Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
НазваШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Дата канвертавання26.11.2012
Памер36.57 Kb.
ТыпКонкурс
Kod ucznia


Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012.


Шаноўны Гімназіст !

Мы рады сустрэць Цябе на школьных элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання і лагічнага думання. А самае важнае – не спяшайся. Спакойна прачытай усе заданні, а потым дакладна і выразна запішы адказы. На выкананне гэтай працы маеш 90 хвілін. Мы верым у твае магчымасці і жадаем поспехаў.


  1. Памяняй лічбы словамі. Запішы поўныя назвы парадкавых лічэбнікаў.1945- ..................................................................................................................

2010- ..................................................................................................................

1882- ..................................................................................................................

1997- ..................................................................................................................

2000-...................................................................................................................

5 балаў


  1. Замяні словы так, каб замест (о,э) пісалася літара а.


волас- ......................................

цэрквы- ...................................

цэнны- .....................................

жоўты- .....................................

дрэва- ......................................

воўк- ........................................

мароз- ......................................

хор- ..........................................

8 балаў


  1. Якiя праблемы чалавечага жыцця (iснавання) закранае У. Някляеў у сваiм творы? Прадстаў тры праблемы. У адказе можаш карыстацца цытатамi.


„Не з тымi пайшоў i дарогай не той.

Дарэмна дарога прасiла:

«Чакай.

Азiрнiся.

Падумай.

Пастой.»

Вяла невядомая сiла.


Дарозе казаў: «Ты не тая. Маўчы».

Нi д'яблу не верыў, нi Богу-

I крочыў, i крочыў

удзень i ўначы,

Пакуль не адолеў дарогу.”

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

6 балаў

  1. Дапоўнi тэкст лiтарамi (ў,у).


«Жыццё- бы той гасцiнец, па якiм праходзiм вярст... за вярстою.

Г...бляемся памiж гоня... жыцця каласiстага i прыпыняемся, заварожаныя, ля кветкi першага кахання. Спяшаемся далей, не сарва...шы яе, бо здаецца нам, што с...стрэнем яшчэ прыгажэйш...ю.

Бачым на...кола далячынь ц...дна- ц...до...н...ю.»

11 балаў


5. Выдзеленыя неазначальныя формы дзеяслова замяні на дзеясловы прошлага часу.


Тры ластаўкi (сядзець)........................... на дроце.

Вучні (рыхтавацца).............................. да кантрольнай.

Жанчына (спяваць).......................... калыханку сыну.

Дзед (успамінаць)....................... сваю моладасць.

Хлопец (іграць).................................. у футбол.

5 балаў

6. Дапоўнi словы « ' » або «ь». Пастаў, дзе трэба, прапушчаныя апостраф або мяккі знак.


Аб...езд

З...ява

Л...е

Нал...е

Пад...ехац...

Раз...юшаны

Мiл...ён

П...е

Кан...як

Двух...ярусны

Сям...я

Надвор...е

Канферанс...е

Iнтэрв...ю

14 балаў

7. Выбяры адну з ётавых галосных (е, ё, я) i запiшы там дзе ёсць свабоднае месца ў словах, якiя знаходзяцца нiжэй.

...рына

За...ц

С...нажаць

Вос...нь

Л...д

Н...с

Л...довы

Н...су

Л...с

С...яць

Ц...мны

Зял...ны

В...сёлка

Мес...ц

14 балаў


8. Дапоўнi словамi (колькаснымi лiчэбнiкамi) якiх не хапае. Запiшы захоўваючы чарговасць.

Адзiн, два,.................., ....................., пяць, шэсць, ......................, ....................,

дзевяць, ................................., ...................................., .................................., трынаццаць, чатырнаццаць, ......................................., ....................................., семнаццаць, ........................................, ...................................., дваццаць.

11 балаў


9. На аснове твора Мiхася Шаховiча «Дарогi» адкажы на пытаннi:

А) Да чаго параўноўвае паэт дарогi?

Б) Якi сiнонiмы да слова дарога паяўляюцца ў вершы?

В) Дзе праляглi дарогi? «...Адны праляглi праз балота,

Другiя ў святле аўтастрад.

Як рэкi спяшаюцца ў мора

Ў абдымкi салёнай вады,

Так вы цераз пушчы i горы

Праводзiце шлях малады.»

А).............................................................................................................................Б).............................................................................................................................В).............................................................................................................................

6 балаў

10. Дапоўнi iнфармацыю пра Францiшка Багушэвiча.


Жыў у ..................... стагоддзi.

Свае кнiгi друкаваў у ..................... i ........................ .

Выдаў два зборнiкi: ......................................... i .......................................... .

5 балаў

11. На аснове фрагментаў твора Францiшка Багушэвiча, напiшы пра асноўныя погляды аўтара. Як ён ставiцца да беларускай мовы?

Можаш выкарыстаць цытаты.

«Братцы мiлыя, дзецi Зямлi-Маткi маёй! Вам ахвяруючы працу сваю, мушу з вамi пагаварыць трохi аб нашай долi-нядолi, аб нашай бацькавай спрадвечнай мове, каторую мы самi, да i не адны мы, а ўсе людзi цёмныя, «мужыцкай» завуць, а завецца яна «беларускай». (...) i пераканаўся, што мова нашая ёсць такая ж людская i панская, як i французская, альбо нямецкая, альбо i iншая якая. (...)

Цi ж ужо нам канечне толькi на чужой мове чытаць i пiсаць можна? Яно добра, а нават трэба знаць суседскую мову, але найперш трэба знаць сваю.(...)

Шмат было такiх народаў, што страцiлi наперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, катораму мову займе, а потым i зусiм замёрлi. Не пакiдайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлi!»

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 балаў
Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 19 снежня 2005 года- 00 гадзін Шаноўны Гімназіст !
Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 19 снежня 2005 года- 00 гадзін

Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2010/2011. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconВаяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін

Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін

Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін

Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін

Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2010/2011 Шаноўны Вучань !
Бе на школьных элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад цябе ўважлівага чытання...

Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст ! iconДзен бул ба
Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка