ZĀĻu cenu valsts aģentūRA
НазваZĀĻu cenu valsts aģentūRA
Дата канвертавання28.11.2012
Памер18.5 Kb.
ТыпДокументы
ZĀĻU CENU VALSTS AĢENTŪRA

Lēmums

10.12.2007. Nr. 853


Par SIA Vilandra (reģ.Nr.40003856323, Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004) inkontinences līdzekļu ABENA Abri-Form Super iekļaušanu Kompensējamo zāļu sarakstā


Zāļu cenu valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir izskatījusi SIA Vilandra (turpmāk - Iesniedzējs) 25.07.2007. iesniegumus inkontinences līdzekļu:
1. Nr.402/07 ABENA Abri-Form Small Super Nr.28 ar kompensācijas bāzes cenu Ls 7,59;
2. Nr.400/07 ABENA Abri-Form Medium Super Nr.24 ar kompensācijas bāzes cenu Ls 7,40;
3. Nr.398/07 ABENA Abri-Form Large Super Nr.22 ar kompensācijas bāzes cenu Ls 8,22;
iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā.
Aģentūra ir veikusi iesniegumu Nr.398/07, Nr.400/07, Nr.402/07 farmaceitisko ekspertīzi inkontinences līdzekļu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā..Inkontinences līdzekļi ABENA Abri-Form Small Super Nr.28 (ID 060369-01), ABENA Abri-Form Medium Super Nr.24 (ID 060369-02) un ABENA Abri-Form Large Super Nr.22 (ID 060369-03) ir reģistrēti Latvijas Medicīnisko ierīču reģistrā un iesniegumiem pievienotā informācija atbilst šo inkontinences līdzekļu nepieciešamo ekspertīžu veikšanai. Farmaceitiskās ekspertīzes slēdziens ir pozitīvs.
Aģentūra ir veikusi inkontinences līdzekļu ABENA Abri-Form Small Super, ABENA Abri-Form Medium Super un ABENA Abri-Form Large Super ārstniecisko ekspertīzi. Šie inkontinences līdzekļi piemēroti pacientu aprūpei ar smagu urīna nesaturēšanu. Saskaņā ar LR MK 31.10.2006. noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 1. un 2. pielikumu, zāļu iegādes kompensācijas sistēmā paredzēti pacientiem diagnožu grupās '''5. Audzēji'', insulīnatkarīgs cukura diabēts ar neiroloģiskām komplikācijām, insulīnneatkarīgs cukura diabēts ar neiroloģiskām komplikācijām, smaga garīga atpalicība, dziļa garīga atpalicība, Parkinsona slimība, Alcheimera slimība, multiplā skleroze, bērnu cerebrālā trieka, citas muguras smadzeņu slimības, subarahniodāls asinsizplūdums (pirmajā pusgadā pēc asinsizplūduma), intracerebrāls asinsizplūdums (pirmajā gadā pēc asinizplūduma), smadzeņu infarkts, citas precizētas cerebrovaskulāras slimības, mugurkaulāja lūzuma sekas, citu krūšukurvja un iegurņa lūzuma sekas, muguras smadzeņu bojājuma sekas", nosakot izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā. Diagnozēm "smaga garīga atpalicība, dziļa garīga atpalicība", noteikts papildus izrakstīšanas nosacījums - tikai pacientiem līdz 18 gadu vecumam. Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautie inkontinences līdzekļi atšķiras pēc izmēra, uzsūktspējas un formas (piemēroti pacientiem ar dažādu spēju pārvietoties un kustēties), līdz ar to tie nav savstarpēji aizvietojami un tādēļ iekļaujami Kompensējamo zāļu B sarakstā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz LR MK 31.10.2006. noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 6.2. apakšpunktu, 9. punktu, 22.1., 24.1., 55.1. apakšpunktu, ārstnieciskās ekspertīzes slēdziens ir pozitīvs inkontinences līdzekļu ABENA Abri-Form Small Super, ABENA Abri-Form Medium Super un ABENA Abri-Form Large Super iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā.
Ekonomiskā ekspertīze tika veikta, pamatojoties uz ārstnieciskās ekspertīzes slēdzienu par inkontinences līdzekļu iekļaušanu B sarakstā. Piedāvātās kompensācijas bāzes cenas: ABENA Abri-Form Small Super Nr.28 - Ls 7,59, ABENA Abri-Form Medium Super Nr.24 - Ls7,40 un ABENA Abri-Form Large Super Nr.22 - Ls 8,22 aprēķinātas atbilstoši LR MK 31.10.2006. noteikumu Nr.899 26. punkta prasībām. Saskaņā ar LR MK 31.10.2006. noteikumu Nr.899 28. punktu aprēķinātas inkontinences līdzekļu aptiekas cenas: ABENA Abri-Form Small Super Nr.28 - Ls 9,59, ABENA Abri-Form Medium Super Nr.24 - Ls 9,36 un ABENA Abri-Form Large Super Nr.22 - Ls 10,34. Šo inkontinences līdzekļu cenas atbilst LR MK 31.10.2006. noteikumu Nr.899 30. punktam, jo nepārsniedz to cenas citās Eiropas Savienības valstīs.
Ņemot vērā Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto inkontinences līdzekļu patēriņu 2007. gadā (VOAVA Vadības informācijas sistēmas dati), ABENA Abri-Form Small Super, ABENA Abri-Form Medium Super un ABENA Abri-Form Large Super lietošanas izmaksas, saskaņā ar LR MK 31.10.2006. noteikumu Nr.899 24.2. apakšpunktu, ir prognozējamas un samērojamas ar kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem. Ekonomiskās ekspertīzes slēdziens ir pozitīvs medicīnisko ierīču TABENA Abri-Form Small Super, ABENA Abri-Form Medium Super un ABENA Abri-Form Large Super iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā ar iesniegumos piedāvātajām kompensācijas bāzes cenām un atbilstoši aprēķinātajām aptiekas cenām.
Pamatojoties uz pozitīvu farmaceitiskās, ārstnieciskās un ekonomiskās ekspertīzes slēdzienu, saskaņā ar Ārstniecības likuma 4. pantu, LR MK 31.10.2006. noteikumu Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 6.2. apakšpunktu, 9., 22., 24., 26., 28. punktu, 55.1. apakšpunktu un Administratīvā procesa likuma 51. pantu, 55. panta 1. punktu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, 67 pantu

Zāļu cenu valsts aģentūra nolemj:


1. Iekļaut Kompensējamo zāļu B sarakstā inkontinences līdzekļus, nosakot kompensācijas bāzes cenu un aptiekas cenu:
1.1. ABENA Abri-Form Small Super Nr.28 (ID 060369-01) ar kompensācijas bāzes cenu Ls 7,59, aptiekas cenu Ls 9,59;
1.2. ABENA Abri-Form Medium Super Nr.24 (ID 060369-02) ar kompensācijas bāzes cenu Ls 7,40, aptiekas cenu Ls 9,36;
1.3. ABENA Abri-Form Large Super Nr.22 (ID 060369-03) ar kompensācijas bāzes cenu Ls 8,22, aptiekas cenu Ls 10,34;

2. Iekļaut 1.punktā minētos inkontinences līdzekļus Kompensējamo zāļu B sarakstā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim;
3. Iekļaut 1.punktā minētos inkontinences līdzekļus Kompensējamo zāļu B sarakstā diagnozēm:
3.1.''5.Audzēji'' (C00-C14, C15-C26, C30-C39, C40-C41, C43-C44, C45-C49, C50, C51-C58, C60-C63, C64-C68, C69-C72, C73-C75, C76-C80, C81-C96, C97) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā,
3.2. Insulīnatkarīgs cukura diabēts ar neiroloģiskām komplikācijām (E10.4), Insulīnneatkarīgs cukura diabēts ar neiroloģiskām komplikācijām (E.11.4) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā, 3.3. Smaga garīga atpalicība (F72) ar izrakstīšanas nosacījumu - tikai pacientiem līdz 18 gadu vecumam, līdz 3 gabaliem dienā,
3.4. Dziļa garīga atpalicība (F73) ar izrakstīšanas nosacījumu - tikai pacientiem līdz 18 gadu vecumam, līdz 3 gabaliem dienā,
3.5. Parkinsona slimība(G20) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā,
3.6. Alcheimera slimība(G30) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā,
3.7. Multiplā skleroze (G35) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā,
3.8. Bērnu cerebrālā trieka (G80) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā,
3.9. Citas muguras smadzeņu slimības (G95) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā,
3.10. Subarahniodāls asinsizplūdums (pirmajā pusgadā pēc asinsizplūduma) (I60) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā,
3.11. Intracerebrāls asinsizplūdums (pirmajā gadā pēc asinizplūduma) (I61) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā,
3.12. Smadzeņu infarkts (I63) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā,
3.13. Citas precizētas cerebrovaskulāras slimības (I67.8) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā,
3.14. Mugurkaulāja lūzuma sekas (T91.1) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā,
3.15. Citu krūšukurvja un iegurņa lūzuma sekas (T91.2) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā,
3.16. Muguras smadzeņu bojājuma sekas (T91.3) ar izrakstīšanas nosacījumu - līdz 3 gabaliem dienā.

Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.
Lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to iesniedzot Zāļu cenu valsts aģentūrā.

Direktore Daiga Behmane

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

ZĀĻu cenu valsts aģentūRA icon1. 2007 Оломоуц, Чехия
Организатор: Спортклуб Agentura 64 Olomouc и Agentura 64 Grygov в сотрудничестве с ave-kontakt s r o

ZĀĻu cenu valsts aģentūRA iconOlomouc chess summer 2009
Организатор: Спортклуб Agentura 64 Olomouc и sk agentura 64 Grygov в сотрудничестве с ave-kontakt s r o

ZĀĻu cenu valsts aģentūRA iconTrencianska informacna agentura pri kz-tn

ZĀĻu cenu valsts aģentūRA iconValsts Eiropa

ZĀĻu cenu valsts aģentūRA iconOrganiz ā cija, Firma V ā rds, Uzv ā rds Amats Valsts

ZĀĻu cenu valsts aģentūRA iconMinistru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts īpašuma objekta Straumes ielā 2, Jūrmalā nodošanu privatizācijai sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums

ZĀĻu cenu valsts aģentūRA iconMinistru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

ZĀĻu cenu valsts aģentūRA iconPar nekustamā īpašuma „Gailīškrogs", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

ZĀĻu cenu valsts aģentūRA iconMinistru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību "" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

ZĀĻu cenu valsts aģentūRA iconMinistru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 129 „ Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка