Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама
НазваАддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама
Дата канвертавання15.11.2012
Памер42.45 Kb.
ТыпДокументы
Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама

Установа адукацыі

“Нясвіжская дзяржаўная беларуская гімназія”

Беларуская літаратура, 8 клас


Швайко Наталля Мікалаеўна,

настаўнік беларускай мовы і літаратуры

першай кваліфікацыйнай катэгорыі


Нясвіж, 2008

Мэты:выпрацоўваць уменне вучняў вызнвчаць тэму і ідэю твора ;

развіваць навыкі пастаноўкі задач ,фармуліроўкі пытанняў па

тэме твора;

развіваць уменне мысліць крытычна,выказвацца звязна і выразна

выхоўваць у вучняў класа павагу да культурнай спадчыны беларус-

кага народа;

выхоўваць культуру міжасабовых адносін вучняў у калектыве.


Абсталяванне : партрэт Янкі Купалы, зборнікі”Тры паэмы”,заданні на картках па групам ,запіс мелодыі “Спадчына”


Эпіграф:

Пачынаецца ўсё з любві-

Адчужэнне,і боль,і нянавісць.

Яўгенія Янішчыц


Ад прадзедаў спакон вякоў

Мне засталася спадчына.

Янка Купала


Ход урока


Выклік.

1.Матывацыя,стварэнне эмацыянальнага настрою.

Дэкламаванне настаўнікам верша “ Купалаўскае”

2.Актуалізацыя .Уцягненне.

Прысвячэнне, якое вы пачулі, выклікала ў вас успаміны аб выдатным

пісьменніку і чалавеку , нагадала вобразы купалаўскіх твораў.А калі хто ўважліва слухаў верш,то ў ім была акрэслена галоўная справа жыцця Купа-

лы- паказаць народу яго чалавечую годнасць,навучыць “Людзьмі звацца”.


-Што помницца вельми добра?


Якія ўспаміны выклікаў у вас верш? Якія вобразы ўзнікаюць з імем

Янкі Купалы?

Яшчэ адна сустрэча з пісьменнікам, з купалаўскімі героямі.

Янка Купала “Магіла льва”

Тэма сёняшняга ўрока “Дзвюх плыняў вольнае зліццё”

  • Які сэнс захаваны ў назве ўрока? ( назва раздзела)Настаўнік. Сапраўды, так называецца раздзел падручніка.Але я

невыпадкова абрала гэтыя радкі ў якасці назвы ўрока.

Як іх можна яшчэ патлумачыць,мы будзем разбірацца, як

кажа сам Купала:

“Пачнём дакапывацца самі”

Думаць,разважаць,шукаць адказы на пытанні.


  • Якія эмоцыі, пачуцці ўзніклі пры чытанні твора і пасля?

  • Што нам вядома? (Змест твора)

  • Што новае мы ўбачылі на прыкладзе твора ? (Ліра-эпічны жанр)

  • Што нам невядома?

  • Якія мы можам паставіць задачы ўрока?

Задачы урока: 1) Характар твора, уяуленне пра паэму.

2) Ідэйная накіраванасць твора.

3) Тэма твора “Магіла льва”.

4) Матывы, якія пакладзены ў аснову твора.

5) Чытацкія ўражанні, думкі, пачуцці.

- Размеркаванне працы па групах: “Лірыкі”, “Празаікі”, “Тэарэтыкі”.

Група №1. Узнавіць сюжэт твора. Сцісла перадаць змест. Вызначыць

асаблівасці прозы ў ліра-эпічных жанрах.

Група №2. Якія пачуцці і эмоцыі перададзены ў творы. Вызначыць сродкі

мастацкай выразнасці, якія дапамагаюць стварыць адпаведны

настрой. Які настрой выклікае твор? Дакажыце прыкладамі з

твора.

Група №3. Зрабіце вывад на аснове ведаў аб лірыцы і паэзіі, што значыць

ліра-эпічныя жанры. Якія асноўныя асаблівасці прозы і паэзіі

пакладзены ў аснову ліра-эпічных жанраў? Што такое паэма?

Якія магчымасці мае дадзены твор?

Настаўнік. “Толькі тыя веды становяцца нашым набыткам, калі мы

прыходзім да іх, здабываем іх самі”. Якуб Колас.

Пры адказах памятайце, што кожны радок, кожнае слова

напісаны аўтарам невыпадкова. Слова паэта – яго душа,

думкі, пачуцці. Адказы падмацоўвайце цытатамі.


Праца ў групах. ( заданні на картках ) – 7-9 хвілін.


Фізкультхвілінка

Настаўнік. Беларускі фальклор не кануў у леты. Фразеалагізмы таксама, як

і паданні адлюстроўваюць быт і жыцце людзей

( Выкананне практыкаваннеў адпаведна фразеалагізмам)


Гнуць спіну

Даць дзеру

Кату па пяту

Рука руку мые

Вылупіць вочы

Ва ўсе лапаткі

Біць лынды

Сесці склаўшы рукі


3. Агучванне і абмеркаванне заданняў.

4. Скласці кластэр: Ліра-эпічны жанр. ( самастойна )

- Дэманстрацыя кластэра на дошцы.

5. Рэфлексія. Далекае мінулае і нашая сучаснасць –

Усе гэта непадзельна складае проста шчасце.

  • Мы вучымся ў нашых продкаў, думаем і разважаем над іх жыццем для таго, каб не паўтараць іх памылак і, як сказаў Купала:

“ Каб быт на новы лад пачаці

І сеўбу новую пачаць . . . “

- Кароценькія выказванні: Якія высновы былі зроблены кожным з вас?

Што вы спасціглі для сябе?

Што засталося незразумелым?

Падручнік, магчыма вам дапаможа сфармуляваць пытанні па творы, якія засталіся невысветленымі. Дапаможа вам і сам Купала. У яго таксама шмат філасофскіх пытанняў. Напрыклад, “ Што есць на свеце горш ад помсты?”

  • Як і ў песні, так і ў творы, і ў нашых разважаннях есць свій матыў, які выклікае пэўны настрой. Давайце з дамамогай сінквейна выкажамся, які матыў твора “ Магіла льва”?

  • Састаўленне сінквейна ” Матыў” у групах.

6. Агучванне сінквейна. Матыў

7. Падвядзенне вынікаў. Каментарыі адзнак.

8. Дамашняе заданне. Напісаць эсэ “ Пачынаецца ўсе з любві . . . “

Выбраць пытанні падручніка і даць адказы на іх.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама iconАддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама Установа адукацыі
Малюнкавы дыктант (надрукаваць першую літару, 1 вучань на дошцы, астатнія ў сшытках)

Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама iconАддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама Дзяржаўная ўстанова адукацыі
Мэта: стварыць умовы для фарміравання ў вучняў экалагічнай культуры І беражлівых адносін да вады

Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама iconАддзел адукацыі нясвіжскага райвыканкама установа адукацыі
Адукацыйныя: стварыць умовы для вывучэння новага матэрыялу; садзейнічаць авалодванню ведамі па тэме «Дыскрэтная будова рэчыва»

Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама iconАддзел адукацыі нясвіжскага райвыканкама установа адукацыі "аношкаўская дзяржаўная агульнаадукацыйная сярэдняя школа"
Прывітанне, сябры. Вы згаджаецеся са мною, што дзень сёння цудоўны І такі ж самы настрой у нас будзе на ўроку

Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама iconАддзел адукацыі нясвіжскага райвыканкама
Хочацца ўбачыць тых, хто сёння з выдатным настроем прыйшоў у школу пасля выхадных дзён…, а ў каго дрэнны настрой

Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама iconАддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама
Селі роўненька, усе ў добрым настроі, упэўнены ў сваіх ведах. Толькі ў такім настроі можна дасягнуць поспехаў

Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама iconАддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама Дзяржаўная ўстанова адукацыі
Звесткі збіраліся з некалькіх крыніц. Збіральнік слухаў апавядальніка, І запісваў усе пазалітаратурныя словы ў кантэксце, цэлы сказ....

Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама iconАддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама
Пазакласная работа па прадмеце – неад’емная частка навучальна-выхаваўчага працэсу школы, таму арганізацыя гэтай работы павінна адпавядаць...

Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама iconУа "Ліпская дзяржаўная агульнаадукацыйная сярэдняя школа" Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама правапіс не (НЯ) з прыметнікамі
Эпіграф: Калі нехта хоча, каб яго лічылі добрым, хай робіць добрыя справы. (У. Караткевіч )

Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама iconАддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама Дзяржаўная ўстанова адукацыі
Па бацьку – да чацвёртага. Гэта звязана, верагодна, з тым, што маміна радня цікавілася сваім радаводам, а татава мама, мая бабуля...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка