне представництво України з проханням про припинення громадянства України. У заяві йшлося і про припинення громадянства України її 15-річного сина. Чоловік В. Петренко згоди на зміну громадянства України на громадянство США не дав.
Чи зміниться громадянство Петренко В. у конкретній ситуації?
11. Г.Власенко, мати - одиначка, особа без громадянства, перебуваючи на території України, звернулась з клопотанням про надання їй громадянства України. З нею проживає двоє дітей 10 і 17 років, також особи без громадянства.
Як вирішити ситуацію, що склалася?
12. Громадянин України Іванішко В.В. був прийнятий на службу в поліцію Литви без згоди на те державних органів України.
Що станеться з його громадянством? Чому?
13. Осієвська Л., сімя якої переїхала на постійне проживання до Канади, звернулася до дипломатичного представництва України з проханням про вихід її сина, 16 років, з громадянства України. Чоловік Осієвської, який вирішив залишитися громадянином України, не дав згоди на зміну громадянства сина.
Чи зміниться громадянство сина Осієвської?
14. Постійно проживаючи в м.Борисполі, громадянин Ботсвани Ватубо в 1980 році був прийнятий на квартирний облік за місцем роботи. В січні 1995 року адміністрація молокозаводу, де працював Ватубо, прийняла рішення про надання йому квартири. Голова міста Борисполя не погодився з цим і видав розпорядження про зняття Ватубо з квартирного обліку, оскільки останній не є громадянином України. Тим самим, на думку голови, Ватубо поставлений на квартирний облік необґрунтовано. Ватубо звернувся зі скаргою до Бориспільського міського суду. Але в суді відмовилися прийняти скаргу Ватубо, мотивуючи це тим, що він є іноземцем.
Дайте правову оцінку діям адміністрації заводу, міського голови та районного суду.
15. Жмеринським міським відділом МВС України було прийняте рішення про видворення за межі України громадянина Руанди Мабуло, який, хворіючи СНІДом, веде аморальний спосіб життя і тим самим становить загрозу життю і здоров’ю громадян України. Мабуло в зазначений термін не покинув Україну, ухилившись від виїзду.
Які примусові засоби можуть бути застосовані до Мабуло?
16. Радник посольства однієї з іноземних держав в Україні де Лопес скоїв дорожньо – транспортну пригоду, знаходячись у стані алкогольного спяніння. Слідчий, вивчивши матеріали справи, прийняв рішення про порушення кримінальної справи і притягнення де Лопеса як звинувачуваного.
Дайте правову оцінку діям слідчого.
17. Слідчий Малинківської районної прокуратури Недоуменко без санкції прокурора здійснив обшук на квартирі громадянина Мавританії Салеба, який постійно проживає в м.Малині. Свої дії слідчий вважав правомірними і обґрунтував їх тим, що Салеб є іноземцем і не має права на недоторканність житла.
Дайте правову оцінку діям слідчого.
18. Італійський громадянин П’єро Джеромі, перебуваючи на борту італійського судна, що пришвартувалося в м. Одесі, скоїв хуліганські дії, вигукував нецензурні слова російською мовою, ображав гідність громадян. Чи підлягає цей іноземець притягненню до кримінальної відповідальності?
19. Канадський громадянин українського походження П.Демчик, мешканець м.Оттави, звернувся до Комісії при Президентові України з питань громадянства з клопотанням про надання йому громадянства України.
Які загальні умови надання іноземцям громадянства України?
Який порядок подання і розгляду заяв з питань громадянства України?
20. Канадський громадянин українського походження Прилипко В.Г., мешканець міста Торонто, звернувся до Верховної ради України з проханням надати йому громадянство України.
Який порядок вирішення питань стосовно громадянства? Хто вирішує питання щодо набуття та припинення громадянства в України?
21. Івашко О.Р., яка мешкала в місті Бровари, одружилась з громадянином Сінгапура та виїхала на постійне місце проживання на батьківщину чоловіка. Через 4 роки Івашко О.Р., на період очікуваного народження другої дитини, приїхала до рідних у м.Бровари.
Чи буде дитина, яка народиться на території України, її громадянином? Які ще питання можуть виникнути при вирішенні цієї ситуації?
22. Громадянин України Вєтров А.Ю. разом із вагітною дружиною, громадянкою Іспанії, постійно проживали в Італії. Але під час перебування у батьків Вєтрова у Львові дружина достроково народила дитину.
Громадянином якої з цих держав: України, Італії чи Іспанії слід вважати дитину Обґрунтуйте свою відповідь.
23. Навести 2-3 приклади законодавчої конкретизації видів конституційних прав і свобод відповідно до їх класифікації (громадські, політичні, соціально – культурні, соціально – економічні права).

24. Реалізуючи своє конституційне право об’єднуватися в громадські організації, 18 мешканців м.Жмеринки вирішили створити дитячу організацію “Юні патріоти” для дітей, віком від 10 до 13 років. Підготувавши необхідні документи, вони звернулися з проханням про реєстрацію до Жмеринського міськвиконкому. В реєстрації їм було відмовлено в зв’язку з тим, що засновниками громадської організації можуть бути не менше як 20 громадян.

Дайте правову оцінку наведеній ситуації.

25. Гр. Завірюха, що відбуває покарання в установі суворого режиму, звернувся зі скаргою до Генерального прокурора України на дії керівництва установи, внаслідок яких він не міг реалізувати своє конституційне право обирати народних депутатів України. В поясненні начальника установи відмічалося, що засуджені, які відбувають покарання в установах, не брали участі у виборах народних депутатів України, оскільки їхня мала чисельність не дала змоги утворити виборчу дільницю.

Дайте правову оцінку діям керівництва установи.

26. Дільничий інспектор міліції Головатенко провів без санкції прокурора обшук у квартирі гр-ки Костенко, з метою встановлення наявності самогону. Під час обшуку він виявив та знищив сто літрів самогонки, пошкодивши при цьому газову плиту вартістю 140 грн. Гр-ка Костенко звернулася до районного суду зі скаргою на неправомірні дії дільничого інспектора, вимагаючи відшкодування заподіяних збитків. У суді відмовилися прийняти скаргу, мотивуючи це тим, що громадяни України мають право оскаржити в суді неправомірні дії лише державних органів, а не посадових осіб. Районний прокурор, до якого звернулася гр-ка Костенко підтвердив правомірність дій інспектора Головатенко, оскільки він у процесі обшуку знайшов самогон, виготовлення якого заборонено.

Дайте правову оцінку наведеній ситуації.

27. Гр. Фельдман, що відбуває покарання у виправно–трудовій установі, звернувся до її начальника з проханням про дозвіл виїхати в Париж для складання вступних іспитів до Сорбонського університету. Отримавши відмову, Фельдман подав прокурору скаргу на начальника установи, який, на його думку, перешкоджає реалізації конституційного права на освіту. У відповіді прокурора зазначалося, що дії начальника колонії правомірні, оскільки Париж знаходиться за межами України, а особам, засудженим до позбавлення волі, виїзд за межі України заборонено до закінчення строку покарання.

Дайте правову оцінку наведеній ситуації.

28. Мешканець міста Рівного гр. Сиротинко, який перебуває на лікуванні в м. Євпаторії (АРК), звернувся до Євпаторійського міського суду з позовом до адміністрації санаторію, вимагаючи повернути йому частину грошей, сплачених за путівку, в зв’язку з тим, що він прибув до санаторію на 5 днів пізніше зазначеного в путівці строку. Суддя відмовився прийняти позов, оскільки він був написаний українською мовою, а сам суддя цією мовою погано володіє.

Дайте правову оцінку діям судді.

29. Громадянин Н., який призвався до лав Збройних Сил України, відмовився від несення військової служби за релігійними мотивами, а від альтернативної служби – за мотивами незгоди працювати не за контрактом. Він заявив Верховному Суду України про неконституційність положень про альтернативну службу, які, на його думку, суперечать праву вільного трудового договору.

Як повинен поступити Верховний Суд України і чому?

30. До паспортного столу Печерського рай управління внутрішніх справ м. Києва звернулась громадянка України Орлова К.І. із заявою про зміну громадянства її дітей. У заяві зазначалося, що 18.06. 1987 року Орлова К.І. вступила у шлюб із громадянином Франції Ж. Балю і у шлюбі народила двох дітей: Івана – 1989 року народження та Катерину – 1993 року народження. Дітям було надано (за згодою матері) громадянство Франції. У вересні 1997 року шлюб було розірвано і Орлова К.І. з дітьми повернулась до України. На підставі зазначеного, громадянка Орлова К.І. просить змінити громадянство дітей, надавши їм громадянство України.

Чи має право дитина вибирати своє громадянство?

Дайте обґрунтовану відповідь на заяву громадянки.

Глосарій

Гарантії прав і обов'язків. Громадянин. Громадянство. Національний режим. Натуралізація. Омбудсмен. Особа без громадянства. Оптація. Правовий статус особи. Право притулку.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»
Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconБаришівський навчально-виховний комплекс «гімназія середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Предко Н. Д. Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо використання нестандартних прийомів та методів у процесі вивчення математики

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconКафедра гуманітарних дисциплiн
Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Культурологія»

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Туристські ресурси України» / хнамг, Уклад.: М. М. Поколодна. –...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Шрифт" для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Ергономіка" / С. Г. Сазонов, Херсон. Хнту. 2009. 22с

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconПро особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української
Міністерством освіти, науки, молоді І спорту України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія»
«Фізіологія» для студентів денної форми навчання галузі знань 0306 Менеджмент напряму підготовки: 050202 Організація виробництва...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» iconМетодичні рекомендації з вивчення дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
Вона передбачає вивчення студентами історії виникнення, становлення І розвитку держави І права; державних органів та правових інститутів...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» icon1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка