«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Назва«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Дата канвертавання29.11.2012
Памер29.52 Kb.
ТыпДокументы
УА «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт»

Кафедра сацыяльно-гуманітарных дысцыплін

«Зацвярджаю»

Заг. кафедры сацыяльна-гуманітарных

дысцыплін

А.У. Літвінскі

29. 05. 2012 г.


Разгледжана і зацверджана

на пасяджэнні кафедры.

Пратакол № 12 ад 29. 05. 2012 г.


Тэмы семінарскіх заняткаў

па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі»

для студэнтаў ўсіх спецыяльнасцей завочнай поўнай і завочнай скарочанай форм атрымання вышэйшай адукацыі 2012 года набору


СЕМІНАР № 1.

Тэма: Эканамічнае развіццё беларускіх губерняў у складзе

Расійскай імперыі. Грамадска-палітычны рух у 30-40 гг. ХІХ ст.

План

1. Палітыка царызму ў Беларусі пасля ўключэння яе у склад Расіі.

2. Беларусь у вайне 1812 г.

3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх губерняў у першай палове ХІХ ст.

4. Грамадска-палітычны рух на Беларусі у першай палове ХІХ ст.

5. Культура Беларусі у першай палове ХІХ ст.


СЕМІНАР № 2.

Тэма: Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё Беларусі

ў пачатку XX ст. (1900-1917 гг.)

План

1. Прамысловасць і сельская гаспадарка Беларусі ў пачатку XXст.

2. Грамадска - палітычнае развіццё. Беларускі нацыянальны рух.

3. Рэвалюцыйныя падзеі 1905 - 1907 гг. на Беларусі.

4. Беларусь ў гады Першай сусветнай вайны.

5. Беларусь ў перыяд Лютаўскай рэвалюцыі і вясной - летам 1917г.

6. Культура Беларусі ў пачатку XXст.


Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

 1. Асветнікі зямлі Беларускай: Энцыкл. даведнік. – Мн.: БелЭн, 2001.

 2. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: Беларуская Энцыклапедыя, 2000. – 432 с.

 3. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай цывілізацыі): Вучэбны дапаможнік / В.Г.Галубовіч [ і інш.]; пад рэд. В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. – Мінск: Экаперспектыва, 2005. – 584 с.

 4. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі. / Л. В. Лойка [ і інш.]; пад рэд. Л. В. Лойкі. – Мінск, 2004. – С. 74-112.

 5. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэд. кал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [ і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 - 2005.– 6 т.

 6. Гісторыя Беларусі:У 2 ч. / Курс лекцый. Мінск: РІВШ БДУ, 2000. – 2 ч.

 7. Гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / пад рэд. А.Г.Каханоўскага і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 1996. – 496 с.

 8. Гісторыя Беларусі: Падруч. у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка , Г.С. Марцуля. – Мінск: Выш. Шк., 2003. – 2 ч.

 9. Доўнар – Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар – Запольскі. - Мінск, 1994.

 10. Ермаловіч, М.У. Старажытная Беларусь. Полацкі і Навагародскі перыяды / М.У. Ермаловіч.- Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. - 366 с.

 11. Загорульский, Э.М. Древняя история Беларуси. Очерки этнической истории и материальной культуры / Э.М. Загорульский. – Мінск: Изд-во БГУ, 1997.

 12. История Беларуси / Под ред. А.Г. Кохановского и О.А. Яновского.- Мінск, 1997.- С. 31-60.

 13. История Беларуси в документах и материалах. Мн.: Амалфея 2000.-С. 183-219.

 14. История Беларуси: Словарь справочник / под ред.С.Ф.Дубенецкого. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 320 с.

 15. Ковкель, И.И., Ярмусик, Э.С. История Беларуси с древнейших времен до настоящего времени / И.И.Ковкель, Э.С. Ярмусик. - Мінск: Аверсэв, 1998.

 16. Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. М. П. Касцюк, У. Ф. Ісаенка, Г. В. Штыхаў і інш. – Мн.: Беларусь, 1994. – Ч.2

 17. Парашкоў С. А. Гісторыя культуры Беларусі / А. С. Парашкоў. – Мн.: Бел. навука, 2003. – 444 с.

 18. Сагановіч Г. М. Нарыс гісторыі Беларусі. – Мн., 2001. – С.347.

 19. Трещенок Я.И. История Беларуси. У 2 Ч. Досоветский период:Учебное пособие.-Могилёв:МГУ им.А.А.Кулешова, 2003, - Ч. 2.

 20. Чигринов П. Г. История Беларуси с древности до наших дней. – Мн.: Книжный дом, 2004. – С. 186-217, 230-270.

 21. Чигринов П.Г. Очерки истории Беларуси: Учеб. пособ. для вузов. - Мінск: Вышэйшая школа, 2000, - 672 с.

 22. Эканамічная гісторыя Беларусі. / Пад рэд. В. Галубовіча. Мн., 1993. – 288 с.Склаў: старшы выкладчык

кафедры сацыяльно-гуманітарных дысцыплін ___________________ Г.І. Ващылка

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін icon«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Выхаванне нацыянальнай ідэнтычнасці І самасвядомасці ў малодшых школьнікаў пры вывучэнні блоку “Мая Радзіма – Беларусь”

«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін icon«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Другой сусветнай вайны ”для студэнтаў 2 курса факультэта эканомікі І права завочнай формы атрымання адукацыі

«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін iconЗацвярджаю Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Прадмет І задачы гістарычнай навукі. Месца гісторыі Беларусі ў еўрапейскай І сусветнай гісторыі

«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін icon«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Другой сусветнай вайны ”для студэнтаў 4 курса факультэта эканомікі І права завочнай скарочанай формы атрымання адукацыі на базе вышэйшай...

«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін icon«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце
...

«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
С. А. Булах, старшыня камісіі мовы І літаратуры з методыкамі выкладання уа «вду ім. П. М. Машэрава Полацкі каледж»; С.І. Красоўскі,ст...

«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін iconЗацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад "18" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі
Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін iconЗацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад "18" мая 2011 г. №12 Заг кафедры філалогіі
Беларуская мова (прафесійная лексіка”) для студэнтаў завочнай формы навучання спецыяльнасці 1-74 06 01 Технічнае забеспячэнне працэсаў...

«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін iconБеларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў Кафедра гуманітарных дысцыплін гісторыя беларусі вучэбна-метадычны дапаможнік для падрыхтоўкі да семінарскіх заняткаў
Кафедра працуе: 00-13. 00, 14. 00-18. 00 Пн-пт (метадыст – Шыркоўская Людміла Мікалаеўна)

«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін iconУрок ведаў
Распрацоўка суправаджаецца мультымедыйнай прэзентацыяй І можа быць карысна куратарам вучебных груп І выкладчыкам сацыяльна-гуманітарных...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка