Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год
НазваКаляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год
Дата канвертавання27.11.2012
Памер167.69 Kb.
ТыпДокументы
ЗАЦВЯРДЖАЮ.

Дырэктар установы адукацыі:______________

В.Ч. Залуцкі

“______”_______________20__ г.


КАЛЯНДАРНА - ТЭМАТЫЧНАЕ ПЛАНАВАННЕ НА 2012/ 2013 навучальны год

(ФІЗІКА- 7 клас, 2 гадзіны ў тыдзень, усяго – 70 гадзін)


п/п

Тэма ўрока

Дэманстрацыі, камп’ютарныя мадэлі

Дамашняе заданне

Тэрміны правядзен.

Рэсурснае забеспяч.

1

Навучанне правілам бяспекі (далей – НПБ).

Механічны рух. Адноснасць спакою і руху

Адноснасць руху

§1
Канспект. Камп. слайды.

2

Траекторыя, шлях, час. Адзінкі шляху і часу

Прыборы для вымярэння часу: секундамер, метраном, пясочны гадзіннік

§2; к.п. 5
Схемы і чарцяжы

3

Раўнамерны рух. Скорасць. Адзінкі скорасці

Раўнамерны прамалінейны рух

§3;

Пр.1 (1, 2)
Камп. мадэль

4

Рашэнне задач па тэме “Скорасць. Адзінкі скорасці”
Пр. 1 (3,4)
Карткі

рознаўзр.

5

Графікі шляху і скорасці пры раўнамерным прамалінейным руху
§4;

Пр. 1 (5)
Графічны чарцёж

6

Рашэнне задач па тэме “Графікі шляху і скорасці пры раўнамерным руху”
Паўт. §4


Дыдакт. матэрыял

7

Нераўнамерны (пераменны) рух. Сярэдняя скорасць. Самастойная работа па тэме “Раўнамерны прамалі-нейны рух”

Нераўнамерны рух

§5;

Пр.2 (1, 2)
Карткі

рознаўзр.

8

НПБ. Лабараторная работа 1 “Вывучэнне нераўнамернага руху”.

Абсталяванне да л.р.

Пр. 2 (5)
Інструкцыя да л.р.

9

Рашэнне задач па тэме “Раўнамерны і нераўнамерны рух. Сярэдняя скорасць”
Пр. 2(4, 6)
Дыдакт. матэрыял

10

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Механічны рух”


Карткі

рознаўзр.

11

Кантрольная работа 1 па тэме “Механічны рух”


Карткі

рознаўзр.

12

Работа над памылкамі.

Чаму змяняецца скорасць руху цела. Інерцыя. НПБ. Эксперыментальны дослед 1 “Вызначэнне шчыльнасці рэчыва і сярэдняй шчыльнасці цела ”.

Дослед па мал.31, 32

§6

Камп. слайды. Малюнкі

13

Сіла

Дэфармацыя розных цел

§7

Камп. слайды. Табліца

14

З’ява прыцяжэння. Сіла цяжару. НПБ. Эксперыментальны дослед 2 “Вывучэнне залежнасці масы рэчыва ад яго аб’ёму”.

Дослед па мал.46

§8; Пр. 3 (1, 2)
Табліца

15

Сіла пругкасці

Набор спружын, гумавых шнуроў

§9; Пр. 4 (2)
Камп. слайды. Табліца

16

Вага цела

Дослед па мал.60, 61

§10
Граф. мал.

17

Адзінкі сілы. Вымярэнне сілы. Дынамометр

Вымярэнне сілы рознымі дынамометрамі

§11, 12;

Пр. 5 (1, 2)
Камп. мадэль

18

НПБ. Лабараторная работа 2 “Градуі-роўка спружыны дынамометра”.

Абсталяванне да л.р.

Пр. 6 (1, 2)
Інструкцыя да л.р.

19

Рашэнне задач па тэме “Сіла цяжару. Сіла пругкасці. Вага цела. Адзінкі сілы”
Пр. 5 (5),

Пр. 6 (4)
Дыдакт. матэрыял

20

Складанне сіл. Раўнадзейная сіла


Раўнадзейная сіл, якія дзейнічаюць па адной прамой

§13 ;

Пр.7 (1,2)
Графічны чарцёж

21

Рашэнне задач па тэме “Складанне сіл. Раўнадзейная сіла.” Самастойная работа па тэме “Сіла пругкасці. Вага цела. Адзінкі сілы. Складанне сіл”
Пр. 7 (4)
Карткі

рознаўзр.

22

Трэнне. Сіла трэння. Самастойная работа па тэме “Сіла пругкасці. Вага цела. Адзінкі сілы. Складанне сіл.”

Трэнне пры слізганні па розных паверхнях, трэнне качання, шарыкавыя і ролікавыя падшыпнікі

§14
Табліца, граф. мал.

23

Трэнне спакою. Карыснае прымяненне трэння. НПБ. Лабаратор-ная работа 3 “Вывучэнне сілы трэння”.

Вымярэнне сілы трэння спакою, доследы па змяненні сілы трэння

§15
Інструкцыя да л.р.

24

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Узаемадзеянне цел. Сіла”
Паўтар. §7-15
Дыдакт. матэрыял

25

Кантрольная работа 2 па тэме “Узаемадзеянне цел. Сіла”


Карткі

рознаўзр.

26

Работа над памылкамі.

Механічная работа. Адзінкі работы

Работа сіл па перамяшчэнню цела

§16 ;

Пр.9 (2, 4)
Табліца, малюнкі

27

Магутнасць. Адзінкі магутнасці
§17;

Пр.10 (2, 4)
Фота-здымкі

28

Рашэнне задач па тэме “Механічная работа і магутнасць”

.

Пр.10 (5, 6)

Дыдакт. матэрыял

29

Кінетычная энергія

Залежнасць кінетычнай энергіі ад масы і скорасці цела

§18;

Пр. 11 ( 2)
Камп. мадэл.

30

Рашэнне задач па тэме

“Кінетычная энергія”
Пр. 11 ( 5, 6)
Дыдакт. матэрыял

31

Патэнцыяльная энергія

Дослед па мал.107

§19;

Пр. 15 (1, 4)
Табліца, схемы

32

Разлік патэнцыяльнай энергіі

Патэнцыяльная энергія цела ў полі прыцягнення і патэнцыяльная энергія дэфармаванага цела

§20;

Пр. 12 (1, 4)33

Рашэнне задач па тэме “Патэнцыяльная энергія”
Пр. 12 (2, 5)
Дыдакт. матэрыял

34

Закон захавання механічнай энергіі

Змена кінетычнай і патэнцыяльнай энергіі пры выкананні работы, ператварэнне механічнай энергіі

§21;

Пр. 13(2)
Графічны чарцёж

35

Рашэнне задач па тэме “Закон захавання механічнай энергіі”
Пр. 13 (3, 5)
Дыдакт. матэрыял

36

Простыя механізмы. Самастойная работа па тэме “Работа. Магутнасць. Кінетычная і патэнцыяльная энергіі”

Мал. 120 (дослед)

§22
Карткі

рознаўзр.

37

Рычаг. Умова раўнавагі рычага

Будова і дзеянне рычагоў І і ІІ роду, правіла момантаў

§23;

Пр. 14 (1-3)
Схемы, чарцяжы

38

НПБ. Лабараторная работа 4 “Праверка ўмовы раўнавагі рычага”.

Абсталяванне да л.р.

Пр. 14 (4, 5)
Інструкцыя да л.р.

39

Рашэнне задач па тэме “Рычаг. Умова раўнавагі рычага”
Пр. 14(7)
Дыдакт. матэр.

40

Блокі. Умовы раўнавагі

Будова і дзеянне нерухомага і рухомага блокаў

§24;

Пр. 15(1)
Графічны чарцёж

41

Простыя механізмы ў тэхніцы і быце. Рашэнне задач па тэме “Блокі. Умовы раўнавагі”

Простыя механізмы ў быце

§25;

Пр. 15(3)
Дыдакт. матэр.

42

Закон роўнасці работ для простых механізмаў. Каэфіцыент карыснага дзеяння.

Дослед па мал.144

§26;

Пр. 16(1)
Табліца

43

НПБ. Лабараторная работа 5 “Выву-чэнне рухомага і нерухомага блокаў”.

Абсталяванне да л.р.

Пр. 15 (2)
Інструкцыя да л.р.

44

Рашэнне задач па тэме “Простыя механізмы. Каэфіцыент карыснага дзеяння.”
Пр. 16 (4)45

НПБ. Лабараторная работа 6 “Вывучэнне нахільнай плоскасці і вызначэнне яе ККДз”.

Абсталяванне да л.р.

Пр. 16 ( 5)
Інструкцыя да л.р.

46

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Работа і магутнасць. Энергія. Простыя механізмы”
Пр. 16 (6)
Дыдакт. матэрыял

47

Кантрольная работа 3 па тэме “Работа і магутнасць. Энергія. Простыя механізмы”


Карткі

рознаўзр.

48

Работа над памылкамі.

Ціск. Адзінкі ціску

Залежнасць ціску цвёрдага цела ад сілы ціску і плошчы апоры

§27;

Пр. 17 (1)

Схема, чарцяжы

49

Рашэнне задач па тэме

“Ціск цвёрдых цел”
Пр.17 (2, 3)
Дыдакт. матэрыял

50

Ціск газу

Ціск паветра ў гумовым шары, залежнасць ціску газу ад яго аб’ёму і тэмпературы

§28;

Пр. 17 (7)

Табліца

51

Перадача ціску газамі і вадкасцямі. Закон Паскаля

Перадача знешняга ціску вадкасцямі і газамі

§29
Табліца

52

НПБ. Ціск вадкасці, абумоўлены яе вагой. Эксперыментальны дослед 3 “Вывучэнне гідрастатычнага ціску ад глыбіні апускання ў вадкасць”.

Залежнасць ціску вадкасці на дно і сценкі сасуда ад глыбіні

§30;

Пр. 18 (2)

Чарцяжы, табліца.

53

Рашэнне задач на разлік ціску вадкасці на дно і сценкі сасуда
Пр.18 (4)
Дыдакт. матэрыял

54

Гідраўлічныя механізмы

Канструкцыя і дзеянне гідраўлічнага прэса і тормаза

§31;

Пр. 19 (4)
Чарцяжы, табліца

55

НПБ. Сазлучаныя сасуды. Эксперыментальны дослед 4 “Даследванне залежнасці вышыні ўзроўню свабоднай паверхні вадкасці ад яе

шчыльнасці ў сазлучаных сасудах”.

Сазлучаныя сасуды. Вадаправод. Шлюзы

§32; Пр.19 (3)
Табліца

56

Рашэнне задач па тэме“ Гідрастатыч-

ны ціск вадкасцей. Сазлуч. сасуды”
Пр.19 (5)
Карткі

рознаўзр.

57

Газы і іх вага. Самастойная работа па тэме “ Гідрастатычна ціск вадкасцей.

Сазлучаныя сасуды”
§33
Табліца. Карткі

рознаўзр.

58

Атмасферны ціск

Доследы аб існаванні атмасфернага ціску. Кансрукцыя і дзеянне помпы

§34; Пр.20 (3,4)
Табліца

59

Вымярэнне атмасфернага ціску. Барометры і манометры

Барометры і манометры

§35; Пр.21 (1)
Табліца

60

Рашэнне задач па тэме “Атмасферны ціск. Вымярэнне атмасфернага ціску”
Пр.21 (4)
Карткі

рознаўзр.

61

Дзеянне вадкасці і газу на пагружанае ў іх цела

Дзеянне вадкасці на апушчанае ў яе цела

§36;

Пр.22(1)
Чарцяжы, камп. мадэль

62

Рашэнне задач па тэме “Дзеянне вадкасці і газу на пагружанае ў іх цела”
Пр.22(4)
Дыдакт. матэрыял

63

НПБ. Лабараторная работа 7 “Выву-чэнне выштурхоўваючай сілы”.

Абсталяванне да л.р.

Пр. 22 (2)
Інструкцыя да л.р.

64

Закон Архімеда.

Умовы плавання цел

Дзеянне вадкасці на апушчанае ў яе цела

§37;

Пр.22(3)
Чарцяжы, камп. мадэль

65

Плаванне суднаў. Паветраплаванне. Рашэнне задач па тэме “Закон Архімеда. Умовы плавання цел”
§38; Пр.22(6)
Дыдакт. матэрыял

66

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Ціск”
Пр. 23(5)
Дыдакт. матэрыял

67

Кантрольная работа 4 па тэме “Ціск”


Карткі

рознаўзр.

68

Работа над памылкамі. Выніковы занятакВідэафільм (камп’ютар)

69-70 Рэзерв часу – 2 гадзіныПералік выкарыстоўваемых праграм, метадычных рэкамендацый, інструкцый і асноўных вучэбных дапаможнікаў:


  • Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай ( рускай) мовай навучання. Фізіка, VI-XI класы. Астраномія, XI клас ( Мн.: НІА, 2012)

  • Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне. Фізіка. Астраномія: VI-XI класы. ( Мн.: НІА, “Аверсэв”, 2012)

  • Гігіенічныя патрабаванні да абуладкавання, утрымання і арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацы, зацверджаныя пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 15.07.2010 г. № 94

  • Правілы правядзення атэстацыі вучняў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаныя пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.06.2011 г. № 38

  • Аб выкладанні вучэбнага прадмета “Фізіка” ў 2012/2013 н.г. /Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Фізіка: праблемы выкладання/

  • Л.А. Ісачанкава і іншыя, Фізіка. Падручнік для 7 класа агульнаадукацыйных ўстаноў з беларускай мовай навучання // Мінск “Народная асвета”, 2009

  • Гладкоў Ю.І. Зборнік задач па фізіцы, 7 клас // Мінск - Аверсэв, 2010, 2012

  • Слесар І.Э. і інш. Фізіка. VI-IX класы. Дыдактычныя матэрыялы // ( Аверсэв, 2012)

  • Л.А. Ісачанкава. Сшытак для лабараторных і эксперыментальных даследванняў па фізіцы для 7 класа // Мінск - Аверсэв, 2012

  • ЭСН: Фізіка, 7 клас// Рэспубліка Беларусь, МедыуМ, 2005Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна–тэматычнае планаванне па курсу "Асновы выбару прафесіі" ў 9 класе на 2012/2013 навучальны год Колькасць гадзін: 35

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год
Навучанне правілам бяспекі (далей – нпб). Цеплавы рух часцінак рэчыва. Унутраная энергія

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год
Навошта трэба вывучаць фізіку? Як уплывае фізіка на развіццё тэхнікі? Як звязана фізіка з іншымі навукамі?

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай мовы 10 клас
Тэкст як адзінка мовы І маўлення. Сэнсавая цэласнасць І тэматычнае адзінства тэксту

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў матэматыкі ў 7 класе

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне
Правілы работы І бяспечных паводзін у камп’ютарным класе. Работа з аб’ектамі ас тэма 16

Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012/ 2013 навучальны год iconКаляндарна-тэматычнае планаванне
Правілы работы І бяспечных паводзін у камп’ютарным класе. Паўтарэнне тэмы “Асновы праграміравання”

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка