Права як інфармацыйна-знакавая сістэма
НазваПрава як інфармацыйна-знакавая сістэма
Дата канвертавання15.11.2012
Памер58.85 Kb.
ТыпДокументы
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

ФЕДЫРАЦЫІ ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСІ

“МІЖНАРОДНЫ ІНСТЫТУТ ПРАЦОЎНЫХ І САЦЫЯЛЬНЫХ АДНОСІН”


камандны залік


Каманда “PRIMUS INTER PARES


ПРАВА ЯК ІНФАРМАЦЫЙНА-ЗНАКАВАЯ СІСТЭМА


ХАРОНЖАЯ ТАЦЦЯНА ВЯЧАСЛАВАЎНА, 4 курс, дзеннае аддзяленне, капітан, 8-029 339 18 13


ВАСІЛЕЎСКАЯ МАРЫНА АНАТОЛЬЕЎНА, 5 курс, дзеннае аддзяленне,

8-029 257 53 88

ХАРЭВІЧ ДЗМІТРЫЙ АЛЯКСАНДРАВІЧ, 4 курс, дзеннае аддзяленне,

8-029 622 73 23

ГРЫГАРОВІЧ СЯРГЕЙ ВІКТАРАВІЧ , 4 курс, дзеннае аддзяленне,

8-029 762 24 79

ТРАКАЙЛА АКСАНА УЛАДЗІМІРАЎНА, 4 курс, дзеннае аддзяленне,

8-044 756 90 33


ЗАПАСНЫЯ

МАГІЛЬНІЦКІ ІВАН ІВАНАВІЧ, 2 курс, дзеннае аддзяленне,

8-029 990 98 49

ШАЛІК ІРЫНА АНАТОЛЬЕЎНА, 2 курс, дзеннае аддзяленне,

8-017 204 74 38


МІНСК, 2009

Права як інфармацыйна-знакавая сістэма

Права з'яўляецца асобай сістэмай нормаў, якая ўзнікла на ранняй прыступцы развіцця грамадства з мэтай задавальнення запатрабавання ахапіць аднастайнымі правіламі паўтаральныя дзеянні падчас ажыццяўлення сацыяльна значных дзеянняў.

Замацаваныя нормы права з'яўляюцца інфармацыяй, якая абавязковая для кожнага члена таго грамадства, у якім дадзеныя нормы ўсталёўваюцца. Інфармацыя ў гісторыі развіцця цывілізацыі заўсёды адыгрывала выключную ролю і служыла асновай для прыняцця рашэнняў на ўсіх узроўнях і этапах развіцця грамадства і дзяржавы. На працягу развіцця чалавецтва некаторыя аўтары вылучаюць некалькі інфармацыйных рэвалюцый (У.А. Капылоў), звязаных з кардынальнымі зменамі ў сферы вытворчасці, апрацоўкі і звароту інфармацыі, якія прывялі да радыкальных пераўтварэнняў грамадскіх адносін. Дадзеныя рэвалюцыі звязаныя з вынаходніцтвам пісьменнасці, кнігадрукавання, электрычнасці, вылічальнай тэхнікі і з'яўленнем персанальнага камп’ютара, стварэннем сетак сувязі і тэлекамунікацый, а таксама звязаную з фарміраваннем і развіццём трансмежных глабальных інфармацыйна-тэлекамунікацыйных сетак, галоўнай выявай сеткі Інтэрнэт.

Пры дапамозе сучасных інфармацыйных тэхналогій істотна ўзрасла роля інфармацыі як сродку ўздзеяння на развіццё права і дзяржавы, з'явілася магчымасць аператыўных зносін людзей паміж сабой. Роля сродкаў масавай інфармацыі як механізму распаўсюджвання паведамленняў і ведаў на вялікіх тэрыторыях і забеспячэнні імі грамадзян, якія пражываюць на іх, а таксама даступнасць членаў грамадства да паведамленняў і ведаў павысілася.

Стала магчымым збіраць, захоўваць, апрацоўваць і перадаваць інфармацыю ў электроннай форме. Узраслі аператыўнасць і хуткасць стварэння і апрацоўкі інфармацыі, у памяці камп’ютара сталі збірацца практычна неабмежаваныя аб'ёмы інфармацыі, павялічылася хуткасць перадачы, пошуку і атрымання інфармацыі.

Стварэнне трансмежных глабальных інфармацыйных сетак ахапіла ўвесь свет і ўздзейнічае адначасова і на кожнага чалавека ў прыватнасці, і на велізарныя масы людзей. Дадзеная рэвалюцыя выяўляецца ў інтэграцыі ў адзінай інфармацыйнай прасторы па ўсім свеце праграмна-тэхнічных сродкаў, сродкаў сувязі і тэлекамунікацый, інфармацыйных запасаў або запасаў ведаў як адзінай інфармацыйнай тэлекамунікацыйнай інфраструктуры, у якой актыўна дзейнічаюць юрыдычныя і фізічныя асобы, органы дзяржаўнай улады і мясцовага самакіравання. Як вынік, у шмат раз узрастаюць хуткасць і аб'ём апрацоўванай інфармацыі, з'яўляюцца новыя ўнікальныя магчымасці вытворчасці, перадачы і распаўсюджвання інфармацыі, пошуку і атрымання інфармацыі, новыя падыходы традыцыйнай дзейнасці ў гэтых сетках.

На сучасным этапе развіцця цывілізацыі істотна павысілася роля інфармацыі ва ўсіх сферах жыццядзейнасці грамадства, у тым ліку і ў сферы права. Адбываецца фарміраванне так званага інфармацыйнага грамадства, і права, як механізм рэгулявання грамадскіх адносін, значна адстае ад тэмпаў яго развіцця, ад велізарных тэмпаў змен інфармацыйных тэхналогій і сеткі Інтэрнэт.

Закон Рэспублікі Беларусь ад 10 лістапада 2008 г. "Аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі" змяшчае дэфініцыю паняцця інфармацыі як звесткі аб асобах, прадметах, фактах, падзеях, з'явах і працэсах незалежна ад формы іх падання [Закон]. Прычым, неабходна адзначыць з прычыны сацыяльнай скіраванасці, што гэтыя звесткі, зразумелыя для ўспрымання чалавекам.

Нарматыўная прававая інфармацыя ствараецца падчас праватворчасці і ўтрымліваецца ў нарматыўных прававых актах. Прававая інфармацыя ствараецца з мэтай задавальнення запатрабаванняў суб'ектаў у дадзенай інфармацыі. Распаўсюджваецца інфармацыя з дапамогай СМІ, па пошце, па Інтэрнэце, а таксама ў выніку дзеянняў па складанні рознага роду прававых дакументаў.

У цяперашні час усё большае развіццё і ў нашай краіне атрымлівае інфармацыйнае права, прадметам прававога рэгулявання якога, па меркаванні Копылова Ў.А., з'яўляюцца "грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць, змяняюцца і спыняюцца пры звароце інфармацыі ў інфармацыйнай сферы ў выніку ажыццяўлення інфармацыйных працэсаў" [3, з. 99].

Інфармацыйнае права выступае ў выглядзе сістэмы нормаў, якія рэгулююць інфармацыйныя адносіны, мае сваёй мэтай даследаванне інфармацыйнай сферы, якая выступае ў якасці сродку прававога рэгулявання грамадскіх адносін, выяўлення аб'ектаў і суб'ектаў інфармацыйных праваадносін, падрыхтоўку праектаў нарматыўных прававых актаў у галіне дзеяння інфармацыйнага права.

Інфармацыйна-прававыя нормы рэгулююць асобныя групы грамадскіх адносін у дачыненні да асаблівасцяў інфармацыйнай сферы. Ім уласцівыя ўсе асноўныя характэрныя рысы нормаў прававой сістэмы. Побач з нормамі іншых галін права, яны ўтрымліваюць апісанні правіл паводзін, якія ўмацоўваюць дзяржаву.

Адметнай рысай інфармацыйна-прававых нормаў з'яўляецца тое, што яны рэгулююць адносіны, якія ўзнікаюць у інфармацыйнай сферы, звязаныя з рэалізацыяй інфармацыйных праў і свабод, і ажыццяўленнем інфармацыйных працэсаў пры звароце інфармацыі.

Нормы інфармацыйнага права фармулююцца на аснове канстытуцыйных інфармацыйна-прававых нормаў, якія рэгулююць адносіны, звязаныя з рэалізацыяй інфармацыйных праў і свабод. Да асноўных правоў адносяцца правы кожнага на вытворчасць, перадачу, распаўсюджванне, атрыманне, пошук і спажыванне інфармацыі законным спосабам, права на вольную творчасць, выкладанне і іншую інтэлектуальную дзейнасць, што ахоўваецца законам.

Шматлікія краіны з высокім узроўнем развіцця інфармацыйных тэхналогій імкнуцца нарматыўна ўрэгуляваць грамадскія адносіны ў інфармацыйнай сферы шляхам прыняцця законаў і іншых нарматыўных прававых актаў, ствараюць адмысловыя дзяржаўныя органы, якія маюць сваёй кампетэнцыяй фарміраванне і правядзенне інфармацыйнай палітыкі.

У Рэспубліцы Беларусь на дадзеным этапе развіцця ўсе галіны ўлады не звяртаюць на рэгуляванне грамадскіх адносін у інфармацыйнай сферы належнай ўвагі. Не існуе асобнага органа, які арганізуе і праводзіць інфармацыйную палітыку.

Прававое забеспячэнне дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі павінна развівацца па наступных асноўных кірунках: распрацоўка заканадаўчых актаў у інфармацыйнай сферы; удасканаленне ўжо наяўных нарматыўных прававых актаў, павышэнне іх эфектыўнасці; узгадненне заканадаўчых актаў у інфармацыйнай сферы з актамі іншых галін права; удзел у распрацоўцы міжнародна-прававых нормаў у інфармацыйнай сферы і іншае.

На аснове вышэйадзначанага, можна зрабіць выснову, што інфармацыя ў цяперашні час стала адыгрываць велізарную ролю і ператварылася ў значны рэсурс, які мае вялікую каштоўнасць у свеце. Інфармацыя стала таварам, які прадаецца і купляецца. Адбываецца фарміраванне адмысловага тыпу грамадства - інфармацыйнага грамадства. І правы, як значны рэгулятар у грамадстве, павінны забяспечваць бяспеку ў адзначанай сферы.

Права само, выступаючы як інфармацыя, мае такія ж мэты, якія можна звесці да наступнага: захаванне і распаўсюджванне прававой інфармацыі пры дапамозе матэрыяльных і віртуальных носьбітаў, забеспячэнне абароны і прыватнасці інфармацыі.


Спіс выкарыстаных крыніц:

  1. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь ад 15 сакавіка 1994 г. са змяненнямі і дапаўн., прынятымі на рэспубліканскіх рэферэндумах ад 24 лістапада 1996 г., 2004 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь 1999,№1, 1/0.

  2. Закон Рэспублікі Беларусь ад 10 лістапада 2008 г. "Аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі" // Кансультан

  3. Капылоў, У.А. Інфармацыйнае права: падручнік. - 2-е изд., перапрац. І дап. - М.: Юристъ, 2005. - 512 з.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Права як інфармацыйна-знакавая сістэма iconТэорыя І гісторыя дзяржавы І права права як інфармацыйна-знакавая сістэма
Так як права напоўнена пэўным нарматыўным зместам, права выконвае інструментальную, рэгулятыўную, інфармацыйную І знакавую функцыі...

Права як інфармацыйна-знакавая сістэма iconПрава як інфармацыйна-сімвальная сістэма
Рэспублікі Беларусь І спадарожныя ім дакументы – афіцыйныя тлумачэнні прававых актаў, суправаджальныя дакументы, распараджэнні органаў...

Права як інфармацыйна-знакавая сістэма iconПрава як інфармацыйна-сімвальная сістэма
ПС) І аўтамызаванных сістэм управлення (асу). Адны аўтары азначаюць яе як сістэму «чалавек-машына», іншыя – сістэму работы з інфармацыяй,...

Права як інфармацыйна-знакавая сістэма iconКаштоўнаснае вымярэнне права
Тэрмін "права" шматзначны: пад ім разумеецца шэраг розных рознаплоскасных з'яў (маральнае права, права як сістэма агульнаабавязковых...

Права як інфармацыйна-знакавая сістэма iconЦэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая Аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы
За плодотворную литературную деятельность присвоить писателю Клышко Анатолию Константиновичу почетное звание "Заслуженный работник...

Права як інфармацыйна-знакавая сістэма iconПытанні да экзамена па курсе "Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю" для студэнтаў фдідпм
Сістэма права інтэлектуальнай уласнасці ў Рэспубліцы Беларусь. Крыніцы права інтэлектуальнай уласнасці

Права як інфармацыйна-знакавая сістэма iconЦэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Баранавічы цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы
Таленавіты паэт, мужны рэвалюцыянер, Валянцін Таўлай пражыў нядоўгае жыццё, якое цалкам аддаў барацьбе за шчасце свайго народа

Права як інфармацыйна-знакавая сістэма iconІнфармацыйна-бібліяграфічны аддзел
Гомель: гісторыка – краязнаўчы каляндар на 2013 год / ггцбс імя А.І. Герцэна, інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел; склад. Л. Шылава,...

Права як інфармацыйна-знакавая сістэма iconІнфармацыйна-бібліяграфічны аддзел
Гомель: гісторыка – краязнаўчы каляндар на 2012 год / ггцбс імя А.І. Герцэна, інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел; склад. Л. Шылава,...

Права як інфармацыйна-знакавая сістэма iconІнфармацыйна- бібліяграфічны аддзел
Гомель: гісторыка – краязнаўчы каляндар на 2011 год / ггцбс, цгб імя А.І. Герцэна, інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел; склад. Л....

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка