Урок беларускай мовы
НазваУрок беларускай мовы
Дата канвертавання28.10.2012
Памер56.32 Kb.
ТыпУрок
Урок

беларускай мовы


настаўнік: Кавалеўская Ганна Бальтазараўна

клас: трэці

Тэма: Падзел сказаў паводле інтанацыі. Клічныя сказы

Мэта: 1. Фарміраваць уменне выдзяляць сказы паводле інтанацыі.

2.Пашыраць слоўнікавы запас.

3.Развіццё мовы і маўлення.

4. Выхаванне пачуцця гумару, любві да роднай мовы

Абсталяванне: карткі для чыстапісання, сказы-жартаўнікі, сігнальныя карткі, карткі настрою, карткі для гульні “Чароўныя хаткі”


Ход урока

І. Арганізацыйны момант

Урок мовы роднай пачынаем,

Кнігі, сшыткі адкрываем.

Чытаць будзем хутка,

а пісаць – ціхутка!

Акуратна, граматна , чысцютка!

ІІ. Чыстапісанне

(карткі для чыстапісання кожнаму вучню)

ІІІ. Новая тэма

а) пераход да новай тэмы

- Давайце прачытаем сказы, якія вы запісалі ў час чыстапісання.

Вужака залезла ў вазу.

Грыша прынёс Груні грыбы.

Колеў конь у Кіраў крочыць.

Ева едзе праз ельнік у Ельск.

 • Якія гэта сказы па мэце выказвання? (апавядальныя)

 • Паслухайце, як я прачытаю гэтыя сказы па-іншаму.

 • З якой інтанацыяй прагучаў першы сказ? ( з павышанай інтанацыяй, з пачуццём страху)

 • З якой інтанацыяй прагучаў другі сказ? ( з павышанай інтанацыяй, з пачуццём здзіўлення)

 • З якой інтанацыяй прагучаў трэці сказ? ( з павышанай інтанацыяй, з пачуццём радасці)

 • Які вывад можна зрабіць?

 • Я вам дапамагу крыху.

 • Даскажыце маю думку.Усе сказы мы чыталі з павышанай…. (інтанацыяй). Гэта і ёсць клічныя сказы.б) паведамленне тэмы

“Падзел сказаў паводле інтанацыі. Клічныя сказы” – тэма нашага ўрока.


ІV. Замацаванне новай тэмы.


1. Работа з падручнікам.

в) чытанне правіла (стар.38 падручніка)

г) Зрокавая дыктоўка.( Пасля чытання сказаў з правіла пад дыктоўку настаўніка дзеці запісваюць іх у сшыткі)

Фізкультмінутка “Святлафор”

а) пр.52, 53 (вусна)

б) пр.53 – запіс у сшыткі толькі клічных сказаў

2.Гульня “Чароўныя хаткі” (У кожнага на парце карткі)

-Хто жыхары гэтых хаткаў? (сказы – апавядальныя, пытальныя і пабуджальныя)

- А хто здагадаўся чаму хатка клічных сказаў самая вялікая? (У хатцы клічных сказаў могуць жыць жыхары усіх гэтых трох хатак і не сварыцца!)

- А як вы думаеце чаму яны не пасварацца?

(Усе яны ператворацца ў клічныя сказы, як толькі пераступяць парог гэтай хаткі.)

-Давайце ж і мы паспрабуем правесці свае сказы ў гэтую вялікую чароўную хатку і праверым, што ж адбудзецца?

(Кожнаму вучню даееца па 1 друкаванаму сказу з рознай мэтай выказвання)

Прыехаў цырк?

Птушкі заспявалі.

Дзеці радуюцца зіме.

Беражыце здароўе змоладу.

(Дзеці чытаюць кожны свій сказ па чарзе, характарызуюць яго і вымаўляюць яго так каб ён ператварыўся ў клічны. Робіцца вывад – Любы сказ можна вымавіць, калі захочаш з клічнай інтанацыяй.)

3.Работа з друкаваным тэкстам (на магнітнай дошцы)

Які спякотны сёння дзень!

Хаваецца індык у цень!

Да спёкі Шарык не прывык,

Аж высалапіў свой язык!

 • З якой інтанацыяй мы чыталі гэтыя сказы?

(З павышанай інтанацыяй)

Сказы, якія вымаўляюцца з павышанай інтанацыяй , выражаюць моцнае пачуццё радасці, здзіўлення - называюцца клічнымі.

(На магнітнай дошцы словы: здзіўленне, радасць, дакор, загад, злосць. Суаднясенне іх са сказамі.)

4. Займальны матэрыял

Сказы-жартаўнікі”

а) чытанне з дошкі


1. Яблыні жаўцелі на яблыках.

2. Яма ўвалілася ў ваўка.

3.Сена з лугу прыляцела і ў хляве карову з'ела.


б) – Якія сказы па мэце выказвання вы прачыталі?(Апавядальныя. Яшчэ яны смешныя, на самай справе так не бывае.)

- Якое пачуццё ўзнікае пры чытанні такіх сказаў? (здзіўленне)

- Давайце прачытаем іх з інтанацыяй здзіўлення.

- Якія ж сказы ў нас атрымаліся? (клічныя)

- Давайце запішам апошні клічны сказ у сшытак.


Сена з лугу прыляцела і ў хляве карову з'ела!


5.Гульня “Хто больш набярэ усмешак?”

Работа з сігнальнымі карткамі

(Настаўнік чытае сказы, а дзеці сігналяць карткамі –

? . !

За правільныя адказы дзеці атрымліваць “усмешкі”, за няправільныя – “сумныя твары” ( карткі настрою)

Мама кажа:

Наш Пятрок

Мае востры язычок!

 • Дык чаму ж, -

Спытала Люба, -

Не парэжа Пеця губы?!

в) Валёнкі стаміліся

Просіць бабку ўнучка:

Вазьмі мяне на ручкі,

Бо ў тваёй Алёнкі

Стаміліся валёнкі!

-У каго з герояў верша павінна быць інтанацыя дакору, а ў каго інтанацыя здзіўлення?

- Давайце, калі ласка, прачытаем гэтыя сказы з патрэбнай інтанацыяй дакору і здзіўлення.

- Якія ж у нас атрымаліся сказы?(клічныя)

V. Дамашняе заданне.

пр. 55, стар. 38 (правіла)

V І. Вынік.

 • Над якой тэмай урока мы працавалі?

 • Ці могуць апавядальныя сказы быць клічнымі!

 • Яшчэ якія сказы могуць быць клічнымі?

VІІ. Самаадзнака. Адзнакі

VІІІ. Рэфлексія

(Дзеці паказваюць сігнальныя карткі настрою)


Дадатак 1.Чыстапісанне

1


2Вв

к К

Ва,ве,ву

ко, кі, ку

Вужака залезла ў вазу.

Колеў конь у Кіраў крочыць.

34Гг

Ее

гр, го, гу

Еў, еш, ем

Грыша прынёс Груні грыбы.


Ева едзе праз ельнік у Ельск.


Дадатак 2. Гульня “Чароўныя хаткі” Клічныя сказы !!!!!!


Апавядальныя. Пытальныя? Пабуджальныя

Дадатак 3. Гульня “Хто больш набярэ “усмешак” і рэфлексія.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Урок беларускай мовы iconУрок беларускай мовы ў 4 класе
Я вельмі хачу, каб урок атрымаўся цікавым, пазнавальным, каб мы разам паўтарылі І замацавалі тое, што ўжо ведаем І адкрылі новыя...

Урок беларускай мовы icon§ Фанетычная сістэма беларускай мовы. Фанетычныя законы беларускай мовы
Як істотная рыса беларускай мовы падкрэсліваецца яе мілагучнасць. На чым жа яна грунтуецца?

Урок беларускай мовы iconУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса...

Урок беларускай мовы iconУрок асноўная форма арганізацыі вучэбных заняткаў. Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы. Пабудова ўрока ў залежнасці ад яго зместу
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 5 курса...

Урок беларускай мовы iconУрок беларускай мовы ў 3 класе на тэму "Часцiны мовы" (замацаванне)
Падарыце ỳсмешкi свайму суседу, настройцесь на працу, будзьце ỳважлiвымi I актыỳнымi на ỳроку, сядайце, калi ласка

Урок беларускай мовы iconУрок беларускай мовы Тэма: "Тыпы скланення. Тыпы асноў"
Актуалізацыя ведаў пра назоўнік як часціну мовы, характарыстыку зычных гукаў праз арганізацыю жывога дыялога

Урок беларускай мовы iconУрок беларускай мовы ў 5 класе
Абсталяванне: “Беларуская мова” 5 клас частка 2; часопіс “Беларускай мова І літаратура” №-12/2010, “Картка ўліку ведаў”, магнітафон,...

Урок беларускай мовы iconУрок беларускай мовы ў 5 класе
Садзейнічаць узнаўленню ўменняў І навыкаў фанетычнага І сінтаксічнага разбораў. Спрыяць развіццю навыкаў аналізу, творчых здольнасцей,...

Урок беларускай мовы iconЗаконы беларускай мовы
Усе пазіцыйныя чаргаванні падпарадкоўваюцца асноўным фанетычным законам. Для сучаснай беларускай мовы яны наступныя

Урок беларускай мовы iconПлан мерапрыемстваў сш №8 па папулярызацыі І пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў жыцці грамадства на 2010- 2012 І далейшыя гады
Абнаўленне І афармленне ў класных кутках сш №8 інфармацыйных рубрык па пытаннях папулярызацыі беларускай мовы І новай рэдакцыі Правіл...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка