Па прадмету "Беларуская мова (прафесійная лексіка)"
НазваПа прадмету "Беларуская мова (прафесійная лексіка)"
Дата канвертавання15.11.2012
Памер60.77 Kb.
ТыпДокументы
Утверждаю:

Директор учреждения образования

«Государственный профессиональный лицей»№10 г. Могилева»

____________________В.М.Страхолет

« 03 »октября 2011 г.


Беларуская мова (прафесійная лексіка)


Метадычныя рэкамендацыі па вывучэнню вучэбнага прадмету і выкананню дамашніх кантрольных работ для навучэнцаў завочнай формы навучання па спецыяльнасці “Грамадскае харчаванне”і “Тарговая справа”


3-91-01-54 Грамадскае харчаванне

3-91-01-54-57 Повар


3-25-01-51“Тарговая справа”

3-25-01-51-54Прадавец


Магілеў, 2011


Аўтар _________Мядзведзева Л.Р., метадыст УО “ДПЛ №10 г. Магілева”

Распрацавана на аснове тыпавой вучэбнай праграмы вучэбнага прадмета


Разгледжана і адобрана на пасяджэнні метадычнай камісіі

Пратакол №____ ад “___”_____________2011 г. 1. Тлумачальная запіска

У выніку вывучэння прадмета “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” навучэнцы павінны набыць вопыт моўных зносін на беларускай мове на сваіх рабочых месцах ў працэсе абслугоўвання насельніцтва.


У працэсе вывучэння прадмета неабходна забяспечыць:

 • фарміраванне ўяўлення аб спецыяльнай прафесіянальнай лексіцы, тэрміналогіі ў сферы прафесійнай дзейнасці;

 • фарміраванне правільнага карыстання афіцыйна-справавым стылем, знаемства з моўнымі сродкамі стылю.

 • развіцце навыкаў перакладу на беларускую мову прафесійна арыентаваных тэкстаў;

 • выхаванне імкнення к вывучэнню прадмета “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”
 1. Рэкамендуемая літаратура
 1. Васюковіч Л.С. “Маўленне”, “Функцыянальная стылістыка”. Мінск 1995 г.

 2. Марозава Я.Н. “Прафесійная лексіка”. Мінск 1998 г.

 3. Арцяменак Г.А. “Лексіка”. Мінск, 2006 г.
 1. Тэматычны план

па прадмету "Беларуская мова (прафесійная лексіка)"

прадавец, повар

п/п

Раздзел, тэма

Колькасць гадзінлля завочнай формы


Усяго

У тым ліку на практычныя заняткі
2 паўгод.1

Уводзіны

1Лексічная сістэма беларускай мовы

1

1

2

Спецыяльная лексіка беларускай мовы. Тэрміналогія ў сферы прафесійнай дзейнасці спецыяліста. Тэрміналагічныя слоўнікі.

1

1
Функцыянальныя стылі маўлення

3

3

3

Афіцыйна-справавы стыль. Моўныя сродкі афіцыйна-справавога стылю.

1

1

4

Пераклад на беларускую мову прафесійна арыентаваных тэкстаў

1

1

5

Кантрольная работа

1

1

Всего
5

4


4.1. Метадычныя рэкамендацыі па вывучэнню раздзелаў праграмы


Спецыяльная лексіка беларускай мовы. Тэрміналогія ў сферы прафесійнай дзейнасці спецыяліста. Тэрміналагічныя слоўнікі.

Мэта вывучэння тэмы: Даць паняцце спецыяльнай лексікі беларускай мовы, тэрміналогіі ў сферы прафесійнай дзейнасці спецыяліста, пазнаеміць з тэрміналагічнымі слоўнікамі.

Змест тэмы: Азначэнне спецыяльнай лексікі беларускай мовы. Тэрміналогія ў сферы прафесійнай дзейнасці прадаўца, повара. Узаемадзеянне гутарковай і літаратурнай моў.

Значэнне прафесіянальных тэрмінаў. Выкарыстанне тэрміналагічных слоўнікаў.


Афіцыйна-справавы стыль. Моўныя сродкі афіцыйна-справавога стылю.

Мэта вывучэння тэмы: Даць паняцце функцыянальнага стылю, навучыцца карыстацца лексікай афіцыйна-справавага стылю

.Змест тэмы: Спецыфіка афіцыйна-справавага стылю, яго сфера абслугоўвання, форма бытавання гэтага стылю. Асаблівасці афіцыйна-справавага стылю, выкарыстанне ўстойлівых гадзінак. Асаблівасці выкарыстання афіцыйна-справавага стылю спецыялістамі прафесій “Повар” і “Прадавец”.


4.2 Метадычныя рэкамендацыі да зместу кантрольнай работы.

Мэта дамашняй кантрольнай работы- дапамагчы навучэнцам тэарытычныя і практычныя веды па прадмету.

Кантрольная работа змяшчае тэарытычнае і практычнае заданні.

Тэматыка асновываецца на вывучаемым тэарытычным і практычным матэрыяле.

Кантрольная работа прадастаўляецца навучэнцамі ў навучальную частку ліцэя ва ўстаноўлены час.

Дамашняя кантрольная работа павіна быць напісана разборчавым почаркам у вучнеўскім сшытку з пранумерованымі старонкамі або выканана з выкарыстаннем кампьютарнай тэхнікі. Дамашняя кантрольная работа не прымаецца і не адпраўляецца на даработку навучэнцам, калі яна:

 • не адпавядае варыянту

 • выканана не поўнасцю (не выканана нават адно з заданняў)

 • практычнае заданне лічыцца не выкананым, калі дапушчана адна памылка ў тэксце або ў заданні

 • аформлена неахайна.

Кантрольная работа павіна быць напісана акуратна, мець палі 3-4 см для заўваг і паправак выкладчыка, старонкі пранумерованы.

Работа павінна быць датыравана і падпісана навучэнцамі.

Адказы на пытанні павіны быць лаканічнымі. Матэрыялы з двух і больш дапаможнікаў у адказе на пытанне абагульняюцца і ізлагаюцца ў выглядзе краткага канспекта. Адказ на адно пытанне не павінен перавышаць двух старонак рукапіснага тэксту ў вучнеўскім сшытку.

Адказы на пытанні тэксту вызначаюцца лічбамі 1, 2.


6. Варыянты абавязковай кантрольнай работы для кваліфікацыі “Повар”

Варыянт № 1

1.Састаўце дыялог кліента і повара “Выбар страў у сталовай”

2.Перакладзіце з рускай мовы на беларускую. С.33 “Личная гигиенаработников” (3 абзаца) падручніка Н.Р.Успенская. Практическое пособие для повара., Москва.1982.

Варыянт № 2

1. Складзіце тэкст на тэму: “ Прыгатаванне …(любой стравы)”

2. Перакладзіце з рускай мовы на беларускую. С. 52 “Мука” падручніка Н.Р.Успенская. Практическое пособие для повара., Москва.1982.


Варыянт № 3

 1. Складзіце тэкст на тэму: “ Фірменая страва”

 2. Перакладзіце з рускай мовы на беларускую. С. 58 “Колбасные изделия” падручніка Н.Р.Успенская. Практическое пособие для повара., Москва.1982.
 1. Варыянты абавязковай кантрольнай работы для кваліфікацыі “Прадавец”


Варыянт № 1

 1. Састаўце дыялог прадаўца і пакупніка ў магазіне “Мэбля”

 2. Перакладзіце з рускай мовы на беларускую. С. 113 “Основные правила выкладки товаров” падручніка Грибанова И.В., Смирнова Н.В.”Организация и технология торговли”.Учебное пособие. Минск, РИПО, 2008.

Варыянт № 2

1.Састаўце дыялог прадаўца і пакупніка ў магазіне “Сувеніры”

2. Перакладзіце з рускай мовы на беларускую. С. 140 “Общие правила продажи продовольственных товаров” (4 абзаца) падручніка Грибанова И.В., Смирнова Н.В.”Организация и технология торговли”.Учебное пособие. Минск, РИПО, 2008.


Варыянт № 3

 1. Састаўце дыялог прадаўца і пакупніка ў магазіне “Прадукты”

2.Перакладзіце з рускай мовы на беларускую. С. 156 “Средства торговой рекламы” (4 абзаца) падручніка Грибанова И.В., Смирнова Н.В.”Организация и технология торговли”.Учебное пособие. Минск, РИПО, 2008.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Па прадмету \"Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" iconБеларуская мова. Прафесійная лексіка дапаможнік па курсе
Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Дапаможнік па курсе «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» для студэнтаў экалагічнага профілю...

Па прадмету \"Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" icon"Беларуская мова (прафесійная лексіка)" Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы да заліку па дысцыпліне "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" Спіс асноўнай літаратуры
Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы да заліку па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

Па прадмету \"Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" iconПытанні да заліку па курсе "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў IV курса груп агро завочнай скарочанай формы навучання інжынернага факультэта па спецыяльнасці 1-74 02 01 Аграномія
Мова І грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і,...

Па прадмету \"Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" iconПытанні да заліку па курсе "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў 3 курса груп агро завочнай скарочанай формы навучання інжынернага факультэта па спецыяльнасці 1-74 02 01 Аграномія
Мова І грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і,...

Па прадмету \"Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" iconПратакол пасяджэння кафедры
Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

Па прадмету \"Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" iconБеларуская мова (прафесійная лексіка)
Жанры афіцыйна-справавога стылю канцылярскай сферы (заява, распіска, пратакол І інш.)

Па прадмету \"Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" iconПытанні да заліку па курсе "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў 4 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення груп спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка І кіраванне на прадпрыемстве спецыялізацыя 1-25 01 07 15 Эк а ном І ка І кіраванне на прадпрыемстве апк (4ЭАс/10)
Мова І грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і,...

Па прадмету \"Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" iconПрактычныя заняткі ў зімовую сесію па дысцыпліне
...

Па прадмету \"Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" iconПералік дакументаў вмк па дысцыпліне
Кітаева, Т. В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка / Т. В. Кітаева, Н. В. Ратынская. – Мінск, бдму, 2010

Па прадмету \"Беларуская мова (прафесійная лексіка)\" iconБеларуская мова (прафесійная лексіка) Пытанні для падрыхтоўкі да абавязковай кантрольнай работы
Разгледжана на пасяджэнні цыклавой камісі рускай, беларускай, замежных моў І літаратуры

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка