Рівненська обласна наукова медична бібліотека
НазваРівненська обласна наукова медична бібліотека
старонка2/3
Дата канвертавання21.11.2012
Памер280.36 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3

АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ.


612.115 М77 Монастирський В. А. Тромбін-плазмінова система-одна з основних регуляторгних систем організму [Текст] : фізіологічна, патогенетична, саногенетична роль / В. А. Монастирський. - Л., : Ліга-Прес, 2007. - 228 с.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ


Пат. 37471 Украина Спосіб визначення плацентарної гіпертензії у вагітних з прееклампсією [Текст] / П. В. Яворський, Б. Ф. Мазорчук. - № 200808885 ; Заявл. 07.07.2008 ; Опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22, 2008 р. - 4 стлб. - Б. ц.

Пат. 34743 Украина Спосіб відновлення прохідності істмічного відділу маткових труб [Текст] / І. А. Голубовський [и др.]. - № 200802077 ; Заявл. 18.02.2008 ; Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16, 2008 р. - 6 стлб. - Б. ц.

Пат. 32946 Украина Спосіб діагностики плацентарної форми дисфункції плаценти [Текст] / О. В. Кравченко, І. М. Маринчина. - № 200800219 ; Заявл. 04.01.2008 ; Опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11, 2008 р. - 8 стлб. - Б. ц.

Пат. 37806 Украина Спосіб лікування ерозії шийки матки, обумовленої вірусом папіломи людини [Текст] / О. М. Гопчук. - № 200808563 ; Заявл. 27.06.2008 ; Опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23, 2008 р. - 4 стлб. - Б. ц.

Пат. 36375 Украина Спосіб лікування хронічного рецидивуючого кандидозного вульвовагініту [Текст] / В. К. Чайка, О. М. Носенко, Г. В. Рутинська. - № 200806038 ; Заявл. 08.05.2008 ; Опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20, 2008 р. - 8 стлб. - Б. ц.

Пат. 37428 Украина Спосіб підвищення ефективності запліднення in vitro [Текст] / О. М. Юзько [и др.]. - № 200808401 ; Заявл. 23.06.2008 ; Опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22, 2008 р. - 4 стлб. - Б. ц.

613.88 А43 Актуальні питання підтримки репродуктивного здоров'я населення м.Києва [Текст] : матеріали наук.-практ. конференції, Київ, 4 грудня 2006 р.. - К. : [б. и.], 2006. - 74 с.


ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ. ГЕМАТОЛОГІЯ. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Пат. 34869 Украина Спосіб діагностики ризику розвитку порушень морфофункціонального стану серця у хворих на системний червоний вовчак [Текст] / С. В. Шевчук. - № 200803772 ; Заявл. 25.03.2008 ; Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16, 2008 р. - 2 стлб. - Б. ц.

Пат. 33900 Украина Спосіб діагностики та лікування хворих на цукровий діабет [Текст] / І. І. Сахарчук. - № 200806772 ; Заявл. 17.05.2008 ; Опубл. 10.07.2008, Бюл. № 13, 2008 р. - 4 стлб. - Б. ц.

Пат. 35258 Украина Спосіб діагностики тяжкого ступеня бронхіальної астми у дітей шкільного віку [Текст] / Т. М. Воротняк, Л. О. Безруков, О. К. Колоскова. - № 200804399 ; Заявл. 07.04.2008 ; Опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17, 2008 р. - 6 стлб. - Б. ц.

Пат. 32527 Украина Спосіб імунологічного моніторингу перебігу гострої лімфобластної лейкемії у дітей [Текст] / Л. Я. Дубей, Н. В. Дубей. - № 200709637 ; Заявл. 27.08.2007 ; Опубл. 26.05.2008, Бюл. № 10, 2008 р. - 4 стлб. - Б. ц.

Пат. 37467 Украина Спосіб лікування дуоденогастроезофагеального рефлюксу [Текст] / Т. В. Рева, М. Ю. Коломоєць, В. Б. Рева. - № 200808808 ; Заявл. 04.07.2008 ; Опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22, 2008 р. - 4 стлб. - Б. ц.

615.53 А72 Антигомотоксическая терапия заболеваний внутренних органов [Текст] : руководство для врачей / Под ред. профессора В.Ф.Москаленко, Б.К.Шамугия. - К. : "Книга плюс", 2008. - 421 с.

616.002.77Д А72 Антигомотоксична терапія в дитячій ревматології [Текст] : метод. рекомендації / Уклад.: В.В.Бережний та ін. - К. : [б. и.], 2008. - 30 с.

616.36 Б12 Бабак О. Я. Роль и место антигомотоксической терапии в лечении болезней печени [Текст] : монография / О. Я. Бабак, Е. В. Колесникова. - К. : "Книга плюс", 2008. - 202 с.

616.48 Д48 Дисліпідеміїї [Текст] : діагностика, профілактика та лікування : метод. рекомендації / Авт.: О.І.Мітченко, М.І.Лутай. - К. : [б. и.], 2007. - 56 с.

616.481 З-36 Застосування зональної абдомінальної декомпресії у відновлювальному лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу [Текст] : метод. рекомендації / Уклад.: М.Л.Кирилюк та ін. - К. : [б. и.], 2007. - 15 с.

615.838.71 З-36 Застосування полімінерального засобу природного походження "Бента (БЕНТОНІТ)" при хронічних інтоксикаціях та метаболічних розладах [Текст] : метод. рекомендації / Уклад.: М.П.Буглак та ін. - К. : [б. и.], 2008. - 26 с.

616.3(063) И32 Избранные вопросы гастроэнтерологии [Текст] : материалы науч.-практ. конференции 28 сентября 2006г. / Ред.кол.: М.Г.Бакуменко и др. - Х. : [б. и.], 2006. - 38 с.

615.7 П78 Програмний продукт «Моніторинг процесу лікарського забезпечення фармакотерапії в умовах стаціонару» (на прикладі ревматологічних хворих): інформаційні можливості та особливості функціонування : метод. рекомендації / Авт.: Н.Л.Герболка, О.Л.Гром. - К. : [б. и.], 2008. - 21 с.

616.118-08 П84 Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні: матеріали наук.-практ. конференції м.Київ, 13-14 травня 2008 року / За ред. В.М.Коваленка. - К., 2008. - 78 с. - (Додаток 1 до " Укр. кардіологічного журналу ").

616.24-002 Р32 Регеда М. С. Гнійні хвороби легенів [Текст] : научное издание / М. С. Регеда. - Л., : "Сполом", 2008. - 117 с.

616.092.2 С71 Специфічна імутотерапія алергічних захворювань: метод. рекомендації / Уклад.: Б.М.Пухлик та ін. - К. ; Вінниця : [б. и.], 2008. - 43 с.

616.1 Х32 Хвороби системи кровообігу: динаміка та аналіз [Текст] : (Аналітично-статистичний посібник) / Під ред. В.М.Коваленка. - К., : [б. и.], 2008. - 111 с.


ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ

614.48 В42 Визначення чутливості/стійкості мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів [Текст] : метод. рекомендації / Уклад.: Н.С.Морозова та ін. - К. : Знання України, 2008. - 12 с.

614.45 Д36 Державна санітарно-епідеміологічна служба України [Текст] : сборник. / Ред. рада: С.П.Бережнов та ін. - К. : [б. и.], 2007. - 269 с.

616.902 П84 Профілактика гострих респіраторних вірусних захворювань в умовах промислового виробництва [Текст] : метод. рекомендації / Уклад.: І.А.Пловецька, В.О.Гапон. - К. : [б. и.], 2008. - 15 с

613.4 Р68 Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді / Авт.: О.О.Яременко та ін. - К. : [б. и.], 2005. -192с.

613.4 Т38 Технологія проведення тренінгів з формуванння здорового способу життя молоді [Текст] / За ред. О.О.Яременка. - К. : [б. и.], 2005. - 172 с.

613.4 Ф79 Формування здорового способу життя [Текст] : активна участь молоді / Авт.: Н.М.Комарова та ін. - К. : [б. и.], 2005. - 87 с

613.4 Ф79 Формування здорового способу життя молоді [Текст] : навч.-метод. посібник для працівників соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді / Авт.: Т.В.Бондар та ін. - К. : [б. и.], 2005. - 115 с.


ЗАГАЛЬНА ДІАГНОСТИКА. ЛАБОРАТОРНА СПРАВА. ЗАГАЛЬНА ТЕРАПІЯ. КУРОРТОЛОГІЯ. ФІЗІОТЕРАПІЯ. ЛФК

Пат. 35949 Украина Пристрій для пневмомасажу [Текст] / І. В. Таршинов, Д. В. Зайцев, Л. О. Таршинова. - № 200805737 ; Заявл. 05.05.2008 ; Опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19, 2008р. - 6 стлб. - Б. ц.

Пат. 37378 Украина Пристрій неінвазивної комплексної діагностики [Текст] / Н. В. Безугла [и др.]. - № 200807994 ; Заявл. 12.06.2008 ; Опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22, 2008 р. - 4 стлб. - Б. ц.

Пат. 37439 Украина Спосіб лікування методом дельфінотерапії [Текст] / В. І. Лисенко, І. В. Загоруйченко, Ю. К. Батозський. - № 200808538 ; Заявл. 27.06.2008 ; Опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22, 2008 р. - 4 стлб. - Б. ц.

617.07 А43 Актуальные вопросы интервенционной радиологии (рентгенохирургии) [Текст] : материалы 6-й межрегиональной науч.-практ. конференции / Под ред. Д.А.Гранова, П.Г.Тарасова. - Владикавказ : [б. и.], 2006. - 176 с.

610.237 Г67 Горбатюк С. О. Фізична реабілітація та рухова активність при порушеннях функції опорно-рухової системи [Текст] : навч. посібник / С. О. Горбатюк. - Т. : Вид-во "Підручники і посібники", 2008. - 192 с.

610.237 Г67 Горбатюк С.О. Фізична реабілітація при травмах опорно-рухового апарату [Текст] : навч. посібник / С. О. Горбатюк. - Рівне : [б. и.], 2008. - 200 с.

615.385 З-14 Заготівля свіжозамороженої донорської плазми [Текст] : метод. рекомендації / Уклад.: П.М.Перехрестенко та ін. - К. : [б. и.], 2007. - 28 с.

615.7 Н47 Некоторые аспекты использования аромотерапии в практике врача [Текст] : метод. рекомендации / Сост.: Т.П.Гарник и др. - К. : [б. и.], 2007. - 45 с.

616.711-018 Н63 Николаева Н. Г. Санаторный этап восстановительного лечения детей и подростков с остеохондропатиями [Текст] : монография / Н. Г. Николаева. - О. : [б. и.], 2007. - 80 с.

613.23 Р27 Раціональне харчування людей літнього і старечого віку [Текст] : метод. рекомендації / Уклад.: Ю.Г.Григоров та ін. - К. : [б. и.], 2006. - 36 с.

615.838.7Д С50 Сміян І. С. Лікування дітей на питних курортах [Текст] : монография / І. С. Сміян. - Т., : "Підручники і посібники", 2006. - 70 с.


ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ. ПАРАЗИТОЛОГІЯ. ФТИЗІАТРІЯ.

Пат. 35659 Украина Спосіб диференціальної діагностики холестатичної жовтяниці і механічного компонента при вірусних гепатитах [Текст] / Ж. І. Возіанова, А. В. Шкурба. - № 200806423 ; Заявл. 14.05.2008 ; Опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18, 2008 р. - 6 стлб. - Б. ц.

Пат. 34801 Украина Спосіб корекції стану макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на туберкульоз легень [Текст] / Ю. В. Сидоренко, В. М. Фролов, О. Є. Клочков. - № 200803123 ; Заявл. 12.03.2008 ; Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16, 2008 р. - 10 стлб. - Б. ц.

Пат. 34812 Украина Спосіб лікування рецидивуючої форми герпетичної інфекції [Текст] / В. М. Фролов, І. О. Шаповалова, Є. Д. Андросов. - № 200803140 ; Заявл. 12.03.2008 ; Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16, 2008 р. - 10 стлб. - Б. ц.

Пат. 34836 Украина Спосіб ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у хворих на туберкульоз легень [Текст] / І. Ф. Ільїнська [и др.]. - № 200803292 ; Заявл. 17.03.2008 ; Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16, 2008 р. - 6 стлб. - Б. ц.

616.2-002.5 Д37 Десять викликів з боку туберкульозу та їх подолання [Текст] : матеріали Другої Всеукраїнської конференції з питань національної відповіді епідемії туберкульозу, 13-14 листопада 2007 року / Благодійний фонд "Розвиток України". - К. : [б. и.], 2007. - 26 с.

616.24-002.5-07 З-36 Застосування автоматизованої системи MGIT для діагностики туберкульозу легень і визначення медикаментозної стійкості мікобактерій [Текст] : метод. рекомендації / Уклад.: А.І.Барбова та ін. - К. : [б. и.], 2007. - 22 с.

616.361 Р27 Рациональная терапия гепатитов В и С [Текст] : (данные рандомизированных клин. исследований). - С.Пб., : [б. и.], 2007. - 104 с.

616.904Д С91 Сучасні підходи до лікування гострих кишкових інфекцій у дітей.: антибіотико-асоційовані діареї у дітей [Текст] : Метод. рекомендації / Уклад.: С.О.Крамарєв та ін. - К. : [б. и.], 2008. - 32 с.

616.64 У71 Урогенитальный трихомониаз [Текст] : пособие для врачей / Авт.: Д.К.Ермоленко и др. - С.Пб ; Великий Новгород : [б. и.], 2007. - 96 с.

616.002.5-084 Ф47 Фещенко Ю. І. Сучасна стратегія боротьби з туберкульозом в Україні [Текст] : научное издание / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. - К. : "Здоров'я", 2007. - 662 с.


НЕВРОЛОГІЯ. ПСИХІАТРІЯ

Пат. 34718 Украина Седативний лікувально-профілактичний засіб [Текст] / В. П. Георгієвський [и др.]. - № 200801201 ; Заявл. 31.01.2008 ; Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16, 2008 р. - 10 стлб. - Б. ц.

Пат. 35273 Спосіб діагностики рухових порушень у хворих дитячим церебральним паралічем [Текст] / О. К. Загорулько [и др.]. - № 200804601 ; Заявл. 10.04.2008 ; Опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17, 2008 р. - 8 стлб. - Б. ц.

Пат. 36370 Украина Спосіб зниження тривожності і депресії [Текст] / Т. В. Гамма [и др.]. - № 200805934 ; Заявл. 07.05.2008 ; Опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20, 2008 р. - 6 стлб. - Б. ц.

Пат. 36090 Украина Спосіб інтенсивного лікування психопатичних нападів-фаз з органічним розладом особистості з агресивною поведінкою [Текст] / О. П. Петрюк. - № 200806754 ; Заявл. 16.05.2008 ; Опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19, 2008 р. - 8 стлб. - Б. ц.

Пат. 35585 Украина Спосіб комбінованої терапії психопатичних реакцій у хворих з органічним розладом особистості з агресивною поведінкою [Текст] / О. П. Петрюк [и др.]. - № 200805538 ; Заявл. 29.04.2008 ; Опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18, 2008 р. - 8 стлб. - Б. ц.

Пат. 34803 Украина Спосіб корекції синдрому ендотоксикозу при психотичних станах [Текст] / І. І. Кутько [и др.]. - № 200803126 ; Заявл. 12.03.2008 ; Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16, 2008 р. - 10 стлб. - Б. ц.

Пат. 34804 Украина Спосіб корекції синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на фебрильну шизофренію [Текст] / С. І. Радіонова [и др.]. - № 200803128 ; Заявл. 12.03.2008 ; Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16, 2008 р. - 10 стлб. - Б. ц.

Пат. 34796 Украина Спосіб корекції стану макрофагальної системи у хворих з синдромомпідвищення стомлюваності [Текст] / В. М. Фролов [и др.]. - № 200803118 ; Заявл. 12.03.2008 ; Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16, 2008 р. - 8 стлб. - Б. ц.

Пат. 34798 Украина Спосіб корекції стану макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з соматоформними депресивними розладами [Текст] / В. М. Фролов [и др.]. - № 200803120 ; Заявл. 12.03.2008 ; Опубл. 28.06.2008, Бюл. № 16, 2008 р. - 10 стлб. - Б. ц.

Пат. 34691 Украина Спосіб лікування або профілактики дисциркуляторної енцефалопатії, транзисторних ішемічних атак та ішемічного інсульту [Текст] / М. Р. Кокєладзє. - № 200714457 ; Заявл. 21.12.2007 ; Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16, 2008 р. - 6 стлб. - Б. ц.

Пат. 33206 Украина Спосіб медичної реабілітації хворих на синдром хронічної втоми [Текст] / В. М. Фролов [и др.]. - № 200802115 ; Заявл. 19.02.2008 ; Опубл. 19.02.2008, Бюл. № 11, 2008 р. - 8 стлб. - Б. ц.

Пат. 38175 Украина Спосіб прогнозування наслідків ішемічного інсульту [Текст] / Г. В. Безсмертна. - № 200809580 ; Заявл. 22.07.2008 ; Опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24, 2008 р. - 4 стлб. - Б. ц.

Пат. 36384 Украина Спосіб прогнозування повторного інсульту [Текст] / Г. В. Безсмертна. - № 200806096 ; Заявл. 12.05.2008 ; Опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20, 2008 р. - 2 стлб. - Б. ц.

Пат. 36382 Украина Спосіб прогнозування розвитку гострого порушення мозкового кровотоку [Текст] / Г. В. Безсмертна. - № 200806088 ; Заявл. 12.05.2008 ; Опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20, 2008 р. - 2 стлб. - Б. ц.

616.892.1 А50 Алкоголизм / Под ред. Е.И.Гусева. - М.: Медиа Сфера, 2007. - 83 с.

616.8-000.3 Д14 Дадашева М. Н. Лечение инсомнии препаратом залеплон (анданте) [Текст] / М. Н. Дадашева. - М. : [б. и.], 2008. - 3 с. - (Приложение к " Журналу неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова" № 7, 2008 г.).

616.831-005.1 И72 Инсульт [Текст]. Вып.22 / Глав. ред. : Е.И.Гусев. - М. : МЕДИА СФЕРА, 2008. - 79 с. - ( Приложение к " Ж-лу неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова)

616.831-005.1 И72 Инсульт [Текст]. Вып.23 / Глав. ред. : Е.И.Гусев. - М. : МЕДИА СФЕРА, 2008. - 64 с. - (Приложение к " Журналу неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова").

616.831-005.1 И72 Инсульт / Под ред. Е.И.Гусева. - М.: Медиа Сфера, 2007. - 80 с. - (Приложение к " Журналу неврологии и психиатрии". Вып.21).

616.894 К66 Корекція нікотинової токсикоманії за допомогою лікарських засобів [Текст] : метод. рекомендації / Уклад.: В.О.Шаповалова та ін.. - Х. : [б. и.], 2008. - 20 с.

616.127.4-08 Л56 Лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з елевацією сегмента ST [Текст] / Гол. ред. : О.М.Пархоменко. - К. : [б. и.], 2008. - 41 с.

613.62 П78 Прогноз розвитку професійних захворювань нервової системи верхнього плечового поясу та рук ( ВСП, вібраційна хвороба, шийна радікулопатія) в умовах гірничорудного виробництва [Текст] : метод. рекомендації / Уклад.: Г.Б.Дворніченко та ін. - К. : [б. и.], 2008. - 15 с.

616.831-005 Р86 Румянцева, С. А. Энергокоррекция и качество жизни при хронической ишемии мозга [Текст] : научное издание / С. А. Румянцева, Е. В. - М., : Мед. книга, 2007. - 60 с.

616.831-005 С91 Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу [Текст] : метод. рекомендації / Авт.: Ю.П.Зозуля та ін. - Х. : [б. и.], 2007. - 62 с.

616.853 Э71 Эпилепсия [Текст]. Вып.2 / Под ред. Е.И.Гусева, А.Б. Гехта. - М. : МЕДИА СФЕРА, 2008. - 92 с. - (Приложение к " Журналу неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова").

1   2   3

Падобныя:

Рівненська обласна наукова медична бібліотека iconРівненська обласна наукова медична бібліотека
Актуальная тема сегодняшнего дня: свиной грипп [Текст] // Український терапевтичний журнал. 2009. N с. 74

Рівненська обласна наукова медична бібліотека iconРівненська обласна наукова медична бібліотека
Б43 Белогурова, В. А. Культура речи медицинского работника: учеб пособие / В. А. Белогурова. М. Миа, 2010. 207 с

Рівненська обласна наукова медична бібліотека iconРівненська обласна наукова медична бібліотека
Базалицька С. В. Імуногістохімічне визначення порушень сперматогенезу у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів / С. В....

Рівненська обласна наукова медична бібліотека iconКомунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
Закон урср про статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Червоний прапор. 1991. 25 січ

Рівненська обласна наукова медична бібліотека iconРівненська обласна наукова медична бібліотека
Арямкина, О. Л. Выявление абдоминального туберкулеза в лечебных учреждениях общей сети и специализированной службы [Текст] / О. Л....

Рівненська обласна наукова медична бібліотека iconХерсонська обласна наукова медична бібліотека
Борисов Д. Б. Периоперационное обезболивание при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава //Анестезиология и реаниматология....

Рівненська обласна наукова медична бібліотека iconКз хор "обласна наукова медична бібліотека"
Бенькович, А. С. Инфекции, вызываемые Mycoplasma genenitalium: клинические проявления, особенности диагностики и терапии // Гинекология....

Рівненська обласна наукова медична бібліотека iconХерсонська обласна наукова медична бібліотека
...

Рівненська обласна наукова медична бібліотека iconКз хор "обласна наукова медична бібліотека"
Алексеева Е. И. Поражение суставов в детском возрасте [Текст] / Е. И. Алексеева, Т. М. Бзарова // Лечащий врач. 2010. N с. 24-27

Рівненська обласна наукова медична бібліотека iconХерсонська обласна наукова медична бібліотека
Алифанова, С. Железодефицитная анемия у детей раннего возраста [Текст] / С. Алифанова // з турботою про дитину. 2010. N9. С. 6-9

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка