Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпускная праца па
НазваБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпускная праца па
Дата канвертавання29.10.2012
Памер189.78 Kb.
ТыпДокументы


БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ


Выпускная праца па

"Асновам інфармацыйных тэхналогій"


Магістрант

кафедры міжнародных адносінаў

Пінькевіч Даніл Паўлавіч

Кіраўнікі:

ст. выкладчык Грамко Мікалай Іванавіч,

дацэнт Фральцоў Уладзіслаў Валер’евіч


Мінск - 2010 г.

АглаўленнеСПІС ПАЗНАЧЭННЯЎ ДА ВЫПУСКНОЙ ПРАЦЫ 4

СПІС ПАЗНАЧЭННЯЎ ДА ВЫПУСКНОЙ ПРАЦЫDSSDecision Support System

ІКТІнфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі

ІТІнфармацыйныя тэхналогіі

ЗШАЗлучаныя Штаты Амерыкі

МАМіжнародныя адносіны

ПЗПраграмнае забеспячэнне

ПКПерсанальны камп’ютар

РАПНРасійская асацыяцыя палітычнай навукі

СІТСучасныя інфармацыйныя тэхналогіі

СМІСродкі массавай інфармацыіВЫКАРЫСТАННЕ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ У МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІНАХ


Уводзіны

Адной з найважнейшых асаблівасцяў сучаснага працэсу глабалізацыі з'яўляецца інтэнсіўны рост маштабаў ужывання новых інфармацыйных тэхналогій у жыцці грамадства, а таксама павелічэнне ролі ІТ. Адмысловая роля ў гэтым працэсе належыць глабальнай сетцы Інтэрнэт, якая, з'яўляючыся спецыфічным інтэрактыўным сродкам масавай камунікацыі, вельмі актыўна выкарыстоўваецца ў жыцці грамадства, уключаючы і палітычную сферу і сферу міжнародных адносінаў.

Дасягненні ў вобласці новых тэхналогій, на якіх засноўваецца фармаванне інфармацыйнага грамадства, шмат у чым змянілі характар палітычнай камунікацыі. Пры гэтым неабходна ўлічваць, што сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі, па меры пашырэння іх сферы ўжывання ў паўсядзённым жыцці грамадства, ствараюць патэнцыйную магчымасць маніпулятыўнага ўздзеяння на асобу, у тым ліку і з боку суб'ектаў палітычнага працэсу. Па меркаванні Элвіна Тоффлера, у асобных дзяржавах інфармацыйная прапаганда дасягае такіх памераў, што для навязвання сваёй волі ўлада ўжо не мае патрэбу ў аўтарытарных метадах і сродках прымусу [2; с.317].

Але, па меркаванні аўтара дадзенай выпускной працы, у цэлым ІТ адыгрывае станўчую ролю ў развіцці грамадства, у тым ліку і на пілітычнае вымярэнне гэтага развіцця. Такім чынам варта зазначыць некалькі прынцыповыхя ўнёскаў інфармацыйных тэхналогіяў у палітычнае жыццё і міжнародныя адносіны.

Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі ствараюць магчымасці для мадэлявання складаных працэсаў грамадскага жыцця. Палітычная сістэма з’ўляецца сістэмай з мноствам пераменных, а сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі надаюць тэхнічныя магчымасці для больш адэкватнага і аператыўнага мадэлявання.

ІТ сур’ёза змяніла становішча ў “чацвёртай галіне ўлады” – СМІ. Увагу на гэтым засяродзіў амерыкансці даследчык Фрэнсіс Фукуяма. Так сродкі массавай інфармацыі сталі больш дэмакратычнымі і даступнымі. Таксама, з дапамогай кампутарных сродкаў камунікацыі практычна кожны грамадзянін можа ў той ці іншай меры ўздзейнічаць на ход перадвыбарнай кампаніі: прыняць удзел ці арганізаваць уласнае сацыялагічнае апытанне, даведацца з электронных сацыяльных сетак пра правядзенне якіх-небудзь мерапрыемстваў ці нават арганізаваць свой уласны палітычны рух [5; с. 268].

Поўнамаштабнае ўкараненне ІТ кардынальным чынам змяніла палітычную сферу жыцця грамадства і паўплывала на сістэму міжнародных адносінаў, што падкрэслівае адмысловую актуальнасць і навукова-практычную значнасць абранай тэмы.

Мэтай дадзенага даследавання з'яўляецца аналіз тэарэтычных і практычных аспектаў ужывання ІТ (першым чынам - кампутарных тэхналогій) у міжнародных адновінах.

У адпаведнасці з абранай мэтай, аўтар паставіў перад сабой шэраг прыярытэтных задач:

1. Зрабіць кароткі агляд наяўнай айчыннай і замежнай літаратуры па паказанай тэме, што дазволіць у поўнай меры вызначыць ступень вывучанасці праблемы на сучасным этапе.

2. Распрацаваць і ўжыць на практыцы адпаведную метадалогію даследавання, вылучыўшы ключавыя падыходы да разумення праблемы.

3. Ахарактарызаваць асноўныя спосабы ўжывання ІТ у сферы міжнародных адносінаў, падвесці асноўныя вынікі зробленай працы.

4. Прывесці практычныя прыклады выкарыстання розных кампутарных праграм, прыкладанняў і сродкаў сеткі Інтэрнэт.

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца тыя інфармацыйныя тэхналогіі, якія актыўна выкарыстоўваюцца ў грамадскіх навуках, перадусім, паліталогіі і палітычным мадэляванні. Прадмет даследавання - уся сфера палітычных міжнародных адносінаў.


Раздзел 1. Агляд літаратуры.

Перадусім, варта адзначыць, што даследванне ролі ІТ у сферы міжнародных адносінаў неабходна праводзіць у межах даследвання ўплыву інфармацыйных тэхналогіяў на палітычныя працэсы і палітычныя навукі, указваючы шэгар спецыфічных асаблівасцяў, якія вылучаюць МА з агульнапалітычнага поля. Праблематыка, звязаная з асаблівасцямі функцыянавання палітычных інстытутаў ва ўмовах фармавання інфармацыйнага грамадства, з'яўляецца новай для сусветнай палітычнай навукі. У заходняй літаратуры на сённяшні дзень пераважаюць працы, якія апісваюць асаблівасці электаральнага працэсу з выкарыстаннем Інтэрнэту як інтэрактыўнага СМІ, а таксама першыя эксперыменты па правядзенні электроннага галасавання і вядзенню электроннай статыстыкі палітычнага працэсу.

Сярод замежных прац, прысвечаных дадзеным пытанням, варта назваць працы Д. Бэла, Зб. Бжэзінскага, П. Дракера, Д. Рысмэна, Э. Тоффлера, Дж. Дэр Дэрыяна, Фр. Фукуямы і іншых.

З перыядычных выданняў жадалася б адзначыць амерыканскі часопіс "Інфармацыйныя тэхналогіі і палітыка" (Journal of Information Technology and Politics).

У расійскай паліталагічнай школе пытаннямі інфармацыйных тэхналогій займаюцца А.В. Чугуноў, І.Н Курносаў, Г.Г. Почапцаў і інш. Праца А.В. Чугунова "Палітыка і Інтэрнэт: палітычная камунікацыя ва ўмовах развіцця сучасных інфармацыйных тэхналогій", выдадзеная ў 2000 г., сапраўды з'яўляецца метадалагічнай асновай па вывучэнні праблемы ў айчынным і расійскім навуковым асяроддзі.

Вядучай арганізацыяй на постсавецкай прасторы, якая займаецца аналізам уздзеяння інфармацыйна-кампутарнага асяроддзя на жыццё грамадства, з'яўляецца Расійская асацыяцыя палітычнай навукі (РАПН), у рамках якой створаны Даследчы камітэт "Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі (ІКТ) у палітыку".

Значны тэарэтычны і фактычны матэрыял прадстаўлены на афіцыйным сайце расійскай аналітычнай кампаніі Politsoft. Артыкул выканаўчага дырэктара кампаніі Politsoft Колковского І.С. пад назвай "Інфармацыйныя тэхналогіі ў палітыку: сістэмы аўтаматызацыі палітычнай дзейнасці" разглядае ўсе ключавыя кірункі і крытэры ўжывання ІТ у паказанай вобласці.

Пры напісанні выпускной працы аўтарам выкарыстоўваўся шырокі круг электронных крыніц, першым чынам, рэсурсаў сеткі Інтэрнэт, сярод якіх жадалася б вылучыць наступныя: http://www.rapn.ru (афіцыйны сайт РАПН), http://www.cpt.ru (Цэнтр палітычных тэхналогій), http://www.jitp.net (афіцыйны сайт Journal of Information Technology & Politics), http://www.isanet.org (афіцыйны сайт The International Studies Association ) і інш.

Раздзел 2. Методыка даследавання.

Паколькі ў дадзенай працы паліталагічныя аспекты разглядаюцца ў кантэксце развіцця сучасных інфармацыйных тэхналогій (СІТ), стандартная метадалагічная база, уласцівая вылучна грамадска-гуманітарным дысцыплінам, не з’ўляецца падыходзячай. Для аб'ектыўнага адлюстравання праблематыкі неабходна выкарыстанне методык матэматычнай апрацоўкі інфармацыі, кампутарнага мадэлявання, у тым ліку ўжыванне параўнальна-практычнага падыходу.

Тым не менш, фармалізаваныя і выразна структураваныя матэматыка-тэхнічныя метады таксама не ў стане адбіць уплыў інфармацыйных працэсаў на палітычную сферу жыцця грамадства. Таму асноўную ролю ўсё ж будзе гуляць метадалогія, выкарыстоўваная ў вобласці гуманітарных ведаў.

Такім чынам, асноўнымі метадамі дадзенага даследавання з'яўляюцца:

 • Агульнанавуковыя - індукцыя, дэдукцыя, сінтэз, класіфікацыя, аналогія, абагульненне і інш.

 • Прыватныя (адмысловыя) метады. Тут, як згадвалася вышэй, аўтарам ужываўся сінтэзаваны палітолага-матэматычны падыход, адмысловае месца ў якім займаюць метады кампутарнага мадэлявання і параўнальна-статыстычнага аналізу. Прыклады дадзеных прыватных методык прыведзены аўтарам у практычнай частцы дадзенай выпускной працы.

 • Усеагульныя, філасофскія метады (дыялектычны, метафізічны, фенаменалагічны і інш.)Раздзел 3. Асноўныя кірункі ўжывання ІТ у міжнародных адносінах.

Ужыванне сучасных інфармацыйных тэхналогій у любой сферы жыцця грамадства дазваляе, у першую чаргу, зменшыць выдаткі на ажыццяўленне той ці іншай дзейнасці, аўтаматызаваць тыя ці іншыя працэсы, адны словам, павялічыць эфектыўнасць функцыянавання галіны, фірмы, прадпрыемства і г.д.

Сапраўды гэтак жа, у сферы палітыкі большасць навукоўцаў, даследчыкаў і экспертаў сыходзяцца ў меркаванні, што для павелічэння выніковасці выбарчых кампаній, палітычных партый і арганізацый неабходна кампутарная аўтаматызацыя палітпрацэсаў.

У заходніх краінах IT-кампаніі распрацавалі спецыялізаваныя кампутарныя сістэмы аўтаматызацыі палітычнай дзейнасці. Гэтыя рашэнні, у першую чаргу, з'яўляюцца сістэмамі падтрымкі прыняцця рашэнняў (Decision Support System, DSS). Іх вызначаюць як кампутарныя аўтаматызаваныя сістэмы, распрацаваныя для дапамогі людзям, якія прымаюць рашэнні ў складаных умовах, для поўнага і аб'ектыўнага аналізу прадметнай дзейнасці. Для аналізу і выпрацоўкі прапаноў у DSS выкарыстоўваюцца разнастайныя метады. Асноўныя з іх:

 • Інтэлектуальны аналіз дадзеных

 • Пошук ведаў у базах дадзеных

 • Развага на аснове прэцэдэнтаў

 • Імітацыйнае мадэляванне

 • Генетычныя алгарытмы

 • Інфармацыйны пошук

Падобнае праграмнае забеспячэнне ўжо зарэкамендавала сябе ў банкаўскай справе, энергетыцы, транспарце, нафтаперапрацоўчай, хімічнай, сельскагаспадарчай, харчовай прамысловасці. З'яўленне эфектыўных сістэм аўтаматызацыі палітычнай дзейнасці дазволіла значна палепшыць кіраванне працай палітычных арганізацый і ўзаемадзеянне іх падраздзяленняў.

Досвед паліттэхнолагаў развітых краін паказаў, што кампутарныя інфармацыйна-аналітычныя сістэмы забяспечваюць сістемны падыход у арганізацыі дзейнасці палітычных структур, павялічваюць эфектыўнасць кіравання і аптымізуюць выкарыстанне фінансавых, часавых, чалавечых рэсурсаў. Акрамя таго, падобныя сістэмы дапамагаюць кіраўніцтву партый і штабоў апераваць больш дакладнай, своечасовай інфармацыяй.

Аўтар дадзенай выпускной працы жадаў бы вылучыць тры асноўных сферы палітычнай дзейнасці, у якіх, па яго меркаванні, эфект ад выкарыстання інфармацыйных сістэм найболей значны:

 • арганізацыя працы;

 • кіраванне палітычнымі працэсамі;

 • мэнэджмент рэсурсаў;

 • камунікацыя [1].

Спецыялізаваныя прадукты інфармацыйных тэхналогій дазваляюць стварыць сістэму дакументазвароту і камунікацый паміж супрацоўнікамі. У сваю чаргу, гэта дае магчымасць эфектыўна размяркоўваць задачы паміж падраздзяленнямі арганізацыі ці штаба, своечасова апавяшчаць кіраўнікоў гэтых падраздзяленняў пра ўзніклыя непаладкі і праблемах падчас рэалізацыі праектаў. Акрамя таго, у сістэмы аўтаматызацыі палітычнай дзейнасці, як правіла, закладзены апарат, які дазваляе планаваць спецпраекты і мерапрыемствы канкурэнтнай барацьбы, каардынаваць працу па іх правядзенні, вызначаць эфектыўнасць іх рэалізацыі.

Як прылада арганізацыі працы палітычных партый і выбарчых кампаній, ІТ забяспечваюць сістэмны падыход да арганізацыі іх дзейнасці. Гэта дазваляе палітычнаму інстытуту працаваць як сістэме, элементы якой знаходзяцца ва ўзаемаабумоўленасці, забяспечваючы дасягненне неабходнага выніку.

Кажучы пра падвышэнне эфектыўнасці кіравання палітычнымі працэсамі з дапамогай ІТ, важна адзначыць, што праграмны прадукт дазваляе сфармаваць навочную карціну ўсіх працэсаў, якія адбываюцца падчас выбарчай кампаніі. Гэта дасягаецца з дапамогай наступных механізмаў:

 • стварэнне сістэмы справаздачнасці і аналізу вынікаў дзейнасці палітычнага інстытута;

 • забеспячэнне маніторынгу развіцця сітуацыі ў рэжыме рэальнага часу;

 • агляд становішча ў рэгіёне і дзейнасці ўсіх падраздзяленняў арганізацыі.

Навочная карціна ўсіх працэсаў, "намаляваная" інфармацыйным прадуктам, дазваляе кіраўніцтву кантраляваць выкананне заданняў, выяўляць памылкі і праблемы падчас рэалізацыі палітычных кампаній, аператыўна рэагаваць на сітуацыі якія ўзнікаюць.

Аўтар перакананы ў тым, што аўтаматызаваныя сістэмы дазваляюць лёгка карэктаваць стратэгію і тактыку, што, у сваю чаргу, абавязкова даводзіцца рабіць ва ўмовах якая змяняецца палітычнай сітуацыі.

Апроч аптымізацыі выкарыстання чалавечых і часавых рэсурсаў, інфармацыйныя сістэмы таксама даюць магчымасць выкарыстоўваць фінансы найболей рацыянальна. Спецыялізаванае праграмнае забеспячэнне дазваляе адсочваць працэс акумуляцыі фінансавых сродкаў, складаць фінансавыя справаздачы, ажыццяўляць фінансавы кантроль, каардынаваць фінансавае забеспячэнне палітычных праектаў, ажыццяўляць маніторынг фінансавых струменяў.

У той жа час, гаворачы пра выкарыстанне ІТ у сферы міжнародных адносінаў нельга не сказаць пра ўплыў, які быў адбіты на МА праз ужыванне інфармацыйных тэхналогіяў. Так істотна падвысіналя хуткасць дастаўкі і апрацоўкі інфармацыі. У рэжыме рэальнага часу дыпламаты, палітыкі і даследчыкі могуць назіраць за падзеямі, якія адбываюцца на іншым кантыненнце. Павялічваецца доступ да сродкаў массавай інфармацыі практычна без рэгіянальнага абмежавання. Спрашчаецца працэдура збору інфармацыі.

У тым ліку палягчаецца доступ да інфармацыі, што знаходзіцца ў прыватных уладальнікаў. Так пры правядзенні нейкага мерапрыемства, ці падзеі, што могуць мець значнасць для прыняцця палітычнага рашэння, можна не толькі мець доступ да інфармацыі, змешчанай рознымі інфармацыйнымі агенцыямі і СМІ, але таксама і простымі відавочцамі, што часта дазваляе сабраць значна больш аб’ектыўную інфармацыю чым праз афіцыйныя каналы ці СМІ.

Выкарыстоўваючы сістэму “жывых часопісаў” і сацыяльных сетка можна даведацца не толькі меркаванне журналістаў ці палітыкаў, але і простых удзельнікаў ці відавочцаў нейкай падзеі.

Гэта дазваляе казаць пра прынцыповае змяненне асноваў працы аналітыка міжнародых адносінаў, у параўнанні з эпохай да выкарыстання інфармацыйных тэхналогіяў.

Таксама ІТ змяніла механізмы апрацоўкі інфармацыі. Так адмысловае ПЗ можа аўтаматызавана збіраць тэматычную інфармацыю з дзесяткаў тысяч незалежных крыніц, чаго раней было немагчыма дасягнуць нават пры дапамозе цэлага аддзела спецыялістаў.

Акрамя гэтага сучасныя тэхналогіі паўплывалі і на механізм захоўвання інфармацыі. Так, сёння нават самы звычайны карыстальнік ПК, можа змясціць у сябе дома дастаткова вялікую бібліятэку тэкставых матэрыялаў пры невялікіх фінансавых і тэхнічных выдатках.

Апошні важны момант, які, падобна, можа прыныыпова змяніць характар усёй сістэмы сучасным МА. Гэта магчымасць незалежнай публікацыі і аператыўнага распаўсюджання інфармацыі пры выкарыстанні сеткі Інтэрнэт. Так агульнавядомым апошнім часам стаў сайт WikiLeaks, які змяшчае на сваіх старонках сакрэтную дыпламатычную перапіску вядучых краін свету. Але, нягледзячы на істотныя намаганні такіх сусветных дзяржаў як, напрыклад, ЗША няма магчымасці спыніць распаўсюд сакрэтнай інфармацыі, якая аднойчы патрапіла ў глабальную сетку. Такім чынам, незалежныя крыніцы інфармацыі сталі значна больш аўтаномнымі ў параўнанні з ранейшымічасамі. (Асобнага даследвання вартыя механізмы атрымання сакрэтнай інфармацыі. Улічваючы адрозненне тэмы дадзенага даследвання, абмяжуемся толькі заўвагай, што ў даінтэрнэтаўскія часы было немагчыма выкрасці і распаўсюдзіць значную частку таемнай карэспандэнцыі такой магутнай дзярдавы як ЗША.)

Заключэнне


Асноўныя тэарэтычныя вынікі даследавання

Выкарыстоўваючы шырокі круг літаратурных крыніц, уключаючы шырокі спектр электронных рэсурсаў сеткі Інтэрнэт, а таксама друкаваныя дапаможнікі і матэрыялы, падрыхтаваныя айчыннымі, расійскімі і замежнымі аўтарамі, аўтар дадзенай выпускной працы прааналізаваў асноўныя аспекты разгляданай праблематыкі.

Падводзячы тэарэтычныя вынікі даследавання, жадалася б сфармуляваць наступныя асноўныя высновы:

Інфармацыйныя тэхналогіі карэнным чынам змянілі палітычную структуру грамадства і істотна паўплвывалі на сістэму МА, прычым відавочныя пазітыўныя моманты пераважаюць над негатыўнымі аспектамі.

Укараненне ІТ у міжнародных адносінах дазволіла ў значнай ступені дэмакратызаваць дадзеную сферу грамадскага жыцця, зрабіўшы палітычны працэс даступным шырокаму колу людзей, у тым ліку тых, хто не прымае непасрэднага ўдзелу ў палітычным жыцці.

Асноўнымі кірункамі ўжывання ІТ у разгляданай сферы з'яўляюцца збор і апрацоўка інфармацыі, мадэляванне палітычных працэсаў, мэнэджмент рэсурсаў, а таксама арганізацыя працы палітычных інстытутаў.

На сённяшні дзень існуе некалькі асноўных тыпаў інфармацыйных тэхналогіяў, што выкарыстоўваюцца ў сферы МА.


Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў даследавання

Аўтарам дадзенага даследвання былі агледжаны асноўныя з інфармацыйных тэхналогіяў, якія найбольш шырока паўплывалі на сучасную сістэму міжнародных адносінаў і набылі найбольшы распаўсюд.

Такім чынам, паспяховая праца ў сферы даследвання МА без выкарыстання ІТ амаль выключаная, т.я. сучасныя тэхналогіі якасна змяняюць механізмы апрацоўкі інфармацыі – асноўнага матэрыяла для даследчыка міжнародных адносінаў.

У гэтым рэчышчы неабходна зазначыць, што сёння практычна кожны прадукт ІТ, пачынальна з найпростых праграм Microsoft Office і сканчаючы найскладаным праграмным забеспячэннем, у той ці іншай ступені скіраваны на апрацоўку інфармацыі, і, як след, можа быць выкарыстаны ў даследванні МА. Больш за тое, невыкарыстанне здабыткаў інфармацыйна-тэхнічнага прагрэсу адкіне амаль што любога даследчыка міжнародных адносінаў у параўнанні з ягонымі ж калегамі, якія ужываюць найбольш распаўсюджанныя дасягненні ІТ.


Прадметны ўказальнік да рэфератуБэл, Д., 6

Бжэзінскі, Зб., 6

Дэр Дэрыяна, Дж., 6

ЗША 3, 13

Інтэрнэт 5, 6, 7, 12, 14, 18

ІТ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Курносаў, І.Н, 6

МА 5, 6, 9, 11, 12, 14

Почапцаў, Г.Г. 6

РАПН 6, 7

СМІ 3, 5, 6, 12

СІТ 3, 8

Тоффлер, Эл., 4, 6

Фукуяма, Фр. 5, 6

Чугуноў, А.В., 6

Decision Support System, 9

Politsoft 7

WikiLeaks 12Інтэрнэт рэсурсы ў прадметнай вобласці даследвання

http://countrystudies.us

На сайце утрымліваюцца электоронныя копіі кніг, выдадзеных Федэральным даследчым аддзяленнем Бібліятэкі Кангрэсу ЗША. Даследванні ўтрымліваюць параўнальныя апісанні і аналіз кранінаў у разрэзе гісторым, геаграфіі, грамадства, эканомікі, палітычнай сістэмы і замежнай палітыкі.

http://www.lfpr.lt/

Афіцыйны сайт часопіса “Агляд літоўскай знешняй палітыкі”, які публікуецца Цэнтрам даследвання знешняй палітыкі і міністэрствам замежных спраў Літоўскай Рэспублікі. Выданне прысвечаны аналізу асноўных тэндэнцыяў у літоўскай знешняй палітыцы. На сайце можна знайсці архіў электронных версіяў часопісу.

http://www.urm.lt

Афіцыйны сайт міністэрства замежных спраў Літоўскай Рэспублікі. Утрымлівае прэсавыя рэлізы, навіны, тэксты дакумантаў. Якасная крыніца факталагічнай інфармацыі па знешнепалітычнай актыўнасці Літвы.

http://europa.eu

Сайт агульнай інфармацыі пра Еўрапейскі Саюз. Утрымлівае як дадзеныя пра асобныя краіны-чальцы ЕС, так і пра агульныя падзеі, працэсы і тэндэнцыі. Таксама добра апісваецца гісторыя фармавання і развіцця палітычнага аб’яднання. На сайце можна знайсці дакументацыю, статыстычныя дадзеныя і вынікі разнастайных сацяльных апытанняў.

http://www.ceps.eu

Вэб-старонка CEPS (The Centre for European Policy Studies – Цэнтра даследвання еўрапейскай палітыкі). Утрымлівае якасныя даследчыцкія матэрыялы і артыкулы эканамістаў, палітолагаў, сацыёлагаў і да т.п. датычныя Еўрапейскага Саюзу.

http://www.bbc.co.uk

Вэб-старонка аддзела брытанскай інфармацыйнай карпарацыі ВВС. На стораонцы можна знайсці вельмі якасныя навінавы матэрыял. Пры неабходнасці можна прачытаць меркаванні экспертаў па актуальных пытаннях. Таксама на сайце можна знайсці складзеныя ВВС храналагічныя апісанні асноўных палітычных падзей свету.

http://www.economist.com/

Інтэрнэт-сайт аднаго з самых аўтарытэтных фінансавых выданняў. На старонцы можна знайсці шмат якаснай інфармацыі па эканоміцы, палітыцы (у тым ліку і знешняй) асноўных сусветных дзяржаў.

http://www.msz.gov.pl

Сайт міністэрства замежных спраў Рэспублікі Польшчы. Утрымлівае ў адчыненым доступе поўны архіў міжнародных дамоў (у тым ліку і двубаковых пагадненняў) Польшчы на некалькіх мовах.Дзеючы асабісты сайт


http://danilpinkevich.narod.ru/

ГРАФА НАВУКОВЫХ ІНТАРЭСАЎ


Магістранта факультэта міжнародных адносінаў Пінькевіча Д.П.

Спецыяльнасць "гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі Беларусі".

Смежныя спецыяльнасці

07.00.02 – Эканамічная тэорыя

 1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё грамадства на тэрыторыі Беларусі: грамадскі лад, сельская гаспадарка, прамысловасць..

 2. Дзяржаўныя адукацыі на тэрыторыі Беларусі, іх унутраная і знешняя палітыка, мясцовае кіраванне, класавая барацьба, палітычныя партыі і іншыя арганізацыі.

 3. Дзяржаўная, класавая і іншая ідэалогія.

07.00.03 – Усеагульная гісторыя

 1. Гісторыя развіцця дзяржаў, палітычных і грамадскіх інстытутаў.

 2. Знешняя палітыка і міжнародныя адносіны.Асноўная спецыяльнасць

07.00.15 – гісторыя міжнародных адносінаў і знешняй палітыкі Беларусі

 1. Гісторыя міжнародных адносінаў.

 2. Знешняя палітыка і дыпламатыя замежных дзяржаў.

 3. Знешняя палітыка, дыпламатыя і нацыянальная бяспека Рэспублікі Беларусь.
Смежныя спецыяльнасці

07.00.07 – Этнаграфія, этналогія, антрапалогія

 1. Этнагенэз і этнічная гісторыя

 2. Этнічная антрапалогія
07.00.09 – Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання

 1. Крыніцазнаўства. Класіфікацыя і сістэматызацыя крыніц. Гісторыя.

Асновы мадэлявання гістарычнай навукі. Мадэлі канцэптуальных падыходаў. Структура гістарычнага даследавання. Катэгорыі гістарычнай навукі.Прэзентацыя магістарскай дысертацыі


Гіперспасылка прэзентацыі магістарскай дысертацыі - http://danilpinkevich.narod.ru/Presentation.ppt

Спіс выкарыстанных крыніц  1. Колковский И.С. // Информационные технологии в политике. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.politsoft.com/publication1.htm. – Дата доступа: 30.12.2010

  2. Тоффлер, Эл. // Метамарфозы власти. – М.: «Издательство АСТ», 2003

  3. Оськин, А.Ф. Инструментарий для имитационного моделирования исторических процессов // Круг идей: историческая информатика в информационном обществе: труды VII конференции Ассоциации «История и компьютер» [Электронный ресурс]. – 2001. – Режим доступа: http://kleio.asu.ru/aik/krug/7/20.html. Дата доступа: 30.12.2010

  4. Дойч Д. // Структура реальности. - М.. - Ижевск : Науч.-изд. центр "Регуляр. и хаотич. динамика", 2001

  5. Фукуяма, Фр. // Великий разрыв. - М.: «Издательство АСТ», 2003

  6. Чугунов А. В. – Политика и интернет: политическая коммуникация в условиях развития современных информационных технологий – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/63454. – Дата доступа: 30.12.2010

  7. From the Digital Divide to the Democratic Divide: Internet Skills, Political Interest, and the Second-level Digital Divide in Political Internet Use – Seong-Jae Min – Journal of Information Technology & Politics – [Electronic source] – Mode of access: http://www.jitp.net/m_archive.php?p=12. – Date of access: 30.12.2010

  8. The first international conference on the information revolution and the changing face of international relations and security: Information Revolution impacts International Relations & Security Politics – [Electronic source] – Mode of access: http://www.mi2g.com/cgi/mi2g/press/130505.php. – Date of access: 30.12.2010Прылажэнні

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпускная праца па iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт на правах рукапісу
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, загадчык кафедры гісторыі паўднёвых І заходніх славян

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпускная праца па iconЎ беларускі дзяржаўны універсітэт на 2006 год Парадак прыёму
Прыём у Беларускі дзяржаўны універсітэт ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Правіламі прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы”, зацверджанымі...

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпускная праца па icon«беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў»
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь І беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў запрашае да ўдзелу ў VІ міжнароднай...

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпускная праца па iconБеларускі прафесійны саюз работнікаў адукацыі І навукі праспект Пераможцаў, 21, каб. 1307
Максіма Танка“,”Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт“ І ”Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы“ за ўдзел 3 чэрвеня...

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпускная праца па icon«магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова» горацкі педагагічны каледж
Добрасумленная праца ў выбранай галіне грамадска-карыснай дзейнасці, выкананне вучэбнай дысцыпліны абавязак І справа гонару кожнага...

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпускная праца па iconУстанова адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка" Факультэт псіхалогіі Графік вучэбнага працэсу на
Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка”

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпускная праца па iconПагадненне паміж пярвічнай арганізацыяй прафсаюза студэнтаў бду культуры І мастацтваў І адміністрацыяй Установы адукацыі "Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры І мастацтваў" Раздзел Агульныя палажэнні
Бду культуры І мастацтваў І адміністрацыяй Установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры І мастацтваў”

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпускная праца па iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў крытэрыі ацэнкі ведаў абітурыентаў
Крытэрыі ацэнкі ведаў абітурыентаў, паступаючых ва ўстанову адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў” у 2011...

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпускная праца па iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў крытэрыі ацэнкі ведаў абітурыентаў
Крытэрыі ацэнкі ведаў абітурыентаў, паступаючых ва ўстанову адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў” у 2012...

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпускная праца па iconУа «беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка