Сціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года
НазваСціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года
старонка2/3
Дата канвертавання28.10.2012
Памер305.4 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3

1994


Свістуновіч С. “Багрым даўно ўжо стаў легендай...”: [Аб стварэнні помніка паэту ў в. Крошын Навагруд. р-на: Размова з маст. С. Свістуновічам / Вёў размову М. Маліноўскі] // Паўлюк Багрым: Зб. / Пад. рэд. А. Сабалеўскага.-Мн.,1994.-С. 128-131.

Маліноўскі М. “Першы сялянскі паэт” // Паўлюк Багрым: Зб. / Пад. рэд. А. Сабалеўскага.-Мн.,1994.-С. 131-141.

***

Маліноўскі М. Агінскі канал: [Аб гідратэхн. помніку Беларусі] // Во славу Родины.-1994.-4 янв.

Маліноўскі М. Слова з пекла: [Рэц. на кн. С. Новіка-Пяюна “Песні з-за кратаў: Вершы, песні, паэмы”] // Нар. трыбуна.-1994.-6 студз. (№1).

Маліноўскі М. Адам Русак: “Добры дзень, мая Айчына”: [Пра паэта-песенніка А. Русака] // Во славу Родины.-1994.-11 янв.

Маліноўскі М. Жыць падзеяй: [Рэц. на кн. З. І. Дудзюк “Так і не: Вершы”] // ЛіМ.-1994.-21 студз (№3).-С. 7.

Маліноўскі М. Рыгор Родчанка: “Я быў народжан партызанам”: [Пра паэта Р. Родчанку] // Во славу Родины.-1994.-9 февр.

Маліноўскі М. Пад глыбай забыцця: [Да 200-годдзя з дня нараджэння вынаходніка і рэвалюцыянера з Беларусі К. Г. Чарноўскага] // Чырв. змена.-1994.-19 лют.

Маліноўскі М. Ішоў Напалеон праз Беларусь: [Аб падзеях Айчын. вайны 1812 г. на тэрыторыі Беларусі] // Чырв. змена.-1994.-10 сак.

Маліноўскі М. Нёман, Нямунас, Мемель: [Аб р. Нёман] // Род. прырода.-1994.-№3.-С. 27.; Зрок.-1994.-№8.-С. 20-22.

Маліноўскі М. Імя ў храме славутасцей: [Пра героя рус.-тур. вайны 1826-1829 гг., кап. 1-га ранга А. Казарскага: 1799-1833 гг.] // Во славу Родины.-1994.-25 марта.

Маліноўскі М. Версіі назваў Мінска // Настаўн. газ.-1994.-23 крас.

Маліноўскі М. Слуцк: Старажытныя гарады Беларусі // Настаўн. газ.-1994.-14 мая.

Маліноўскі М. Сэрцам з паэзіяй: [Рэц. на кн. А. Белага “Тридцать второе августа: Лирика”] // Нар. трыбуна.-1994.-4 чэрв. (№22).

Маліноўскі М. Не “Мінск”, а “Менск”!: [Аб гіст. назвы сталіцы] // Наша слова.-1994.-15 чэрв. (№24).-С. 2.

Маліноўскі М. Бунт у Крашыне: [Гіст. нарыс: ХІХ ст.] // Заря.-1994.-5 июля.

Маліноўскі М. “Ніколі не баялася ахвяраваць жыццём, кіруючыся любоўю да Радзімы”: [Пра подзвіг жыхаркі Полацка Ф. Міронавай у Айчын. вайну 1812 г.] // Настаўн. газ.-1994.-6 ліп.

Малиновский М. “Друкарь книг перед тым невиданных: [К 430-летию первой русской печатной книги “Апостол”] // Кн. обозрение.-1994.-12 июля (№28).

Маліноўскі М. Сяргей Грыцавец: Да 85-годдзя з дня нараджэння // Белая Русь.-1994.-15 июля (№9).

Маліноўскі М. У пошуках ісціны: [Рэц. на кн. “Паўлюк Багрым” пад рэд. А. Сабалеўскага] // Нар. трыбуна.-1994.-29 кастр. (№43).

Маліноўскі М. У Францыю праз... Паланэчку: [Аб знаходжанні рус. пісьменніка Д. І. Фанвізіна ў 1777 г. ў Баранав. р-не] // Белая Русь.-1994.-9 дек. (№29).

Маліноўскі М. Крашынскі касцёл: [І старонкі жыцця П. Багрыма] // Нар. трыбуна.-1994.-10 снеж. (№49).


1995


Малиновский М. Заячья капуста // Каляндар 1995.-Мн.,1995.-(Б-ка часоп. «Гаспадыня»).-С. 43.

Маліноўскі М. Траўкі-мураўкі ад чаркі // Каляндар 1995.-Мн.,1995.-(Б-ка часоп. «Гаспадыня»).-С. 55.

Маліноўскі М. Цукар з ядлоўцу // Каляндар 1995.-Мн.,1995.-(Б-ка часоп. «Гаспадыня»).-С. 56.

Малиновский М. Липовый цвет // Каляндар 1995.-Мн.,1995.-(Б-ка часоп. «Гаспадыня»).-С. 67.

Маліноўскі М. Лопух на абед // Каляндар 1995.-Мн.,1995.-(Б-ка часоп. «Гаспадыня»).-С. 76.


***

Маліноўскі М. Капітан гэты быў Казарскі // Беларус. думка.-1995.-№1.-С. 52-54.

Маліноўскі М. З кагорты першадрукароў: [Пра Фіеля Швайпольта] // Нар. трыбуна.-1995.-14 студз.

Маліноўскі М. Мастацтва пераўвасаблення: [Пра Б. М. Лапкоўскую]; Стаматолаг – мастак: [Пра Л. Б. Мельнік]; Стала прафесіяй: [Пра мастака-афарміцеля тканін Т. І. Кірэйчык]; З лейкай і блакнотам: [Пра фотакарэспандэнта В. Майсюка] // Нар. трыбуна.-1995.-21 студз.-С. 4.

Маліноўскі М. Цячэ канал Агінскага // Чырв. змена.-1995.-14 лют.-С. 2-3.

Станкевіч А. Самотна рэпяць арэлі; Іван Лагвіновіч: Вершы / Прадм. М. Маліноўскага // Нар. трыбуна.-1995.-18 лют.-С. 4.

Маліноўскі М. Чый жа танец хабанэра? // Заря.-1995.-28 февр.-С. 3.

Маліноўскі М. Паланэчка: [І. Дамейка і Паланэчка, І. Дамейка і Крашын] // Нар. трыбуна.-1995.-11 сак.-С. 4.

Маліноўскі М. Ці быў Талстой у Баранавічах? // Нар. трыбуна.-1995.-11 сак.-С. 4.

Маліноўскі М. Ян Казімір Пашкевіч // Нар. трыбуна.-1995.-11 сак.-С. 4.

Маліноўскі М. Бенефіс “Першацветаўца”: [Бенефіс А. Бакача ў ЦГБ імя В. П. Таўлая] // ЛіМ.-1995.-№13.-С. 8.

Маліноўскі М. Шмат што гавораць здымкі: [Выстава здымкаў В. Майсюка ў ЦГБ імя В. П. Таўлая] // ЛіМ.-1995.-№13.-С. 12.

Маліноўскі М. Міцкевіч і Бохвіц – браты; Бунін не быў у Баранавічах // Нар. трыбуна.-1995.-6 мая.-С. 4.

Маліноўскі М. Янка і Янкель, Зося і Зэлда...: [Яўрэі на Беларусі] // Бел. думка.-1995.-№7.-С. 74-78.

Маліноўскі М. Ці спелі ананасы на Беларусі?; Восем цудаў свету Сімяона Полацкага // Нар. трыбуна.-1995.-24 чэрв.-С. 4.

Маліноўскі М. І Бунін ніколі не быў у Баранавічах // ЛіМ.-1995.-№30.-С. 15.

Малиновский М. Смертельный танец скорпиона // Заря.-1995.-5 дек.

Маліноўскі М. “Мяне зрабіў Слуцак”: [З гіст. ткацтва слуцк. паясоў] // Чырв. змена.-1995.-13 снеж.

Маліноўскі М. “Спакусы” Максіма Багдановіча: [Аб жыцці і творчасці бел. паэта ў Крыму] // Чырв. змена.-1995.-20 снеж.


1996


Маліноўскі М. Пяцьсот год жыў на Беларусі цвярозы народ // Другая Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Ісламская культура татараў-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы і яе ўзаемадзеянне з беларускай і іншымі культурамі”: (Да 600-годдзя татарскага асадніцтва на землях Беларуска-Літоўскай дзяржавы, распачатага пры Вітаўце Вялікім). Мінск, 19-20 траўня 1995 г. У 2-х т. Т. 2.-Мн.,1996.-С. 60-64.

***

Малиновский М. Гильотина и Гильотен // Заря. (Бесплатное прилож.).-1996.-23 марта.

Малиновский М. Коммунисты были в Беларуси еще в XVII веке // Бел. час.-1996.-25-31 сак.-С. 8.

Маліноўскі М. Ці была перамога над татарскай зграяй на Берасцейшчыне ў 1506 годдзе? // Заря.-1996.-25 апр.

Маліноўскі М. Андрэй Рымша: “Подавайте ж потомъкам, што маете з предъков!”: [Пра аўт. гіст. паэт. твораў, пачынальніка бел. панегір. паэзіі: XVI ст.] // Чырв. змена.-1996.-27 крас.

Маліноўскі М. Дзе нарадзіўся Адам Міцкевіч?: [Арт. правадзейн. чл. Геагр. т-ва рэсп.] // Заря.-1996.-13 февр.; Кн. і мы.-1996.-24 мая (№20).-С. 4.

Малиновский М. Кто был первым автором Василия Тёркина // Кн. и мы.-1996.-№17.-С. 3.

Малиновский М. Откуда родом Іван Федоров: [Об основателе рус. книгопечатания] // Заря.-1996.-25 мая.

Маліноўскі М. Горнае Скробава і Канстанцыя Буйло: [Аб сувязі бел. паэтэсы з Брэсц. вобл.] // Нар. трыбуна.-1996.-8 чэрв. (№23).

Маліноўскі М. Ян з Новай Мышы // Нар. трыбуна.-1996.-13 ліп. (№28).

Маліноўскі М. Помнік Яну з Мышы на радзіме: [В. Новая Мыш Баранавіцкага р-на] // Наша слова.-1996.-25 ліп. (№30).-С. 1, 8.

Маліноўскі М. Родам з Прушанскіх: [Пра Браніславу Лапкоўскую – паэтку і суродзічку А. Гаруна] // Наша слова.-1996.-№31.-С. 8.

Абрамовіч І., Маліноўскі М. ...Памятка дзён, што ў нябыт уцяклі: [Храму Св. Тройцы ў Ішкадзі – 525 гадоў з дня асвячэння] // Наш край.-1996.-10 авг.-С. 2; 13 авг.-С. 2.

Маліноўскі М. Чалавек з залатога трохкутніка: [Пра А. Рымшу] // Заря.-1996.-15 авг.-С. 2.

Малиновский М. Откуда у России двухглавый орел? // Заря.-1996.-17 авг.-С. 2.

Маліноўскі М. Чаго ў Баранавічах няма: [Пра назвы вуліц у Баранавічах] // Наша слова.-1996.-№34 (жн.).-С. 3.

Маліноўскі М. Баранавіцкі пакутнік: Да 90-годдзя з дня нараджэння С. Новіка-Пяюна // Настаўн. газ.-1996.-28 жн.

Маліноўскі М. Міша, Мышанка: [Аб рацэ і яе экал. стане: Брэсц. вобл.] // Нар. трыбуна.-1996.-7 верас. (№36).

Малиновский М. Кто внедрил медведей в знаменитую картину И. Шишкина?: [О картине “Утро в сосновом лесу”] // Заря.-1996.-10 сент.

Васільеў П. Крыўда: [Верш] / Пер. М. Маліноўскага // Наша ніва.-1996.-16 верас. (№24).-С. 11.-(Інфарматар).

Сушко Р., Маліноўскі М. Падарожжа да святога каменя: [Каля в. Добры Бор] // Наш край.-1996.-17 сент.

Маліноўскі М. Есць у Нясвіжы і Слуцкая брама: [З гісторыі збудавання] // Чырв. змена.-1996.-18 верас.

Суд Саламона: [Прытча] / Пер. М. Маліноўскага // Гаспадыня (Хозяйка).-1996.-№10.-С. 23.

Маліноўскі М., Сушко Р. Паклонімся святому валуну: [Аб якасцях Святога (Асілкавага) каменя в. Добры Бор Баранав. р-на] // Наша слова.-1996.-6-13 лістап. (№45).-С. 3.

Маліноўскі М. Чый паэт Адам Міцеквіч? // Наш край.-1996.-12 нояб.

Маліноўскі М. Якуб Колас і Баранавіччына: [Аб сувязі бел. пісьменніка з р-нам] // Нар. трыбуна.-1996.-16 лістап. (№46).

Маліноўскі М. Ліса і маска; Ліса і вінаград: [Байкі] // Наша ніва.-1996.-18 лістап. (№33).-С. 7.-(Інфарматар).

Маліноўскі М. Насімыя прозвішчы: [Пра адзенне] // Чырв. змена.-1996.-20 лістап.-С. 4.

Маліноўскі М. А што далей?: [Пра настаўн. СШ №7 Ю. В. Маслава] // Нар. трыбуна.-1996.-14 дек.-С. 4.

Васільеў П. Песьня аб пагібелі казачага войска: [Урыўкі] / Пер. М. Маліноўскага // Наша ніва.-1996.-16 снеж. (№37).-С. 7.- (Інфарматар).

Маліноўскі М. Тамаш Зан і Баранавіччына: [Аб творчасці пол. паэта-рамантыка, ураджэнца в. Мясота Навагруд. павета (1796-1855 гг.)] // Наша слова.-1996.-19-25 снеж. (№51).-С. 4.

1997


Маліноўскі М. Кіслічка – лекавая траўка-невялічка // Род. прырода.-1997.-№1.-С. 32.

Маліноўскі М. Жывая і стваральная легенда беларускага і беларуска-татарскага народаў: [Да 65-годдзя гал. рэд. часоп. “Байрам. Татары на зямлі Беларусі” Я. А. Якубоўскага] // Байрам. Татары на зямлі Беларусі.-1997.-Вып. 1.-С. 28-33.

Маліноўскі М. ”Маё ўсё тое, што ў сэрцы адстаялася...”: [Аб творчасці бел. паэта А. Станкевіча] // Нар. трыбуна.-1997.-1 сак. (№9).

Маліноўскі М. Сумленныя музы Анатоля Станкевіча: [Аб творчасці бел. паэта] // Заря.-1997.-4 марта.

Маліноўскі М. “Будуць людзі цябе шанаваці”: [Да 110-годдзя з дня нараджэння бел. паэта А. Гаруна] // Наша слова.-1997.-6-12 сак. (№10).-С. 4.

Маліноўскі М. “Героям смерці не...: (Памяці І. І. Маметава [татар. грамад. дзеяча]) // Байрам. Татары на зямлі Беларусі.-Вып. 4.-С. 57-60.

Маліноўскі М. Слова пра сябра: Да 85-годдзя з дня нараджэння А. Іверса // Нар. трыбуна.-1997.-12 крас. (№15).

Маліноўскі М. Адкуль пайшла назва...: [Версіі паходжання назвы Баранавічаў] // Нар. трыбуна.-1997.-26 крас. (№17).

Маліноўскі М. 85 вёснаў Анатоля Іверса // Культура.-1997.-№21 (май).-С. 5.

Маліноўскі М. “Травень” Анатоля Іверса // ЛіМ.-1997.-№22 (май).-С. 12.

Маліноўскі М. Напалеон – фальшываманетчык // Заря.-1997.-31 мая.-С. 3.

Маліноўскі М. Легендарны цудадзейны камень: [Вёска Добры Бор Баранав. р-на] // Нар. трыбуна.-1997.-31 мая.-С. 4.

Маліноўскі М. “Малінаўкі” пачуўшы галасок...: [Гумарэска] // Звязда.-1997.-3 чэрв.-С. 5.

Маліноўскі М. Паўлюк Багрым. Легенды і праўда: [Пра бел. паэта] // Чырв. змена.-1997.-11, 12 чэрв.

Малиновский М. Когда я на почте служил ямщиком…: [Из ист. текста песни и стихотворения В. Сырокомли “Почтальон”] // Бел. ніва.-1997.-26 июля.-С. 6.

Маліноўскі М. Псеўданім Анатоль Іверс: Загадкі, версіі, праўда: [Аб творчасці бел. паэта] // Гродзен. праўда.-1997.-12 жн.

Маліноўскі М. Субота: (Свята нац. меншасцяў – габраяў) // Культура.-1997.-13-19 верас.


1998


Маліноўскі М. Ігнат Дамейка і Баранавіцкая зямля // Ян Чачот, Ігнат Дамейка, сябры і паплечнікі Адама Міцкевіча: М-лы Трэціх і Чацвёртых Карэліцкіх чытанняў (1996, 1997) / Пад рэд. Н. Давыдзенка, А. Мальдзіса.-Мн.,1998.-112 с.-( Беларусіка=Albaruthenica; Кн. 10).

Маліноўскі М. Легендарны цудадзейны камень // Берасцейскія карані ‘ 98: Гіст.-краязнаўчы і літ. зб. / Гал. рэд. Г. С. Тамашэвіч. –Брэст,1998.-С. 205-206.

Маліноўскі М. Сцяпан Александровіч // Навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 75-м угодкам Сцяпана Хусейнавіча Александровіча (1921-1986), беларускага пісьменніка, літаратуразнаўцы, доктара філалагічных навук, прафесара, заслужанага работніка культуры. Снеж. 1996, Мінск.-Мн.,1998.-С. 21-26.


***

Маліноўскі М. Невялікая, але славутая: [Аб экал. стане р. Мышанка: Баранав. р-н] // Род. прырода.-1998.-№1.-С. 6.

Маліноўскі М. Горны Скробаў і Канстанцыя Буйло: [Да 105-годдзя з дня нараджэння бел. паэтэсы] // Наша слова.-1998.-11-25 студз. (№2).

Маліноўскі М. “Святліца”, або Ні слова пра любоў: [Агляд публ. літ. альманаха] // Кн. і мы.-1998.-30 янв.-5 февр. (№4).-С. 7.

Маліноўскі М. Колькі было танкаў, а найперш слова пра псеўданім “Максім Танк”... // Кн. и мы.-1998.-13-19 февр. (№6).-С. 7.

Маліноўскі М. Тапанімічны гвалт-генацыд на Баранавіччыне, або Як з Гавінавічаў зрабілі Падгорную // Наша слова.-1998.-25 лют. (№7).

Пра сокала і вужа / Пер. М. Маліноўскага // Байрам.-1998.-Вып.1.-С. 89-94.

Маліноўскі М. Дарога да паэтавых мясцін: [Аб паездцы на радзіму Міцкевіча ў в. Завоссе Баранав. р-на] // Культура.-1998.-11-17 крас. (№14).-С. 10.

Маліноўскі М. Камень Божай Маці – камень нашай гісторыі і культуры: [Пра камень-абярог: в. Добры Бор Баранав. р-на] // Дыялог.-1998.-№5.-С. 18.

Маліноўскі М. “Я цябе шаную і кахаю, як багіню...”, або Слова ў абарону Марыі Верашчакі: [Пра жанчыну, у якую быў закаханы паэт] // Цэнтр. газ.-1998.-26 чэрв.-2 ліп.

Маліноўскі М. Горны Скробаў і Канстанцыя Буйло, ... і Рымша: [Пра паэта і пер. А. Рымшу і яго твор “Храналогія”] // Наша слова.-1998.-12 жн.

Маліноўскі М. “Хоць хвілю здалёк нам пасвеціць”, або Удакладнёнае слова ў гонар Марылі // Кн. и мы.-1998.-14-20 авг. (№30).-С. 2.

Малиновський М. Світлій пам’яті Якуба Якубовського // Байрам.-1998.-Вып. 3.-С. 24.

Маліноўскі М. Памяці Якуба Адамавіча Якубоўскага // Байрам.-1998.-Вып. 3.-С. 32-34.

Маліноўскі М. Падарожжа да... апошняга шляху // Байрам.-1998.-Вып. 3.-С. 34-39.

Маліноўскі М. Адчуваю постаць і музыку слоў Адама Міцкевіча // Байрам.-1998.-Вып. 3.-С. 117-126.

Маліноўскі М. Зіхаціць і сёння імя Алі Мухлінскага (1808-1877): (Да 190-годдзя з дня нараджэння вучонага) // Байрам.-1998.-Вып. 3.-С. 127-130.

Маліноўскі М. І ўсё ж такі – дзе нарадзіўся Адам Міцкевіч? // Культура.-1998.-5-11 верас. (№34).-С. 10.

Маліноўскі М. Ен нарадзіўся беларусам. Ці памятаюць пра гэта?!: [Да 90-годдзя з дня нараджэння паэта А. Мілюця, ураджэнца в. Скорычы Карэл. р-на] // Наша слова.-1998.-23 верас. (№37).

Маліноўскі М. “Разбітая ваза”, “Зорка Венера”, або Яшчэ слова пра Сюлі-Прудома: [Аб уплыве вершаў фр. паэта Сюлі-Прудома на творчасць А. Апухціна і М. Багдановіча] // Наша слова.-1998.-14 кастр. (№40).

Маліноўскі М. “Уладзімір і Рагнеда” Ласенкі: [Да 225-годдзя з дня смерці мастака] // Цэнтр. газ.-1998.-16-22 кастр. (№42).

Маліноўскі М. Севярын Налівайка – герой ці грабёжнік?: [Пра кіраўн. казац.-селян. паўстання на Украіне і Беларусі 1595-96 гг.] // Бел. маладзёжная.-1998.-23-30 кастр. (№36).-С. 6.

Жалкоўскі А., Маліноўскі М. Жаўруковы матыў у паэзіі В. Таўлая: Да 50-годдзя выхаду першай кнігі паэта // Гродзен. праўда.-1997.-11 лістап.

Маліноўскі М. “...Ён прыгажосцю гатычнай стартуе ў высокі блакіт”: [Катал. Храм Святой Тройцы (в. Ішкалдзь Баранав. р-на) ў гіст. Беларусі] // Культура.-1997.-8-14 лістап. (№44).

Маліноўскі М. Рамадан на Беларусі сёлета пачынаецца 19-20 снежня...: Абрады нашых мусульман // Культура.-1998.-12-18 снеж. (№47).-С. 13.

Маліноўскі М. Заслужанаму работніку С. Х. Александровічу пакуль што толькі... ганаровы літаратурны помнік: [Пра пісьменніка і літаратуразнаўцу] // Байрам.-1998.-Вып. 4.-С. 57-62.

Маліноўскі М. Падарункі ад дзядзькі Якуба // Байрам.-1998.-Вып. 4.-С. 101-104.

Якубоўскі Я. А. З эпісталярнай спадчыны дзядзькі Якуба / [Публ. М. Маліноўскага] // Байрам.-1998.-Вып.4.-С. 104-112.

Ангаладзян Р. “Я толькі аднойчы зразумеў...”; Любоў-камея: [Вершы] / Пер. з арм. М. Маліноўскага // Байрам.-1998.-Вып. 4.-С. 128-130.

1   2   3

Падобныя:

Сціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года iconDead (Per Yngve Ohlin)- vocals (1988-1991) (Morbid) Покончил с собой 12 апреля 1991 года Grishnackh

Сціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года iconНурсултан Абишевич Назарбаев Президент Казахской сср с 24 апреля 1990 года, Президент Республики Казахстан с 16 декабря 1991 года, носитель титула Лидер нации
Президент Республики Казахстан с 16 декабря 1991 года, носитель титула Лидер нации (Елбасы). Ранее – Председатель Верховного Совета...

Сціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года iconГосударственный агропромышленный комитет СССР приказ
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1988 года до 1 января 1991 года разработанные

Сціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года iconЗакон рэспублікі беларусь аб унясенні змянення ў Закон Рэспублікі Беларусь «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь»
Русь ад 4 чэрвеня 1991 года «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь» у рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 мая 2004 года (Ведамасці...

Сціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года iconАфармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц
Дудараў, А. Князь Вітаўт : п’есы / А. Дудараў. — Мінск : Маст літ., 2005.— 318 с

Сціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года iconСяргей Дубавец беларускі журналіст, літаратурны крытык, літаратар
Нарадзіўся 17 верасьня 1959 года ў Мазыры. Да 30 гадоў жыў пераважна ў Менску. З 1991 года жыве ў Вільні, але зьяўляецца грамадзянінам...

Сціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года iconБиография. Я, Зырянов Александр Сергеевич родился 27 сентября 1991 года в деревне Черная Кома, Новоселовского района
Я, Зырянов Александр Сергеевич родился 27 сентября 1991 года в деревне Черная Кома, Новоселовского района

Сціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года iconЗакон Казахской Советской Социалистической Республики от 5 июня 1991 года №640-xii

Сціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года iconЭстонские журналы «Таллинн» и «Радуга» на русском языке (1986-1991 гг.)
Последние годы существования Советского Союза (1986-1991) представляют собой чрезвычайно динамичный период истории

Сціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года iconКонституция на Република България
Обн., Дв, бр. 56 от 13. 07. 1991 г., в сила от 13. 07. 1991 г., изм и доп., бр. 85 от 26. 09. 2003 г., бр. 18 от 25. 02. 2005 г.,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка