Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw białoruskiej liście katyńskiej
НазваLista obywateli polskich mogących figurować na tzw białoruskiej liście katyńskiej
старонка1/9
Дата канвертавання29.11.2012
Памер376.93 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

BBP.0601.2.2012

Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw. białoruskiej liście katyńskiej

Lista zawiera niepełny spis obywateli polskich, którzy zostali w roku 1939 lub 1940 aresztowani bądź wzięci do niewoli na obszarze województwa białostockiego, nowogrodzkiego, wileńskiego i poleskiego. Z uwagi na to, że dalszy los tych osób pozostaje niewiadomy, można przypuszczać, że część z nich została zamordowana na mocy decyzji Biura Politycznego WKP(b) z dnia 5 marca 1940 r. i figuruje na nieodnalezionej dotychczas tzw. białoruskiej liście katyńskiej.

Bazę dla sporządzenia przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia niniejszej listy stanowi spis obywateli polskich zaginionych pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941. Został on wykonany na zlecenie CPRDiP przez Ośrodek Karta w oparciu o indeks represjonowanych i inne materiały, znajdujące się w dyspozycji pracowników tej instytucji. Lista następnie została przekazana do weryfikacji Instytutowi Pamięci Narodowej oraz Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Spis zawiera jedynie podstawowe informacje mogące okazać się przydatne do dalszych prac nad ustaleniem losów poniższych osób i ew. do poszukiwań białoruskiej listy katyńskiej. Z reguły są to takie dane jak: imię i nazwisko poszukiwanej osoby, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania przez wojną, wykonywany zawód, okolicznościach zaginięcia. Dane te często są niekompletne, a lista może zawierać błędy lub też nazwiska osób, których los stał się w ostatnich latach wiadomy. W wielu przypadkach nie sposób ustalić np. okoliczności zaginięcia. W uzasadnionych przypadkach na liście uwzględniono osoby zaginione na terytorium Związku Sowieckiego bądź w województwie wołyńskim, stanisławowskim, tarnopolskim i lwowskim, w 1939 r. zajętych przez ZSRR.

1

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

BBP.0601.2.2012

Список польских граждан, которые могут находиться в так называемом белорусском катынском списке

Список содержит неполную перечень польских граждан, которые в 1939 или 1940 году были арестованы или взятые в плен на территории белостокского, новогрудского, виленского и полесского воеводств. Учитывыая факт, что дальнейшая судьба этих лиц неизвестна, можно предполагать, что часть из них была убита по решению Политбюро ВКП (б) от 5 марта 1940 г., а их имена находяться в необнаруженном до сих пор, так называемом белорусском катынском списке.

Базой для составления Центром польско-российского диалога и согласия настоящего списка является перечень польских граждан пропавших без вести во время советской оккупации 1939-1941 гг. Был он составлен Центром КАРТА по поручению Центра полско-российского диалога и согласия на основе индексу репрессированных и других материалов нахожящихся в распоряжении этого учреждения. Список был затем передан для уточнения Институту национальной памяти и Совету охраны памяти борьбы и мученичества.

Список содержит только основные данные, которые могут понадобиться в ходе дальнейшей работы связанной с расследованием судьбы выше упомнянутых людей, а также – возможных поисков белорусского катынского списка.

Как правило в списке находятся личные данные типа: имя и фамилия лица в розыске, имя родителей, дата и место рождения, место проживания до войны, профессия, обстоятельства пропажи. В обоснованных случаях в список были включены также пропавшие без вести на территории Советского Союза или волынского, станиславского, тарнопольского и львовского воеводств в 1939 г., занятых СССР.

2

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

1. Abrahamik Franciszek, o. Michał, m. Antonina, ur. 1911 Oświęcim, aresztowany w październiku 1939 (jeniec wojenny), zaginiony 1939

2. Abramowicz Franciszek, o. Marcin, m. Julia, ur. 1903 Hołodolin, woj. białostockie, zam. Jasionówka, pow. Białystok, aresztowany 15.12.1939, więzienie Białystok, zaginiony 1939

3. Abrasonis Kazimierz, o. Bartłomiej, m. Barbara, ur. 06.08.1901 Wilno, sierżant 29 pal, zam. Suwałki, woj. białostockie, aresztowany, zaginiony 1939

4. Adamowicz Kazimierz, o. Andrzej, m. Apolonia, ur. w marcu 1919 Kamionka Strumiłowa, wiosną 1940 wcielony do Armii Czerwonej, zaginiony 1940

5. Adamowicz Piotr, o. Jan, ur. ok. 1878 Kamionka Strumiłowa, zam. Brześć, policjant, aresztowany 1940 Brześć, zaginiony 1940

6. Adamski Piotr, zam. Grodno, kierownik szkoły, aresztowany 1940, zaginiony 1940

7. Adler Bolesław, o. Aleksander, m. Ewa, ur. 08.12.1893, bombardier, aresztowany 26.10.1939 Brześć, więzienie Brześć, Mińsk, Smoleńsk, zaginiony 1940

8. Ambros Nikodem, aresztowany, styczeń 1940 więzienie Oszmiana, zaginiony 1940

9. Ambrosewicz Alfons, o. Mikołaj, m. Maria, ur. sierpień 1912 Wańkowszczyzna, pow. Wilejka, zam. Wańkowszczyzna, aresztowany w listopadzie 1939 Wilejka, woj. Wilno, zaginiony 1939

10. Ambrosewicz Zygmunt, o. Józef, m. Maria, ur. 1880 Mizulicze, pow. Wilejka, zam. Wańkowszczyzna, rolnik, aresztowany w listopadzie 1939 Wilejka, woj. Wilno, więzienie Stara Wilejka, zaginiony 1939

11. Ambroziak Jan, ur. 1906, naczelnik Urzędu Skarbowego, aresztowany 1940 Iwin, pow. Lida, więzienie Berezwecz, zaginiony 1940

12. Ancewicz Antoni, o. Adolf, m. Anna, ur. 29.04.1897 Szawle, nauczyciel, aresztowany 19.10.1939 Mołodeczno, zaginiony 1939

13. Ancuta Władysław, o. Władysław, ur. 1891 Kosicze, pow. Nieśwież, właściciel ziemski, aresztowany we wrześniu 1939 Kosicze, pow. Nieśwież, zaginiony 1939

14. Andrasiuk Jakub, o. Piotr, mechanik, aresztowany Brześć, zaginiony 1939 lub 1940

15. Andronowski Bohdan, o. Stefan, ur. 04.05.1908, ppor., aresztowany jesienią 1939 Barszcze, zaginiony 1939

16. Andrukowicz Zygmunt, ur. 1910 Wilno, zmobilizowany w sierpniu 1939 do marynarki wojennej, dotarł w okolice Grodna, zaginiony 1939

17. Andrzejewski Mieczysław, o. Władysław, m. Katarzyna, ur. 29.05.1912 Nowe Troki, kierownik szkoły w pow. oszmiańskim, zaginiony 1939

3

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

18. Anisilewski Mieczysław, o. Stefan, m. Michalina, aresztowany 1939 (?) folw. Słobódka, pow. Mołodeczno, zaginiony 1939 (?)

19. Ankiewicz Władysław, o. Stanisław, m. Katarzyna, ur. 10.06.1908 Wielichowo, woj. poznańskie, nauczyciel, aresztowany 07.02.1940 Pińsk, więzienie Pińsk, zaginiony 1940

20. Antonowicz Witold, o. Walery, m. Stanisława, ur. 05.04.1897 Płock, poseł, zam. Białystok, aresztowany 15.10.1939 Białystok, zaginiony 1939/1940

21. Antosiak Stefan, ur. ok. 1915 prawdopodobnie w okolicach Warszawy, zam. Krasne n. Uszą, zmobilizowany 1939, KOP Krasne, aresztowany lub wzięty do niewoli 1939, zaginiony 1939

22. Antoszewicz Józef, ur. 5.05.1898 Boryski, pow. Grodno, osadnik, zam. os. Hrajno, pow. Grodno, woj. białostockie, aresztowany przez NKWD w listopadzie 1939, zaginiony 1939

23. Antropow Michał, ur. ok. 1900, zam. Czoło, kpt., prawdopodobnie aresztowany przez Sowietów, zaginiony 1939

24. Augustyniak Maria, o. Stanisław, m. Maria, ur. 23.11.1921, więzienie 1939, zaginiona we wrześniu 1939

25. Awdziejczyk Jan, o. Aleksander, m. Tekla, ur. 1892, oficer rezerwy, aresztowany 26.12.1939 Świsłocz, pow. Wołkowysk, zaginiony 1940

26. Bagiński Stanisław, o. Andrzej, ur. 1899, aresztowany 26.06.1940 Jedwabno, pow. Łomża, zaginiony 1940

27. Bajarski Bolesław, ur. 1898, urzędnik, aresztowany 15.12.1939 Brześć, zaginiony 1939

28. Bakanowski Kazimierz, o. Teofil, m. Kazimiera, ur. 06.07.1895, urzędnik, aresztowany w październiku 1939 Wilno, zaginiony 1939

29. Bakunowicz Józef, ur. 1895, policjant, zam. Białystok, aresztowany 13.12.1939 w Białymstoku, zaginiony 1939

30. Baldys Stanisław, o. Wincenty, m. Apolonia, ur. 18.04.1903 Gronowo, pow. leszczyński, zam. Chełm Lubelski, listonosz, powołany na wojnę, ostatnia wiadomość od znajomego, że dostał się do niewoli rosyjskiej, zaginiony 1939 (?)

31. Bałkański Ignacy Warszawa, podoficer WP, służba wojskowa wrzesień 1939 Brześć, zaginiony 1939

32. Bandosz Józef, o. Antoni, ur. 1904, aresztowany we wrześniu 1939, zaginiony 1939

33. Baniewicz Czesław, o. Piotr, m. Stefania, ur. 26.04.1890 Żygiany, aresztowany we wrześniu 1939 Oszmiana, więzienie Oszmiana, zaginiony 1939

4

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

34. Baran Aleksander, o. Józef, m. Katarzyna, ur. 09.12.1905 Maksymówka, pow. Mołodeczno, stolarz, aresztowany 19.10.1939 Maksymówka, pow. Mołodeczno, zaginiony 1939

35. Baran Jan, o. Józef, m. Anna, ur. 26.08.1896 Lubeń, podoficer WP, aresztowany 13.12.1939 Kobryń, woj. poleskie, zaginiony 1939

36. Baran Józef, o. Stanisław, m. Aniela, ur. 05.12.1910 Lesko, inżynier w PKP, aresztowany, zaginiony 1939 (?)

37. Baranowski Jan, ur. 1907 Dołha Wojniłowska, pow. Kałusz, zawodowy podoficer WP, ostatnio w jednostce wojskowej na Kresach Wschodnich, zaginiony 1939

38. Baranowski Jan, ur. 1919 kol. Janina, Armia Czerwona 1940, zaginiony 1940

39. Baranowski Wacław, o. Tomasz, m. Marianna, ur. 24.09.1896, aresztowany we wrześniu 1939 Pińsk, zaginiony 1939

40. Barański Jan, o. Stanisław, m. Marianna, ur. 1896, policjant, aresztowany 17.12.1939 Iwie, pow. Lida, zaginiony 1939

41. Barczyc Roman Ryszard, ur. 12.02.1912 Olkusz, policjant z m. Szudziałowo, pow. Sokółka, zaginiony 1939

42. Barkłowska Kieniewicz Maria, o. Julian, m. Justyna, ur. 1885 maj. Ucholec, pow. Stolin, aresztowana 1939 Stolin, zaginiona 1939

43. Barszczewski Franciszek, o. Stanisław, m. Władysława, ur. 17.09.1903, kpt. KOP, aresztowany 17.09.1939 Lida, więzienie Mińsk, zaginiony 1939

44. Bartczak Stanisław, o. Antoni, m. Józefa, ur. 1914 Niemcy, aresztowany 1939 (?) Grodno, zaginiony 1939 (?)

45. Bartnikowski Jan, o. Marcin, ur. 12.08.1915 Zajęczniki, nauczyciel, aresztowany w marcu 1940 Sojczyn Borowy, pow. Szczuczyn, zaginiony 1940

46. Bartoszewicz Stanisław, wójt gminy Krużewicze, aresztowany wrzesień 1939 Łuniniec, zaginiony 1939

47. Bartoszewicz Stanisław, o. Józef, m. Anna, ur. 06.09.1899, aresztowany w grudniu 1939, zaginiony 1939

48. Bazun Maksym, ur. 1900 Milewicze Stare, gajowy, aresztowany 20.09.1939 Milewicze, pow. Łuniniec, do grudnia 1939 więzienie Baranowicze, zaginiony 1939/1940

49. Bdzikot Władysław, o. Jan, m. Katarzyna, ur. 1914, rolnik, aresztowany styczeń 1940 Brzostowice, pow. Grodno, więzienie Grodno, Brześć, Orsza, zaginiony 1940

50. Bednarski Kazimierz, o. Marcin, m. Franciszka, ur. 01.03.1892, aresztowany 26.02.1940 Augustów, więzienie Grodno, zaginiony 1940

5

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

51. Bejnar Tadeusz, o. Roman, m. Stefania, ur. 15.12.1889 Brolenckiszki, inżynier, por., aresztowany 05.04.1940 Brasław, woj. wileńskie, zaginiony 1940

52. Bendzio Władysław, aresztowany 1939 Ciechanowce (Ciechnowiec?), więziony do listopada w Białymstoku, potem w Mińsku, zaginiony 1939

53. Benkaluk Jan, o. Piotr, m. Helena, ur. 02.07.1912 Iwieniec, aresztowany we wrześniu 1939 Iwieniec, pow. Wołożyn, zaginiony 1939

54. Berdowski Stanisław, osadnik, zam. os. Szczytniki, pow. Lida, woj. nowogródzkie, rotmistrz [lub wachmistrz], aresztowany 1940, więzienie na Łubiance, zaginiony 1940

55. Berger Tadeusz, o. Stefan, aresztowany 1940, zaginiony 1940

56. Białkowski Paweł Bolesław, o. Władysław, m. Rachela, ur. 15.01.1917 Piotrogród, zam. Wilno, kapral, 13 pułk Ułanów Wileńskich Nowa Wilejka, pracownik Ochrony Kolei Państwowych w Wilnie, ostatnio w jednostce wojskowej w Nowej Wilejce, zaginiony 1939

57. Białokoz Onufry, zam. Jarowlany, pow. Sokółka, aresztowany 23.10.1939 Jarowlany, zaginiony 1939

58. Białomyzy Wincenty, o. Jan, m. Zofia, ur. 1887 Sokółka, policjant, aresztowany 17.09.1939 Pińsk, woj. poleskie, zaginiony 1939

59. Bibiło Bolesław, o. Michał, m. Katarzyna, ur. 25.05.1893, rolnik, aresztowany w marcu 1940 Skidel, pow. Grodno, więzienie Skidel, więzienie Mińsk, zaginiony 1940

60. Bibiło Jan, o. Michał, m. Katarzyna, ur. 1887, rolnik, aresztowany w marcu 1940 Skidel, pow. Grodno, więzienie Skidel, więzienie Mińsk, zaginiony 1940

61. Biederman Franciszek, o. Walenty, m. Franciszka, ur. 02.10.1912 Dusina, pow. Gostyń, kapral, KOP Czortków, zaginiony we wrześniu 1939 po wkroczeniu Armii Czerwonej

62. Biegański Jan, ur. 1897, policjant, aresztowany we wrześniu 1939 Odryżyn, pow. Kosów Poleski, woj. poleskie, zaginiony 1939

63. Bielajew Aleksy, o. Aleksy, m. Maria, ur. 14.01.1905 Helsingors (ob. Helsinki), zam. Grodno, ukończył Uniwersytet Wileński im. Stefana Batorego, od 1936 roku sędzia Sądu Grodzkiego w Sopoćkiniach, w sierpniu 1939 roku zmobilizowany, prawdopodobnie do suwalskiego pułku piechoty (ppor. rez.), dostał się do sowieckiej niewoli, przysyłał listy z obozu w Starobielsku (nie figuruje na liście starobielskiej ani w „Księdze cmentarnej”), zaginiony 1940

64. Bielak Jan, policjant, zam. Porpliszcze, woj. wileńskie, aresztowany 17.09.1939 w m. Porpliszcze, zaginiony 1939

65. Bielawski Rajmund, o. Ludwik, ur. 1900, zam. Przytuły, woj. warszawskie, aresztowany przez sowietów, zaginiony 1939 (?)

6

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

66. Bielicki, bankier, aresztowany 13.10.1939 Łomża, więzienie do czerwca 1940, zaginiony 1940

67. Bielski Władysław, o. Władysław, m. Anna, ur. 1914 Kopisk, aresztowany we wrześniu 1939 Kopisk, woj. białostockie, zaginiony 1939

68. Bieniasz-Krzywiec Feliks, o. Bolesław, m. Anna, ur. 1915 Małe Worobiewicze, pow. Nowogródek, zam. Worobiewicze, Armia Czerwona 1940 Worobiewicze, wzięty do batalionów roboczych, zaginiony 1940

69. Bień Bernard, o. Erazm, m. Julia, ur. 1893 Horodenka, Dyrektor PKP, aresztowany w kwietniu 1940 Lwów, więzienie Lwów (Brygidki), Lwów (Łąckiego), zaginiony 1940

70. Bieńkiewicz Henryk, o. Feliks, m. Henryka, aresztowany 1939 Słonim, więzienie 1939 Mińsk, zaginiony 1939

71. Bieńko Zygmunt, o. Marcin, m. Helena, ur. 25.10.1907 Warszawa, podoficer zawodowy, aresztowany 11.11.1939 Łomża, więzienie Łomża, zaginiony 1939

72. Bieńkowska Helena, nazw. panieńskie Teodorowicz, o. Adam, m. Aniela, ur. maj 1912 Pińsk, pielęgniarka, aresztowana w maju 1940 Pińsk, woj. poleskie, więzienie Pińsk, zaginiona 1940

73. Biłyk Józef, o. Michał, m. Tekla, ur. 20.02.1896 Brzeżany, policjant, aresztowany w listopadzie 1939 Grodno, więzienie Grodno, zaginiony 1939

74. Bisping (Bisping von Gallen) Jan Nepomucen Kamil Antoni, o. Józef, m. Helena, ur. 30.01.1880 maj. Strubnica, pow. Wołkowysk, zam. maj. Massalany, aresztowany we wrześniu lub październiku 1939, przewieziony do Łomży, na początku 1940 wywieziony w nieznanym kierunku, zaginiony 1940

75. Bitner-Glindzicz Adolf, o. Adolf, m. Klementyna, zam. pow. Wołkowysk, aresztowany 1939, więzienie Wołkowysk, zaginiony 1939/1940

76. Blady Sylwester, ur. 1875, funcjonariusz PP, aresztowany w styczniu 1940 Tykocin, pow. Wysokie Mazowieckie, zaginiony 1940

77. Błaszczyk Włodzimierz, o. Jan, m. Weronika, ur. 1921, aresztowany 1939 Pikliszki, pow. Wilejka, zaginiony 1939

78. Błaziak Szymon, o. Jakub, ur. 1901, policjant, st. posterunkowy, aresztowany jesienią 1939, zaginiony 1939

79. Błażejewski Eugeniusz, o. Michał, m. Marianna, ur. 24.06.1885 Radzymin, policjant, aresztowany w październiku 1939 Wasiliszki, pow. Szczuczyn, do kwietnia 1940 więzienie Szczuczyn, zaginiony 1940

7

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

80. Błażejewski Jan, o. Ludwik, m. Leontyna, ur. 12.05.1898 Ujazd, przodownik PP, komendant posterunku w Michalinie, pow. Kostopol, zam. Michalin, aresztowany 1940, zaginiony 1940

81. Błażewicz Adolf, o. Mikołaj, ur. 1900, aresztowany 1940 Podświle, więzienie Berezwecz, zaginiony 1940

82. Błażewicz Stanisław, o. Mikołaj, ur. 1890, gajowy, aresztowany 21.09.1939 Dzisna, więzienie Berezwecz, zaginiony 1940

83. Błoński Stanisław, o. Maciej, m. Wanda, ur. 11.08.1889, prokurator, aresztowany we wrześniu 1939 Żabinka, pow. Brześć, zaginiony 1939

84. Błoszczyński Mieczysław, m. Maria, ur. 1900, aresztowany 1940 Tosiek, pow. Pińsk, woj. poleskie, więzienie Pińsk, zaginiony 1940

85. Bober Sylwester, o. Adam, m. Malwina, ur. 1914, urzędnik pocztowy, aresztowany Stolin, więzienie Stolin, zaginiony 1940 (?)

86. Bobins/Bobnis Jan, o. Wincenty, m. Malwina, ur. 24.12.1920 Bieniakonie, aresztowany w lutym 1940 Bieniakonie, pow. Lida, więzienie Lida, więzienie Woronowo, więzienie Mińsk, zaginiony 1940

87. Bobiński Adam, o. Władysław, m. Antonina, ur. 1869 Jurkowszczyzna, ziemianin, aresztowany 17 we wrześniu 1939, Wieżki koło Żabinki, więzienie Kobryń, woj. poleskie, więzienie Mińsk, zaginiony 1940

88. Bobrowicz Józef, o. Edward, m. Paulina, ur. 1912, zaginiony w październiku 1939 Strzałkowskie, pow. Dzisna, woj. wileńskie

89. Bobrowicz Romuald, o. Rajmund, m. Michalina, ur. 1895, aresztowany 11.05.1940 Wilejsze, pow. Wołkowysk, więzienie Mińsk, zaginiony 1940

90. Bobrowski Adolf, o. Stanisław, m. Paulina, ur. Choroszcz, woj. Białystok, policjant, zam. Dąbrowa Górnicza, aresztowany 1939 Choroszcz, zaginiony 1939

91. Bochwic Otton, o. Roman, m. Elżbieta, ur. 1880 Podorosk, pow. Wołkowysk, wykształcenie wyższe rolnicze, zam. Podorosk, aresztowany we wrześniu 1939 (razem z innymi ziemianami), więzienie Wołkowysk, zaginiony 1939

92. Bogdanowicz Bazyli, zam. Gródek, woj. wileńskie, aresztowany 1940, zaginiony 1940

93. Bogdanowicz Grzegorz, zam. Gródek, woj. wileńskie, aresztowany w październiku 1939, zaginiony 1939

94. Bogucki Bohdan, o. Aleksander, m. Zofia, ur. 1888, prawnik, aresztowany 20.09.1939 Czerwony Dwór, pow. Dzisna, więzienie Berezwecz, zaginiony 1939

8

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

95. Bogunowicz Izydor, o. Ignacy, m. Elżbieta, ur. 19.09.1902 Netrba, zawodowy wojskowy, aresztowany we wrześniu 1939, zaginiony 1939

96. Bohdanowicz Paweł, o. Włodzimierz, m. Anna, ur. 1893 Wilno, por. lub kpt., 3 baon sap. Wilno, zaginiony 1939

97. Bohdanowicz Wiaczesław, o. Wasyl, ur. 09.10.1878 Dzisna, zam. woj. wileńskie, narodowość białoruska, wykszt. wyższe, dziennikarz, senator II RP, aresztowany 17.10.1939 Wilno, zaginiony 1939

98. Bojaruniec Bolesław, rolnik, aresztowany 1939 Józino, pow. Święciany, zaginiony 1939

99. Bołkun Antoni, o. Ignacy, m. Maria, ur. 24.04.1916 Grzebianie, student, zaginiony 1939

100. Bona Alojzy, ur. 19.06.1900 Piskorki, pow. Poznań, oficer, wykładowca szkoły MW, aresztowany w grudniu 1939 Pińsk, zaginiony 1939

101. Borkowski Jan, o. Ludwik, m. Franciszka, ur. 1881 Chorobrowicze, rolnik, aresztowany 20.09.1939 Chorobrowicze, pow. Słonim, zaginiony 1939

102. Borkowski Józef, ur. 1882, aresztowany 18.12.1939 Grabowo, pow. Łomża, więzienie Grajewo, zaginiony 1939

103. Borowski Jan, o. Aleksander, m. Wiktoria, ur. 1880, ziemianin, wykszt. wyższe rolnicze, zam. Łukawiec, aresztowany przez NKWD w listopadzie 1939 w Wilnie, więziony w Mińsku i Wilejce, zaginiony 1940

104. Borowski-Beszta Michał, o. Antoni, m. Teofila, ur. 1895 Borowskie Wypychy, aresztowany 13.10.1939 Borowskie Cibory, woj. białostockie, więzienie Białystok, zaginiony 1939

105. Boryczko Józef, o. Antoni, m. Marianna, ur. 16.07.1899 Sokolniki, pow. Wieluń, woj. łódzkie, aresztowany w listopadzie 1939 Oszmiana, zaginiony 1939

106. Borysewicz Michał, zam. Maskowce, pow. Słonim, ziemianin, wyprowadzony z domu nocą 17.09.1939, nigdy nieodnaleziony, zaginiony 1939

107. Boumiłło Józef, o. Jan, m. Katarzyna, ur. 20.03.1891 folw. Korszuniszki, pow. Troki, aresztowany we wrześniu 1939 Lida, więzienie Lida, zaginiony 1939

108. Brant Olgierd, m. Jadwiga, ur. 1878 Pekalin, sędzia, aresztowany 05.10.1939 Wilno, zaginiony 1939

109. Bratek Michał, o. Antoni, m. Małgorzata, ur. 24.09.1898 Białowieża, funkcjonariusz policji, zam. Antopol, pow. Kobryń, aresztowany we wrześniu 1939 w Antopolu, więzienie Antopol, Kobryń, wywieziony w 1940, zaginiony 1940

110.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw białoruskiej liście katyńskiej iconLista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych – MŚP w oparciu o zaktualizowane dane

Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw białoruskiej liście katyńskiej iconLista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw białoruskiej liście katyńskiej iconLista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw białoruskiej liście katyńskiej iconZ tzw. Archiwum Królestwa Polskiego, z przechowywanych tam

Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw białoruskiej liście katyńskiej iconSylabus przedmiot: Historia literatury białoruskiej
Гістарычна-культурныя, эстэтычныя асаблівасці беларускай літаратуры пераходнага перыяду. Асноўныя заканамернасці станаўлення І развіцця...

Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw białoruskiej liście katyńskiej iconElementy składowe sylabusu
...

Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw białoruskiej liście katyńskiej iconLista rezerwowych na kierunek

Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw białoruskiej liście katyńskiej iconLista rezerwowych na kierunek

Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw białoruskiej liście katyńskiej iconLista rezerwowych na kierunek

Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw białoruskiej liście katyńskiej iconLista rezerwowych na kierunek

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка