Izvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta
НазваIzvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta
старонка14/47
Дата канвертавання28.11.2012
Памер1.69 Mb.
ТыпДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   47

6.11 VTC 10: Šmarsko-Virštanjska vinska turistična cesta


Tabela : Intervjuvanci na Šmarsko-Virštanjski VTC


Organizacija


Oseba


Naslov in tel.


E-Mail in spletna stran

Razvojna agencija Sotla

Anita Čebular / Bojana Žaberl

Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel. 03 817 17 69

metka.kovacic-sotla@siol.net

bojana.zaberl-sotla@siol.net

www.ra-sotla.si

Vir. Anita Čebular

Potek VTC 10

VTC 10 je speljana na obronkih predalpskega hribovja, ki sega globoko v panonski svet. Speljana je po prisojni strani štirih grebenov, ki prehajajo v gričevje hrvaškega Zagorja. Območja so med seboj ločena, samo virštanjski del je nekoliko večji.

Prvo vinorodno območje je pod Bočem in obsega pas vinogradov na obeh straneh pobočne ceste, ki vodi od Dolge gore proti Zagaju pod Bočem oziroma do Rogaške Slatine. Vinska cesta poteka od Dolge gore čez Sladko Goro, Pečico, Gabrnik proti Rogaški Slatini. Del je dolg 9,8 kilometra in poteka po cesti po krajevni cesti Pečica - Sladka Gora - Dolga Gora, kjer se na meji občine Šmarje pri Jelšah konča. Cesta je v celoti asfaltirana. Vzhodno od regionalne ceste Podplat - Poljčane pa vodi vinska turistična cesta po ozemlju občine Rogaška Slatina (krajevna cesta Topolovec - Podturn - Zagaj po Bočem) in se tam tudi konča.

Drugo vinorodno območje obsega dolini Zibiškega in Tinskega potoka. Severno meja poteka po slemenu Sedovca do Vinskega vrha, južno pa meja predstavlja vznožje Rudnice, na vzhodu potok Mestinjščica, zahodno pa dolino Drobinskega potoka. Vinska cesta začenja v Koretnem, se nadaljuje čez Konuško v Vršno vas, naprej čez Brezje na Tinsko goro, Orehovec, Tinski vrh in Roginsko gorco v dolino Mestinjščice. Srednji del poteka skoraj v celoti po ozemlju občine Šmarje pri Jelšah od lokalne usmerjevalne ceste pri Koretnem, preko Konuškega in Škofije, nato preko Sedovca in doline Zibiškega potoka do cerkve sv. Jerneja in od tam na Tinsko goro, mimo Roginske Gorce (občina Podčetrtek) do sv. Urbana in se nato priključi na usmerjevalno cesto Mestinje - Podčetrtek.

Tretje vinorodno območje obsega Virštanjske gorice. To je največje vinorodno območje, ki zajema dolino Olimskega potoka in gričevje okoli Virštanja, Buč in Bistrice ob Sotli. Meja poteka po robu doline Sotle do Bistrice ob Sotli, čez Lastnič, Vrensko gorco, Drenško rebro in Pristavo pri Lesičnem. Največ vinogradov je okoli Virštanja, Buč in Lastniča. Vinska cesta začne v Imenem, kjer je vinska klet, nato čez Imensko gorco in Kristan Vrh v Virštanj, od tod proti Bučam, Polju ob Sotli, čez Lastnič in Hrastje do Bistrice ob Sotli. Zgornji del je speljan po vinogradniški krajini, v spodnjem delu pa je vinogradov manj.

VTC sega tudi na območje občine Šentjur. Opis: nahaja se v obmo

ju Dramelj, kjer teče po krajevni cesti Pe

ica – Sladka Gora - Dolga gora, nadaljuje se po grebenu Dolge gore do Lo

, kjer se zaklju

i krak Podpohorske vinsko – turisti

ne ceste, dva kraka pa se nadaljujeta preko vinorodnega obmo

ja Slatina pri Ponikvi – Dramlje, z navezavami preko Lipoglava in Žič prav tako do Podpohorske vinsko turisti

ne ceste ter z enim krakom do Šentjurja, preko Ipav

eve hiše pa do Gorice pri Slivnici, kjer se naveže na južni del. V obmo

ju Jug (južnega kraka VTC 10) se pri Roginski Gorci VTC nadaljuje mimo Slivniškega jezera do cerkve Sv. Urbana v Gorici, s sprehajalno varianto mimo Dobrine, Jecovega po grebenu Bukovja in Javorja do navezovalne ceste Gorica – Lesi

no - Kozje. Drugi krak vodi od Gorice – Jelc – Prese

ne – Dobja – Škarnic in se nato usmeri na Kalobje. Tu se razcepi v krak preko Trške Gorce, mimo Vezovja nazaj proti Gorici. Drugi krak pa vodi od Kalobja preko Jazbinega vrha do Jakoba, Rifnika in naprej na usmerjevalno cesto skozi Šentjur.

Južni krak šmarsko-virštanjske vinske ceste povezuje občine Podčetrtek, Kozje in Bistrico ob Sotli.

Naravne značilnosti območja: Glavna trasa poteka po podeželju, s svojimi številnimi kraki pa obiskovalcem približa naravne danosti, kulturne znamenitosti ter etnološke posebnosti kraja. Območje zajema večje število ponudnikov turističnih in gostinskih storitev, kakor tudi vinogradnikov in vinarjev, ki v tem okolju pridelujejo vina vrhunske kakovosti.

RA SOTLA ima naziv predstavnika Lokalnega razvojnega sveta VTC. Za vsak del kraka VTC 10, ki teče po posamezni občini, skrbi občina sama (10 Šmarsko – Virštanjska vinsko turistična cesta zajema območje občin: Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah).

Udeležene občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Šentjur.

Vinorodni okoliš

Vinorodni okoliš Štajerska Slovenija: 1.6. vinorodni podokoliš Šmarje-Virštanj (vinorodni ožji okoliš Šentjur-Dolga gora; vinorodni kraj Dramlje; vinorodni kraj Ponikva; vinorodna lega Dolga gora; vinorodni kraj Šentjur; vinorodni ožji okoliš Sladka gora-Ponkvica; vinorodni kraj Sladka gora; vinorodna lega Preloge-Ponkvica); vinorodni ožji okoliš Rogaške Slatine (vinorodna lega Drevenik; vinorodna lega Negonje; vinorodna lega Cerovec; vinorodna lega Donačka gora; vinorodna lega Rodne; vinorodna lega Sv. Ema); vinorodni ožji okoliš Tinsko-Škofija (vinorodni kraj Vinski vrh-Sv. Rok; vinorodna lega Škofija; vinorodna lega Breška gorca; vinorodna lega Grobelce; vinorodna lega Babna gora; vinorodna lega Tinsko); vinorodni ožji okoliš Virštanj-Imenska gorca ) vinorodna lega Olimje; vinorodna lega Imenska gorca; vinorodni kraj Virštanj; vinorodna lega Pecelj; vinorodna lega Bučka gorca; vinorodna lega Pilštanj; vinorodna lega Hrastje-Trebče; vinorodna lega Ples).


Posebnosti (USP) so:

 • Posebne razgledne točke: Sv. Rok nad Šmarjem, Tinsko, Škofije, Virštanj.

 • Prevladujejo bele sorte, med njimi laški rizling, med rdečimi pa frankinja in žametovka. Tukajšnji vinogradniki se ponašajo tudi z dobrim sauvignonom in še kakšnim sortnim vinom. Znana zvrst: virštanjčan (beli in rdeči).

 • Bele sorte so bile zasajene kar na okoli 68 % skupne površine vinogradov. Na več kot polovici površin z belimi sortami so laški rizling, chardonnay in sauvignon. Okoli 50 % vinogradov je starih od 5 do 30 let; te uvrščamo med polnorodne. V šmarsko-virštanjskem okolišu je okoli 1.508 ha vinogradov.

 • Posebnosti obratov: glej arhitekturo.


Turistične organizacije na področju vinske ceste (turistična društva ipd., naziv TD, ime in priimek ter naslov predsedujočega, naslov društva) so prikazane v tabeli 17 v nadaljevanju:

Tabela : Turistične organizacije na Šmarsko-Virštanjska vinska turistična cesta

Ime TD

Naslov TD

Kontaktna oseba

TD Kozje

KOZJE 16, 3260 KOZJE

Jože JUHART

TD Podsreda

PODSREDA 37, 3257 PODSREDA

Lidija STADLER

TD Pilštanj

PILŠTANJ 12, 3261 LESIČNO

Silva MASTNAK

Turizem Podčetrtek GIZ

ŠKOFJA GORA 1, 3254 PODČETRTEK

Fanika ŠKET

TDK Virštanj

VIRŠTANJ 11, 3254 PODČETRTEK

Olga AMON

TD Podčetrtek

ŠKOFJA GORA 1, 3254 PODČETRTEK

Tjaša ULČNIK

KD Pristava pri Mestinju

PRISTAVA PRI MESTINJU 29, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

Dragica GOBEC

TD Pristava pri Mestinju

PRISTAVA PRI MESTINJU 29
3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

Srečko GOBEC

Društvo vinogradnikov Virštanj - Kozjansko

VIRŠTANJ 11
3254 PODČETRTEK

Vincenc MARTINČIČ

TD Rogaška Slatina

ZDRAVILIŠKI TRG 1

3250 ROGAŠKA SLATINA

mag. Karla ŠKRINJARIČ

TD Izvir Rogaška Slatina

KIDRIČEVA ULICA 1

3250 ROGAŠKA SLATINA

Mirko JUSTIN

JZ Turizem Rogaška

ZDRAVILIŠKI TRG 1

3250 ROGAŠKA SLATINA

Barbara PLEMENITAŠ

TD Kostrivnica

ZGORNJA KOSTRIVNICA 3

3241 PODPLAT

Mirko ZORIN

TD Rogatec

STEKLARSKA ULICA 3

3252 ROGATEC

Mira TEPEŠ

TD Gorica pri Slivnici

GORICA PRI SLIVNICI 98

3263 GORICA PRI SLIVNICI

Matija ISKRA

TD Skriti biser Sladka Gora

SLADKA GORA, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Janko ŠKET

TD Šmarje pri Jelšah

AŠKERČEV TRG 24

3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

David STUPICA

TIC Šmarje pri Jelšah

AŠKERČEV TRG 24

3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Vlasta KRAMPERŠEK ŠUC

Vir: Anita Čebular


Vinogradniške organizacije na področju vinske ceste (združenja vinogradnikov, iniciative skupne blagovne znamke…ime in priimek ter naslov) so prikazane v tabeli 18.

Tabela : vinogradniške organizacije na VTC-10

 • Naziv, naslov, kontaktna oseba

 • Društvo vinogradnikov Virštanj Kozjansko, Virštanj 11, 3254 Podčetrtek (predsednik Vincenc Martinčič)

 • Društvo vinogradnikov GORCA, Rogatec, 3252 Rogatec (Vincenc Bele)

 • Vinogradniško društvo Šempeter, Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli (Jože Babič)

 • Vinogradniško sadjarsko društvo, Šentjur, Podgrad 38 A, 3230 Šentjur (Jurij Malovrh)

 • Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta, Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje (Jani Vreže)

Vir: Anita Čebular


Druge vinske in kulinarične iniciative (z nazivom organizacije in naslovom) so prikazane v tabeli 19.

Tabela : druge vinske in kulinarične iniciative na VTC - 10

 • Društvo kmetic Ajda, Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje (Francka Javeršek)

 • Društvo kmetic Šentjur, Drofenikova ulica 15, 3230 Šentjur (Dragica Dobnik)

 • Društvo žena Donačka gora, Tlake 28, 3252 Rogatec (Milena Kovačič)

 • Društvo žena Rogatec, Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec (Silva Narat)

 • Društvo kmečkih žena sv. Rok ob Sotli Dobovec 38, 3252 Rogatec (Olga Cesarec)

Vir: Anita Čebular

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   47

Падобныя:

Izvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta iconMedvedi izvirajo iz psov podobnih prednikov. Že pri psih, ki so pretežno mesojedi, lahko predstavlja rastlinstvo pomemben delež V prehrani. Pri medvedih se je
Ni prava hibernacija. Med mirovanjem pride do drastičnega zmanjšanja telesne temperature in osnovnih življenjskih funkcij. Spola...

Izvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta iconIz aktivnosti državnih organa

Izvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta iconHrs hrvatski ronilački savez ?J. Mty Jl' klub podvodnih aktivnosti

Izvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta iconTrencianska informacna agentura pri kz-tn

Izvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta iconPgy 1’s pri conference Room 111

Izvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta iconPredavanja pri prof. Pezdirc Bartol

Izvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta iconSeminarska naloga pri predmetu geografija

Izvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta icon1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat

Izvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta iconAktivnosti udruge od nastanka do kraja 2002. Godine kampovi obuke za članove Udruge

Izvedene aktivnosti pri pripravi dokumenta iconMarcus tullius cicero kato pliaĝa pri la maljuno

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка