Хіх пачатку ХХІ ст. Kaczka-dziwaczka Polska poezja dziecięca: wybór z poetów XIX początku XXI w. Мінск "Радыёла-плюс" 2006
НазваХіх пачатку ХХІ ст. Kaczka-dziwaczka Polska poezja dziecięca: wybór z poetów XIX początku XXI w. Мінск "Радыёла-плюс" 2006
Дата канвертавання29.10.2012
Памер36.48 Kb.
ТыпДокументы

Качка-дзівачка

Польская паэзія дзецям:

выбраныя старонкі з паэтаў ХІХ – пачатку ХХІ ст.
Kaczka-dziwaczka


Polska poezja dziecięca:

wybór z poetów XIX — początku XXI w.


Мінск

“Радыёла-плюс”

2006

УДК 821.162.1-93

ББК 84(4Пол)-5


К30


Укладальнікі Лявон Баршчэўскі і Уладзімір Сіўчыкаў


Пераклад з польскай мовы


Рэдактары перакладаў: Максім Танк, Лявон Баршчэўскі, Уладзімір Сіўчыкаў, Андрэй Хадановіч


Мастак Алена Карповіч


Wybór:

Lawon Barszczeuski і Uładzimir Siuczykau


Redakcja przekładu: Maksym Tank, Lawon Barszczeuski, Andrej Chadanowicz, Uładzimir Siuczykau


Opracowanie graficzne, ilustracje: Alena Karpowicz


Качка-дзівачка = Kaczka-dziwaczka: пол. паэзія дзецям : выбраныя

К 30 старонкі з паэтаў ХІХ — пачатку ХХІ ст. / уклад. Л.Баршчэўскі і Ул.Сіўчыкаў ; маст. А.Карповіч. — Мінск: Радыёла-плюс, 2006. — 220 с.: 36 іл.


ISBN 985-448-068-2


У кнізе беларускія дзеці, іх мамы, таты, бабулі і дзядулі знойдуць вершы, забаўлянкі-прыбабунькі, якія даўно палюбіліся польскай дзятве.

Кніжка таксама будзе карыснаю выхавацелям дзіцячых садкоў, настаўнікам пачатковых класаў.


УДК 821.162.1-93

ББК 84(4Пол)-5ISBN 985-448-068-2 © For Polish texts: authors, their Estate, 2006

© Баршчэўскі Л.П., Сіўчыкаў У.М., укладанне, 2006

© Афармленне. ПУП “Радыёла-плюс”, 2006


JAN BRZECHWA

(1900—1966)


Латка і дзірка


Палітон служыў на славу:

Латаны рукаў стаў правы,

А левы — дзіравы.


Кажа левы ганарліва:

— Ты мяне паслухай, братка,

Як увогуле мажліва,

Каб свяціць такою латкай?!


Правы годна запярэчыў:

— Латка, браце, не загана.

Дзірка — хіба ў кожнай рэчы.

Брыдкая лепей латка,

чым дзірка ў васпана!


Цётка Дана


Цётка Дана — глядзіце! —

Вяжа швэдры на спіцах.


Ды праз нейкую хвілю

Ластаўкі гаманілі:

“Як — на спіцах? Без зману?

Дзе ж сядзіць цётка Дана?

Хочам мы папярэдзіць:

Ёй на спіцах не ўседзець!


Не спазнацца каб цётцы з бядою —

Паляцім ратаваць грамадою!”


А ці праўда?


Журыліся ў алеі шпроткі,

А цукар наракаў: “Я — засалодкі!”


Ўздыхала чапля: “Ацяжэлі ногі!”

Моль столь шукала да знямогі.


Над малаком карова гаравала.

За бель сябе і крэйда дакарала.


Салёнасці ўсё бракавала солі.

“Я ж без хваста!” — вуж бег і ўсё скуголіў.


Чарніла плакала, нібы ў журбе:

Гадзіннік, стоячы, казаў: “Пайду сабе...”


Запэўніваў слімак, што ён не брыдкі,

І енчыла вада, што мокрая да ніткі!


Вярба здубела, дуб жа — абвярбеў,

Кот голкі ашчацініў, вожык — акацеў!


Нуль


Нуль каціўся шашою:

— Прэч! Не бачыце, хто я?

важу я на сто тысяч! —

драбната, мне скарыся!


Я адзін у прыродзе,

І з прыродаю ў згодзе!


Выхваляўся заўзята,

Што ён гэткі пузаты.


Ўсе казалі паціху:

— Дзе трыбух, там і пыха!

Ды мінуліся жарты:

Нуль — нічога ж не варты!


Пераклады Уладзіміра Сіўчыкава

Літаратурна-мастацкае выданне


Качка-дзівачка

Польская паэзія дзецям:

выбраныя старонкі з паэтаў ХІХ – пачатку ХХІ ст.
Kaczka-dziwaczka

Polska poezja dziecięca:

wybór z poetów XIX — początku XXI w.


Укладальнікі:

Баршчэўскі Лявон Пятровіч

Сіўчыкаў Уладзімір Мікалаевіч


На беларускай і польскай мовах


Адказны за выпуск Р.І.Шастак

Рэдактар Ул.М.Сіўчыкаў

Мастак А.А.Карповіч

Камп’ютэрны набор Р.Э.Свірская

Карэктар Хр.Ул.Сіўчыкава


Падпісана да друку з гатовых дыяпазітываў 14.12.2006.

Фармат 70100 1/16. Папера афсетная. Друк афсетны.

Ум. друк. арк.13,5. Ул-выд. арк. 9,85.

Тыраж 1000 экз. Заказ 873.


Выдавец

прыватнае унітарнае прадпрыемства “Радыёла-плюс”

ЛВ № 023300133315 ад 9.06.04

Рэспубліка Беларусь, 220012, г.Мінск, пр. Незалежнасці, 72—12


Друкарня ТДА “Новапрынт”

ЛП № 02330/0056647 ад 27.04.2004 г.

выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

220141, г.Мінск, вул. Купрэвіча, 2

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Хіх пачатку ХХІ ст. Kaczka-dziwaczka Polska poezja dziecięca: wybór z poetów XIX początku XXI w. Мінск \"Радыёла-плюс\" 2006 iconП. В. Тычына М. А. Беларуская літаратура І свет ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папулярныя нарысы Мінск " Радыёла-плюс" 2006
Аўтары выказваюць шчырую падзяку за карысныя парады І садзеянне Алене Баршчэўскай І уладзіміру Сіўчыкаву

Хіх пачатку ХХІ ст. Kaczka-dziwaczka Polska poezja dziecięca: wybór z poetów XIX początku XXI w. Мінск \"Радыёла-плюс\" 2006 iconБеларуская літаратура І свет ад эпохі рамантызму да нашых дзён: выбраныя тэксты для чытання І аналізу Мінск " Радыёла-плюс" 2006
Укладальнік выказвае шчырую падзяку за карысныя парады І садзеянне спсп. Ул. Арлову, Я. А. Дамброўскаму, М. Дворчыку, Ул. Сіўчыкаву,...

Хіх пачатку ХХІ ст. Kaczka-dziwaczka Polska poezja dziecięca: wybór z poetów XIX początku XXI w. Мінск \"Радыёла-плюс\" 2006 iconА. Ф. Літвіновіч Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт (Мінск)
Аб асаблівасцях юраўскіх звычаяў І абрадаў жыхароў смаленшчыны (на матэрыялах канца ХІХ – пачатку ХХ ст.)

Хіх пачатку ХХІ ст. Kaczka-dziwaczka Polska poezja dziecięca: wybór z poetów XIX początku XXI w. Мінск \"Радыёла-плюс\" 2006 iconМінск, 7–8 лютага 2006 г. Мінск 2006 Змест Распарадак работы Урачыстае адкрыццё канферэнцыі Пленарнае пасяджэнне
Выступленне музычных калектываў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры І мастацтваў

Хіх пачатку ХХІ ст. Kaczka-dziwaczka Polska poezja dziecięca: wybór z poetów XIX początku XXI w. Мінск \"Радыёла-плюс\" 2006 iconPolska, Rzeczpospolita Polska państwo unitarne w Europie Środkowej[5][6], położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami I Karpatami na południu, w

Хіх пачатку ХХІ ст. Kaczka-dziwaczka Polska poezja dziecięca: wybór z poetów XIX początku XXI w. Мінск \"Радыёла-плюс\" 2006 iconТэма Вывучэнне сацыяльна-эканамічнай гісторыі ў гістарыяграфіі ІІ паловы 80-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст

Хіх пачатку ХХІ ст. Kaczka-dziwaczka Polska poezja dziecięca: wybór z poetów XIX początku XXI w. Мінск \"Радыёла-плюс\" 2006 iconТэма Вывучэнне сацыяльна-эканамічнай гісторыі ў гістарыяграфіі ІІ паловы 80-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст

Хіх пачатку ХХІ ст. Kaczka-dziwaczka Polska poezja dziecięca: wybór z poetów XIX początku XXI w. Мінск \"Радыёла-плюс\" 2006 iconТэма "Асвятленне грамадска-палітычнай І этнакультурнай праблематыкі ў гістарыяграфіі ІІ паловы 80-х гг. ХХ пачатку ХХІ ст."
Тэма “Асвятленне грамадска-палітычнай І этнакультурнай праблематыкі ў гістарыяграфіі ІІ паловы 80-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст.”

Хіх пачатку ХХІ ст. Kaczka-dziwaczka Polska poezja dziecięca: wybór z poetów XIX początku XXI w. Мінск \"Радыёла-плюс\" 2006 iconРеферат ів по політології
Об’єкт – предметні виміри політології у ХІХ, ХХ, ХХІ століттях : порівняльний аналіз

Хіх пачатку ХХІ ст. Kaczka-dziwaczka Polska poezja dziecięca: wybór z poetów XIX początku XXI w. Мінск \"Радыёла-плюс\" 2006 iconУрока-канферэнцыі па гісторыі
Выяўленчае мастацтва, архітэктура І музыка краін Заходняй Еўропы ў ХІХ – пачатку ХХ ст.”

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка