Elementy składowe sylabusu
НазваElementy składowe sylabusu
Дата канвертавання15.11.2012
Памер22.18 Kb.
ТыпДокументы
SYLABUS


Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Kultura Białorusi – Zwyczaje i obrzędy Białorusinów

Kod przedmiotu

0400-BS2-3KUL

Nazwa kierunku

Filologia, specjalność: Filologia białoruska

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Język przedmiotu

białoruski

Charakterystyka przedmiotu

 • przedmiot realizujący treści kierunkowe

 • przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr

III/V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

30 godz., konwersatorium

Punkty ECTS

4 punkty

Prowadzący

mgr Anna Alsztyniuk

Założenia i cele przedmiotu

Przybliżenie i popularyzacja wiedzy z zakresu obrzędów i zwyczajów Białorusinów (święta cyklu dorocznego, wesele, chrzciny, pogrzeb). Białoruska twórczość ludowa rozpatrywana jest w porównaniu z kulturą duchową białoruskiej ludności Białostocczyzny. Prezentowane są osiągnięcia białoruskiej folklorystyki, polskie zainteresowania ludem białoruskim oraz stan badań nad obrzędowością i folklorem białoruskim wschodniej Białostocczyzny.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu Kultura Białorusi z roku II.

Treści merytoryczne przedmiotu

1. Obrzędy, zwyczaje, rytuały, tradycje –wyjaśnienie pojęć, przedstawienie sylwetek folklorystów i ich dorobku

2. Białoruska mitologia. Wierzenia i zabobony.

3. Obrzędy i zwyczaje cyklu dorocznego. Opracowanie kalendarza z uwzględnieniem świąt cerkiewnych, obyczajów związanych z pracą (np. kiszenie kapusty), rozrywką (np. dożynki).

4. Wesele – etapy, obrzędy i zwyczaje z nimi związane.

5. Narodziny i chrzest dziecka. Zwyczaje, zabobony, obrzędy.

6. Obrzędy pogrzebowe.

7. Sztuka ludowa: makatki, pisanki, pająki. Symbolika zdobnicza.

9. Ręcznik, jego symbolika i znaczenie.

10. Strój ludowy męski i damski. Nakrycia głowy. Obuwie.

11.Chata – zwyczaje i obrzędy związane z jej budową, zamieszkiwaniem.

12. Zaliczenie przedmiotu.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, ocen za referaty. Przedmiot kończący się egzaminem..

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

 1. Literatura obowiązkowa:  1. Восеньскія святы, Мінск 1995.

  2. Дзень за днём. Прыкметы надвор’я, а таксама народны каляндар-месяцаслоў, Мінск 1997.

  3. Кавалёва Р. М., Фалькларыстычны калейдаскоп, Мінск 2009.

  4. Цітоў В. С., Этнаграфічная спадчына. Беларусь. Традыцыйна-бытавая культура, Мінск 1997.
 1. Literatura pomocnicza:

 1. Barszczewski A., Białoruska obrzędowość i folklor Wschodniej Białostocczyzny, Białystok 1990.Беларуская вусна-паэтычная творчасць, Мінск 2000.

 2. Васілевіч У., Беларускі народны календар, Мінск 1993.

 3. Беларускі каляндар.

 4. Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік, Мінск 2004.

 5. Беларускі фальклор у сучасных запісах. Традыцыйныя жанры. Мінская вобласць, Мінск 1995.

 6. Вяселле: Абрад, Мінск 2004.

 7. Grzybek Dariusz, Muzyczno-etniczne swoistości białoruskich pieśni wielkanocnych, [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia, t. XI, Białystok 2009, str. 509-517.

  1. Гульні, забава, ігрышчы, Мінск 2003.

  2. Гуревич П. С., Культурология, Москва 2001.

  3. Лабачэўская Вольга, Сялянская энцыклопедыя ў творах Мікалая Тарасюка, Мінск 2008.

  4. Земляробчы каляндар: Абрады і звычаі, Мінск 2003.

  5. Ненадавец А. М., Марозаў А. У., Салавей Л. М., Івахненка Т. А., Міфалогія. Духоўныя вершы, Мінск 2003.

  6. Новак Валянціна, Кастрыцына Алена, Агульнае і адметнае ў каляндарнай абраднасці беларусаў і палякаў, [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia, t. XI, Białystok 2009, str. 421-431.

  7. Песні Беласточчыны, пад рэд. М. А. Вячорка, Мінск 1997.

  8. Романов Ю. И, Культурология, Питер 2007.

  9. Fionik Doroteusz, Strój ludowy Białorusinów Podlasia. Katalog do wystawy Muzeum w Bielsku Podlaskim czerwiec - wrzesień 2005.

  10. Фалькларыстычныя даследванні.

  11. Шчакаціхін М., Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва, Мінск 1993.podpis osoby sporządzającej sylabus

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Гістарычная абумоўленасць І асноўныя заканамернасці станаўлення І развіцця новай беларускай літаратурнай традыцыі

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Сям’я – учора І сёння. Тэксты: “Сям’я І выхаванне дзяцей І феадальнай Беларусі”, “Эмансіпацыя І сям’я”, “У доме з’явіўся зяць ”,...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Хх wieku. Kontynuacja tradycji poprzedników. Znaczenie spuścizny F. Bahuszewicza І twórczości innych pisarzy w celu poszerzenia świadomości...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Першае чытанне для дзяцей беларусаў” Сiotki, “Другое чытанне для дзяцей беларусаў”, Jakuba Kołasa. Poetyzacja przyrody w twórczości...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Коцік, пеўнік І лісіца” – ćwiczenie intonacji w wypowiedziach. Kolendy białoruskie „Добры вечар”, „Звон звініць”, „Ціхая ноч”– nauka...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка