Тема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року
НазваТема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року
старонка7/7
Дата канвертавання16.11.2012
Памер0.99 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Висновки.dramamsk

Промисловий переворот в Україні супроводжувався формуванням нових соціальних верств: буржуазії і пролетаріату. Зростали міста, особливо старі промислові центри – Київ, Одеса, Харків. З’явилося багато нових міст. Серед них Кривий Ріг, Юзівка, Нижньодніпровськ та ін. Однак формування нових верств майже не торкнулося української нації. Серед підприємців і робітників українців було небагато. Вони залишалися переважно селянською нацією. Міське ж населення було переважно російськомовним і зрусифікованим. На західноукраїнських землях в містах переважали поляки та австрійці.

Становище робітників було надзвичайно важким. Їхня заробітна платня складала всього 22% середньої зарплатні робітників Західної Європи. Робочі зміни тривали часто 14-15 годин. Значна частина зароблених грошей витрачалася на продукти харчування та виплату штрафів за найдрібніші порушення. Практично відсутньою була охорона праці, що спричиняло масовий травматизм.

Інтенсивно в цей час розвивається торгівля. У 1856 р. створено Російське товариство пароплавства і торгівлі. З України вивозили крім хліба ще кукурудзу, лляне насіння, тютюн, велику рогату худобу, продукти тваринництва, цукор, спирт, сукно, канати, мило.

Завдяки розвитку залізничного та річкового транспорту розвивалась внутрішня торгівля. Україна все більше включалася у всеросійський ринок.

hh00625_


Питання для самоконтролю

 1. Кваліфіковані робітники в Західній Україні були здебільшого польської національності: Так чи Ні?

2) Правильно вкажіть прізвища українських підприємців: Терещенко, Гальперін, Горенштейн, Бродський, Харитоненко, Симиренко, Яхненко, Суботін, Рудченко, Дегтярьов, Стороженко?

3) Які були найбільші міста в Україні?

1. __________________ , 2. ________________ , 3. ________________ .

4) Заповніть схеми:Товари що ввозились в Україну

Товари що вивозились з України
 1. В якому місті у 1865 р. виникла страхова компанія «Дністер»?

 2. Які чотири українські міста були на кінець ХІХ ст. найбільшими за чисельністю населення?

 3. У чому полягає політика протекціонізму в економіці?

 4. Назвіть найбільших цукрозаводчиків Наддніпрянської України.

 5. Яке з українських міст на кінець ХІХ ст. було найбільшим за чисельністю населення?

 6. Які засоби комунікацій набули поширення в ІІ половині ХІХ ст.?

 7. Які зміни відбулися в класовій структурі населення в ІІ половині ХІХ ст.?

 8. Охарактеризуйте становище робітників в Україні в ІІ половині ХІХ ст.

 9. Порівняйте таблиці розвитку міст та кількості їх населення І та ІІ половини ХІХ ст. (§ 9) та поясніть причини урбанізації в ІІ половині ХІХ ст.

 10. Робота з картою:

а) розгляньте карту №14 та назвіть найбільші промислові центри за кількістю населення;

б) прослідкуйте за картою напрямки торгівлі України всередині імперії та за її межами.

ph02736g


Словник термінів.

Буржуазія – панівна верства капіталістичного суспільства, що займається підприємницькою діяльністю із застосуванням найманої праці.

Пролетаріатробочий клас – соціальна група індустріального суспільства, яка займається найманою, переважно фізичною працею.

Протекціонізм – економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки від переважання іноземних товарів шляхом впровадження високих митних тарифів, які роблять іноземні товари дорожчими за вітчизняні.

Страхова компанія – фінансова установа, що створює за рахунок своїх клієнтів спеціальний фонд, який використовується для покриття збитків цих клієнтів від нещасних випадків, стихійного лиха і т.п.

Урбанізація – історичний процес підвищення ролі міст у розвитку суспільства, поширення рис і особливостей, властивих місту, серед сільських жителів (культура, спосіб життя, рівень освіти і т.п.), підвищення питомої ваги міського населення в країні, регіоні, світі.


e:\підручник\павло іванович харитоненко.jpgan00790_


Віконце допитливих.

Українські підприємці.

Харитоненки - сім'я українських підприємців-цукрозаводчиків, колекціонерів і меценатів. Походили з селян-чумаків Сумського повіту Харківської губернії. Родоначальником династії був Іван Герасимович (1820-1891 рр.), що розбагатів на бакалійній торгівлі, орендував землі, промислові підприємства. Після скасування кріпацтва купував поміщицькі землі, будував цукрові заводи. З 1890 р – один з головних членів синдикату рафінадних цукрозаводчиків. На засоби родини у м. Суми побудовані лікарні, притулки, богадільні і ін.


Павло Іванович Харитоненко

Найбільш відомий Харитоненко Павло Іванович (1852—13 червня 1914). У 1900-і роки вважався одним з найспроможніших людей в Російській імперії (особистий статок 60 мільйонів рублів). Член Московського суспільства любителів мистецтв, Московського художнього суспільства, перший голова Суспільства друзів Рум’янцевського музею, був вибраний почесним членом Академії мистецтв. Крупний колекціонер.

У його зборах був представлений російський і західноєвропейський живопис, а також ікони. Прикрасою російської частини колекції було знамените полотно І. Н. Крамського «Невідома».

В даний час картини з колишніх зборів П.І. Харитоненко знаходяться в Державному музеї образотворчих мистецтв ім. А.С. Пушкіна (24 картини), Третьяковської галереї (35 творів), Харківському державному музеї образотворчих мистецтв і інших сховищах. Після 1945 в селі Пархомовка Харківської області був створений музей, який розташувався в правлінні цукрового заводу, що колись належав Харитоненко. Музей має в своєму розпорядженні оригінали картин видатних росіян і іноземних художників, зокрема офорти Рембрандта.


c:\documents and settings\admin\мои документы\заставки к учебнику\j0241037.wmf


УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО РОЗДІЛУ: МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СЕРЕДИНІ – У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ.


І. Історичний тренінг.

1. Коли почався селянський рух «У Таврію за волею»?

2. Виправте помилку: «За реформою 1861 р. селяни звільнялися від сплати подушного податку і отримали право укладати договори з приватними особами та державними установами».

3. В 70-90-х рр. ХІХ ст. 95% промислових підприємств на західноукраїнських землях були дрібними, середніми чи великими?

4. Які галузі західноукраїнської промисловості розвивалися краще, порівняно з іншими?

5. Що таке «земства» ?

6. Які категорії населення міст мали право брати участь у виборах до міської думи?

7. Право на вступ до університету мали випускники класичної чи реальної гімназії?

8. До яких держав переселялися західні українці в період масової еміграції?

9. Що таке страхова компанія?

10. Що таке Зелений Клин?

11. Скільки відсотків селян стали бідняками внаслідок соціального розшарування?

12. Які два міста з’єднала залізниця, збудована у 1865 р.?

ІІ. «Шифровка розвідника».

 • З кожного горизонтального рядка потрібно виписати лише ті літери, які вживаються один раз і складіть з них відповідь. Вкажіть чим відома відгадана вами історична особа?
К

В

А

К

С

И

Л

К

П

Ь

Н

А

П

Г

І

П

С

Р

А

Н

А

С

И

Й

 • Розв’яжіть невеличкий угорський кросворд: відшукайте у сітці кросворду шість найбільш експортуємих із Наддніпрянської та Західної України видів товару.
О

О

Г

Ф

Н

Ш

А

З

А

З

А

Х

О

К

Р

Ф

У

С

Ц

К

Е

Т

А

Д

У

К

С

Р

О

М

Ц

О

П

И

Б

Я

Р

К

И

Т

А

Ц

А

Р

Е

Н

И

Х


ІІІ. Відгадай - хто Я?

e:\підручник\картинки\франц иосиф 1.bmp


 1. Родина має давні коріння. Став на чолі роду внаслідок подій, які в Європі називають «весною народів». Своїм гаслом обрав латинський вислів «Viribus unitis» , що означає «Спільними зусиллями». Саме так намагався допомогти селянам. Але не всі наміри увінчалися успіхом.
 1. Приймав участь у Кримській війні 1853-1856 рр. Пробирався в місця розташування противника. Кілька разів повертався пораненим, але невдовзі знову здійснював свої «мисливські» операції у тил англо-французьких військ, з яких ніколи не повертався без цінних даних, полонених, трофеїв. Про його подвиги говорили навіть у таборі супротивника. e:\підручник\картинки\матрос кошка. крымская война.bmp


e:\підручник\картинки\вице-адмирал корнилов в.а..bmp


 1. Російський віце-адмірал. З 1851 року фактично командуючий Чорноморським флотом. Під час Кримської війни (1853-1856 рр.) один з керівників героїчної оборони міста Севастополя. Будував редути, бастіони та батареї для укріплення міста. Був смертельно поранений ядром під час бою на Малаховому кургані. 1. Відомий український громадський діяч. Походив зі старовинного козацького роду Чигиринщини, у володінні якого були великі маєтки на Полтавщині та Чернігівщині. Був особисто знайомий з Т.Шевченком, М.Максимовичем, П.Кулішем та В.Антоновичем. Засуджував кріпосне право. В числі українського дворянства входив до складу Комітету з підготовки селянської реформи 1861 р. У 1869 р. відкрив у с. Сокиринцях першу в Україні селянсько-позикову ощадну касу, створив музей українського народного побуту, відкривав за власний кошт навчальні заклади училища, народні школи.IV. Тестові запитання.

 1. Після проведення реформи 1861 р. економіка Наддніпрянської України:

а) розвивалася повільними темпами, б) занепала, в) переживала добу бурхливого зростання.

2. Соціальними верствами, роль яких значно посилилася у Наддніпрянській Україні пореформеної доби, стали:

а) поміщики-дворяни, б) підприємці, в) кріпосні селяни, г) наймані робітники.

3. Серед господарювання, які зберігалися в аграрних відносинах Наддніпрянської України після реформи 1861 р., більш ефективною була:

а) відробіткова система, б) вільнонаймана система.

4. Потужне цукробурякове виробництво розвинулося у 60-90-х рр. ХІХ ст. у Наддніпрянщині на:

а) Лівобережжі, б)Правобережжі, в) Півдні.

5. Визначте, яка подія відбулася раніше:

а) Кримська війна чи 1) скасування кріпосного права у Наддніпрянській Україні,

б) скасування кріпацтва в Австрійській імперії чи 2) земська реформа у Наддніпрянській імперії.

в) перехід до загальновійськової повинності чи 3) судова реформа у Російській імперії.

6. У Наддніпрянській Україні дія земської реформи поширювалась на:

а) Південь і Лівобережжя, б) Правобережжя і Лівобережжя, в) Південь і Правобережжя.

7. Промисловий переворот у Наддніпрянській Україні завершився у:

а) 30-х рр. ХІХ ст., б) 50-х рр. ХІХ ст., в) 80-х рр. ХІХ ст.

8. Головним районом товарного зернового господарства Наддніпрянщини у 60-90-х рр. ХІХ ст. була:

а) Лівобережна Україна, б) Правобережна Україна, в) Південна Україна.

9. В економічній структурі Австро-Угорщини західноукраїнські землі були:

а) ринком збуту товарів і джерелом сировини для центральних і західних провінцій,

б) одним із промислово розвинутих регіонів імперії,

в) постачальником промислових товарів і споживачем сировини з центральних і західних провінцій.

10. До укладання викупної угоди з поміщиком селяни:

а) залишалися в особистій залежності від поміщиків,

б) вважалися тимчасово зобов’язаними,

в) переходили у залежність до держави.

11. Згідно з положенням про земську реформу членів земств обирали від:

а) лише дворян-землевласників,

б) дворян-землевласників і міських власників,

в) усіх верств населення.

12. Перша у Наддніпрянській Україні залізниця Одеса-Балта була споруджена у:

а) 1860 р., б) 1863 р., в) 1865 р.

13. Провідними галузями промисловості на західноукраїнських землях були:

а) лісопильна, б) нафтодобувна, в) металургійна, г) машинобудівна, д) солевидобувна.

14. Масова еміграція із Західної України розпочалася у:

а) 60-х рр. ХІХ ст., б) 80-х рр. ХІХ ст., в) 90-х рр. ХІХ ст.

15. Харківсько-Київське студентське таємне політичне товариство виступало за:

а) визволення українського народу і відновлення суверенітету України,

б) ліквідацію самодержавства і скасування кріпацтва.

16. Викупні платежі за отримані наділи стягувалися з селян Наддніпрянської України до:

а) 1870 р., б) 1906 р., в) 1917 р.

17. Шкільна реформа передбачала:

а) запровадження навчання у початковій школі українською мовою,

б) створення єдиної системи початкової освіти;

в) надання університетам автономії у питаннях внутрішнього життя,

г) запровадження безплатного навчання в гімназіях.

19. Найбільша кількість вільнонайманих робітників у сільському господарстві пореформеної Наддніпрянської України використовувалася на:

а) Лівобережжі, б) Правобережжі, в) Півдні.

20. Відомими українськими підприємцями-меценатами ІІ половини ХІХ ст. були:

а) Морозови, б) Симиренки, в) Мамонтови, г)Терещенки.
1   2   3   4   5   6   7

Падобныя:

Тема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року iconЧастина перша. Громадянське суспільство І політична система України напередодні виборів 1998 року
Колодій А. Ф., Черниш Н. Й. Громадянське суспільство І політична система України напередодні виборів 1998 року7— у книзі: Вибори–98:...

Тема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року iconПорівняльний аналіз відміни кріпацтва 19 лютого 1861 року в Росії та відміни рабства 19 червня 1862 року в США
С. Красне знам’я Снігурівського району Миколаївської області, Краснознам’янської зош І-ІІІ ступенів

Тема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року iconКнига в Україні 1861-1917 : Матер до репертуару укр книги. Вип. 12, Ч. 1
Вісник №1/2 : Серія: Історія І філософія науки І техніки Вип. 17 / Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара; Відп...

Тема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року iconПерспективи політичної реформи в україні у контексті президентських виборів 2010 року
Володимир Мельник, доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету Львівського національного університету імені...

Тема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року iconНапередодні Нового року вирішила написати вам листа
Ні Про себе І про судові процеси я не буду, не хвилюйтеся. Я чула, як ви на своїй прес-конференції клялися, що ви тут ні при чому....

Тема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року iconТрансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007
Н. Н. Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти соіппо

Тема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року iconАвторефератів -100 назв
Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. – К. Нан укр. Нац б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2008. – 306 с

Тема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року iconVarnak ueuo com
Хмельниччина в історіографії. Польська Річ Посполита напередодні повстання Хмельницького. Причини повстання. Особа Богдана Хмельницького....

Тема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. – К.: Нан укр. Нац б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 444 с

Тема наддніпрянська укр аїна напередодні реформи 1861 року iconТема. Життя І діяльність В’ячеслава Казимировича Липинського
Забаревський М. (Дорошенко Д.). В’ячеслав Липинський І його думки про укр націю І державу. — Відень, 1925 (Аусбург, 1946)

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка