Пытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права
НазваПытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права
Дата канвертавання30.11.2012
Памер59.75 Kb.
ТыпДокументы
Пытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права


 1. Паняцце і прадмет агульнай тэорыі права.

 1. Месца агульнай тэорыі права ў сістэме грамадскіх і юрыдычных навук.

 2. Метадалогія агульнай тэорыі права.

 3. Сістэмны аналіз ў агульнай тэорыі права.

 4. Пняцце і сутнасць права.

 5. Тэалагічная школа сутнасці права.

 6. Дагаварная канцэпцыя сутнасці права.

 7. Класавыя канцэпцыі сутнасці права.

 8. Псіхалагічная школа сутнасці права.

 9. Сацыялагічная тэорыя сутнасці права.

 10. Юрыдычны пазітывізм.

 11. Гістарычная школа права.

 12. Права як мера свабоды.

 13. Права і закон.

 14. Права як справядлівасць.

 15. Асноўныя тэорыі паходжання права.

 16. Канцэпцыя натуральнага права.

 17. Права ў сістэме сацыяльных рэгулятараў.

 18. Права і эканоміка.

 19. Право і палітыка.

 20. Права і мараль.

 21. Паняцце і сутнасць дзяржавы

 22. Паходжанне дзяржавы (асноўныя канцэпцыі).

 23. Формы дзяржавы.

 24. Дзяржава ў палітычнай сістэме грамадства.

 25. Функцыі дзяржавы.

 26. Дзяржаўны аппарат.

 27. Канцэпцыя падзелу ўлады.

 28. Паняцце і віды прававых норм.

 29. Структура норм права.

 30. Паняцце і віды праваадносінаў.

 31. Змест праваадносінаў.

 32. Аб'ект праваадносінаў.

 33. Суб'ект праваадносінаў.

 34. Юрыдычныя факты.

 35. Прынцыпы права.

 36. Функцыі права.

 37. Тыпы дзяржавы і права.

 38. Паняцце прававой сістэмы.

 39. Паняцце сістэмы права. Сістэма закандаўства.

 40. Паняцце і віды галін права.

 41. Публічнае і прыватнае права.

 42. Міжнароднае і нацыянальнае права.

 43. Улада і права.

 44. Права і грамадзянская супольнасць.

 45. Прававы статус асобы.

 46. Правасвядомасць.

 47. Прававая культура.

 48. Крыніцы (формы) права.

 49. Нарматыўны прававы акт.

 50. Закон: паняцце і віды.

 51. Дэкрет Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

 52. Канцэпцыя вершынства права (закона).

 53. Праватворчасць, прынцыпы, стадыі.

 54. Асаблівасці заканадаўчага працэса.

 55. Сістэматызацыя зканадаўства.

 56. Дзеянне нарматыўных прававых актаў ў часе, прасторы і па колу асобаў.

 57. Рэалізацыя права.

 58. Прымяненне права. Асноўныя стадыі.

 59. Акты прымяненя права.

 60. Тлумачэнне права.

 61. Прабелы ў праве. Аналогія права і закона.

 62. Законнасць і правапарадак: паняцце, прынцыпы, суадносіны.

 63. Правамарныя паводзіны.

 64. Правапарушэнне. Віды.

 65. Паняцце і прыкметы юрыдычнай адказнасці.

 66. Склад правапарушэння.

 67. Механізм прававога рэгулявання.

 68. .Прававая дзяржава.

Асноўная i дадатковая лiтаратура№№

п/п

Спiс лiтаратуры

Год выданняАсноўнаяНерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник. М.

1999.Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб.,

1909.Поляков А. В. Общая теория права. СПб.

2004Общая теория права: учебник / Под ред. В. К. Бабаева. Нижний Новгород.

1993.Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. СПб.

1999.Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М.

1912.Абрамович А. М. Правовой статус советского гражданина. Минск.

1988.Дробязко С. Г., Козлов В. С. Общая теория права. Минск.

2005.Дробязко С. Г. Современное правопонимание и его акценты // Право и современность. Сб. науч. тр. Минск.

1998.Дробязко С. Г. Соотношение социального правового государства и правового гражданского общества // Конституционно-правовые проблемы формирования социального правового государства. Минск.

2000.Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб.

1903.Карбонье Ж. Юридическая социология. М.

1986.Кельзен Г. Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1, 2. М.

1987, 1988.Конституция Республики Беларусь. Минск.

1997.О международных договорах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 23 окт. 1991 г., № 1188 // Ведамасці Нац. Сходу Рэсп. Беларусь. 1998. № 29-30. арт. 469.


О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361/З // Ведамасці Нац. Сходу Рэсп. Беларусь. 2000. № 5. арт. 40.


Общая теория прав человека: научное исследование / Под ред. Е. А. Лукашевой. М.

1996.Основы социальной концепции Русской Православной церкви. М.

2000.Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Т.1, 2. СПб.

1908, 1910.Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. М.

1998Чичерин Б. Н. Философия права. М.

1990.ДадатковаяТихомиров Ю. А. Публичное право. М..

1996Честнов И. Л. Универсальны ли права человека? (полемические размышления о Всеобщей Декларации прав человека) // Правоведение. 1999. № 1.


Кудрявцев В. Н., Казимерчук В. П. Современная социология права. М.

1995Гегель Г.-В.-Ф. Философия права. М.

1990.Цицерон. О государстве. М.

1966Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х т. М.

1998Платон. Сочинения. Т. 3. М.

1971Монтескье Ш. О духе законов. М.

1955Аристотель. Политика. М.

1983

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права iconПрыкладная тэматыка дыпломных работ па курсе "Агульная тэорыя права"
Ліберальныя І традыцыйныя каштоўнасці І іх адлюстраванне ў агульнай тэорыі права

Пытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права iconПытанні да экзамена па курсе "Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю" для студэнтаў фдідпм
Сістэма права інтэлектуальнай уласнасці ў Рэспубліцы Беларусь. Крыніцы права інтэлектуальнай уласнасці

Пытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права iconБеларускі дзяржаўны універсітэт Юрыдычны факультэт Кафедра канстытуцыйнага права Кафедра тэорыі І гісторыі дзяржавы І права
Беларуская дзяржаўнасць І развіццё нацыянальнай прававой сістэмы: ад статута 1588 г. Да сучаснай канстытуцыі

Пытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права iconСпіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права
Довнар Т. И. Методические указания и задания по выполнению контрольных работ по “Истории государства и права бсср” студентами 2 курса...

Пытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права iconПытанні па курсу "Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi" для уступных экзаменаў у аспірантуру
Прадмет, задачы, асаблівасці гiсторыi дзяржавы I права Беларусi. Гiстарыяграфiя навукi гiсторыi дзяржавы I права

Пытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права iconПытанні да экзамена
Паняцце функцыі. Адваротная І зваротная адпаведнасці. Паняцці звужэння І пашырэння функцый

Пытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права iconПытанні тэорыі І методыкі выкладання беларускай мовы І літаратуры
Канцэптуальныя асновы І нарматыўная прававая база выкладання вучэбных прадметаў “Беларуская мова” І “Беларуская літаратура”

Пытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права iconПытанні да экзамена па дысцыпліне "Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура" для студэнтаў 4 курса факультэта завочнай адукацыі спецыяльнасці
...

Пытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Пытанні да экзамена па Агульнай тэорыі права iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка